Det frivillige arbejde

fremforsk.dk
  • No tags were found...

Det frivillige arbejde

800070006000Privat forbrug(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)Sikker vækst på 10 årMængdeindeks5000400030002000100001846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011Kilde: Danmarks Statistik


Hvorfor frivilligt arbejde ! Man ved, at man gør en forskel for andre hvadenten det er værestedet, idrætsforeningen ellerspejderarbejdet. Man ved, at man yder en hjælp eller tjeneste tilandre, som de ikke ville have fået ! Den enkelte frivillige oplever en umiddelbargevinst / pay-back ved arbejdet -gladerebrugere, børn og andre. Livsglæde og lykke – de nære relationer, somtæller!


Det offentlige socialearbejde Love og regler om som sikrer et økonomisksikkerhedsnet under det enkelte menneske Kommunerne som udfører arbejdet i praksis Opbygget efter rettighedsprincippet Solidariske og kollektive princip, som sikrer atalle får den samme ydelse, behandling og tilbud Dokumentation, kontrol for at godtgøre, atskatteborgernes penge bliver brugt rigtigt ogeffektivt.Fokus økonomisk, praktiske, system


Den kommunale økonomide næste 10 år Riget fattes penge – sværest at få indtægter ogudgifter til at balancere for de rige kommunerog nemmere for de fattige Flere dagpenge, færre grundsalg og storeudgifter til specielle socialområde (Børn, ungeog voksne) Krav om højere produktivitet og effektivitet Flere ældre, flere services og færre påarbejdsmarked ( demografien) Indtægter En hård kamp om midlerne de næste år


Det frivillige arbejde Mennesket først, så system, økonomi og såproblemer Man er et menneske, ikke et nummer, som skaligennem den procedure, som passer til denkasse, man er faldet ned i. Man bliver mødt med fordomsfrit og udenkontrol af mennesker, som vil en det godt. Det frivillige satser på at hjælpe mennesker deudfordringer de har socialt,ekstentiel ogpersonligt.


Det frivillige arbejdefrem mod 2020Ministerens mål 50 % I øjeblikket en professionalisering af detfrivillige arbejde Center for Frivilligt socialt arbejde information,viden, og tilbud www.frivillighed.dk www.eyvolunteering.eu – EU 2011frivillighedens år www.Frivilligjob.dk Det rekrutterer flere frivillige frem mod 2020 Mere konkurrence mellem job/foreninger


BefolkningsudviklingenDanmark 2011-2021Den Sølvgrå Tsunami i EU 270-45-910-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%Kilde: Danmarks Statistik, 2010


Livets nye faser19600 20 40 602000BarndomTeenagerForældreAlderdom2030UngeDe frie 1SeniorerDe frie 20 20 40 60 80


Generationer af brugere fradigitale analfalbeter tilBaby BoomersDen store under ogefterkrigsgeneration:digitale indfødte40-tallister, 68-generationFra mangel til overflodP-pillen, rejsegrammofonFødt 1940-54Generation YDen mindste generationKvinder ud påarbejdsmarkedetPc, mobiltelefonFødt 1978-89Generation JonesNyopdaget generationstor generation,”Jones”, fordi de eralmindeligeStereoanlæggetFødt 1955-64Generation ZMellemkrigs-generationStor familieværdierProjekt- og curlingbørnDigital nativesFødt 1990-2001Generation XNå-generationenDen lille efter p-pillenSelvcentrerede, selv-optagne, udadvendteVideoenFødt 1965-77New MilleniumEfter 9-11 generationenKulturel homogen.1. verdensborgergen.Wi–Fi (Wireless internet)Født 2002 -


Babyboomersfødt 1940-54 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i enperiode med mangel og afsavn. Teknologi: p-pillen, TV og fastnettelefonen(mobilen) Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder ogpligter, ikke individuelle forskelle, sidste loyale modmyndigheder og virksomheder. Første brug det hele generation - Eat all of it, and leavenothing behind you. Kommunikation - digitale indvandrere, helst entelefonsamtale og/eller et menneske, som forstår mig ogkan forklare mig de komplicerede regler og systemer


• Mere bevidste og kyniske• Design, etik, idé..• Vil ikke skilles, familieværdier og den personligesucces er familie, karriere og fritid i forening• Skaber den nye iscenesættelse via familien• Båndoptager det store gennembrud• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse)• Penge, status og position – Arbejdsmarkedets op ognedture ….selv om de siger opgaverne og udfordringerer vigtigere end lønnen.• Samfundet er det vigtige fællesskab ….


