attraktive akademiker- arbejdspladser i det offentlige

gl.org

attraktive akademiker- arbejdspladser i det offentlige

Prioriteringer

Forskelle i, hvordan de begejstrede og de frustrerede

prioriterer kvaliteterne i jobbet, pct.

Begejstrede

Positivt overraskede

At have et velfungerende

samarbejde med de nærmeste

kolleger

At blive udfordret og at lære nyt i

mit job

At jeg brænder for netop de

arbejdsopgaver, som mit arbejde

rummer

At have mulighed for fleksible

arbejdstider

At have gode forudsætninger for

at løfte mine opgaver med høj

kvalitet

At min indsats gør en forskel i

samfundet

At min indsats værdsættes af

ledelsen på min arbejdsplads

At have et velfungerende

samarbejde med den nærmeste

ledelse

At min løn matcher min indsats

At have stor tryghed i min

ansættelsessituation

At have passende tid til mine

kerneopgaver

At der hersker prestige og

respekt omkring min arbejdsplads

og mit job

At have indflydelse på opgavemængden

i mit job

Skuffede

Frustrerede pragmatikere

0 10 20 30 40 50 60

Figur 8: N = 1755. Der er markante forskelle i hvordan

respondenterne i de fire tilfredshedskategorier prioriterer

kvaliteterne i deres job. De begejstrede prioriterer at brænde

for netop de arbejdsopgaver, som jobbet rummer, markant

højere end de øvrige kategorier. De positivt overraskede

prioriterer det velfungerende samarbejde med kolleger højere

end de øvrige kategorier. De skuffede at have passende tid til

det, de anser for at være deres kerneopgaver, og at deres

indsats værdsættes af ledelsen på deres arbejdsplads. De

frustrerede pragmatikere prioriterer, at lønnen matcher deres

indsats, højere end respondenterne i de andre kategorier.

De positivt overraskede prioriterer kollegerne og oplever,

at deres indsats gør en forskel i samfundet i større

udstrækning end de øvrige grupper, hvilket kan være én

af årsagerne til den positive udvikling i oplevelsen af jobbet.

De mest begejstrede brænder i højere grad for netop

de arbejdsopgaver, som deres job rummer, og de tillægger

også dette forhold større værdi. Det attraktive job synes

her at opstå i matchet mellem en medarbejder og et job.

Derfor er det væsentligt at fokusere på, om medarbejderens

ønsker og evner kan matche det indhold, jobbet rent

Oplevelser

Ønskejob eller ej

Forskelle i, hvordan de begejstrede og de frustrerede

oplever kvaliteterne i deres job, pct.

Begejstrede

Positivt overraskede

Jeg har et velfungerende

samarbejde med mine

nærmeste kolleger

Jeg bliver udfordret og lærer

nyt i mit job

Jeg brænder for netop de

arbejdsopgaver, som mit

arbejde rummer

Jeg har gode forudsætninger

for at lave mine opgaver med

høj kvalitet

Jeg har et velfungerende

samarbejde med min nærmeste

ledelse

Jeg er stolt af at være ansat på

min arbejdsplads

Jeg oplever, at min indsats

værdsættes af ledelsen på min

arbejdsplads

Jeg har mulighed for fleksible

arbejdstider

Jeg oplever, at min indsats gør

en forskel i samfundet

Jeg har stor tryghed i min

ansættelsessituation

Jeg har indflydelse på

opgavemængden i mit job

Jeg oplever at have passende

tid til mine kerneopgaver

Jeg oplever, at min løn matcher

min indsats

Skuffede

Frustrerede pragmatikere

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Figur 9: N= 1755. Der er markante forskelle på, hvordan

respondenterne i de fire tilfredshedskategorier oplever

kvaliteterne i deres job – og ligeledes forskelle i forhold til

prioriteterne i figur 8. De begejstrede scorer konsekvent højest,

mens de skuffede og de frustrerede skiftes til at score lavest.

faktisk har. Undersøgelsen viser også, at 20 pct. af de offentligt

ansatte akademikere ikke fra starten betragtede

deres job som et ønskejob, men at det siden har udviklet

sig så positivt, at de i dag opfatter det som et ønskejob. Et

match skal altså ikke forstås som en statisk eller deterministisk

størrelse. Det understreger vigtigheden af løbende

at diskutere udviklingsmuligheder, også med de medarbejdere,

der er frustrerede over dele af deres job.

I de følgende afsnit beskrives disse forskelle mere

indgående.

Attraktive akademikerarbejdspladser i det offentlige 31

More magazines by this user
Similar magazines