National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

patientuddannelse.info

National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fxsmerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser)RespondenterProcentI høj grad enig 49 9,8 %Enig 246 49,1 %Hverken enig eller uenig 148 29,5 %Uenig 17 3,4 %I høj grad uenig 6 1,2 %Ikke relevant 12 2,4 %Ubesvaret 23 4,6 %I alt 501 100,0 %Figur 2.6.Figur 2.6. viser, at 58,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er blevet bedre til athåndtere deres symptomer, mens 29,5 % hverken er enige eller uenige. Under 5 % af kursisterneangiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 2,4 % angiver, at udsagnet ikke errelevant.Jeg er begyndt at bevæge mig mereRespondenterProcentI høj grad enig 56 11,2 %Enig 204 40,7 %Hverken enig eller uenig 154 30,7 %Uenig 39 7,8 %I høj grad uenig 9 1,8 %Ikke relevant 19 3,8 %Ubesvaret 20 4,0 %I alt 501 100,0 %Figur 2.7.Figur 2.7. viser, at 51,9 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i, at de er begyndt at bevægesig mere, mens 30,7 % hverken er enige eller uenige. 9,6 % af kursisterne angiver, at de er uenigeeller i høj grad uenige i udsagnet. Andel af kursister, der ikke finder udsagnet relevant udgør 3,8 %.18

More magazines by this user
Similar magazines