Hvor går grænsen? · Elementer af letklinkerbeton - Tolerancer

tolerancer.dk

Hvor går grænsen? · Elementer af letklinkerbeton - Tolerancer

INDHOLD

På vej mod højere kvalitet og produktivitet ............................................................. 6

Fagligt forord ......................................................................................................... 8

Forudsætninger .................................................................................................... 10

Historik ................................................................................................................. 1

TOLeraNcer

1. MåLTOLeraNcer fOr DeT eNkeLTe eLeMeNT .............................................. 14

1.1 Vægge .......................................................................................................... 15

1. Dæk ............................................................................................................. 16

2. MåLTOLeraNcer fOr MONTereDe eLeMeNTer ............................................ 17

.1 Vægge ........................................................................................................... 17

. Dæk .............................................................................................................. 17

3. TOLeraNcer fOr OverfLaDer .................................................................... 18

.1 Overfladespecifikationer for vægge ................................................................ 18

.1.1 Udfaldskrav til overflader på det enkelte vægelement .................................... 18

.1. Udfaldskrav til overflader på monterede vægelementer .................................. 19

.1. Udfaldskrav til overfladedetaljer for det enkelte vægelement .......................... 19

.1. Udfaldskrav til overfladedetaljer for monterede vægelementer ....................... 0

.1.5 Øvrige forhold .............................................................................................. 0

. Overfladespecifikationer for dækundersider .................................................... 1

. .1 Udfaldskrav til overflader for det enkelte dækelement .................................... 1

. . Udfaldskrav til overflader for monterede dækelementer .................................. 1

. . Øvrige forhold ..............................................................................................

. Udtørring af elementer før overfladebehandling ............................................

. .1 Fugt og udtørring .........................................................................................

. . Udtørringsmetoder .......................................................................................

. Forarbejder ved malebehandling af vægge ....................................................

Hvor går grænsen? · Elementer af letklinkerbeton · Tolerancer og kontrolmetoder

More magazines by this user
Similar magazines