Retorik - Anne Katrine Lund

annekatrinelund.dk

Retorik - Anne Katrine Lund

Eksklusivt lederkursusRetorikNye hold 2008– tag ordet i din magt!Anne Katrine Lund,ph.d. i retorikTrine Sick, journalist ogkommunikationsrådgiverFlemming Enevold,skuespiller og instruktøren af Danmarks førende eksperterinden for retorik og strategisk kommunikation.Gennemgående underviserpå alle tre moduler.udfordrer dig og giver inspiration til,hvordan du håndterer mødetmed pressen.underviser dig på modul 2 i, hvordandu med din stemme og krop indtagerrummet og fremstår overbevisende.3 intensive moduler med personlig rådgivning og nye værktøjer til din retorik som leder.Begrænset deltagerantal sikrer, at forløbet bliver tilpasset dine individuelle behov.Modul 1Modul 2Retorik og troværdighed – kunsten at overbeviseOnsdag den 29. oktober 2008Gennemslagskraft – brug stemmen og kropssprogettil at forstærke dine budskaberOnsdag den 26. november 2008Modul 3Strategisk retorik – positionér dig som leder og skab forandringerMandag den 15. december 2008


UndervisereAnne Katrine Lunder ph.d. i retorik og arbejder som strategisk rådgiver i danske organisationer. Som eksperti retorik har hun fokus på hele fødekæden fra strategisk analyse til selve kommunikationenog ikke mindst oplevelsen hos modtageren. Hun har et klart blik for effektiv kommunikation,så ambitioner bliver til virkelighed, hvad enten det drejer sig om en hel organisationsomdømme, gode kommunikationskanaler eller en enkelt leders kommunikation. Hun erdesuden forfatter til en lang række bøger, censor, rådgiver og foredragsholder. Blandt kunderneer SAS, TDC, Novozymes og Danske Bank.Trine Sicker i dag selvstændig kommunikationsrådgiver i Trine Sick Kommunikation. Hun er uddannetcand.ling.merc. og journalist og har arbejdet på Danmarks Radio, bl.a. som vært på TV Avisenog Søndagsmagasinet. I dag arbejder Trine med medietræning og strategisk kommunikation iprivate og offentlige virksomheder.Flemming Enevolder skuespiller og instruktør. Flemming Enevold har gennem hele sin karriere været dedikerettil teatret, hvad enten han selv har stået på scenen eller har befundet sig foran den sominstruktør.Desuden har Flemming Enevold i en årrække været direktør, først på Rialto Teatret og derefterpå Gladsaxe Teater.Han er netop nu aktuel i filmen ”Flammen og Citronen” og arbejder desuden med lederudviklingsforløbi flere større danske virksomheder.Tidligere deltagere mener…””Jeg kan til fulde anbefale kurset og det skyldes flere forhold: For detførst er foredragsholderne yderst kompetente, og for det andet er forløbettilrettelagt på en spændende og kortfattet facon. Intensivt og godt.Og vigtigst: Jeg fik virkelige brugbare metoder til at håndtere retorik– enten i form at tale til større forsamlinger eller i form af strategiskeindlæg i dialogform”.Carsten Wiggers, adm.dir., RealKredit A/SPlanlagte pauser08.30 Kaffe, te og morgenbrød10.00 Kaffe, te og frugt12.00 Frokost14.00 Kaffe, te og frugt”Kurset er et overordentlig effektivt mix af teori og praksis. Det helt rigtigekursus, hvis du ønsker at udvikle din retoriske kompetence”.Robert Neimanas, kommunikationschef, Pfizer ApSwww.konferencer.teknologisk.dk


Modul 1-3 kl. 8.30-16Modul 1Retorik og troværdighed – kunsten at overbevisen Retorik som ledelsesværktøj: Hvordan arbejder du som leder aktivt med din troværdighed?n Strategisk og overbevisende argumentation – tag styringen og planlæg din kommunikationn Troværdigheden under pres: Arbejd med dit omdømmeGæsteindlæg: Om det strategiske samspil med pressenn Hvad virker, og hvad duer slet ikke - indblik i nyhedskriterier og det gode interviewn Øvelse: Få dine budskaber igennem med personlig integritet og troværdighed,når du optræder i medierneTrine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver, Trine Sick KommunikationRådgiver: Anne Katrine Lund, ph.d. i retorikOnsdag den 29. oktober 2008, TaastrupIndividuel opgave mellem modul 1 og 2Modul 2Gennemslagskraft – brug stemmen og kropssproget til at forstærke dine budskabern Gør rummet til dit – hvordan indtager du rummet og giver dit budskab pondus?n Bliv bevidst om, hvilke signaler du sender, når du er pån Overbevisende kropssprog – sådan fremstår du kontrolleret og troværdigtn Brug stemmen som værktøj – øvelser i stemmetræningRådgivere:Flemming Enevold, skuespiller og instruktør og Anne Katrine Lund, ph.d. i retorikOnsdag den 26. november 2008, TaastrupIndividuel rådgivning mellem modul 2 og 3Modul 3Strategisk retorik – positionér dig som leder og skab forandringern Effektiv retorik på ledelsesniveau – arbejd med din slagkraftn Tag ordet i din magt – hvordan brænder du igennem hos kolleger og medarbejderne?n Hvilken strategi skal du bruge fremover for at få indflydelse gennem din kommunikation?n Forandringer og retorik: Arbejd strategisk og målrettet med din kommunikationRådgiver: Anne Katrine Lund, ph.d. i retorikMandag den 15. december 2008, Taastrupwww.konferencer.teknologisk.dk


