Kig & klik: Mit Album Fotojournalistik: hvad betyder det for dig?

multimedia.pol.dk
  • No tags were found...

Kig & klik: Mit Album Fotojournalistik: hvad betyder det for dig?

Kig & klik: Mit AlbumFotojournalistik: hvad betyder det for dig?Anthony Suau, USA, Time


Kig & klikFotojournalistik:hvad betyder det for dig?Familiefotos på hylden, fotografier afvenner på Facebook, fotografier i avisen,på internettet eller på reklameplakateropstillet langs vejene. I hverdagen er vihele tiden omgivet af billeder. Som regelkigger man på dem få sekunder, før manbladrer videre, klikker på næste link ellerkigger den anden vej. Det kan ikke væreanderledes. Hvis man skulle nærstuderealle de billeder, man præsenteres for, villedet tage hele dagen. Men måske har duoplevet, at der pludselig var et øjeblik,hvor du så et fotografi, som du ikke kunneholde op med at kigge på. Måske fordi dugenkendte noget, eller fordi fotografiet varchokerende, smukt, fascinerende eller sjovt– eller måske det hele på én gang.World Press Photo ønsker at skabe opmærksomhedom fotografier, der dokumenterernyhederne – de kaldes også pressefotos.Den slags fotos kan handle om nyheder idit lokalområde eller nyheder langt væk fra.Fotos, der har et øjebliks genkendelse i sig.Fotos, der gør dig nysgerrig efter historienbag dem.i hver kategori, både for enkeltbilleder ogbilledserier. Der gives også en pris for bedstepressefoto, som dækker alle kategorier.Hvad skal du gøre?Du og dine klassekammerater skal besøgeudstillingen World Press Photo, hvor du kanse alle vinderbillederne. Dette er dit WorldPress Photo album. I dette album finderdu spørgsmål og opgaver, som du skalbesvare, når du besøger udstillingen.Hvordan fungerer det?De fleste opgaver går ud på, at du skalvælge et foto fra udstillingen, som dubeundrer. De fotos, du kan vælge, findes iFotosektionen bagest i albummet. Mens dubesøger udstillingen, er du selv medlem afjuryen. Så snart du har valgt et fotografi,kan du begynde at løse opgaven.Der er to slags spørgsmål i hver opgave.Først er der nogle generelle spørgsmål, også følger nogle spørgsmål, der går dyberened i fotografiet. Der står et udråbstegnforan de mere detaljerede spørgsmål.Spørg din lærer, hvilke spørgsmål du skalbesvare.Bemærk! Måske er der nogle af billedernefra billedserierne i Fotosektionen, du ikkekan finde på selve udstillingen. Hvis det ertilfældet, så vælg et enkeltbillede eller enbilledserie, der er med på udstillingen.TipDet er en fordel at tale sammen om fotografierne.Man lægger mærke til fleredetaljer, når man arbejder sammen.Bagest i Mit Album kan du finde en Analyseguide,der kan hjælpe dig med opgaverne.Vil du gerne vide mere, kan du bagest iMit Album finde adresserne på de flesteaf fotografernes hjemmesider.Ord, der markeret med *, findes i ordlistenbagest i Mit Album.Pas godt på Mit Album! Du skal bruge deti skolen senere.PræsentationWorld Press PhotoWorld Press Photo arrangerer hvert år enkonkurrence for professionelle fotograferfra hele verden. En international juryudvælger de mest bemærkelsesværdigepressefotos fra det forløbne år i ti forskelligekategorier. Kategorierne er: Aktuelletemaer, portrætter, sportsaction, sportsfeature,naturbilleder, nyhedsspot, generellenyheder, kunst og underholdning, dagliglivog endelig mennesker i nyhedsstrømmen.Der uddeles en første-, anden- og tredjepris2


