29. marts 2011 - Den lille turisme

den.lille.turisme.dk

29. marts 2011 - Den lille turisme

Et netværk af engagerede folk på Lolland FalsterDagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 29. martshos Ulla Petot i Nakskov.1. Godkendelse af referat af 22. februar 20112. Valg af ordstyrer og referent3. Kan dagens rundtur bruges til et arrangement i efteråret?4. Evaluering af generalforsamlingen den 24. marts5. Nyt til events kalender, både intern og offentlig på www.den-lille-turisme.dk6. Gennemgang af ændrede skrivelser til nye medlemmer7. Nyt fra diverse arbejdsgrupper og formanden8. DiverseDet bliver et lidt anderledes bestyrelsesmøde.• Kl. 16.00 Vi mødes på Axeltorv, kører rundt og ser på udstillingsmuligheder ogarrangementssteder.• Kl. ca. 18.00 kører vi hjem til Ulla Petot, Skovvænget 27, 4900 Nakskov• Kl. ca. 18.30 middag af chefkokken Jean Michel (vi deles om udgifterne tilindkøb til maden)• Kl. ca. 20.00 holder vi bestyrelsesmødet.Referat af bestyrelsesmøde i “den lille turisme” d. 29 marts 2011Tilstede: Susan Odborg, Ulla Petot, Elisabeth Jart Kastrup, Birgit Hansen, Ulla Smedegaard,Finn Arnesen, Susanna HolmgaardFraværende: Dina Falbe Blackad 1.Referat fra best.møde 22. februar 2011 godkendt.ad 2.Finn Arnesen blev valgt til ordstyrer og Susanna Holmgaard som referent.ad 3.På baggrund af dagens rundtur, besluttes det at “den lille turisme” planlægger arrangement tilefteråret evt. oktober måned, i Nakskov og Nykøbing F. for at hverve og introducere nyemedlemmer.ad 4.Der udtrykkes generelt en oplevelse af en god, konstruktiv og rar stemning af fællesskab.De fleste oplevede at de fik noget med hjem fra Dorthe Walbums inspirerende og medrivendeforedrag, som de kunne arbejde videre med.Der udtrykkes enkelte synspunkter om at der var for stort fokus på Facebook i foredraget. Der blev iden sammenhæng også diskuteret om dlt skal på Facebook, hvilket ville forudsætte at nogen påtogsig opgaven at vedligeholde siden. Drøftelsen gav ikke anledning til endelig konklusion.WWW.den-lille-turisme.dk Mail: servicekontor@den-lille-turisme.dk Telefon: 24 256 257


Et netværk af engagerede folk på Lolland FalsterDet noteres med tilfredshed, at der var stor opbakning og fremmøde til foredraget. Desværrebemærkes det også at en del medlemmer forlod generalforsamlingen før den formelle del begyndte.I forbindelse med generalforsamlingen påpeges nogle formelle begynderfejl i procedure.Det besluttes, at vi skal lære af vores fejl.Der var ingen indkomne forslag.ad 5.Susan modtager mange mails med forespørgsel om optagelse af kommende arrangementer/ events idlt´s eventskalender. Optagelseskriterier til eventskalender blev diskuteret.Beslutning: Medlemmer der holder arrangementer i egen virksomhed eller er deltager i andresarrangement og som har offentlig interesse, kan fremsende ønske om at optages i dlt eventskalenderpå forsiden af vores hjemmeside. Arrangementer der kun er internt for medlemmer af dlt kommerpå kalenderen på medlemssiden, som det plejer at være.ad 6.Punktet udgår og behandles på et senere tidspunkt.ad 7.Brochuregruppen: Brochure er færdig og skal i trykken. Det udtrykkes at arbejdet er gået fantastiskgodt og med et godt teamwork. Brochure og takkebrev sendes til Kulturelt Samråd. Grafosignkontakter kommunen vedr. korrekt logo til brochuren.Åbne døregruppen: der er 25 tilmeldte, plakater og folder trykkes, deltagermanual er underudarbejdelse. Arbejdet skrider fremad som planlagt.Ansøgningsgruppen: Der planlægges at søge flere midler bl.a. til Åbne Døre arr.ad 8.Hvervekampagne.Der forberedes adresselister til næste møde (se også ad 3)Besøg fra Norge.Susan orienterede kort om det forestående besøg til dlt fra Norge.Der er blevet lagt en 14 dages overnatnings- og aktivitetsplan for vores gæst fra Norge. Detbemærkes, at der har været stor tilslutning fra medlemmerne om at tilbyde værtskab.Næste møde: 26 april 2011 kl. 19 hos Finn Arnesen.ReferentSusanna Holmgaard30.03.2011WWW.den-lille-turisme.dk Mail: servicekontor@den-lille-turisme.dk Telefon: 24 256 257

More magazines by this user
Similar magazines