i denne pdf - it-forum midtjylland

itforum.dk
  • No tags were found...

i denne pdf - it-forum midtjylland

Indstilling til prisen ”Årets it-innovation”KandidatKandaFacts Der er tale om et computerspil (dels på såvel en offline og online version).Desuden er der lavet en ipad app, som fungerer sammen med spillet og somtager udgangspunkt i eksamens/prøve materiale.Desuden er der udarbejdet undervisningsmateriale som støtter op omkringspillet.Initiativ/ produkt/serviceHvori ligger detnytænkendeKanda har udviklet et computerspil - Runerod som skal gøre lærings sjovt - igen.Ideen med Runerod er at forstærke indlæringen og undervisningspotentialet ved hjælpaf et medie, der allerede motiverer disse drenge. Ved at bruge elementer fra spil somf.eks. World Of Warcraft, bruger spillet samme "sprog" som drengene , hvilket blandtandet kan gøre det lettere for dem at tilegne sig færdigheder i skolen.Spillet sælges primært til skoler gennem Forlaget Matematik, men også som på enkeltlicenser til privateDet nytænkende er at Runerod at udviklet i et samarbejde mellem dels*Forlaget Matematik (Danmarks matematiklærerforenings forlag) som repræsenterelærerne*@ventures som er et kompetencecenter for e-læring*Kanda som udvikler spillet.Denne samarbejdsmodel forsøger at sikre at spillet bliver motiverende og sjovt i sigselv - og samtidig relevant så det kan indgå i undervisningenPerson/virksomhedder har gjort enforskelNytteværdi afprodukt/serviceRunerod formår at flytte indlæringen af grundlæggende færdigheder ind i en verdensom allerede motivere børn.UdbredelsespotentialeVirksomheden har gjort den første field search i Kina (har "familie" mæssige kontakter ilandet) og regner med at flytte store dele af det grafiske/spil udvikling til Kina for dels atfå adgang til dygtige og "billige" udvikler og for at tilrette produktet sådan at danskeundervisnings metoder kan eksporteres.1


KandidatBubblemediahttp://show-you-care.com/Facts Show You Care er opstartet som en webbaseret platform medmulighed for on-line donation og byggende på atvelgørenhedsorganisationerne selv styrer og administrerer deres delaf platformen.Show You Care har dedikerede APP-versioner under udarbejdelse,hvilket vil øge brugerkontakten og tilgængeligheden yderligere.Initiativ/ produkt/serviceHvori ligger detnytænkendeShow You CareProduktet vender velgørenhed på hovedet og former en ny tilgang, hvor donation skerpå velgørernes vilkår. Det sker ved at skabe overblik, gennemsigtighed, dialog ogbrugerdrevet styring på en online markedsplads for velgørende organisationer ogprojekter, store som små.Det innovative består i, at Show You Care benytter teknologier til at skabe en innovativplatform for velgørenhed - et område som ikke har udviklet sig særligt meget i mangeår. Derudover er der mangel på dialog mellem organisationer og velgørere. Herkommer produktet ind, for et velgørenhedsprojekt er ikke slut når der er samlet ind, deter først her det egentlige begynder. Indsamlingen har i mange år været målet, meddette produkt er det egentlige mål at hjælpe andre. Det er vigtigt at velgørerne fortsathar aktivt medejerskab i projekterne.Show you Care gør velgørenhed til en shopping-oplevelse ved at "belønne" velgørernemed små badges alt efter, hvordan deres donationer forløber. Donerer man fx meget iAfrika, kan man få et Afrika-badge. Dette skal være med til at gøre oplevelsen mere"Spil-agtig", samt sikre at brugerne kommer igen og bliver ved med at donere småbeløb. Med dette produkt rammer Show You Care en hidtil noget overset og ikkeadresseretmålgruppe ned voksende købekraft og potentiale i forhold tilvelgørenhedsarbejde.Person/virksomhedder har gjort enforskelNytteværdi afprodukt/serviceShow You Care vil kunne forøge private og virksomheders bidrag til globalevelgørenhedsinitiativer på mange niveauer ved at gøre det nemmere, sjovere og førstog fremmest mere engagerende at være velgører.UdbredelsespotentialeAlene i Danmark er de årlige donationer på 5-6 mia. kr. Show You Care har somambition at håndtere 50% heraf indenfor få år. Show You Care har potentiale til globaludbredelse. Løsningen kræver kun begrænset udvikling i forhold til den globaleudbredelse.KandidatHorsens Kommunewww.horsens.dk2


KandidatTAGARNO AShttp://www.tagarno.dkFacts ● HorsensInitiativ/ produkt/serviceHvori ligger detnytænkendePerson/virksomhedder har gjort enforskelNytteværdi afprodukt/serviceTagarno MAGNUS HD og AIR bidrager til højere kvalitet, mindre spild i produktionen,mindre gensidigt ensidigt arbejde, øget kvalitet og udbytte af naturfagsundervisning, ogdermed antagelig højere motivation/øget rekruttering. Og til øget kvalitet på medicoområdet.UdbredelsespotentialeTAGARNO's MAGNUS HD TREND TAGARNO AIRTagarno har formået at omstille sig fra et dybt forankret kerneforretningsområde nemligteknologi for synshandicappede til at omsætte den tilknyttede teknologiplatform til heltandre forretningsområder som industriel inspektion, medicobranchen samtnaturfagsundervisningMan kan sige at TAGARNO hermed lever op til eget slogan: Seeing solutions.Flere af løsningerne har vundet internationale produkt AWARDS.Software delen er en forudsætning for at omsætte de visuelle informationer til denkontekst de indgår i - exv industriel inspektion fungerer i samspil medproduktionsteknologien for at have et rationale.Potentialet er undervisningslokaler verden over, medico-området globalt og industrielproduktion globalt5

More magazines by this user
Similar magazines