National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

patientuddannelse.info

National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

Figur 3.2. Fordeling af fraværsårsager for kursister, der har gennemført et kursusKnap 40 % angiver, at årsagen til fravær var på grund af sygdom. Den næst-hyppigste årsag tilfravær var ”anden årsag”, som dækker over indlæggelse på hospitalet, arbejde eller begivenhedermed familie eller venner. Derudover angav hhv. 13 % af kursisterne, at de var på ferie, og 13 %skulle til lægen.Hvordan kommer du til kursusstedet?RespondenterProcentJeg kører selv i bil 282 56,7 %Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende 13 2,6 %Jeg kører i tog eller bus 49 9,9 %Jeg cykler 48 9,7 %Jeg går 65 13,1 %Jeg kører med handicapkørsel eller lignende 67 13,5 %Jeg kører på knallert/scooter/crosser 5 1,0 %På anden måde 16 3,2 %Ubesvaret 9 1,8 %I alt 497 100,0 %Figur 3.3. Fordeling af transportmuligheder til kurset for kursister, der har gennemført etkursusFiguren viser, at stort set alle selv transporter sig til kursusstedet, størstedelen i bil (56,7 %).Kursister, der har svaret på ’anden måde’, er kommet til kurset med taxa eller ved kørsel med andenkursist.28

More magazines by this user
Similar magazines