01.12.2012 Views

befæstelse af flade tage - Würth Danmark A/S

befæstelse af flade tage - Würth Danmark A/S

befæstelse af flade tage - Würth Danmark A/S

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PRODUKTKATALOG

befæstelse af flade tage


WDK · DTP 2008-160

Layout: DTP/ko

Tryk: Jørgen Thomsen A/S

Oplag: 500 stk.


Indholdsfortegnelse

Eurofast ....................................................................................................4

Eurofast EDS-S-stål ....................................................................................6

Eurofast EDS-B-stål ....................................................................................7

Eurofast EDS-H-træskrue med PH2-kærv ....................................................8

Universal Eurofast Heavy Duty EFDH ..........................................................9

Eurofast EBS-beton ..................................................................................10

Eurofast GBS-gasbeton ............................................................................11

Eurofast ISPC-sømteleskop .....................................................................12

Eurofast DAMP til træ .............................................................................13

Eurofast TRP/TRPG Ø 45 .........................................................................14

Eurofast-teleskop TLK Ø 45 .....................................................................15

Metalskive ..............................................................................................15

Bits og tilbehør ..................................................................................16-17

Tagoplysningsskema ..........................................................................20-21

Skema til udtræksforsøg .........................................................................22

NBI Sintef-godkendelser .....................................................................23-24

ETA-godkendelse ................................................................................25-30

3


Teleskopsystem til flade tage

stål eds-s

eds-b

træ eds-H

Universalskrue efHd

beton ebs

letbeton gbs

De viste skruer kan sammensættes med teleskophylstrene – TLK – og anvendes til

fastgørelse af forskellige typer af konstruktioner af flade tage.

5

Eurofast

til sammensætning af

teleskophylstre og forskellige

typer af skruer

tekniske data

teleskophylstrene er fremstillet

af kunststof

Fordel:

• Omkostningsbesparelse ved isoleringstykkelse

fra 120 mm.

• Reduktion af kuldebro.

• Trædesikkerhed pga. teleskopeffekten.

• Miljøvenligt.


Isoleringstykkelse

teleskop tlK

Ø45/Ø75

eds-bboreskrue

til

stål

ebs-

betonsøm

6

efHd-

betonskruer

50 35 50 55 60

60 35 60 65 70

70 35 70 75 80

80 65 50 55 60

90 65 60 65 70

100 65 70 75 80

110 85 60 65 70

120 85 70 75 80

130 85 80 85 100

140 105 70 75 80

150 105 80 85 100

160 105 90 95 100

170 135 70 75 80

180 135 80 85 100

190 135 90 95 100

200 165 70 75 80

210 165 80 85 80

220 165 90 95 100

230 165 100 75 100

240 185 90 85 100

250 185 100 95 100

270 185 120 135 130

280 185 130 130

290 185 140 160

300 185 150 160

310 225 120 130

320 225 130 130

340 225 150 160

350 225 160

370 255 150 160

380 255 160

400 285 180 160

410 255 200

420 255 210 200

440 285 210 200

450 285 210 200

470 320 210 200

480 320 210 200

530 320 240 250

580 320 300

590 320 300

Brugervejledning

til sammensætning af

teleskophylstre og forskellige

typer af skruer

tekniske data

• Ved EDS-B-boreskruer i krydsfiner

skal skruen være 10-15 mm

længere.

• Ved EFHD- og EBS-betonsøm skal

fastgørelsesdybden være 20-25

mm.

• Der forbores med Ø 5,0 mm (Ø

5,5 mm i hård beton) og 15 mm

dybere end fastgørelsesdybden

(dvs. 35-40 mm i boredybde).

fordele

• Omkostningsbesparelse ved isoleringstykkelser

fra 120 mm.

• Reduktion af kuldebro.

• Trædesikkerhed pga. teleskopeffekten.

• Miljøvenligt.


dim. Ø mm længde mm type art.nr.

4,8 100 EDS-S-48100 0838 648 100

4,8 120 EDS-S-48120 0838 648 120

4,8 140 EDS-S-48140 0838 648 140

4,8 160 EDS-S-48160 0838 648 160

7

Eurofast

EDS-S-stål

selvborende skruer uden

borespids til stål 0,7 > 0,88

mm

tekniske data

• Tagskrue med trompetformet hoved.

• PH2-kærv.

• Hærdet spids.