Opgave 1Gå gennem udstillingen. Kig grundigt påfotografierne, og lad dem påvirke dig.Som du kan se, består udstillingen afenkeltbilleder og grupper af billeder, derudgør en serie. Vælg nu et billede eller enbilledserie, du godt kan lide. Var der f.eks.et fotografi, du stoppede op og kiggede påuden at tænke over det?Fotografens navn: ...........................................................................................................................................................................Titel: ..............................................................................................................................................................................................1. Hvorfor synes du, dette foto er noget heltsærligt? Kom med mindst to begrundelser.a ..................................................................................................................................................................................................b ...................................................................................................................................................................................................2. Beskriv fotografiet. Prøv at vente med atlæse billedteksten. Hvad tror du, der skerpå billedet?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Hvad lægger du mærke til i fotografietsstil (dvs. farverne*, lyset*, kameraetsposition*, kompositionen*)? Du kan brugeAnalyseguiden, hvis du har lyst............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Læs nu billedteksten.4. Hvilken kategori tilhører fotografiet?Hvorfor tror du, det er placeret i netopdenne kategori?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Nu ved du, hvad billedet handler om.Har du nogensinde hørt om det før?Kan du lide emnet? Forklar hvorfor............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Fotografiet dokumenterer et øjeblik itiden. Skriv kort, hvad du tror, der skete førog efter den situation, du ser på billedet?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................FØR:EFTER:Hvorfor tror du fotografen valgte at tagebilledet lige netop på det tidspunkt?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Hvad var det første, du lagde mærke til,da du så fotografiet? Og det andet?...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. Hvordan vil du beskrive stemningenpå billedet? (F.eks. trist, sjov, afslappet,spændende)..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9. Hvad er det, der skaber denne stemning?(tænk på kameraets position*, komposition*,3OPGAVEr


kontrast* mellem lys og mørke, ramme*).Nævn mindst to ting.a ...................................................................................................................................................................................................b ...................................................................................................................................................................................................10. Er fotografiet statisk* eller dynamisk*?Hvad skyldes det?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11. Hvorfor tror du, at fotografen har valgtdenne ramme*?................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Opgave 2Gå nu hen, og kig på Årets pressefoto.Du kan også se fotografiet på forsiden afMit Album. Dette er vinderfotografiet for2008.Fotograf: Anthony SuauLæs ikke billedteksten!1. Hvad er det første, du tænker på,når du ser på dette foto?Forklar dit svar nedenunder.- Et computerspil- En arrestation af forbrydere- Krig- Undersøgelse af et hjemefter en forbrydelse- Noget helt andet, skriv her: ...........................................................................................................................................................Forklaring: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Læs nu billedteksten.Kriminalbetjent Robert Kole fra politieti Cuyahoga County trænger 26. marts indi et hus i Cleveland i Ohio, efter beboerneer blevet sat på gaden, fordi de ikkekunne betale terminen. Han skal tjekke,at ejerne har forladt bygningen, og at derikke er efterladt nogen våben. Politiet gårfor en sikkerheds skyld ind med trukkettjenestepistol, da mange huse er blevet udsatfor hærværk eller overtaget af besættereeller narkomaner.Bankernes overtagelse af huse samt tvangsauktionervar nogle af de tidlige tegn påden voksende økonomiske krise i USA.Jurymedlemmerne mente, at vinderfotoeter bemærkelsesværdigt, fordi det blandtandet leger med beskuerens forventninger.Ved første øjekast tror mange mennesker,det er en krigsscene, men det handlerfaktisk om den økonomiske krise. Ifølgejurymedlemmerne viser fotografiet følgerneaf en ny slags krig: den økonomiske krig.De mente også, at fotografiet handledeom tidens vigtigste globale begivenhed –finanskrisen.2. Er du enig med juryen? Forklar hvorfor.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Synes du, at dette foto er et nyhedsbillede?Hvis du svarer ja, så forklar, hvad dumener, nyheden i billedet er.Hvis du svarer nej, så forklar hvorfor.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. a. Når du ser på fotografiets stil, synesdu så, at det har fortjent at vinde førsteprisen?Hvorfor/hvorfor ikke?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4


