Indhold Incoterms 2010 - Plesner

plesner.com
  • No tags were found...

Indhold Incoterms 2010 - Plesner

Oktober 2010for en opdatering af disse reglers indhold. I henhold tilIncoterms 2010 sker levering og risikoovergang derfor idisse tilfælde nu først ved leveringen ombord på skibet,når godset er frigjort fra kranen eller anden "lasteanordning".eksempelvis falder ned fra kranen, uanset om godsetrammer skibet eller kajen.De samlede Incoterms 2010, der tilsigtes anvendt fra 1.januar 2011, fremgår af oversigten nedenfor.Der er derved sket en mindre forøgelse af sælgers risiko,idet sælgeren nu bærer risikoen i de tilfælde, hvor godsetIncoterm Fragtomkostninger RisikoovergangEXWEx WorksAb FabrikFCAFree CarrierFrit fragtførerCPTCarriage Paid ToFragtfrit tilCIPCarriage and Insurance Paid ToFragtfrit inkl. forsikring tilSælgeren skal alene stille godset til rådighed forkøberens afhentning på den angivne fabrik.Sælgeren bærer fragtomkostningerne frem tilog med læsning af godset på transportmidlettilvejebragt af køberen.Sælgeren bærer fragtomkostningerne frem tildet angivne bestemmelsessted.Sælgeren bærer fragtomkostningerne ogforsikringsomkostningerne frem til det angivnebestemmelsessted.Risikoovergangen sker, når godset er stillet tilrådighed for køberens afhentning på denangivne fabrik.Risikoovergangen sker, når godset er læssetpå transportmidlet tilvejebragt af køberen.Risikoovergangen sker, når godset er overgivettil den af sælgeren valgte videretransportør.Risikoovergangen sker, når godset er overgivettil den af sælgeren valgte videretransportør.DATDelivered At TerminalLeveret i terminalSælgeren bærer fragtomkostningerne frem til ogmed aflæsning af godset fra det ankommendetransportmiddel i den angivne terminal.Risikoovergangen sker, når godset er aflæssetfra det ankommende transportmiddel iden angivne terminal.DAPDelivered At PlaceLeveret på pladsenDDPDelivered Duty PaidLeveret fortoldetFASFree Alongside ShipFrit langs skibssideFOBFree on BoardFrit ombordCFRCost and FreightOmkostninger og fragtCIFCost Insurance and FreightOmkostninger, forsikring og fragtSælgeren bærer fragtomkostningerne frem tilgodset er stillet til rådighed for aflæsning fradet ankommende transportmiddel påbestemmelsesstedet.Sælgeren bærer fragtomkostningerne ogtoldomkostningerne frem til godset er stillet tilrådighed for aflæsning fra det ankommendetransportmiddel på bestemmelsesstedet.Sælgerne bærer fragtomkostninger, frem tilgodset er placeret langs skibssiden eller påtilknyttet lasteplads i den angivne havn.Sælgeren bærer fragtomkostningerne, frem tilog med godset er lastet ombord på det afkøberen anviste skib i den angivne havn.Sælgeren bærer fragtomkostningerne frem tilden angivne ankomsthavn.Sælgeren bærer fragtomkostningerne ogforsikringsomkostningerne frem til den angivneankomsthavn.Risikoovergangen sker, når godset er stillet tilrådighed for aflæsning fra det ankommendetransportmiddel på bestemmelsesstedet.Risikoovergangen sker, når godset er fortoldetog stillet til rådighed for aflæsning fradet ankommende transportmiddel på bestemmelsesstedet.Risikoovergangen sker, når godset er placeretlangs skibssiden eller på tilknyttet lasteplads iden angivne havn.Risikoovergangen sker, når godset er lastetombord på det af køberen anviste skib i denangivne havn og frigjort fra"lasteanordningen".Risikoovergangen sker, når godset er lastetombord på det af sælgeren valgte skib ogfrigjort fra "lasteanordningen".Risikoovergangen sker, når godset er lastetombord på det af sælgeren valgte skib ogfrigjort fra "lasteanordningen".


Oktober 2010KontaktFrants Dalgaard-Knudsenadvokat, partnerfdk@plesner.comZygmunt Austeradvokat, partnerzau@plesner.comRune Kold Rosenbergadvokatrkr@plesner.comRobert Mathias Buskadvokatrmb@plesner.comDe ovennævnte advokater kan også kontaktes på telefon 33 12 11 33.OM PLESNER. Med over 210 jurister og en samlet medarbejderstab på 380 medarbejdere er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alleerhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma - det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov forerhvervsjuridisk rådgivning.Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

More magazines by this user
Similar magazines