National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

patientuddannelse.info

National opgørelse over kursister, der har deltaget i Lær at leve med ...

4. OpsummeringUd fra nærværende rapport ses det, at der ikke er de store forskelle i besvarelserne fra degennemførte og frafaldne kursister. De fleste kursister var danske gifte kvinder med engennemsnitsalder på omkring 57 år. Derudover havde størstedelen af kursisterne en mellemlangvideregående uddannelse, en erhvervsuddannelse eller en folkeskole/mellemskole/realeksamen bagsig. Endvidere var den hyppigste årsag til kursisternes deltagelse på kurset, at de selv havde enlangvarig/kronisk sygdom. Kursisterne angav mange forskellige langvarige/kroniske sygdomme,hvoraf størstedelen var gigtsygdomme. Endvidere havde flertallet af kursisterne væretlangvarig/kronisk syge i mere end 10 år.Spørgeskemaet var opbygget således, at sidst i spørgeskemaet blev gennemførte og frafaldnekursister adspurgt til forskellige områder. De gennemførte kursister blev spurgt til deres udbytte ogtilfredshed med kurset, hvor størstedelen af kursisterne angav positive og tilfredse tilbagemeldinger.Derudover blev de kursister, der havde gennemført et kursus, spurgt om, hvorledes de har fåetkendskab til kurset, hvoraf størstedelen angav via annonce i den lokale avis. De frafaldne kursisterblev i stedet spurgt om, hvornår i kursusforløbet de faldt fra samt om årsagen til, at de ikkegennemførte kurset.Begge grupper blev adspurgt til årsag til fravær fra kurset. Den hyppigste fraværsårsag, blandt degennemførte kursister, var sygdom, mens de frafaldne kursister primært angav fraværsårsager somsygdom, eller at kurset ikke levede op til deres forventninger. Endvidere blev begge grupper spurgtom, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud forkurset. Både gennemførte og frafaldne kursister angav, at kurset var som forventet på baggrund afden information, de havde fået forud for kurset.32

More magazines by this user
Similar magazines