• Magni-silver-overfladebehandling.

anvendelsesområde

• Ståltrapetzplader op til 0,88 mm.

• Teleskop: TLK, art.nr. 0838 245.

• Metalskiver DVP/DVPEF.

• Nødvendig skruelængde: materialetykkelse

+ minimum 20 mm.


dim. Ø mm længde mm type art.nr.

4,8 50 EDS-B-48050 0838 048 050

4,8 60 EDS-B-48060 0838 048 060

4,8 70 EDS-B-48070 0838 048 070

4,8 80 EDS-B-48080 0838 048 080

4,8 90 EDS-B-48090 0838 048 090

4,8 100 EDS-B-48100 0838 048 100

4,8 110 EDS-B-48110 0838 048 110

4,8 120 EDS-B-48120 0838 048 120

4,8 130 EDS-B-48130 0838 048 130

4,8 140 EDS-B-48140 0838 048 140

4,8 150 EDS-B-48150 0838 048 150

4,8 180 EDS-B-48180 0838 048 180

4,8 210 EDS-B-48210 0838 048 210

4,8 240 EDS-B-48240 0838 048 240

8

Eurofast

EDS-B-stål

selvborende skruer med

borespids til stål 0,7 >

2 x 1,25 mm

tekniske data

• Tagskrue med reduceret borespids

og trompetformet hoved.

• PH2-kærv.

• Magni-silver-overfladebehandling.

anvendelsesområde

• Ståltrapetzplader fra 0,7 mm til

2 x 1,25 mm.

• Teleskop: TLK, art.nr. 0838 245.

• Metalskiver: DVP, art.nr. 0838 070

og 0838 240.

• Nødvendig skruelængde: materialetykkelse

+ minimum 20 mm.


dim. Ø mm længde mm type art.nr.

5,0 25 EDS-H 50025 B 0838 150 025

5,0 35 EDS-H 50035 B 0838 150 035

5,0 45 EDS-H 50045 B 0838 150 045

5,0 55 EDS-H 50055 B 0838 150 055

5,0 65 EDS-H 50065 B 0838 150 065

5,0 75 EDS-H 50075 B 0838 150 075

5,0 95 EDS-H 50095 B 0838 150 095

5,0 120 EDS-H 50120 B 0838 150 120

9

Eurofast

EDS-H-træskrue

med PH2-kærv

træskruer til sammensætning

med teleskop/tlK

tekniske data

• Tagskrue med trompetformet hoved.

• PH2-kærv.

• Hærdet spids.

• Magni-silver-overfladebehandling.

anvendelsesområde

• Træ.

• Teleskop: TLK, art.nr. 0838 245.

• Metalskiver DVP/DVPEF.

• Nødvendig skruelængde: materialetykkelse

+ trætykkelse.


dim. Ø mm længde mm type art.nr.

6,3 60 EFDH-63060 0838 163 060

6,3 70 EFDH-63070 0838 163 070

6,3 80 EFDH-63080 0838 163 080

6,3 100 EFDH-63100 0838 163 100

6,3 130 EFDH-63130 0838 163 130

6,3 160 EFDH-63160 0838 163 160

6,3 200 EFDH-63200 0838 163 200

6,3 250 EFDH-63250 0838 163 250

6,3 300 EFDH-63300 0838 163 300

10

Universal

Eurofast Heavy

Duty EFDH

selvborende universal-

skrue med Ricoh-borespids

til stål, træ, letbeton, lecabeton

og beton

Nb. det anbefales at lave

udtræksforsøg

tekniske data

• Tagskrue med Ricoh-borespids med

trompetformet hoved med lille linse.

• TX 25-kærv.

• Hærdet spids.

• Magni-silver-overfladebehandling.

anvendelsesområde

• Beton, gasbeton, træ og trapezplader

fra 1,0 til 2x1,25 mm.

• Teleskop: TLK, art.nr. 0838 245.

• Metalskiver DVP/DVPEF.

• Nødvendig skruelængde:

Beton: materialetykkelse + minimum

25 mm bores for med Ø 5,0 eller

5,5 mm.

Gasbeton: materialetykkelse + minimum

55 mm.

Træ: materialetykkelse + trætykkelse.

Trapetzplader: materialetykkelse +

minimum 20 mm.


dim. Ø mm længde mm type art.nr.

