National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

patientuddannelse.info

National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

4%6%NejJaUbesvaret90%Figur 1.14. Procentvis fordeling af deltagelse som del af en jobplan for kursister, der hargennemført et kursusFigur 1.13. og 1.14. viser, hvorvidt de gennemførte og frafaldne kursister deltog på kurset som endel af deres jobplan. Langt størstedelen af hhv. de gennemførte (87 %) og frafaldne (90 %) kursisterangav ”Nej” til, at de deltog på kurset som en del af en jobplan. Dog ses det, at lidt flere af degennemførte kursister angav ”Ja” (11 %) sammenlignet med de frafaldne (4 %). Og omvendt sesdet, at der var flere ubesvarede blandt de frafaldne kursister end blandt de gennemførte.10

More magazines by this user
Similar magazines