Sygemeldte borgere trædes under fode af kommunerne: Det er ...

socialrdg.dk

Sygemeldte borgere trædes under fode af kommunerne: Det er ...

S.O.S. fra borgere i sygedagpengelandPRESSEOPRÅBSygemeldte borgere trædes under fode af kommunerne: Det er blevet sværerefor sygemeldte borgere at få anstændig sagsbehandling i sygedagpengesystemet- som kan administreres efter kommunernes forgodtbefindende.Over hele landet spirer nu de sygemeldtes oprør, over ikke at blive mødt med densagsbehandling, økonomisk hjælp og revalidering som de har retskrav på.I Silkeborg Kommune dækker Jobcenter og byrådsig muligvis ind under hinanden og finder at borgerservicener efter bedste evne. Vi frygter, at der liggerskjulte kommunale besparelser bag den ringe borgerservice.Besparelserne rammer de svageste borgere,der forventer hjælp og støtte fra kommunen - og ertilsyneladende helt usynlige. Udvikling af diagnoser,som angst og depression, mens man befinder sig isystemet, er mere udbredt, end man forestiller sig.Baggrund: Midtjyllands Avis kørte i 2010 en artikelserieom de sygemeldte i Silkeborg Kommune, efteropfordring fra de lokale fagforeninger.Borgerservice fik bevillliget 5 ekstra sagsbehandlere tilat løfte opgaven og Jobcentret indførte en effektiviseringsplan.Hvorfor afledte opmærksomheden ikke skærpettilsyn eller ændrede succeskriterier for JobcenterSilkeborgs sygedagpengeforvaltning?Status: Borgere henvist til Jobcenter Silkeborgssagsbehandling siden effektiviseringsplanens gennemførelse,kan ikke genkende sig selv i de flottebeskrivelser. Fakta er, at der stadig ydes en mangelfuldsagsbehandling.Efter 1. sygedagpengeperiode på 52 uger, overflyttesklienterne alt for ofte effektivt til kontanthjælp elleregenforsørgelse, frem for at opnå forlængelsen afderes sygedagpenge, som de ofte har retskrav på.Jobcentrets sagsbehandling møder stadig kritik frade lokale fagforeninger, borgere og sundehedsmyndigheder.Klienter kritiserer, at man ikke kan komme i skriftligeller telefonisk kontakt med sin sagsbehandler.Vi behøver journalistisk hjælp tilat grave frem om Silkeborg Kommunevirkelig vil de svage borgeres bedste?Borgmester i SIlkeborg Hanne Bæk Olsen (A):“...Min opfattelse er at sagsbehandlerne i Jobcentret udfører deresarbejde i respekt for borgerne, ud fra de politisk afsatte ressourcer.”Fra mailkontakt med David Schiess d. 22/3 2011Susanne Højer Thorstensen, sygedagpengechef:“Vi beklager ikke hyppige sagsbehandlerskift. Det er fint at få friskeøjne på sagerne. Hvis borgerne er utilfredse kan de jo klage”Fra møde med David Schiess den 21.3.2011, udenfor referat.


Vi er kørt galt i Silkeborgs sygedagpengeland3 borgere i Silkeborg Kommune ligger deres sager frem til beskuelseog interview. Flere sager og oplysninger kommer til.NataschaSidorencoCand. Mag., Underviser i Dansksom AndetsprogSygemeldt siden 2006. Har kæmpeten udmarvende kamp for blot atfå en sagsbehandling.”Disse 5 år har været spild af bådemenneskelige og økonomiske ressourcer.Spild af tid, spild af liv. Jegvar et stolt, ambitiøst menneske,med en stærk arbejdsidentitet, oghavde regnet med hjælp til at vendetilbage til arbejdsmarkedet”. Istedethar bla. kommunens holdning til mirakuløsselvhelbredelse, resulteret ien forværring af min tilstand”.Det er dybt frustrerende at komme ien situation, hvor man er afhængigaf systemets hjælp. Jeg har altidtroet på at velfærdssamfundetfungerer. Jeg havde ikke forestilletmig, at det rent faktisk gør folksygere”.DavidSchiessArt Director og kunstner”Normalt er jeg ressourcestærk,men har haft behov for hjælp.I stedet møder jeg kontrol og usamarbejdsvilje.Min sagbehandler harbla. noteret i min sag:“Pgl. skal lære at tage imodordrer fra autoriteter.Jeg gyser og bliver nægtet adgangden den anbefalede psykolohjælp.Efter 1 år på sygedagpenge er jegnu sygemeldt selvforsørgende, tiltrods for, at jeg opfylder flere forlængelseskrav.Min sag havde væretproblemfri, hvis man havde prioritereten redelig sagsbehandlig.Jeg må ikke arbejde hjemmefra - ogdet tegner til, de mener jeg er fordårlig til arbejdsprøvning??Hvad skal jeg gøre for, at bevareboligen for mig og min datter?”VinniVorgaard BangSpecialarbejder”Jeg har passet mit arbejde ,siden jegkom på arbejdsmarkedet, som 16 årig.Nu er jeg smidt ud af den offenligeforsørgelse og har været sygemeldtselvforsørgende i 6 måneder.Min mand er på overarbejde, for atøkonomien kan bære det.Det er belastende, ikke at kunne få lovtil at tjene sine egne penge. Situationgjorde, at jeg ikke syntes, der var nogetved livet mere. Det er forfærdeligt,at man kan blive så presset, at manikke kan få øje på andre mulighederend at tage sit eget liv.Jeg føler mig blive vraget som skidt.Efter eget ønske er jeg nu i ulønnetjobtræning på den kommunale genbrugsplads.Råb kommunerne op, så de kan se atde har et STORT problem..”Ovenstående og et par andre ramte borgere samles mandag den 28. martsfor interviews med den lokale avis. Ring gerne 40 50 85 26, hvis I også ønsker at deltage.I pressens håndtering af sagen beder vi om forståelse for, at vi stadig er sårbare borgeremed et lavt stressniveau og dårlig hukommelse.Dette er ikke sidste initiativ for anstændig behandling af Silkeborg Kommune. VVi agter at blive ved til der bliver handlet på det, eller i det mindste, så længe til kan holde til detSend gerne mail til schiess.dk@mac.com, hvis du ønsker at modtage nyt.Seneste opdateringer kan følges af alle på: http://www.facebook.com/David Schiess.


Udsnit fra “Status på sygedapengestrategien december 2010- plan for sagerne over 39. sygefraværsuge”Af Simon Mæng, Jobcenter, Silkeborg KommuneKontaktpersonerNatascha Sidorenco:Kan kontaktes via David Schiess.Efternavn bedes udeladt i enhver omtaleVinni Vorgaard Bang: email: vinnibang67@gmail.com mobil 50 53 91 05David Schiess: email: schiessdk@mac.com mobil 40 50 85 26

More magazines by this user
Similar magazines