5,5 35 EBS-55035 0838 550 35

5,5 45 EBS-55045 0838 550 45

5,5 55 EBS-55055 0838 550 55

5,5 65 EBS-55065 0838 550 65

5,5 75 EBS-55075 0838 550 75

5,5 85 EBS-55085 0838 550 85

5,5 80 EBS-55080 0838 550 80

5,5 95 EBS-55095 0838 550 95

5,5 105 EBS-55105 0838 551 105

11

Eurofast EBSbeton

Nb. det anbefales at lave

udtræksforsøg

tekniske data

• Betonsøm i rustfrit stål.

anvendelsesområde

• Beton.

• Teleskop: TLK, art.nr. 0838 245.

• Metalskiver DVP/DVPEF.

Montering

Bor for med Ø 5,0 mm, minimum 40

mm dybt. Sømmet skal gå minimum

25 mm ned i hullet.


dim. Ø mm længde type art.nr.

6,0 80 GBS-60080 0838 060 080

6,0 200 GBS-60200 0838 060 200

12

Eurofast GBS-

gasbeton

selvborende skruer til let-

beton og træunderlag

Nb. det anbefales at lave

udtræksforsøg

tekniske data

• Selvborende tagskrue med trompetformet

hoved.

• PH2-kærv.

• Hærdet spids.

• Magni-silver-overfladebehandling.

anvendelsesområde

• Gasbeton og træ.

• Teleskop: TLK, art.nr. 0838 245.

• Metalskiver: DVP, art.nr. 0838 070

og 0838 240.

• Nødvendig skruelængde:

Gasbeton: materialetykkelse + minimum

55 mm.

Træ: materialetykkelse + trætykkelse.


dim. Ø mm

længde

mm

Mat. tykkelse

mm

type art.nr.

50 115 71-90 ISPC-50115 0838 050 115

50 135 91-110 ISPC-50135 0838 050 135

50 155 111-130 ISPC-50155 0838 050 155

50 175 131-150 ISPC-50175 0838 050 175

50 195 151-170 ISPC-50195 0838 050 195

50 245 191-220 ISPC-50245 0838 050 245

50 280 221-255 ISPC-50280 0838 050 280

13

Eurofast ISPC-

sømteleskop

til beton, huldæk og lecabeton

i facader og lofter

Nb. det anbefales at lave

udtræksforsøg

tekniske data

• Velegnet til befæstelse af isolering på

facader, lofter og på betonunderlag.

• Samlet fastgørelse velegnet til bitumen

samt pvc-etlags og flerlagssystemer

på betonkonstruktioner.

• Teleskop af polyamid, samlet med

en slagstift.

• Overfladebehandling af Crapalforzinkning.

anvendelsesområde

• Ved fastgørelse af isoleringsmateriale

kan anvendes en Ø 70 mm metalskive

DVP-ISPC-70N.

• Der skal bores for med 8 mm bor.

Huldybde = teleskoplængde +

10 mm.


dim. Ø mm længde mm type mm art.nr.

5,0 25 DAMP-50025H* 0838 500 25

5,0 35 DAMP-50035H* 0838 500 35

5,0 45 DAMP-50045H* 0838 500 45

* Kan også leveres som løs skrue, EDS-H 0838 150 og løs skive DVP-EF-4010N.

Monteringsværktøj

teleskopbit type art.nr.

Montageværktøj OND-EF-DAMPH 0838 150 1

14

Eurofast

DAMP til træ

træskruer m/ fastmonteret

Ø 40 mm metalskive

tekniske data

• Tagskrue med Ricoh-borespids,

trompetformet hoved.

• PH2-kærv.

• Hærdet spids.

• Magni-silver-overfladebehandling.

anvendelsesområde

• Træ.

• Teleskop: TLK, art.nr. 0838 245.

• Metalskiver DVP-EF.

• Nødvendig skruelængde: materialetykkelse

+ trætykkelse.


tykkelse på

opgaven

(min.-maks.)

tRP + skruelængde

mm

type art.nr.

45-54 30 X 60 TRP-45-050 0838 045 050

95-104 60 X 80 TRP-45-100 0838 045 100

135-144 90 X 90 TRP-45-140 0838 045 140

155-164 120 X 180 TRP-45-160 0838 045 160

195-204 120 X 120 TRP-45-200 0838 045 200

tykkelse på

opgaven

(min.-maks.)

tRP + skruelængde

mm

type art.nr.

