Klik her - EG A/S

eg.dk

Klik her - EG A/S

It-løsninger til håndværkere:It-fundamentet, du kanbygge forretning påIt-løsninger specialudviklet til dine behov løfterproduktivitet og bundlinjeEG Byg & Installation www.eg.dk/byg


Hvor trykker skoen egentlig?Du har sikkert prøvet at skrive specifikationerbag på en klods og give et hurtigttilbud baseret på hukommelsen. Det fungerer,men det er ikke optimalt. Det rigtigeværktøj er en forudsætning for etgodt resultat.Det gælder, når vi taler håndværk, og detgælder, når vi taler om at drive forretning.Med en professionel brancheløsning tilhåndværkere fra EG får du det it-værktøj,der sikrer dig, at du rammer hovedet påsømmet hver gang.Der kan være mange både små og storeting, der ikke fungerer helt godt, og somsamlet set medfører fejl, spild og laverefortjeneste. Kan du for eksempel genkendenogle af følgende udfordringer:2


8 spørgsmål til mester:1 Bruger du mere tid på administration og mindre tid på ditfag, end du ønsker?2 Mangler du overblik og stikker omkostningerne af?3 Fakturerer du alle materialer og timer?4 Kender du din præcise kostpris, når du udarbejder tilbud –og medregner du faste omkostninger?5 Spilder medarbejderne tid på at køre til og fra kontoret forat hente arbejdssedler og aflevere timesedler?6 Bruger du meget tid på at få godkendt dine fakturaer?7 Har du fod på præcis, hvor du kan graduere og stadigtjene på en opgave?8 Har du løbende overblik over opgaver, og optimerer dubrugen af dine medarbejderes tid?8 spørgsmål til bogholderen:1 Fakturerer du hurtigt nok?2 Er din lønregistrering tidskrævende og bøvlet?3 Bruger du meget tid på manuel godkendelse af fakturaer?4 Kan du risikere at betale for meget moms, fordi du ikkehar præcist overblik over udgifterne?5 Mister du rabatter, fordi du betaler for sent – og opleverdu rykkergebyrer og tidskrævende henvendelser fraleverandører?6 Har du økonomisk overblik over alle åbne sager?7 Bruger du meget tid på at tyde ulæselig håndskrift ogindtaste manuelle uge-/dagsedler?8 Taber I opgaver, fordi arbejdskort forsvinder i bilen, ellermundtlige aftaler glipper?>>Vi er blevet skarpere til at få pengene hjem i tide.Visual Administration giver ikke blot overblik, menogså rykkerprocedurer og renteberegninger, som manselv kan tilrettelægge. Det er et enkelt og overskueligt.Bogholder Kirsten Wulff, Mogens Willert & Idebyg.Find svarene på næste side Sådan bliver it en pengemaskinefor din virksomhedGav nogle af ovenstående spørgsmål rynker i panden og stof til eftertanke, har dumulighed for at forbedre din produktivitet og bundlinje.Det betyder også, at investering i bedre it-værktøjer og bedre anvendelse af it-værktøjerneer en del af løsningen. Der er mange it-mæssige muligheder for at automatisere og forbedrejeres arbejdsgange, så I sparer tid og får en bedre forretning.1 kr.2 kr.3


Sådan løfter duproduktiviteten i dinvirksomhedProduktiviteten i Danmark halter efter de lande, vi normaltsammenligner os med, og det gælder også for bygge- oganlægsbranchen. Produktivitetspotentialet er stort, men derskal handling til. Men hvad skal der egentlig til, for at ligepræcis du klarer dig godt, selvom krisen kradser?Når vi i EG ser på de af vores kunder, der gør det rigtig godt,er der ikke et entydigt svar på, hvad de gør bedre. Svaret ernok i virkeligheden, at de gør alt lidt bedre, men faktisk ogsåkun lidt. Er du bare lidt bedre til alt, så er effekten stor, nårregnskabet gøres op.It-værktøjer, der giver håndværkeren et overblik overøkonomi og sager, kan være med til at gøre en forskel. Detkan for eksempel være en løsning, hvor medarbejdere kanregistrere tids- og materialeforbrug direkte fra mobiltelefoneller pc. Det giver overblik her og nu, alle omkostningerbliver faktureret, og fakturaen kan sendes tidligere. Det ersmå ting, der sammenlagt gør en stor forskel for omsætning,likviditet og bundlinje.Professionel branche-iter en del af løsningenEGs brancheløsninger udviklet specielt til håndværksvirksomhedervil styrke dit overblik og strømline dine arbejdsgange.Det sker for eksempel ved at:• effektivisere tidskrævende arbejdsgange• optimere anvendelse af ressourcer• indføre styringsredskaber, der giver overblik overøkonomi, tilbud, forbrug af tid og materialer• vejlede om forbedringer af administrative arbejdsgange4


