National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

patientuddannelse.info

National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

TilfredshedsudsagnJeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kursetRespondenterProcentI høj grad enig 175 34,9 %Enig 275 54,9 %Hverken enig eller uenig 37 7,4 %Uenig 2 0,4 %I høj grad uenig 1 0,2 %Ubesvaret 11 2,2 %I alt 501 100,0 %Figur 2.10.Figur 2.10. viser, at 89,8 % af kursisterne angiver, at de har tillid til de informationer oganvisninger, som de har fået på kurset, mens 7,4 % hverken er enige eller uenige. Under 1 % afkursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet.Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig mådeRespondenterProcentI høj grad enig 222 44,3 %Enig 220 43,9 %Hverken enig eller uenig 35 7,0 %Uenig 8 1,6 %I høj grad uenig 4 0,8 %Ubesvaret 12 2,4 %I alt 501 100,0 %Figur 2.11.Figur 2.11. viser, at 88,2 % af kursisterne angiver, at de instruktørerne har formået at formidlestoffet på en pædagogisk og forståelig måde, og kun 7,0 % er hverken enige eller uenige i dette. Dekursister, der er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, udgør 2,4 %.20

More magazines by this user
Similar magazines