95-104 60 X 80 TRPG-45-100 0838 445 100

135-144 90 X 90 TRPG-45-140 0838 445 140

155-164 120 X 180 TRPG-45-160 0838 445 160

175-184 120 x 100 TRPG-45-180 0838 445 180

15

Eurofast TRP/

TRPG Ø 45

til stål

tekniske data

• Færdigsamlede teleskop-/skruesystemer

velegnet til etlagstagpap

og foliesystemer.

• Teleskop af polyamid Pa6, kombineret

med EDS-B Magni-silver.

• Kan leveres magasineret med 25

enheder pr. magasin.

fordele

• Stor udtrækstyrke og brudværdi.

• Miljørigtigt materiale.

• Formindsker kuldebro.

• Trædesikker pga. teleskopeffekten.

Værktøj

• Easy Tool til opretstående fastgørelse.

• Euro Fix-magasineringsmaskine til

opretstående og hurtig fastgørelse.

Art.nr. 0838 2


dim. Ø mm længde mm type art.nr.

45 35 TLK-45035 0838 245 035

45 65 TLK-45065 0838 245 065

45 85 TLK-45085 0838 245 085

45 105 TLK-45105 0838 245 105

45 135 TLK-45135 0838 245 135

45 165 TLK-45165 0838 245 165

45 185 TLK-45185 0838 245 185

45 225 TLK-45225 0838 245 225

45 255 TLK-45255 0838 245 255

45 285 TLK-45285 0838 245 285

45 320 TLK-45320 0838 245 320

dim. Ø mm type art.nr.

70 x 0,7 DVP-EF-700N 0838 070 070

40 x 1,0 DVP-EF4010N 0838 240 100

16

Eurofast-teleskop

TLK Ø 45

tekniske data

• Kan anvendes med følgende skruer:

EDS-S, EDS-B, EFHD, GBS og betonsøm

EBS.

• Sammensætningsmuligheder: Se

brugervejledning.

fordele

• Kombinationen af kort skrue/langt

teleskop giver besparelser.

• Miljørigtigt materiale.

Metalskive

til hårdt underlag

tekniske data

• Kan anvendes med følgende skruer:

EDS-S, EDS-B, EDS-H, EFHD, GBS

og betonsøm EBS.


17

Bits og tilbehør

type typebetegnelse art.nr.

PH2 med gevind OND-SB-PH2 0838 002 001

type typebetegnelse art.nr.

TX25 med gevind 30 mm 1838 25

type typebetegnelse art.nr.

PH2 længde 25 mm OND-TB-PH2 0838 002 025

PH2 længde 50 mm OND-TB-MAK 0838 002 050

type typebetegnelse art.nr.

TX25 længde 50 mm 0614 50 25

TX25 længde 26 mm 0614 31 25

TX25 længde 150 mm OND-TB-T25-DH15 0838 125 150

TX25 længde 250 mm OND-TB-T25-DH25 0838 125 250

type typebetegnelse art.nr.

SW 1/4” magnetisk OND-TB-1/4”M 0838 300 014

NV 8 magnetisk OND-TB-SW8M 0838 200 008

SW 3/8” magnetisk OND-TB-SW38M 0838 300 038

type typebetegnelse art.nr.

SDS, universel

bitholder

OND-SDS-TB14 0838 100

type typebetegnelse art.nr.

Magnetisk, universel

bitholder

0838 101


18

Bits og tilbehør

type typebetegnelse art.nr.

Magnetisk montageværktøj

m/ PH2bit

med gevind

OND-EF-DAMPH 0838 150 1

type typebetegnelse art.nr.

Easy tool, rustfri

bitholder til TLKteleskop

Til 1/4” bits PH2 +

TX25

0838 103

type typebetegnelse art.nr.

Easy tool, rustfri

bitholder til TRPteleskop

type typebetegnelse art.nr.

Koniske bor med fræs

til borforlænger

Til PH2 m/gevind 0838 104

type typebetegnelse art.nr.

SDS-borforlænger 650 mm 0838 105

type typebetegnelse art.nr.