Generation Xfødt 1965-77• De første ønskebørn efter p-pillen, og førstegeneration med fokus på enkelte individ• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.• Den personlige succes …Workaholics• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gernearbejde meget (titel uden betydning)• Fleksible arbejdstider og resultater• Fællesskabet er harmony, helhed og hensyn påarbejdspladsen og i samfundet


Generations Jones og X• Bevidste og kyniske forbrugere og borgere ikke loyalemod virksomheder, myndigheder og foreninger• Det må gerne signalere de rigtige værdier, sundhed ogfamilieliv –lige at gå til via nettet og personlig målrettethjælp og informationer.• Vi er optaget af at være en del af de ”rigtige”fællesskaber i fritiden og på arbejde.• Kommunikation– nogle digitale og klarer alt over nettet,og andre mere som Babyboomers – kun hvis det ernemt og praktisk er indgangen til forbrug og indkøb viainternettet• Metoder afhængig af alder, erhverv og livsfase


De unge


De unge Y´er og ZérGoogle it !The digitale natives• Nyheder, informationer, shopping, chatting, computergames, download music og skabe egen musik og videodele det med andre digital natives• Informationssted nr. 1, helst via nettet, ikke telefon ellerbrev. They live out in cyberspace – helst world whide• Mobilen er den vigtigste genstand – platformen en smser en gave, kontakt til omverdenen og venner• Det fedeste er at skabe egen musik, video, tøjstil, jobmv.• www.YouTube.com – Broadcast Yourself• www.facebook.com – Twitters og andre netværk Informationsoverload- stoler på venner og familie


Personal network andvirtuality Venner og fællesskabet – det vigtige i livet. Hver digital native = stor personligt netværk- 4-8 intime venner(mindst 1 gang om måneden)- 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.- Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end400 venner på Fjæsbogen/ Facebook Fællesskab og venner skaber og iscenesætter min identitet konstant Ingen venner, ingen identitet og venner


Fremtidens værested?Alle under 40 år i 2020


Det polariserede samfund Globalisterne: Den øverste del af samfundetmed de bedste uddannelser, jobs - oglevevilkår. Verden som legeplads. Regionalisterne: Middelklassen nydervelstanden og den voksende demokratisering idenne gruppe. Verden, Danmark, oglokalområdet Den nye underklasse – de lokale: Uuddannede,østarbejdere, immigranter og flygtninge.Mennesker uden uddannelse- mennesker, somlever på kanten og i bunden af vores samfund.


De mange brugere Foretrukken kommunikation og værdier erforskellige afhængig af generation mv. Afstanden mellem den krævende middelklasseog de udsatte øges frem mod 2020 De udsatte kræver ikke og lever ofte et usynligtliv – men har det dårligt på mange niveauer Meget forskellige metoder og strategier – mennetop værestedernes tilgang til de udsatte ernoget af det der virker –Lifecoach -


Kilde:Joel Kotkins


Synlighed fysisk ogdigitalt Ikke kun for brugere, men også det vi kalderinteressenter. Kommunale politikere skal kende til det godearbejde, budgetforhandlinger, ofte har deudsatte ingen stemme når de er op imodforældre og Ældresagen. Medier – sørg for at fortælle de gode historierfra lokalsamfundet Jo mere global- jo mere behov for lokalbelonging


Synlighed fysisk ogdigitalt Rekruttering på det frivillige område sker typiskpå baggrund af personlig opfordring. Konkurrencen mellem de mange frivilligeorganisationer og der kommer flere til de næste10 år Det betyder, at det er vigtigt at I netopdokumenterer og fortæller om det dygtige ogkompetence arbejde der sker i værestederne Ellers løber andre med bevillinger og interesse!


www.fremforsk.dkMarianne LevinsenKannikegade 18, 1.sal8000 Århus CE: mlev@fremforsk.dkT: 86 11 47 44M: 20 67 45 01

More magazines by this user
Similar magazines