Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads - FOA

applikationer.foa.dk

Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads - FOA

◆ Den offentlige sektor og pengepolitikken- rust dig til debat omsamfundets opgaver. Gren 4,Tillidsrepræsentanten og detomgivende samfund.Kurset giver dig indsigt i denoffentlige sektors opgaver, styring,økonomi og finansiering. Der vilblive arbejdet med begrebet inflationog dens konsekvenser for forbrugog samfundsøkonomien.Emnet privatisering / og ellerudlicitering vil blive berørt ogbearbejdet på kurset. (Ugekursus)◆ Psykisk arbejdsmiljø. Gren 1,Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentantenpå arbejdspladsen.Kurset er et grundlæggende kursusi psykisk arbejdsmiljø – hvorder arbejdes med hvordan menneskerreagerer såvel psykisk somfysisk på arbejdsmæssige belastninger.Du lærer hvordan mananalyserer og kortlægger problemerpå arbejdspladsen, og hvordansikkerhedsorganisationen ogBST kan hjælpe til forbedring afarbejdsmiljøet. (Ugekursus)◆ Et godt arbejdsmiljø. Gren 1,Tillidsrepræsentanten og sikkerhedsrepræsentantenpå arbejdspladsen.Kurset giver dig introduktion tildet brede arbejdsmiljøbegreb, tillidsrepræsentantensrolle i processen,og hvornår du skal bruge loveog regler. Der arbejdes med handlemulighederfor et godt arbejdsmiljø,og hvordan du inddragerkollegaerne og andre tillidsvalgte.(Ugekursus)◆ Privatisering og udlicitering.Gren 2,Tillidsrepræsentanten og virksomheden.Du får viden og indblik i regler,fordele og ulemper ved udlicitering.Der arbejdes med hvilkenbetydning udlicitering har for løn– og arbejdsvilkår, arbejdsmiljøet9

More magazines by this user
Similar magazines