Solvency II - IBC Euroforum

ibceuroforum.dk
  • No tags were found...

Solvency II - IBC Euroforum

K o n f e r e n c eKøbenhavn21. oktober 2009Tilmeld dig direkte på:www.ibceuroforum.dk/sol§Bliv klar tilSolvency IISPARkr. 1.500,-ved tilmelding senest 28. august§– hvordan forbereder selskaberne sig bedst til ikrafttrædelsen 2012?• Hvad indebærer Solvency II reglerne for selskaberneog deres daglige drift?• Hvordan har FSA i England forberedt de engelskevirksomheder, og hvad forventer Finanstilsynet afreglerne?• Hvordan bliver det fremtidige samarbejde imellemcompliance, risikostyring, aktuarer og intern revision?• Hvad betyder kapitalkravet, og hvad betyder reglernefor kapitaliseringen af selskaberne?• Hør, hvordan I bedst forbereder jeres selskab – få enkøreplan til jeres forberedelser til ikrafttrædelsen afSolvency II den 31. oktober 2012Hør talere fra:DeloitteFinanstilsynetFinancial ServicesAuthority (FSA), UKNordea Liv & PensionLD Invest MarketsFitch Ratings, UKwww.ibceuroforum.dk


T a l e r l i s t e :PartnerAnnette OlesenDeloitteTechnical SpecialistKathryn MorganFinancial Services Authority (FSA),UKTechnical SpecialistPaolo CadoniFinancial Services Authority (FSA),UKHead of Financial Modelling &Risk ManagementKarsten Andersen-MøllerNordea Liv & PensionSenior aktieanalytikerTorsten BechLD Invest MarketsDirectorLyuba TarnopolskyEMEA Insurance Rating Group,Fitch Ratings, UKKontorchefPer Plougmand BærtelsenFinanstilsynetO r d s t y r e r :Partner Annette Olesen, Deloitte§M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n :§Konferencen henvender sig til adm. direktører, direktører, finansdirektører,økonomidirektører, Head of Compliance, Compliance Managers,Compliance Officers, Risk Managers, Internal Audit Officers, internrevision og aktuarer i forsikrings- og pensionsbranchen samt andremed interesse i Solvency II reglerne.


S o l v e n c y II – n u e n r e a l i t e t !Solvency II rammedirektivet er nu endeligt vedtaget. Med vedtagelsensættes der yderligere fokus på risiko og kapitalstyring samt sunde forretningsmæssigeprincipper baseret på god ledelse.I Danmark er Individuel Solvensregler indført i juli 2007 som forløber tilSolvency II, og mange har medvirket i de omfattende prøveberegninger,QIS 1-5, op til den endelige vedtagelse.Men uagtet de mange forberedende beregninger er der stadig en del,der skal være klar til implementeringsdatoen. Så hvilke udfordringer stårselskaberne stadig overfor? Er der forskel på, hvordan store og små selskaberbør forberede sig? Hvad kan vi lære fra England? Og hvad kan vilære af bankerne? Hvilken støtte og vejledning er der at hente, og hvilkegode råd bør man følge på sin forberedelsesvej til implementeringen?Denne konference sætter fokus på de nye regler og deres betydning forselskabernes daglige drift og fremtidige strategi. Konferencen giver diget godt indblik i, hvad du skal forberede dig på, og hvordan du kan gribeimplementering an.Jeg ser frem til at byde dig og dine kolleger velkommen til en indsigtsfuldog lærerig konferencedag den 21. oktober.Med venlig hilsenHelle BévortTeam ManagerIBC Euroforum


O n s d a g d e n 2 1 . o k t o b e r 2 0 0 9S o l v e n c y I I08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermaterialeKaffe/te og morgenbrød09.00 Åbning af konferencenTeam Manager Helle Bévort, IBC Euroforum09.05 Introduktion ved ordstyrerenPartner Annette Olesen, DeloitteSolvency II en realitet – hvad forventer vi af reglerne?09.05 Solvency II reglerne – hvad og hvordan?• Hvordan ser reglerne, ud og hvad går de ud på?• Hvad er forskellen imellem Individuel Solvensbehov og Solvency II?• Er der taget højde for den finansielle krise i de endelige regler?• Hvilken betydning får reglerne for selskaberne overordnet set?Partner Annette Olesen, Deloitte09.50 Pause med kaffe/te10.05 Finanstilsynets forventninger til Solvens II processen• Hvordan kommer vi fra Solvens 1½ til Solvens II?• Hvilke spor kommer Solvens II processen til at følge?• Hvilke forventninger har Finanstilsynet til det fremtidige regelgrundlag?Kontorchef Per Plougmand Bærtelsen, Finanstilsynet10.55 Pause med kaffe/te og frugt§§


