Hent publikationen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

ae.dk

Hent publikationen her - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Økonomiske Tendenser 2012Rapportens hovedkonklusionerØkonomiske Tendenser 2012 er bygget op i tre temaer: ’Dansk økonomi, gæld ogarbejdsmarked’, ’Velstand og skat’ og ’Fokus på uddannelse’.Tema 1: Dansk økonomi, gæld og arbejdsmarkedDet første tema har fokus på dansk økonomi, husholdningernes gæld og udviklingen påarbejdsmarkedet. Kapitel 1 viser, at målt på de offentlige finanser, samlet balance og stilling iforhold til udlandet er Danmark fortsat i superligaen, mens vi målt på vækst og udviklingen påarbejdsmarkedet gennem krisen ligger helt nede i 2. division. Danmark adskiller sig på det sidsteområde markant fra vores nordiske naboer, der generelt er kommet godt gennem krisen. En af devæsentlige årsager til, at Danmark hænger fast i krisen, er udviklingen på det danske bolig- ogarbejdsmarked.I kapitel 2 undersøges de danske husholdningers gæld og formue. I de seneste år har det istigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har verdens største bruttogæld. I etinternationalt perspektiv er det imidlertid en naturlig konsekvens af bl.a. store danskepensionsformuer, et veludviklet realkreditsystem, velpolstrede virksomheder og lav offentlignettogæld. I et historisk perspektiv har nettoformuen aldrig været større på bunden af enlavkonjunktur.Kapitel 3 ser på, hvordan den stigende arbejdsløshed under krisen kan få langsigtede negativeeffekter på arbejdsmarkedet. Ledighedskøen er i dag præget af en usædvanlig stilstand, der ikkeer set i nyere tid. De historiske erfaringer viser, at arbejdsløsheden har det med at bide sig selv ihalen – når den først er kommet op på et højt niveau, er den vanskelig at reducere. Konsekvensenkan blive, at langtidsledigheden vokser, og at der dermed skabes en ny bund under, hvor langtledigheden kan komme ned. Hvis udviklingen ikke vendes, bliver det fremover vanskeligere atskabe vækst, velstand og sunde offentlige finanser i Danmark.Tema 2: Velstand og skatRapportens andet tema handler om Danmarks velstand og de langvarige skader, som krisen harhaft på dansk økonomi. Desuden diskuteres mulighederne for at lave en socialt afbalanceretskatteomlægning, der letter skatten på arbejde.5

More magazines by this user
Similar magazines