Vejlederens - Optagelse.dk

optagelse.dk
  • No tags were found...

Vejlederens - Optagelse.dk

1 Indledning1.3 Vigtige begreberUddannelsesplanen er en plan for den fortsatte uddannelse. Alle elever skal have udarbejdeten uddannelsesplan ved udgangen af 9. og 10. klasse. Uddannelsesplanen blivertil det ansøgningsskema som UU eller den frie skole, som har vejledningsforpligtigelsen,skal sende til den uddannelsesinstitution, som eleven har valgt som sin 1. prioritet.Uddannelsesparathed Når en elev forlader 9. eller 10. klasse, skal det vurderes om vedkommendehar de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der skal til for at påbegyndeog gennemføre en ungdomsuddannelse, hvis eleven søger optagelse på en gymnasialuddannelse eller erhvervsuddannelse. Se også Klar parat uddannelse.Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) er en vurdering af elevens uddannelsesparathed.I første omgang foretages denne vurdering af vejlederen. Hvis eleven er vurderetikke uddannelsesparat, og forældremyndighedsindehaveren ønsker vejledervurderingprøvet, sendes uddannelsesplanen til vurdering hos UU. UU sender uddannelsesplanentil vurdering hos en modtagende institution for at få en endelig vurdering. Se også Klarparat uddannelse.1.4 Vigtigt i Optagelse.dk 20141.4.1 Validering på antal af uddannelsesønsker i forbindelse med gymnasialeønskerHvis eleven tilføjer et gymnasialt ønske, skal eleven som udgangspunkt have tre uddannelsesønsker.Der kan være afvigelser herfra i særlige tilfælde, men du kan læse mere iaftalen om klassekvotienten i gymnasiet.1.4.2 10.klasser med begrænsede antal pladser.Tidligere blev eleverne spurgt, når de valgte en 10. klasse med begrænset plads, om dehavde en aftale med skolen. Nu bliver de spurgt, om de er tilmeldt skolen eller ej.1.4.3 NemIDDen digitale medarbejdersignatur er ved at blive udfaset og erstattes af NemID medarbejdersignatur.Her er der to muligheder. Du kan som medarbejder få NemID medarbejdersignaturmed nøglekort og NemID medarbejdersignatur, der installeres på computeren.Du skal være opmærksom på, at hvis I vælger løsningen med nøglekort, skal derbruges mellem en og to koder på kortet for hver elev. Én kode når uddannelsesplanenlåses til forældre, og én når uddannelsesplanen sendes af sted, hvis du sender flere uddannelsesplanerpå en gang, koster det dog kun en kode. Du kan læse mere om de nyeNemID medarbejdersignaturer hos nets.1.5 BemærkningsfeltForskellige steder i vejledningen er der indsat et bemærkningsfeltBemærkningsfeltet orienterer om specielle forhold, du skal være opmærksom på.6 © UNI•C, 20.12.2013

More magazines by this user
Similar magazines