Vejlederens - Optagelse.dk

optagelse.dk
  • No tags were found...

Vejlederens - Optagelse.dk

3.3 Parathedsvurderingtrin 2Eleven skal vurderes på EUD. Der skal kun foretages én vurdering, da den sammevurdering dækker både dyr, planter og natur og merkantil. Eleven kan altså ikke væreklar til dyr, planter og natur, men ikke merkantil og omvendt.Vurderes eleven uddannelsesparat, bliver begge ønsker grønne.Vurderes eleven ikke uddannelsesparat, bliver begge ønsker røde. Eleven skal tiluddannelsesparathedsvurdering hos modtagende EUD institution, hvis forældreønsker vejledervurdering prøvet.© UNI•C, 20.12.2013 23

More magazines by this user
Similar magazines