Bitholder til bits

m/gevind

650 mm 1838 650

5 x 23 x 118 0838 105 1

5 x 35 x 118 0838 105 2

5 x 55 x 122 0838 105 3

5 x 55 x 100 0838 105 4


19

Tagoplysningsskema

Skema til udtræksforsøg

NBI Sintef-godkendelser

ETA-godkendelser


tagoplysningsskema

sendes til Jørgen Høding

fax: 59 44 64 54

e-mail: joergen.hoeding@wuerth.dk

Projektnavn: ____________________________________________________________________________________________

Projektadresse: _________________________________________________________________________________________

Postnr./by: _____________________________________________________________________________________________

Tagentreprenør: _______________________________ Telefon: _________________________________________________

Kontaktperson: _________________________________ Mobil: _________________________________________________

Bemærkninger: _________________________________________________________________________________________

bygningsudformning

Fladt tag � Sadeltag � Pulttag �

Udhæng: ___________________________ Bredde på udhæng: _____________ m

Sternkant: ___________________________ Højde på sternkant: ______________m

Bygningslængde: _________________ m

Bygningsbredde: _________________ m

Bygningshøjde

inkl. evt. sternkant: _________________ m

Taghældning: _________________ grader

Indvendigt overtryk: Tæt underlag _____________ Utæt underlag _____________

Porte: _________________________

Støder bygningen op til højere bygninger: Ja � Nej � Hvis ja, hvor høje er disse bygninger? _______________

terræn

Terrænklasse: � 1: Hav/sø eller glat, fladt landskab

� 2: Landbrugsjord med læhegn, huse og træer

� 3: Forstads- og industriområde med læhegn

� 4: Byområde med tætliggende bygninger

Basisvindhastighed: � 27 m/s 25 km bælte fra Jyllands vestkyst inden om Ringkøbing Fjord

� 24 m/s resten af landet

20


Underlag

Betonhuldæk �

Pladsstøbt betondæk �

TTS-elementer, min. 40 mm �

Vaffelplader, min. 40 mm �

Letklinkebeton �

Stålplade � Tykkelse ________ mm Bølgeafstand ___________ m

Krydsfiner � Tykkelse ________ mm

Brædder � Tykkelse ________ mm

Andet � __________________________________________________

tagdækning

2-lags tagpapdækning � Underpap _________

1-lags tagpapdækning � Overpap _________

Tagfolie � Type _________

Banernes retning På langs af bygningen �

På tværs af bygningen �

Isolering

Nyt tag � Tykkelse af isolering under dampspærren __________ mm

Renovering � Tykkelse af eksisterende isolering __________ mm

Ny isolering

Plan � Tykkelse _____________________________________ mm

Kileskåret � Tykkelse fra _______________ til ___________________ mm

Kileform: Kuvertfald �

Modfaldskiler �

Kasserender �

Skivetype: ______________________________________________________________________________________________

Skrue/sømtype: _________________________________________________________________________________________

Bemærkninger: _________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Navn: _________________________________________________________________________ Dato: _______________

21


skema til anvendelse ved udtræksforsøg og andre

former for udtræk på flade tage

Firmanavn: Byggeplads:

Dato:

Forsøg udført af:

Underlag:

Isolering/tykkelse:

Opbygning:

Konstruktion i øvrigt:

Betonkvalitet:

Befæstelsestype:

Forboret - Ø dim.:

Iskruningsdybde:

Udtræksværktøj/-type:

Min. 10 m mellem forsøgene

Forsøg nr.: Udtræksværdi:

For berigtigelse af udtræksforsøg Sælger:

Navn: Navn:

Firmanavn: Nr.:

22


INTRON CERTIFICATIE B.V.

Venusstraat 2

P.O. Box 267

NL-4100 AG CULEMBORG

Tel.: +31(0)345 580733

Fax: +31(0)345 580208

E-mail: info@intron.nl

Internet: www.intron.nl

Handelsnaam

Trade name

Authorized

and notified according

to article 10 of the Council

Directive of 21 December 1988

on the approximation of laws,

regulations and administrative

provisions of Member States

related to construction pro-

ducts (89/106/EEC)

25

MEMBER OF EOTA

English translation prepared by INTRON Certificatie B.V. - Original version in Dutch language

Houder van de goedkeuring

Holder of approval

Onderwerp en toepassing van het

bouwproduct

Generic type and use of construction

product:

Geldigheidstermijn van :

tot :

Validity from / to:

Fabrieken:

Manufacturing plants:

Deze Europese Technische

Goedkeuring omvat:

EUROPEAN TECHNICAL APPROVAL ETA-06/0007

This European Technical Approval

contains:

EUROFAST ®

VAN ROIJ FASTENERS EUROPE B.V.