4. b. Og når du ser på indholdet?Hvorfor/hvorfor ikke?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.a. Fotografiet er en del af en billedserie.Find serien på udstillingen. Synes du,vinderbilledet fortæller historien om finanskrisenmest effektivt, eller ville du havevalgt et andet billede? Forklar hvorfor...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5.b. Har du set et andet billede på udstillingen,som du synes burde/kunne have vundet?Hvilket billede, og hvorfor?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Opgave 3Nogle begivenheder som f.eks. finanskrisenog præsidentvalget i USA får automatiskstor opmærksomhed i medierne. Men derfindes også mange glemte konflikter.Det kan være krige, forbrydelser modmenneskeheden og andre begivenheder,der ikke længere bliver dækket, fordi deer for gamle til at blive anset for nyheder,eller fordi der ikke er nogen på stedet til atberette om situationen.Der findes også begivenheder, som kunkan blive dokumenteret, hvis fotografen ervillig til at løbe en risiko. Nogen gange erresultatet meget imponerende.Kig først på dette billede fra SebastianD’Souzas billedserie.Prøv at vente med at læse billedteksten.1. Hvad tror du dette billede handler om?.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Kig nu på hele billedserien, og læs billedteksten.Du kan også finde alle billederne iFotosektionen bagest i Mit Album.Denne billedserie handler om et angreb påbanegården i Mumbai i november 2008.Sebastian D’Souza, fotografen som togdette billede, arbejder som billedredaktørpå avisen Mumbai Mirror. Avisens kontorerligger lige overfor banegården, hvor angrebetfandt sted. Da D’Souza hørte skud, løbhan udenfor og gemte sig i en togvognog fotograferede begivenhederne derfra.D’Souza var overrasket over de bevæbnedemænd. ”Med deres rygsække og vestlige tøjlignede de rygsækturister og ikke terrorister.Men de var tungt bevæbnede og vidstehelt sikkert, hvordan de skulle bruge deresvåben”, sagde han senere i et interview.2. Forestil dig, at du er fotojournalisten påstedet, hvor denne begivenhed foregår.Du ved, at situationen kan være livsfarlig,men avisens deadline nærmer sig.Ville du have taget disse billeder?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Billedernes kvalitet er ikke særlig god.De blev taget meget hurtigt og er ikkeskarpe. Får sådan en billedserie dig tilat føle dig mere involveret i nyheden omangrebet på banegården i Mumbai?Forklar hvorfor...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5


Opgave 4Vælg nu et andet billede eller en andenbilledserie på udstillingen, der interessererdig. Du kan også finde dem i Fotosektionenbagest i Mit Album.Fotografens navn: .........................................................................................................Titel: .............................................................................................................................Du kan bruge den følgende huskeliste somhjælp, hvis du har brug for det.huskelisteUd over det sædvanlige: Situationen/begivenheden adskiller sig fra den normale,daglige situation.Væsentlighed: Begivenheden er megetvæsentlig for læseren.Afstand: Læseren opfatter begivenheden somnoget, der ligger tæt på. Lokale nyhederinteresserer ofte mennesker mere endnyheder fra fjerne lande.Aktualitet: Begivenheden er aktuel, den erdagens største begivenhed eller er på vej tilat blive den største begivenhed.Konsekvenser: Begivenheden får vidtgåendekonsekvenser.Følelser: Begivenheden vækker følelser ogusikkerhed.de seks h’er1. Hvad skete der?2. Hvor skete det?3. Hvornår skete det?4. Hvem var til stede?5. Hvorfor skete det?6. Hvordan skete det?1. Beskriv, hvad du ser på billedet/billederne.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Hvad er nyheden/hvilken historiefortæller billedet/billederne?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Hvorfor har du valgt netop dette billedeeller denne billedserie?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Gik fotografen tæt på motivet, eller holdthan sig på afstand? Hvordan kan man sedet? Brug ordlisten i Analyseguiden (f.eks.kameraets position*, ramme*, bevægelse*)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Hvilken virkning giver det?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Synes du, dette billede eller denne billedserieformidler nyheden effektivt?..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Hvilket billede eller billedserie på udstillingenkan du slet ikke lide?Forklar hvorfor............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6


