Vejlederens - Optagelse.dk

optagelse.dk
  • No tags were found...

Vejlederens - Optagelse.dk

3.3 ParathedsvurderingBemærkKommentarer, der er tilføjet i forbindelse med, at eleven er vurderet ikke uddannelsesparat,er markeret i form af et rødt flag.Kommentarer, der bare skrives, markeres ikke med rødt flag.trin 13.3.1 Case: Eleven har ønsket STX som 1., HTX som 2. prioritet samt 10.klasse som 3. prioritetEleven har valgt sine uddannelsesønsker:1. prioriteten er en STX, 2. prioriteten er en HTX og 3. prioriteten er en 10. klasse.trin 2Eleven skal vurderes på det gymnasiale område. Der skal ikke vurderes på 10. klassesønsket. Der skal kun foretages én vurdering, da den samme vurdering dækkerbåde STX og HTX. Eleven kan altså ikke vurderes uddannelsesparat til HTX og samtidigvurderes ikke uddannelsesparat til STX og omvendt.© UNI•C, 20.12.2013 21

More magazines by this user
Similar magazines