Jan Tooropstraat 16

5753 DK DEURNE Nederland

Bevestigingsmiddelen voor mechanische bevestigde

dakbedekkingsystemen

Fasteners for mechanically fastened flexible roof waterproofing

systems.

xx-xx-2008

01-03-2011

Vermeld in niet-gepubliceerd supplement bij deze ETA

Laid down in non-published supplement to this ETA

13 bladzijden, inclusief 2 bijlagen die een integraal onderdeel

vormen van dit document

13 pages including 2 Annexes which form an integral part of this

document

Deze Europese Technische Goedkeuring vervangt ETA-06/0007 met geldigheid van 01-03-2006 tot 01/03/2011

This European Technical Approval replaces ETA-06/0007 with validity from 01-03-2006 to 01-03-2011

Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen

European Organisation for Technical Approvals


ANNEX 1 SURVEY OF EUROFAST ® RANGE

Page 11 of 13 pages – European Technical Approval Eurofast ® ETA-06/0007 issued on xx-xx-2006

3. Screws

Eurofast ® Code

- EDS-S

- EDS-B

- EDS – BZ/BG

- EDS – BZT/BGT 2)

- EDS-H

- EFHD

Dimensions 1)

∅ (mm)

L range (mm)

∅ 4,8

30 – 300

∅ 4,8

50 – 240

∅ 4,8

70 – 220

∅ 4,8

70 – 300

∅ 5,0

20 - 120

∅ 6,3

50 - 300

Head Point Application

PH 2 Bugle Sharp 25 o Steel decks 0,7 – 0,88 mm

PH 2 Bugle Self drilling Steel decks 0,7 - 2 x 1,25 mm

HWH

8 mm

HWH

8 mm

Self drilling Steel decks 0,7 - 2 x 1,25 mm

Self drilling Steel decks 0,7 - 2 x 1,25 mm

PH 2 Bugle Sharp 25 o Wood, min. thickness 19 mm

Torx T-25

RSD Bugle

1) Detailed drawings, included tolerances are deposited in the MTD.

2) T refers to safe tread

EDS-S

EDS-B

EDS-B

EDS-S

EDS-BZT

Illustrations

Ricoh point Concrete

EDS-H

EDS-H

26

EFHD


ANNEX 2 INSTALLATION INSTRUCTIONS

Page 12 of 13 pages European Technical Approval Eurofast ®

Description View Crossection Penetration Tool R/min Scetch L2

3

Eurofast Deck Screw

S-Point P=20

25-300

mm

Bugle-head, Ph2 ˜ 2500

EDS-S

3

Eurofast Deck Screw

50 - 210

mm

Red. drill-point, P=20

˜ 2500

mm

Bugle-head, Ph2

EDS-B

27

3

Eurofast Deck Screw

70 - 200

mm

Red. drill-point, P=20

˜ 2500

mm

Hex-washer head

EDS-BZ

3

Eurofast Deck Screw

P=20

mm

Red. drill-point,

70 - 300

mm

Hex-washer head ˜ 2500

"step-secure"

EDS-BZT


ANNEX 2 INSTALLATION INSTRUCTIONS

Page 13 of 13 pages European Technical Approval Eurofast ®

20 - 120

1

Eurofast Deck Screw 5,0 x Length

S-Point, Ph2 Carbonsteel

Bugle-head P=min

˜ 2500

18 mm

EDS-H

Eurofast Heavy Duty Screw 6,3 x Length

RSD-Bugle head Carbonsteel ˜ 1000

60 - 300

mm

Ricoh-point

EFHD

28


ANNEX 3 AXIAL LOAD RESISTANCE

Page 14 of 15 pages European Technical Approval Eurofast ®

Axial load resistance – Mean values

Steel

WASHERS

EDS-S

EDS-BZ/BG

(T)