Kontante fordele til din virksomhedLad os nævne en række konkrete fordele, der relaterer sig til spørgsmålene og udfordringerne, vi listede på forrige side.8 svar til mester:1 Tast kun data én gang, dernæst er der integration mellem tilbud,sagsstyring, fakturering etc. Der er elektronisk indsamling aftimer og materialer sparer tid.2 Alle økonomiske informationer om igangværende sager er medfå klik tilgængelige komplet overblik.3 Nem registrering af alle materialer og timer bedre likviditet oghøjere omsætning.4 Opdaterede priser og faste omkostninger lægges i systemet reel bundlinje på hver enkelt sag.5 Beskeder kan gives i systemet til alle relevante medarbejdere påden enkelte sag medarbejderne får mere tid ude hos kunden.6 Elektronisk godkendelse af fakturaer på relevante sager sparer tid.7 Faktabaserede budgetter, historik på tidligere sager og fordelingaf faste omkostninger ud på enkeltsager giver viden om indtjeningpå sager større sikkerhed i indtjening på vundne sager.8 Stram styring af svendes tid og fordeling af opgaver reduceretspildtid og optimal udnyttelse af ressourcer.8 svar til bogholderen:1 Enkel og hurtig fakturering bedre likviditet.2 Enkel registrering og effektiv godkendelse af løn ingenubehagelige overraskelser og efterreguleringer.3 Elektronisk godkendelse af fakturaer på relevante sager hurtig godkendelse og viderefakturering.4 Hurtig fakturahåndtering og –registrering korrekt momsafregning.5 Alle bilag er elektronisk tilgængelige nem søgning oghurtigt overblik over alle fakturaer.6 Rapport over alle åbne sager dagligt overblik på den enkeltesag.7 Alle timer og materialer bliver indtastet af medarbejder hurtig godkendelse og direkte overførsel til sagen.8 Alle opgaver registreres og fordeles digitalt, så alle hele tidenhar overblik flere gennemførte opgaver og mere tilfredsekunder.1 kr.>>I dag har jeg tid til at følge sagerne tættere og til at laveDetflere og mere præcise tilbud.Direktør Martin Vestergaard, Gunnars Glas.>>var enten EG Webtid eller flere arme og ben på kontoret.Vi valgte EG Webtid.MartinRegnskabsansvarlig, Dorte Refstrup,Murermestrene Thomas Hans A/S.>>er ved at finde nye arbejdsopgaver til mig.I stedet for at bruge tid på dobbeltregistreringer,kan jeg for eksempel følge debitorerne lidt tættere.Bogholder Joan Kristensen, Gunnars Glas.5


Vi kender branchenIt til din hverdagVi kender hverdagens arbejdsgange, rutiner og ikke mindstudfordringer i de forskellige typer af håndværksvirksomheder.Som sparringspartner og med rødder langt tilbagei branchen kan vi tilbyde en række solide, skræddersyedeit-løsninger målrettet håndværkere.Tæt på brancheorganisationerneVi samarbejder med relevante brancheorganisationer for atsikre, at vores løsninger har det helt rigtige branchefokus.Derfor understøtter EGs grundløsning Visual og vores tillægsløsningernetop de udfordringer, som du dagligt møderi din virksomhed.Vores samarbejdspartnere er:• Dansk Håndværk• Dansk Byggeri• Danske Anlægsgartnere• TEKNIQ• RabatportalenFra vugge til gravDer er store gevinster forbundet med at digitalisere hele byggeprocessen fra vugge til grav. EGs brancheløsningtilbyder moduler og løsninger til hele forløbet, fra de første streger bliver slået på tegnebordet, til bygningen bliverrenoveret eller revet ned. En af de store gevinster er, at data kun indtastes én gang i processen.DesignForberedelseProjekteringUdbudVedligeholdelseUdførelseNedrivning>>Det tager kun få sekunder inde i sagsstyringen iVisual Administration at afgøre, om en given sagkører planmæssigt, eller om der er faresignaler,som gør, at vi skal arbejde os længere ind i sagenfor at finde årsagenMalermester Lars Nielsen, Fr. Nielsen & Søn.>>Visual Kalkulation… er værktøjet til at lægge prisen præcistså skarpt, at vi vinder opgaven med den bedst muligefortjenesteTømrermester Johnny A. Hansen, Idébyg.6