ekstraopgaveVælg en af de to følgende ekstraopgaver.1. kig og klik selvNu ved du noget om World Press Photo, ogdu har set en masse pressefotos. Nu skal duprøve at tage dit eget pressefoto.Gå ud og tag et fotografi af en begivenhedi dine omgivelser, som du synes er godtnyhedsstof. Tænk på det, du har lært om detræk, der kendetegner en nyhed.Hvis du får brug for det, kan du kigge påhuskelisten i Opgave 4. Længere nedefinder du en liste med tips og tricks, somkan hjælpe dig med at tage fotografiet.Held og lykke!Når du er tilfreds med resultatet, skaldu tage et print af billedet, og skrive enbilledtekst (husk de 6 H’er!).Præsenter billedet i næste time i klassen, ogfortæl, hvorfor du synes, begivenheden påbilledet er nyhedsstof. Er dine klassekammeraterenige i, at det er nyhedsstof? Er deenige i, at fotografiet klart viser nyheden?Hvis et af de billeder, du medbragte tilden første time, var et billede, du selvhavde taget, så sammenlign det med detnye billede eller billeder. Kan du se nogenforskel i kvaliteten eller i dit valg af motiv?Kunne du bruge det, du har lært?tips og tricks> Tag et fotografi på meget kort afstand(close-up*). Man kan skabe en megetoverraskende effekt ved at fokusere på ensærlig detalje.> Tag et fotografi med masser af bevægelse i.Sæt lukkerhastigheden* til S (eller sætlukkerhastigheden* ned manuelt).> Læg dig på maven (for at tage billedetfra et frøperspektiv) eller kravl op på noget(for at tage billedet fra et fugleperspektiv).Det skaber også en overraskende effekt.> Hvis du er udenfor og tager et fotografiaf byen eller et landskab, så kig efter linjer.Linjer er med til at skabe perspektiv* ogkan gøre fotografiet mere interessant.> Brug zoom-funktionen til at zoome indpå noget action i fotografiet.> Brug ikke flash, når du tager et billedeindendørs, eller når du fotograferer noget imørke. Det ødelægger stemningen at brugeflash. Hold kameraet meget stille eller bruget stativ. Når der ikke er meget lys, gårlukkerhastigheden ned, og hvis du rysterkameraet, bliver fotografiet sløret.> Hvis du bruger et digitalkamera, kandu anvende makro-funktionen til at tagebilleder af små genstande som planter ellerinsekter.> Brug fill-funktionen (udfyldningsflash).Hvis du tager billeder i stærkt sollys, kandu på denne måde sikre dig, at skyggernekommer med på billedet og at lyset blivermindre fladt.2. bliv inspireretaf et fotografiHvis du ikke har et kamera, skal duvælge det billede eller den billedserie påudstillingen, som du bedst kan lide.Det kan godt være et billede eller en serie,der allerede tidligere er blevet behandlether i Mit Album.Fotografens navn: .........................................................................................................Titel: .............................................................................................................................Brug fotografiet som inspiration til enstil, en rapsang, et digt, en historie, enanmeldelse eller et skuespil. Det skalfremgå af teksten, hvorfor du godt kan lidebilledet.Du kan bruge oplysningerne i billedtekstentil at løse opgaven, men du kan også brugedin fantasi og skrive historien ud fra det,man kan se på billedet.Når du er tilfreds med resultatet, skal dugemme det i Mit Album. Du får brug for deti skolen senere. Hvis du er blevet bedt omat aflevere albummet, skal du give det tildin lærer.7


Mit AlbumFotosektionNYHEDSSPOT ENKELTBILLEDERChen Qinggang, Kina, Hangzhou DailyHenk Kruger, Sydafrika, Cape TimesGleb Garanich, Ukraine, ReutersNYHEDSSPOT BILLEDSERIERWalter Astrada, Argentina, Agence France-PresseBo Bor, Kina, ReutersWojciech Grzedzinski, Polen, Napo Images, DziennikfotosektionSebastian D’Souza, Indien, Mumbai Mirror8


GENERELLE NYHEDER ENKELTBILLEDERLuiz Vasconcelos, Brasilien, A Crítica/Zuma PressZhao Qing, Khina, Shenzhen Evening NewsKevin Frayer, Canada, The Associated PressGENERELLE NYHEDER BILLEDSERIERDavide Monteleone, Italien, ContrastoLars Lindqvist, Sverige, Dagens NyheterOlivier Laban-Mattei, Frankrig, Agence France-Presse9


