45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

På sagsniveau blev der foretaget en gennemgang af en af dine kunder hvor du foretagerrevision.Mit besøg betragter jeg som et af flere og jeg har derfor endnu ikke konkluderet.…”Ved skrivelse af 8. marts 2010 har Revisortilsynet meddelt de indklagede, at Revisortilsynet havdetil hensigt at træffe afgørelse dels om at indbringe sagen for Disciplinærnævnet, dels om atrevisionsvirksomheden skal gennemgå en fornyet kvalitetskontrol.Indklagede har i en skrivelse af 6. april 2010 til Revisortilsynet anført følgende:”…Hermed tillader jeg at fremkomme med kommentarer til Tilsynets skrivelse af 8.marts2010, og de under afsnittet "Udkast til afgørelse" nævnte 5 punkter:1. Anvendelse af kvalitetsstyringssystemDet anføres, at kvalitetsstyringssystemet ikke anvendes fuldt ud, med den begrundelse, atder ikke foreligger den fornødne dokumentation på sagerne. Under drøftelserne medkvalitetskontrollanten har naturligt været inddraget form og indhold, samt måske isæreventuelle forbedringsmuligheder.Jeg må fastholde, at disse drøftelser ikke har foreligget som diskvalificerende for detgennem årene stadig udviklede kvalitetsstyringssystem.De i enkeltsager anvendte revisionsplaner er for mig en integreret del af det samledekvalitetsstyringssystem og knytter sig hertil som en forlængelse fra det generelle niveautil den konkrete sag.Der foreligger således en kontinuerlig anvendelse af det samlede system.2.HvidvaskI forbindelse med besøg af kontrollanten i juni måned 2009 er efter drøftelser heromindsat særligt afsnit i det generelle kvalitetsstyringssystem og i de enkelterevisionsplaner for temaet hvidvaskning.Dette forhold har naturligt indgået i tidligere mere generelle beskrivelser omkringkundeetik, men nu givet egen beskrivelse.Det nye er således alene det tilførte særlige afsnit, og ikke det samlede forhold herom.Almindelige bestemmelser indeholder den omtale, at revisor kan fratræde udenbegrundelse. Denne bestemmelse er netop indsat ud fra disse overvejelser.3. Efterfølgene kvalitetskontrolDer foreligger med en kollega aftale om efterfølgende kvalitetskontrol.Besøgshyppigheden var aftalt som årlige besøg, men efter drøftelser herom bl.a. medkvalitetskontrollen er dette ændret til gensidige årlige besøg.Besøg har gennem en længere årrække fundet sted, og inden for de senere år med enmere formaliseret fremgangsmåde til opfyldelse af de herom gældende regler.Der har således foreligget besøg:30/10 20073/3 200918/5 2~00912/11 200928/3 201029

More magazines by this user
Similar magazines