TEKNISK SUPPORTHer er produkterne, dukan bygge forretning påKALKULATIONUDDANNELSESAGSSTYRINGDesignTELEFON- OG FJERNSUPPORTLØNSystemet Visual er en branchespecifik økonomiløsning, somløser de daglige administrative opgaver. Til løsningen er derseks moduler, der hver især giver yderligere funktionalitet.Derudover kan man supplere med de seks tillægsløsninger.Alle moduler og tillægsløsninger er integreret i løsningen, såman kun skal indtaste oplysningerne én gang.INFRASTRUKTURProjekteringDOKUMENT- OGVIDENDELINGKURSUSONLINEHOSTINGINTEGRATIONTIL MOBILELØSNINGERNedrivningVedligeholdelseHåndværkervirksomhedUdførelseForberedelseUdbudINDGÅENDEFAKTURAE-KUNDENETVi tænker hele vejenEGs it-løsninger til håndværkere tænker i sammenhæng.Vi tilbyder grund-systemet Visual, der kan suppleres af enrække tillægsløsninger til dokumenthåndtering, løn, tids- ogmaterialestyring, e-faktura etc.Derudover hjælper vi med alt inden for hardware, infrastruktur,hotlinesupport, uddannelse og hosting. Vi er med andreord en komplet samarbejdspartner på alt, hvad der vedrører ittil din forretning.LØNSERVICEPROCESOPTIMERINGELEKTRONISKTIDS- & MATERIALE-REGISTERINGUDGÅENDEFAKTURARÅDGIVNINGELEKTRONISKFAKTURA-GODKENDELSEBANK-INTEGRATIONMOBILITYOPGAVE- OGRESSOURCE-STYRINGERFA-GRUPPERGå onlineDu kan få systemet Visual som en onlineløsning. Det betyder,at du kan vende ryggen til systemet, koncentrere dig 100procent om din forretning og overlade driften af it-løsningentil os. Fordelene omfatter blandt andet:• Brugerantallet kan tilpasses efter behov.• Der kræves kun en pc og internetforbindelse.• Vi håndterer drift og daglig backup.• Du har altid den nyeste version af løsningen.• Revisoren har adgang online.• Du sparer tid og penge på egen it-drift.7


TEKNISK SUPPORTAlt er samlet ét stedDOKUMENT- OGVIDENDELINGKALKULATIONLØNSERVICEKURSUSONLINEHOSTINGUDDANNELSEINTEGRATIONTIL MOBILELØSNINGERSAGSSTYRINGNedrivningVedligeholdelseUDGÅENDEFAKTURADesignHåndværkervirksomhedUdførelseTELEFON- OG FJERNSUPPORTLØNProjekteringForberedelseBANK-INTEGRATIONUdbudINDGÅENDEFAKTURAERFA-GRUPPERINFRASTRUKTURE-KUNDENETDer er mange tidskrævende udfordringer,når du skal have hverdagen til at fungere.It-løsningen Visual består af en række moduler,der tilsammen dækker dine grundbehovfor at styre og administrere på enhurtig og effektiv måde.LønLønbogholderi er en krævende manøvre, ikke mindst fordilov- og overenskomstreglerne hele tiden ændres. Lønmoduleter en stor hjælp til lønadministrationen, så du kan kørelønnen på rette tidspunkt og i rette kvalitet uden for storttidsforbrug.PROCESOPTIMERINGRÅDGIVNINGMOBILITYELEKTRONISKTIDS- & MATERIALE-REGISTERINGELEKTRONISKFAKTURA-GODKENDELSEOPGAVE- OGRESSOURCE-STYRINGIndgående fakturaEffektiv håndtering af elektroniske fakturaer er vigtig ogsparer tidskrævende tastearbejde. Visuals modul ”Indgåendefaktura” er en effektiv løsning til håndtering af e-fakturaer.BankintegrationDet er vigtigt hurtigt og smertefrit at kunne foretage, styreog holde øje med egne betalinger og overvåge kundersindbetalinger via banken. Tæt integration til banken giver digskarp styring af betalinger, så fakturaer hverken bliver betaltfor tidligt eller for sent.8


