Besparelse 209.000 Kr. - Solar Danmark A/S

legacy.solar.dk

Besparelse 209.000 Kr. - Solar Danmark A/S

76

BMS


BMS v/Bent Ole Jonsen

• Kontorhus Energiklasse 1

• Energiberegning

Besparelser

• Integreret løsning

• Tilbagebetalingstid

• Explorium

77


78

Kontorhus som energiklasse 1

”Hvordan Hvordan har vi gjort det”

det


Eksempel på den fulde integration af

de tekniske installationer

79

Solar Danmarks nye tilbygning


Det Nye Klasse 1 hus

80


1 sal med kontorer og mødelokaler

81


Stueetage med kantine

82


Kælderetage

83


Energiberegning

Ny kontorbygning er beregnet til (Be06) 49,7 kWh/m2 pr år

Lavenergi klasse 3 (2009) 95,9 kWh/m2 pr år

Lavenergi klasse 2 (2010) 70,7 kWh/m2 pr år

Lavenergi klasse 1 (2015) 50,5 kWh/m2 pr år

Ny kontorbygning gulvareal 2322 m2

Det totale teoretiske energiforbrug i bygningen jf. Be06, 115.403,4 kWh

Bygningens energiforbrug ved lavenergi klasse 2 164.165,4 kWh

Bygningens energiforbrug ved de gældende krav 222.679,8 kWh

Besparelse 107.276,4 kWh

84


Energirammer gennem tiden

85


Lavenergi bygning

• Vi har et forbrug på 49,7 kWh/m² pr. år – lidt under kravet for

energiklasse 1 på - 50,5 kWh/m² pr. år.

• 39 m2 solceller

• 14 m2 solfanger

• Lavenergi klasse 1 bliver et krav fra 2015.

• HVAD skal der til:

• Vedvarende energi

• Styring af energiforbrug lys, varme ventilation

86


Lavenergi bygning

Vedvarende energi

Al energi er fossil frit (90 kW)

87


Lavenergi bygning

Vedvarende energi

39m2 Solceller 3,6 kW forventet energiproduktion 3100 kWh

88


Lavenergi bygning

89

Vedvarende energi

14 m2 solfangere til produktion af varmt brugsvand


Luft varmepumper

90


Belysning

Besparelse på belysningen

91

15 %

10 % 20 % 30 % 40 %

Bevægelses/Tilstedeværelsessensor:

Belysningen tænder og slukker via sensor

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Besparelse op til 15 % - Belysninger er kun tændt, når der er aktivitet i

lokalet


Belysning

Mulig besparelse på belysningen

Besparelse på belysningen

92

15 %

25 – 45 %

10 % 20 % 30 % 40 %

Tilstedeværelsessensor med lux måling:

50 %

60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Belysningen tænder og slukker via sensor i forhold til tilstedeværelse og

lux niveau

Besparelse mellem 25 og 45 % - Belysninger er kun tændt, når der er

aktivitet i lokalet og lux niveauet er under den indstillede værdi


Forskellen mellem traditionel lysstyring og

dagslysregulering

93


Varme og ventilation

Mulig besparelse på varme og ventilation

Besparelse på ventilation/varme

94

5 – 10 %

10 % 20 % 30 % 40 %

Tidsstyring af varm og ventilationen:

Uge program

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Varmen og ventilationen er kun tændt når der er aktivitet i bygningen

Besparelse mellem 5 og 10 % - Varmen og ventilationen er overordnet

styret af et kontaktur (kalender).


Varme og ventilation

Mulig besparelse på varme og ventilation

Besparelse på ventilation/varme

95

Kalenderstyring

5 – 10 %

Behovsstyret

5 – 10 %

10 % 20 % 30 % 40 %

Tilstedeværelse:

Varmen og ventilationen er kun tændt når der er aktivitet i lokalet

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Besparelse mellem 5 og 10 % - Varmen og ventilationen er styret af en

tilstedeværelsessensor så den kun er aktiv når der er bevægelse i

lokalet


Integreret løsning

96

LON/IP

SCADA

DALI lys styring

KNX Bus

KNX/IP


Integration af teknologier

Alle teknologier i bygningen kommunikerer sammen på en åben protokol

97

Tyverialarm - AIA Automatisk Indbruds Alarmanlæg

Adgangskontrol - ADK

Overvågning - ITV (Intern TV)

IP Netværk

Telefonanlæg - PABC

Intelligent Bygningsinstallation – IBI (Dali/KNX)

Central Styring - CTS

Building Management System – BMS (KNX, LON)


Oversigtsbillede

98


Mulighed for at styre

lys, varme ventilation og persienner

99


100

Tidstyring

Vi bruger standard outlook kalender til tidsstyring:


Aktuel forbrug i bygningerne målt i kWh/m2/mdr

101

30

25

20

15

10

5

0

December Januar Februar Marts

Ny bygning

Gul bygning


Energioptimering i eksisterende byggeri

Indsatsområder i Solar administrationsbygning fra 1997:

• Rapporten behandler følgende indsatsområder:

• Belysning i administrationsbygning øst og vest

• Ventilation og varme i auditorium

• Ventilation i administrationsbygning øst

• Ventilation i administrationsbygning vest

102


Samlet besparelsespotentiale og

tilbagebetalingstid

103

Nedenstående figurer viser den samlede potentiale besparelse pr. år og

den tilbagebetalingstid, der opnås ved at renovere, udskifte eller

optimere det samlede eksisterende anlæg som beskrevet i rapporten i

henhold til de pågældende indsatsområder.

Driftomkostninger (kr/år)

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Driftomkostninger for anlæg pr. år

Eksisterende Nyt anlæg

El‐ og varmeudgift


Samlet besparelsespotentiale og

tilbagebetalingstid

Driftsomkostninger pr. år

104

• Eksisterende anlæg 327.000 Kr.

• Nyt anlæg 118.000 Kr.

Besparelse 209.000 Kr.

• Investering 746.000 Kr.

• Forrentning af investering 28 %

• Tilbagebetalingstid 3,6 År


Samlet besparelsespotentiale og

tilbagebetalingstid

105

Driftomkostninger (kr.)

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Tilbagebetalingsanalyse

0 1 2 3 4 5

År

Eksisterende anlæg Nyt anlæg


Explorium

106

Explorium


Solar Explorium

107

Overskrift på Explorium er energibesparelse i såvel nybyggeri

som til renoveringsopgaver i den eksisterende bygningsmasse:

• Energioptimering af lysanlæg

• Behovsstyret ventilation

• Energioptimering i industrien

• Sikring som en integreret del af bygningsautomationen

• TV overvågning i praksis

• Energirigtige belysningsarmaturer og lyskilder

• Vedvarende energi

• Solfangere og solceller

• Integration af de forskellige teknologier i en bygning


108

Tak for jeres opmærksomhed!

More magazines by this user
Similar magazines