Energimærkning - Robin Hus

robinhus.dk

Energimærkning - Robin Hus

EnergimærkningSIDE 4 AF 9Energimærkning nr.: 100207523Gyldigt 10 år fra: 21-02-2011Energikonsulent: Bo BramsenProgramversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet Byg & Bo ApSI dette mærke kunne solvarme være et forslag til energiforbedring, men det vil ikke være rentabelt i dettetilfælde. Der er dog i mærket udarbejdet forslag med et estimeret overslag for etablering afsolvarmeanlæg.Udførelse af energispareforslag er alle en god forretning for boligens ejer, uanset om pengene tilforbedringerne skal lånes eller ej. Hvis alle de angivne forslag gennemføres vil energimærket kunneforbedres.Energikonsulentens bygningsgennemgangBygningsdele• Loft og tagStatus:Forslag 4:Loft mod uopvarmet tagrum er isoleret med 200 mm mineraluld.Loftslem til uopvarmet tagrum er uisoleret og ikke tætsluttende.Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm. Inden efterisolering af loftigangsættes skal det undersøges nærmere om de eksisterende konstruktioner ertilstrækkelig tætte. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skaltillægges de anførte overslagspriser. Evt. etablering af gangbro eller hævning afeksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal også tillægges overslagsprisen.Forslag 8: Montering af ny præfabrikeret loftslem, der er tætsluttende og isoleret med minimum 50mm.• YdervæggeStatus:Ydervægge er udført som ca. 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt af en halvstensteglmur og indvendigt af letbeton. Hulrummet vurderes isoleret med 75 mm mineraluld.• Vinduer, døre og ovenlysStatus:Forslag 3:Oplukkelige/faste vinduer terrassedøre og yderdøre er monteret med 2 lags termorude.Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer og døre til energiruder med U-værdi mindreend 1,1. Energiruderne skal være med varm kant.• Gulve og terrændækStatus:Etageadskillelse mod krybekælder består af bjælkelag, og vurderes isoleret med 70 mmmineraluld mellem bjælker. Gulve er udført i træ.Terrændæk er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet vurderes isoleret med 50 mmmineraluld under betonen.Linietab omkring fundament.

More magazines by this user
Similar magazines