HELGOLAND rapport - Søfartsstyrelsen

sofartsstyrelsen.dk

HELGOLAND rapport - Søfartsstyrelsen

1 ResuméHELGOLAND afsejlede fra Thyborøn den 13. november kl. 13.30 for at drive fiskeri iden norske zone af Nordsøen. Der var en besætning på 5 mand om bord.Den 16. november om morgenen satte man voddet ved fly-shooting metoden. Frabakken havde to fiskere fanget bøjelinen med de tre bøjer (gajer) med et dræg, og denene fisker havde fat i bøjelinen og var ved at hive den om bord for at den anden fiskerkunne koble indhaleren til bøjelinen.Da ca. 10 m af bøjelinen var hevet om bord, blev den fisker, som holdt fast i bøjelinen,pludselig hevet udenbords, hen over søgelænderet på bakken. Han fortsatte med atholde fast i bøjelinen, og den anden fisker greb fat i den del af linen, som lå på bakken,og holdt linen stram. Den overbordfaldne fisker slap imidlertid hurtig bøjelinien, menkom herefter ind i en redningskrans, som fra skibet var lagt i søen tæt ved ham. Efter etøjeblik gled han imidlertid igen ud af redningskransen, og det lykkedes ikke de andrefiskere at få ham om bord, før han forsvandt.Der var NV-lig kuling og 5 – 7 m høje bølger.Der blev slået alarm, og den norske redningstjeneste iværksatte hurtigt eneftersøgning. Den overbordfaldne fisker blev imidlertid ikke fundet, og eftersøgningenblev indstillet kl. ca. 17.00.2 KonklusionOverbordfaldet skyldes, at der opstod et uventet træk i bøjelinen, medens fiskerenholdt fast i linen. Det er ikke muligt med sikkerhed at angive årsagen til dette træk, ellerhvorfor fiskeren ikke gav slip på linen, da trækket opstod. (6.1)Trækket kan være opstået ved en uventet bevægelse af skibet i den høje sø, eller detkan have været ved en pludselig og kraftig påvirkning af bøjerne, eller ved enkombination af disse forhold. (6.1)Risiko for overbordfald var ikke erkendt og behandlet før ulykken. (6.2)Der blev ikke anvendt arbejdsvest under arbejdet på dækket, uanset at der var høj sø.(6.2 og 6.4)Der var ikke egnet udstyr til at bjærge en overbordfalden fra et skib med stordækshøjde, og besætningen var ikke gennem instruktion/drøftelser og øvelserforberedt på den mest effektive metode for bjærgningen. (6.3)3 AnbefalingerDet anbefales HELGOLANDs ejer og reder,• at der udarbejdes risikovurderinger for arbejdsprocesserne om bord iforbindelse med udsætning og bjærgning af grej, således at de bliver sikreunder alle forhold, f.eks. ved at anvende arbejdsveste / livline under arbejde pådækket under visse vejrforhold og evt. ved at forhøje søgelænderet, samtSøulykkesrapport fra OpklaringsenhedenSide 4

More magazines by this user
Similar magazines