45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

45/2007, 64/2008 og 24/2010 (30. marts 2011) - Revisornævnet

Den af ledelsen valgte praksis omkring regnskabetDe konkrete af ledelsen ved regnskabsaflæggelsen udøvede skøn og vurderingerRegnskabets helhedsindtrykDet formenes således på tilstrækkelig måde er sket markering af revisionens formål ogindhold.5 c BegrebsrammeEfter det nu herom anførte skulle ikke foreligge tilstrækkelig anførsel af begrebsramme.I ledelsens regnskabserklæring er omtalt, at ledelsen anser regnskabet for aflagt ioverensstemmelse med lovgivningens regnskabsbestemmelserI anførsel af anvendt regnskabspraksis er anført, at regnskabet er baseret påårsregnskabsloven. Klasse B.I indledningsafsnittet i revisionspåtegninger er anført at regnskabet aflægges efterårsregnskabsloven.Der er således 3 gange adviseret regnskabets begrebsramme.Det tilføjes at der nu er sket den ændring, at revisionspåtegningen nu også ikonklusionsafsnittet giver oplysning herom.6. Manglende viljeJeg har fungeret i denne branche siden juli 1962 og siden 1984 som selvstændig.Der er herunder sket en gradvis udvikling, hvilken udvikling bestemt ken spores i degennem årene afleverede regnskaber.Jeg gentager de indledningsvist anførte bemærkninger omkring drøftelser medkvalitetskontrollanten. Det findes ikke stemmende med min erindring herom, at dissedrøftelser uanset drøftede forbedringer skulle diskvalificere det af mig benyttedekvalitetsstyringssystem samt de foretagne revisioner.Yderligere anbringender forbeholdes.Skulle det tilsendte give anledning til yderligere bedes det meddelt.…”KlagenRevisortilsynet har rejst følgende klagepunkter:1) Over for revisionsvirksomheden:(a) Det beskrevne kvalitetsstyringssystem anvendes ikke fuldt ud, idet der ikke foreligger denfornødne dokumentation på sagerne.(b) Revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem har ikke etableret ogimplementeret et tilstrækkeligt kvalitetsstyringssystem, idet der ikke er procedurerfor kontrol af hvidvask.(c) Der forefindes ikke dokumentation for, at der er udført efterfølgendekvalitetskontrol i revisionsvirksomheden.2) Over for revisor personligt(d) Det udførte arbejde på enkeltsager er ikke dokumenteret tilstrækkeligt.(e) Erklæringer overholder ikke erklæringsbekendtgørelsen.Revisortilsynet har endvidere nedlagt påstand om rettighedsfrakendelse.31

More magazines by this user
Similar magazines