Udgående fakturaDer er store besparelser ved at sende fakturaer elektronisk.Det gælder både elektroniske fakturaer til private og offentligevirksomheder og fakturaer til private i for eksempelpdf-format. E-faktura indeholder integration til NemHandelog eDoc, så du kan sende fakturaer som pdf-filer med egenbrevskabelon.Integration til mobile enhederDer er store besparelser og fordele forbundet med at koblemedarbejdere i marken sammen med it-systemet ved hjælpaf mobile enheder som smartphones, tablets og bærbarepc’er. Integration til mobile løsninger gør det let at integreremobile enheder, så medarbejderne får direkte adgang til informationerog mulighed for selv at tilføje informationer omsager, kunder, materialeforbrug, tidsregistreringer etc.SagsstyringHar du løbende overblik over økonomien i dine sager? Har dustyr på tidsforbrug, indkøb af materialer, tilbud, dækningsbidrag,likviditet, tidsplan osv. i hver enkelt sag? Det overblikkan modulet ”Sagsstyring” hjælpe dig med at få. Sagsstyringgiver også mulighed for efterkalkulation, hvor du kan se,hvordan dækningsbidraget i en sag har været, og hvordan dueventuelt kan skærpe dit tilbud næste gang.9


DOKUMENT- OGVIDENDELINGKALKULATIONLØNSERVICEKURSUSONLINEHOSTINGUDDANNELSEINTEGRATIONTIL MOBILELØSNINGERPROCESOPTIMERINGELEKTRONISKTIDS- & MATERIALE-REGISTERINGTEKNISK SUPPORTSAGSSTYRINGNedrivningVedligeholdelseUDGÅENDEFAKTURADesignHåndværkervirksomhedUdførelseRÅDGIVNINGELEKTRONISKFAKTURA-GODKENDELSETELEFON- OG FJERNSUPPORTLØNProjekteringForberedelseBANK-INTEGRATIONMOBILITYUdbudOPGAVE- OGRESSOURCE-STYRINGINDGÅENDEFAKTURAERFA-GRUPPERINFRASTRUKTURE-KUNDENETFå et forspring medprofessionelle tillægsløsningerVisual er fundamentet. Ønsker du at gåskridtet videre i arbejdet med at løfte produktivitetog bundlinje, tilbyder vi en rækketillægsløsninger, der kan integreres direktei din Visual-løsning.KalkulationVar dit seneste tilbud lidt for godt? Ved du, hvordan duvinder sagen og stadig tjener penge? Programmet VisualKalkulation eller Visual Malerkalk er effektive værktøjer tilhurtigt at udarbejde tilbud, der er baseret på fakta og ikkekun på fornemmelser. EG tilbyder programmet i tre versionertilpasset henholdsvis murere/entreprenører, tømrere/snedkeresamt malere. Visual Kalkulation til murere/entreprenørerog tømrere/snedkere indeholder opmålingsskemaer og etomfattende kartotek med komplette bygningsdele. VisualMalerkalk er opbygget med integreret opmåling i skemaer.Alle tre løsninger indeholder mængdeberegninger, og kalkulationenkan overføres til sagsstyringen i Visual Administration.Dokument- og videndelingKravene til dokumentation i en bygge- eller renoveringsproceser store, og flowet af dokumenter kan hurtigt bliveuoverskueligt. Løsningen ”Dokument- og videndeling” giverdig en let og enkel metode til at organisere, systematisereog gemme e-mails og andre dokumenttyper, så de let kanhentes frem, når der er brug for viden om sager, mandskabeller materiel i et byggesagsforløb. Løsningen giver også letadgang til styringsrelevante nøgletal og diagrammer for bådeledelse og medarbejdere. Det er viden, som kan forbedre dinvirksomheds reaktionsevne og dermed konkurrenceevnen.10