MENNESKER I NYHEDSSTRØMMENENKELTBILLEDERYasuyoshi Chiba, Japan, Agence France-PresseYannis Kolesidis, Grækenland, ReutersJean Revillard, Schweiz, Rezo.chMENNESKER I NYHEDSSTRØMMEN BILLEDSERIERCallie Shell, USA,Aurora Photos,TimeJustyna Mielnikiewicz, Polen, The New York TimesPhilippe Dudouit, Schweiz, Contact Press ImagesSPORTSACTION ENKELTBILLEDERPaul Mohan, Irland, SportsfileMark Dadswell, Australien, Getty ImagesFranck Robichon, Frankrig, EPASPORTSACTION BILLEDSERIERVincent Laforet, USA, Newsweek10


Aleksandr Taran,Rusland, Atlant MediaJulian Abram Wainwright, Canada, EPASPORTSFEATURES ENKELTBILLEDERWu Xiaoling, Kina, Xinhua News AgencyBerthold Steinhilber, Tyskland, Laif, SternTomasz Gudzowaty, Polen, Yours Gallery/Focus Photo- und PresseagenturSPORTSFEATURES BILLEDSERIERZhao Qing, Kina, China Youth DailyHoward Schatz, USA11


Paolo Verzone, Italien, Agence Vu/Agenzia Grazia Neri, Le Monde 2AKTUELLE TEMAER ENKELTBILLEDERMashid Mohadjerin, Belgien, Reporters/Redux PicturesGuillaume Herbaut, Frankrig, Oeil Public, La CroixVéronique de Viguerie, Frankrig, Getty Images, Marie ClaireHenry Agudelo, Colombia, El ColombianoAKTUELLE TEMAER BILLEDSERIERCarlos Cazalis, Mexico, CorbisJohan Bävman, Sverige, Sydsvenska Dagbladet12


Massimo Siragusa, Italien, ContrastoDAGLIGLIV ENKELTBILLEDERLissette Lemus, El Salvador, El Diario de HoyMattia Insolera, Italien, Agenzia Grazia Neri, El PeriódicoTomasz Wiech, Polen, Gazeta Wyborcza KrakowEraldo Peres, Brasilien, The Associated PressDAGLIGLIV BILLEDSERIERBrenda Ann Kenneally, USA, The Raw FileAnthony Suau, USA, Time13


Gen Yamaguchi, Japan, St. Petersburg TimesPORTRÆTTER ENKELTBILLEDERJurij Kosijrev, Rusland, Noor, TimeJérôme Bonnet, Frankrig, Corbis Outline, LibérationSung Nam-Hun, Sydkorea, PhotonetPORTRÆTTER BILLEDSERIERCarlo Gianferro, Italien, PostcartPep Bonet, Spanien, Noor, Positive Lives14


Li Jiejun, Kina, New Express DailyKUNST OG UNDERHOLDNING ENKELTBILLEDERGiulio Di Sturco, Italien, Agenzia Grazia NeriJérôme Bonnet, Frankrig, Corbis Outline, Le Monde 2André Vieira, Brasilien, Focus Photo- und PresseagenturKUNST OG UNDERHOLDNING BILLEDERSERIERRoger Cremers, NederlandeneKacper Kowalski, Polen, Kosycarz Foto Press15


Jonathan Torgovnik,USA, GeoNATURBILLEDER ENKELTBILLEDERCarlos F. Gutiérrez, Chile, Patagonia Press, La TerceraJeremy Lock, USA, Det amerikanske luftvåbenAleksej Bushov, RuslandNATURBILLEDER BILLEDSERIERSteve Winter, USA, National Geographic MagazineFu Yongjun, Kina, Hangzhou City ExpressHeidi & Hans-Jürgen Koch, Tyskland, Stern16