DVP-EF/DF-8240D 1390

DVP-EFB/DFB-8240D/H/R 1410

DVP-EFB/DFB-8040D 1430

DVP- EFZK-8240D 1390

SCREWS

DVP-EF-4010N/N3 1460

DVP-EF-5010N/D 1510 1460

DVP-K-4040H 1520

EDS-B EDS-H GBS ISPC EFHD

DVP-EF-7007N/D/H 1520 1745

DVP-EF-7010 N/D 1520

DVP-EF/DF-7070 D 1520

DVP-EF-8040N/H/XH 1570 1410

DVP-EF-8040D 1570 1440 1410

Plastic

TWP-8040Lxxx 1360 1360 1360

TLK-45xxx 1507 1275 1475 1714 1793

TLK-75xxx 1388 1388 1388 1388 1388

TRP-45Lxxx 1375 1375 1375

TRP-75L065 1306 1306 1306

Plug pin combination

- ISPC-50xxx 2117

SUBSTRUCTURE

Steel

deck

0,7 –

0,88 mm

= possible combination = no combination

Steel

deck

0,7 –

2x 1,25 mm

Steel

deck

0,7 –

2x 1,25

mm

Wood

29

Aerated

Concrete

Concrete Concrete


ANNEX 4 AXIAL LOAD RESISTANCE

Page 15 of 15 pages European Technical Approval Eurofast ®

Axial load resistance – Characteristic values

Steel

WASHERS

EDS-S

EDS-BZ/BG

(T)

DVP-EF/DF-8240D 1)

DVP-EFB/DFB-8240D/H/R 1)

DVP-EFB/DFB-8040D 1)

DVP- EFZK-8240D 1)

DVP-EF-4010N/N3 1)

DVP-EF-5010N/D 1) 1)

DVP-K-4040H 1)

SCREWS

EDS-B EDS-H GBS ISPC EFHD

DVP-EF-7007N/D/H 1) 1330

DVP-EF-7010 N/D 1)

DVP-EF/DF-7070 D 1)

DVP-EF-8040N/H/XH 1) 1)

DVP-EF-8040D 1) 1) 1)

Plastic

TWP-8040Lxxx 1030 1030 1030

TLK-45xxx 1220 970 990 1150 1420

TLK-75xxx 1020 1020 1020 1020 1020

TRP-45Lxxx 1160 1160 1160

TRP-75L065 930 930 930

Plug pin combination

- ISPC-50xxx 1500

SUBSTRUCTURE

Steel

deck

0,7 –

0,88 mm

1) Characteristic value not determined

= possible combination = no combination

Steel

deck

0,7 –

2x 1,25 mm

Steel

deck

0,7 –

2x 1,25

mm

Wood

30

Aerated

Concrete

Concrete Concrete


egne notater

31


Würth danmark a/s

Montagevej 6 · Industri N2 · 6000 Kolding

Tlf. 79 32 32 32 · Fax 75 51 72 50 · mail@wuerth.dk · www.wuerth.dk

HeR fINdeR dU VORes bUtIKKeR

esbjerg

Stormgade 96

6700 Esbjerg

Tlf. 79 32 31 50

Fax 75 13 53 99

esbjerg@wuerth.dk

Herning

Cedervej 2

7400 Herning

Tlf. 79 32 31 65

Fax 97 21 46 40

herning@wuerth.dk

Hillerød

Vølundsvej 6 G

3400 Hillerød

Tlf. 79 32 31 40

Fax 48 24 50 77

hillerod@wuerth.dk

Horsens

Vejlevej 68 B

8700 Horsens

Tlf. 79 32 31 55

Fax 70 13 67 95

horsens@wuerth.dk

Ishøj

Industrikrogen 2

2635 Ishøj

Tlf. 79 32 31 30

Fax 43 52 30 77

ishoj@wuerth.dk

Kolding

C.F. Tietgensvej 1 E

6000 Kolding

Tlf. 79 32 31 20

Fax 76 34 70 05

kolding@wuerth.dk

Åbner november 2008

Næstved

Køgevej 14

4700 Næstved

Tlf. 79 32 31 10

naestved@wuerth.dk

Odense

Jarlsberggade 15

5000 Odense C

Tlf. 79 32 31 45

Fax 66 12 13 69

odense@wuerth.dk

sønderborg

Ellegårdvej 18

6400 Sønderborg

Tlf. 79 32 31 15

Fax 79 32 31 19

soenderborg@wuerth.dk

aabenraa

Industrivej 16

6200 Aabenraa

Tlf. 79 32 31 60

Fax 74 63 36 77

aabenraa@wuerth.dk

aalborg

Ny Kærvej 25

9000 Aalborg

Tlf. 79 32 31 25

Fax 98 11 53 50

aalborg@wuerth.dk

Århus

Gunnar Clausensvej 18

8260 Viby J

Tlf. 79 32 31 35

Fax 86 28 64 28

aarhus@wuerth.dk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!