Hvad er retorik?Et klassisk fag baseret bl.a. på Aristoteles’ skarpe iagttagelser af, hvad der skal til for at få andre menneskertil både at lytte og blive overbevist, som senere er blevet raffineret og testet, så retorik i dag er enmoderne videnskab.Retorikken rummer viden og værktøjer til hele processen fra dine første strategiske overvejelser af dekommunikative udfordringer til du helt konkret skal planlægge, formulere, indøve og ikke mindst fremføreoverbevisende.Hvordan arbejder du bedst med din egen troværdighed og gennemslagskraft? Hent inspiration i retorikken,og bliv retorisk kompetent – så du kan matche lederens mange udfordringer, både når du har tid til atplanlægge din kommunikation, og når du har få sekunder til at ramme plet.Tilmelding til ”Retorik – tag ordet i din magt”Hold 1: Onsdag den 29. oktober (modul 1), onsdag den 26. november (modul 2) og mandag den 15. december (modul 3)samt individuel rådgivning mellem modul 2 og 3 (vælg mellem 3.eller 5. november) 2008 Teknologisk Institut, TaastrupPris for kurset inklusive dokumentationsmateriale og forplejning kr. 24.950,- (plus moms)Firma Firmaets CVR-nr. Firma tlf. nr.AdresseFor offentlige virksomheder: EAN-nr.:Postnr./byE-mail:1. Navn E-mailStillingAfdeling2. Navn E-mailStillingAfdeling3. Navn E-mailStillingAfdelingEvt. bemærkningerJeg ønsker at modtage information vedr. kurset pr. o e-mail o postTeknologisk Institut må gerne sende relevante tilbud og nyheder om andre konferencer, seminarer og kurser tildenne e-mailadresse:o Jeg kan desværre ikke deltage på kurset, men jeg ønsker at få tilsendt information om fremtidige arrangementer.


Retorik - tag ordet i din magt!Kommunikation er et nøgleord for ledelsei dag – og ordets magt er afgørende for enleder. Men hvad er det, der gør, at noglebrænder igennem og overbeviser effektivt,mens andre skal kæmpe mere for atkomme til orde? 80 % af din dag som ledergår med kommunikation. Bruger du din tidrigtigt?Gennem dine budskaber skal du engagereog inspirere til forandring og til at arbejdemod virksomhedens mål og visioner. Retoriker dit strategiske værktøj til at overbevisepå ledelsesniveau, i bestyrelsen og blandtmedarbejderne.Du får inspiration, personlig rådgivning ognye værktøjer til din retorik på tre intensivemoduler i dette eksklusive lederforløb medmaksimalt 12 deltagere.Kun det bedste er godt nok! TeknologiskInstitut har samlet nogle af landets bedsteinden for området. Anne Katrine Lund er enaf Danmarks førende eksperter inden forretorik og strategisk kommunikation. Medstrategi, sprogets magt og din retorik i fokusrådgiver hun dig sammen med to førendeeksperter inden for strategisk kommunikationog personlig gennemslagskraft, TrineSick og Flemming Enevold.Sendes ufrankeretTeknologisk Institutbetaler portoenTeknologisk InstitutAtt.: Call CenterGregersensvej+++ 3041 +++2630 Taastrup


praktiske oplysningerTidKurset består af 3 moduler af hver en dags varighed.StedTeknologisk Institut, TaastrupGregersensvej, 2630 TaastrupTelefon 72 20 20 00Hold 1Modul 1: Onsdag den 29. oktober i lokale 60/62, indg. 6Modul 2: Onsdag den 26. november i lokale 60/62, indg. 6Modul 3: Mandag den 15. december i lokale 60/62, indg. 6Individuel rådgivning den 3. eller 5. november 2008– ring på 72 20 30 61 for at booke en tid.Prisfor alle tre moduler er kr. 24.950,- pr. deltager (plus moms).Prisen inkluderer forplejning og dokumentationsmateriale. Faktura ogbekræftelse sendes efter modtagelse af tilmelding.RabatVed tre eller flere samtidige tilmeldinger fra samme virksomhed opnårI 10 % rabat på den samlede faktura.Hvordan tilmelder du dig lettestn Telefon 72 20 30 00n www.konferencer.teknologisk.dkn Konferencer@teknologisk.dkn Fax 72 20 29 99n Send tilmeldingsblankettenNB! Tilmelding er bindendeAfbestillingsbetingelserAfbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsenbetales 15 % af kursusafgiften. Fra dette tidspunkt betales detfulde beløb. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til atgive din plads til en kollega.ForbeholdTeknologisk Institut tager forbehold for eventuelleændringer i program, tid og sted.Yderligere oplysningerMarianne Ruben Eikers på marianne.ruben.eikers@teknologisk.dk© Teknologisk Institut 2008 – Center for Konferencer · Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet · Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: www.konferencer.teknologisk.dk · Grafisk produktion: one2one · 66 121 121 1345001-04www.konferencer.teknologisk.dk

More magazines by this user
Similar magazines