OrdlisteBevægelseEt fotografi er et statisk billede (still), menfotografer bruger mange trick for at visebevægelse og gøre billedet ‘dynamisk’(skabe bevægelse og spænding). Det gør defor eksempel ved at sløre ting i bevægelse,eller også tager de en række billeder ligeefter hinanden og skaber en fotoserie, derviser bevægelsens forløb.BorgerjournalistikNyheder indsamlet, skrevet og udgivet af folk,der ikke er journalister. Borgerjournalistikkendukkede op samtidig med blogs. Ved brugaf internettet og fænomener som blogs, socialenetværk (Facebook, f.eks.) og Twitter kan mannogle gange sprede nyheder ud til en megetstørre gruppe mennesker meget hurtigere,end med mere ”traditionelle”nyhedsmedier som aviser, fjernsyn og radio.KamerapositionDen position, som en fotograf tager billedetfra, er også beskuerens position eller synsvinkel.Den valgte kameraposition kan skabeen bestemt virkning. Ved at fotografere enperson nedefra vil han eller hun for eksempelvirke større og mere dominerende.Close-upEt nærbillede, et fotografi taget på megetkort afstand.KompositionDen måde, som forskellige elementer i billedeter opstillet på. Ved at trække en (vandret,lodret eller diagonal) linje gennem billedetsformer kan man se, hvordan de er arrangeret.I en overordnet komposition ligner arrangementetet mønster; ingen af formerne på billedettiltrækker sig straks mest opmærksomhed.DynamiskFuld af bevægelse.RammeEt fotografi viser kun et udsnit af virkeligheden,og det er rammen, der afgør, hvilketudsnit der er tale om. Hvis man anbringerto firkantede stykker papir hen over nogetaf siden og overkanten/underkanten afbilledet, kan man se, hvilken virkning detgiver at justere fotografiets ramme.Når man udelader ting, eller viser dem, kanfotografiet få en helt ny betydning.FarveTypen og mængden af farver kan virkeligafgøre stemningen på et fotografi. Farverkan henlede opmærksomheden på et bestemtpunkt i billedet. Nogle gange vælger fotograferbevidst at printe et billede i sort/hvidt forat opnå en bestemt virkning, for eksempelen mere dramatisk atmosfære.LysEn stærk kontrast mellem lys og mørke giverofte en stor effekt i billedet. På fotografierer lyset meget afgørende for stemningen.PerspektivDybden. Der er forskellige måder at visedybde på en flad overflade, som et fotografijo er. For eksempel kan man anbringeen skikkelse tæt på kameraet, hvilket fårskikkelser og ting i baggrunden til at sefjernere ud.StatiskUbevægelig.LukkerhastighedEt mål for hvor lang tid, der kommer lys indi kameraet (eksponering). En tommelfingerregelsiger, at jo mørkere omgivelserne er,jo lavere skal lukkerhastigheden være.Vil du vide eller se mere?Besøg fotografernes hjemmesider:www.anthonysuau.comwww.walterastrada.comwww.davidemonteleone.comwww.larslindqvist.comwww.chi-ba.com (Yasyyoshi Chiba)www.yanniskolesidis.comwww.justmiel.com (Justyna Mielnikiewicz)www.phild.ch (Philippe Dudouit)www.franckrobichon.comwww.vincentlaforet.comjulianwainwright.wordpress.comwww.bertholdsteinhilber.comwww.gudzowaty.pl (Tomasz Gudzowaty)www.howardschatz.comwww.paoloverzone.netwww.mashid.com (Mashid Mohadjerin)www.henryagudelo.comwww.cazalis.org (Carlos Cazalis)www.johanbavman.sewww.massimosiragusa.itwww.mattiainsolera.comwww.tomaszwiech.comwww.brendakenneally.comwww.genyamaguchi.netwww.jeromebonnet.comwww.carlogianferro.comwww.pepbonet.comwww.giuliodisturco.itwww.andrevieira.comwww.rogercremers.nlwww.kacperkowalski.comwww.torgovnik.com (Jonathan Torgovnik)www.jeremylockphotos.comwww.stevewinterphoto.comwww.animal-affairs.com (Heidi & Hans-Jürgen Koch)17ordliste


Analyseguide forpressefotografierStilHvad kan du se? Hvordan er det opnået?FarveKompositionKamerapositionLysPerspektivClose-upRammeBevægelseHvad handler det om?De 6 H’er1. Hvem2. Hvad3. Hvor4. Hvorfor5. Hvornår6. HvordanUdtrykskraftBemærk de valg, fotografen har truffet.man kan se, og hvad kendsger ningerne er. MenEn fotojournalist skal informere beskueren om, hvadhvad er budskabet?BudskabFormålIndholdanalyseguide18

More magazines by this user
Similar magazines