Vejlederens - Optagelse.dk

optagelse.dk
  • No tags were found...

Vejlederens - Optagelse.dk

3 Udfyldelse af elevens uddannelsesplantrin 5Optagelseskrav – kun for gymnasiale uddannelsesønskerHvis eleven af den ene eller anden grund ikke opfylder de formelle optagelseskrav,skal der sættes flueben ud for Eleven opfylder ikke optagelseskrav. Dette gælder kunfor de gymnasiale uddannelsesønsker. Hvis der sættes flueben, trykkes på Gemtrin 6Støtteforanstaltninger – kun for EUD og gymnasiale uddannelsesønskerHar eleven brug for støtteforanstaltninger, kan det markeres med et flueben ud forEleven har behov for støtte til at gennemføre ungdomsuddannelsen.Støtteforanstaltninger kan for eksempel være IT-rygsæk, mentor og lignende. Hvisder sættes flueben, husk at trykke på Gem.BemærkHvis grundlaget overføres fra et eksternt vejledersystem, vil eleven i feltet kunne sede oplysninger, der er hentet fra vejledersystemet. Oplysningerne er overført sammenmed oplysninger på fanebladet Grundlag. Eleven kan først redigere og skrive ifeltet med støtteforanstaltninger, når du har markeret, at eleven har behov for støtte.Da eleven selv kan redigere disse oplysninger, opdateres feltet ikke ved overførslerfra det eksterne vejledersystem efter, at uddannelsesønsket er tilføjet.Overfører I ikke oplysningerne fra et eksternt vejledersystem, kan eleven skrive ifeltet om støtteforanstaltninger, når uddannelsesønsket er tilføjet, og du har angivet,at eleven har behov for støtte.16 © UNI•C, 20.12.2013

More magazines by this user
Similar magazines