LønserviceAt køre sit eget lønbogholderi er på mange måder en ressourcekrævendeaktivitet, og vi tilbyder derfor at udføre lønbogholderietfor dig i Lønservice, så du kan koncentrere digom din kerneforretning. EG Lønservice er lønadministrationog rådgivning udført af fagfolk, der kender alle de relevanteoverenskomster i byggebranchen, ikke mindst de løbendeændringer – og som ved, hvordan fx ferie og SH-dage tackles.Medmindre du hører andet, kører lønnen som planlagt, og hardu spørgsmål, er der råd at hente.Elektronisk tids- & materialestyringLeger du bank for dine kunder, indtil du får skrevet næsteomgang fakturaer, og får du alle timer og alle stumper medpå fakturaen? Elektronisk tids- og materialestyring er entillægsløsning til Visuals økonomi- og sagsstyring. Den erwebbaseret og gør det muligt at registrere tid, materialerog maskiner via en webbrowser. Informationerne tastes kunén gang og er efterfølgende tilgængelige i Visual – klar tilgodkendelse og udfakturering.Elektronisk fakturagodkendelseJo mere du kan digitalisere fakturagodkendelsesflowet, joflere gevinster i form af mindre tidsspilde og færre fejl vil duopleve. Tillægsløsningen ”Elektronisk fakturagodkendelse”digitaliserer arbejdsgangen, og det gælder hele forløbet framodtagelse, indlæsning/indscanning og bogføring til endeliggodkendelse af disse fakturaer. Løsningen er webbaseret,hvilket betyder, at der er nem adgang til fakturaflowet meden internetadgang og adgangskoder.Opgave- og ressourcestyringLøsningen er et onlineplanlægningsværktøj, hvor alle opgaverregistreres og styres. Her kan I foretage planlægningaf opgaver og medarbejdernes tid i overskuelige flow ogløbende perioder. Både mester og svende har til enhver tidoverblik over, hvad de skal lave hvornår og hvor. Fordeleneer bedre udnyttelse af svendetid, øget optimering af driften,mindre spildtid, ingen tabte arbejdskort og ingen glemtemundtlige aftaler.Visual kan købes både som enonline- og en licensløsning.11


EG gør en forskelEG er det rette valg som it-partner for håndværksvirksomhederVi er cirka 85 dygtige medarbejdere, hvoraf mange harpraktisk erfaring fra bygge- og håndværksbranchen. Medarbejdernei EG Byg Kundecenter sidder klar til at hjælpe på+45 7260 2060, hvis du eksempelvis har spørgsmål til dinregning, har ændringer til din nuværende aftale med os ellerhar brug for at vide, om nogle af vores produkter kan løseen aktuel udfordring, du står med i din forretning. Vi hjælperdagligt cirka 5.000 kunder med at få en bedre bundlinje.Kort sagt: Vi gør bygge- og håndværksvirksomhed til godforretning.Alle typer håndværksvirksomhederVores brancheløsning henvender sig til alle typer mindrehåndværksvirksomheder. Vi har også en række specialudvikledeit-løsninger, der er målrettet større entreprenør-/installatørvirksomhederog mindre og mellemstore installatører.Vi er tæt på digEG har en koncerns fordele og er samtidig tæt på dig lokaltmed den nærhed og fleksibilitet, det giver. Vi har kontoreri Ballerup, Herning, Hjørring, Holbæk, Kolding, København,Odense, Skanderborg, Thisted, Aalborg og Aarhus.>>Det var et af de mest behagelige salgsmøder, jeg nogensindehar haft – han afdækkende mine behov, fremlagdeløsningsmuligheder uden pres og sagde pænt farvel, ikkenoget med en fod i dørenTømrermester Jens Rasmussen,Tømrer- og Snedkervirksomheden Jens Rasmussen ApS.Kontakt os: Telefon +45 7260 2060, e-mail: kundecenter@eg.dk

More magazines by this user
Similar magazines