O n s d a g d e n 2 1 . o k t o b e r 2 0 0 9S o l v e n c y I I11.10 UK Experiences with Solvency II for internal models• How is the FSA developing the pre-application phase for the internalmodel approval?• What challenges does the FSA see for the companies in theimplementation?– Timescales– Internal model requirements• How will partial internal models be treated?• What are the learning points from the ICA regime & Basel II?Technical Specialist Kathryn Morgan, Financial Services Authority (FSA), UKTechnical Specialist Paolo Cadoni, Financial Services Authority (FSA), UK12.00 FrokostReglernes indflydelse på daglig drift og indretning13.00 Reglernes indflydelse på den daglige drift• Risikostyring og Governance• Hvad betragtes som væsentlige fokuspunkter i implementeringen?• Hvad kan vi lære af bankerne?Head of Financial Modelling & Risk Management Karsten Andersen-Møller,Nordea Liv & Pension13.50 Pause med kaffe/teDen finansielle side af reglerne14.05 Kapitalstruktur og kommunikation til markedet• Hvad kommer Solvency II til at betyde?• Er der øget transparens og disclosure?• Hvad betyder kapitalkravet?• Hvad betyder det for kapitaliseringen af selskaberne?• Hvordan vil man i fremtiden måle/styre forretningen?Senior aktieanalytiker Torsten Bech, LD Invest Markets14.55 Pause med kaffe/te, kage og frugt


O n s d a g d e n 2 1 . o k t o b e r 2 0 0 9S o l v e n c y I ICredit ratings15.10 Solvency II and credit ratings• How does Fitch Ratings currently assess capital adequacy of theinsurance companies?• What are the implications of Solvency II on Fitch’s rating methodology?• How does Solvency II influence the rating of the companies?• What impact on the insurance industry does Fitch see likely from theintroduction of Solvency II?Director Lyuba Tarnopolsky, EMEA Insurance Rating Group, Fitch Ratings, UK16.00 Pause med kaffe/teForberedelser til ikrafttræden16.15 En køreplan – hvordan forbereder man sig bedst som selskabfrem til ikrafttrædelsen?• Ambitionsniveau?• Hvad skal man tage højde for?• Hvem skal være involveret?Partner Annette Olesen, Deloitte16.45 Konferencen slutterAndre spændende arrangementerForsikring 2009Konference den 22.-23. september i KøbenhavnInstitutionelle investorerKonference den 22.-23. september i KøbenhavnRisk Management i den finansielle sektorKonference den 29.-30. september i KøbenhavnInternal AuditKonference den 4.-5. november i KøbenhavnFremtidens sundhedsforsikringerKonference den 24.-25. november i København


P r a k t i s k e o p l y s n i n g e rAfholdelsesdato og -stedKonferencen “Solvency II” afholdes den 21. oktober 2009 på Hotel Skt. Petri, Krystalgade 22,1172 København K, telefon 33 45 91 00.OvernatningOvernatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel ogKonference Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt NHG på www.nhg.dkParkeringDet kan være svært at finde en parkeringsplads i nærheden af hotellet, men metro og S-tog er5 minutter væk. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet.KonferenceprisAlle priser er ekskl. moms.Tilmelding senest28. augustSpar Tilmelding senest2. oktoberSpar Tilmelding efter2. oktoberKonference 7.995,- 1.500,- 8.995,- 500,- 9.495,-Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskelligetalere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding.TilmeldingSend, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dkeller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende!AfbestillingAfbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %.Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsentil en kollega.Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares afTeam Manager Helle Bévort, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 12, e-mail helle.bevort@ibceuroforum.dkSe flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dkIBC EuroforumIBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurserinden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det voresmål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer.Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring,IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiskeog operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling.IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon 35 25 35 45,Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Giro 3 93 14 55, CVR-nr 24 24 03 71


IBC Euroforum ApS · Blegdamsvej 104 A · Postboks 801 · 2100 København ØTilmelding til IBC Euroforum KonferencenSolvency IIKøbenhavn • Konference den 21. oktober 2009NavnStillingAfdelingE-mailØnsker du at modtage information omkommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej takFirmaAdressePostnr. og byTelefon (omstilling)Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr.SekretærNærmeste chefJeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernespræsentationsmateriale fra konferencen (kr. 1.995,- ekskl. moms).Tilmelding senest28. augustSparTilmelding senest2. oktoberSparAlle priser er ekskl. moms.Tilmelding efter2. oktoberKonference 7.995,- 1.500,- 8.995,- 500,- 9.495,-S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g :Venligst oplys tilmeldingskode – se adressefeltFax35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/sol ö IBC EuroforumBlegdamsvej 104 A35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø18147

More magazines by this user
Similar magazines