Lys, energiforbrug og kvalitet - Lysnet

lysnet.com

Lys, energiforbrug og kvalitet - Lysnet

Dansk Center for Lyswww.centerforlys.dkMedlemsorganisation med 600 medlemmer- producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl.Ungt LYS siden 1999 – www.ungtlys.dkDen hurtige genvej til viden om lys- LYS, kurser, medlemsmøder, nyhedsbrev mv.Lysets Dag 2009 - 5. november- www.lysetsdag.dkAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


LYS – energiforbrug og kvalitetAstrid Espenhain, Dansk Center for Lyswww.centerforlys.dkAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Lyset er et fantastisk visuelt elementAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Lyset er en nødvendighedUdfordringen er at minimere energiforbruget - udnyt dagslysetAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Dagslyset er gratis – næstenAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Kunstlyset bruger energi hele åretAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Løsningen er en passende kombination af kunstlys og dagslysAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


EU EnergikravEU Energikrav- Minimumskrav til energieffektivitetfor nye bygninger- Minimumskrav til energieffektivitet forstørre bygninger ved renovering- Energimærkning af bygninger vedopførelse, salg og udlejningImplementeret i dansk byggelovgivning 2006Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


BR08 – EnergiBR08 Kap. 7 EnergiforbrugAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


BR08 – Energi7.2.2 Energibehov uden belysning:Boliger, kollegier, hoteller mv.Bygningens samlede behov for tilførtenergi til opvarmning, ventilation,køling og varmt brugsvand pr. m²opvarmet etageareal må højst være 70kWh/m² pr. år tillagt 2200 kWh pr. årdivideret med det opvarmedeetageareal.Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


BR08 – Energi7.2.3 Energibehov med belysning:Kontorer, skoler, institutioner ogandre, der ikke er omfattet af 7.2.2Bygningens samlede behov for tilførtenergi til opvarmning, ventilation, køling,varmt brugsvand og belysning pr. m²opvarmet etageareal må højst være 95kWh/m² pr. år tillagt 2200 kWh pr. årdivideret med det opvarmedeetageareal.Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


EU EnergikravKrav til kWh/m 2 pr. år1 kWh = 1.000 watt-timer60 watt * 1.000 timer = 60.000 watt-timer = 60kWhBenyttelsestid = 1.000 timer pr. årAreal = 10 m 260 kWh pr. år10 m 2 = 6 kWh/m 2 pr. årAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


BR08 – Energi7.2.4 Lavenergibygninger – kontorer mv.Lavenergibygninger klasse 1:50 kWh/m² pr. år+ 1100 kWh pr. år divideret med etagearealetLavenergibygninger klasse 2:70 kWh/m² pr. år+ 1600 kWh pr. år divideret med etagearealetAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Energimærkning af nye bygningerEnergimærkning af nye bygningerVed ansøgning om byggetilladelse:- oplyses bygningens beregnede energibehov- gives dokumentation for energirammen- oplyses evt. energiklasseBeregning af energibehov på grundlag afSBi-anvisning 213 (BeregningsprogrammetBe06)Energimærkning, når byggeriet er færdigtTilladelse til ibrugtagning, hvis alt er OKAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Energimærkning af gamle bygningerEnergimærkning af gamle bygningerVed salg, udlejning eller hvert 5. år(offentligt byggeri eller > 1000 m 2 )Offentlige myndigheder og kommuner erforpligtede til at offentliggøreenergimærkningen og efterfølgendegennemføre rentable energibesparelserAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


SBi-anvisning 213Indhold på CD:SBi-anvisning 213Beregningsprogrammet Be06Beregningseksempler for:- Administrationsbygning- Etagehus- ParcelhusAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Be06-eksempel: AdministrationsbygningSamlet energibehov: max. 95 kWh/m² pr. år + 2.200 kWh pr. år/650,2 m² = 98,4kWh/m² pr. årAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Be06-eksempel: AdministrationsbygningElforbrug til belysning ganges med 2,5Bygningen overholder BR08: 98,1 kWh/m² pr. årAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Be06I Be06 beregnes installeret effekt (W/m 2 ):- almenbelysning- arbejdslamper- anden belysning (tæller ikke med i energirammen)Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


ZoneindelingDen elektriske belysning beslaglæggermindst 25% af bygningens energibehovOpdel bygningen i zoner medensartede belysnings- ogdagslysforholdAnvend dagslysstyringAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


BR08 – kunstlysBR08 Afsn. 6.5.3 Elektrisk belysningArbejdsrum og fælles adgangsveje skalhave en kunstig belysning i fornødent omfangBelysningen udføres i henhold tilstandarderne i DS700-serienAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


DS700-serienDS 700:2005 Kunstig belysning i arbejdslokalerDS 703:1983 Retningslinjer for belysning isygehuseDS 704:1998 Belysning. DefinitionerDS 705:2002 Kunstig belysning i tandklinikkerDS/EN 12193:2000 Lys og belysning. IdrætsbDS 707:2000 Idrætsbelysning. HalvcylindriskbelysningsstyrkeDS700:- Kvaliteter for den gode belysning- Krav til belysningsstyrker- Krav til blænding- Krav til farvegengivelse for anvendte lyskilderAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Den gode belysningKvaliteter for den gode belysning- Tilstrækkeligt lys på arbejdsemner og i rum- God fordeling af lyse og mørke flader i lokalet- Ingen generende blænding- God farvegengivelse og passende lysfarve- Ingen generende støj og flimmer- Ingen generende varme fra belysningen- Lyset afstemt til lokalet- Lavt effektbehov og energiforbrugAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


KontrastLysets retning kan være afgørende forkontrastdannelse i arbejdsemner.Hvis alt lyset kommer fra den spejlenderetning, vil kontrasterne kunne reducereshelt til 0 (nederst)Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


SkyggedannelseEn blanding af rettet og diffustlys er ofte det bedsteAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Rettet eller diffust lysAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


FarvegengivelseReferenceTestAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


BR08 – dagslysBR08 Afsn. 6.5.2 DagslysAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


BR08 – dagslysStk. 1Arbejdsrum, opholdsrum i institutioner,undervisningslokaler, spiserum samtbeboelsesrum skal have en sådan tilgang afdagslys, at rummene er vel belyste.Vinduer skal udføres, placeres og eventueltafskærmes, så solindfald gennem dem ikkemedfører overophedning i rummene, også gener ved direkte solstråling kan undgås.Dagslyset kan i almindelighedanses for at være tilstrækkeligt, nårglasarealet ved sidelys svarer tilmindst 10 % af gulvarealet ellerved ovenlys mindst 7 % afgulvarealet (ved englastransmittans på 0,75),eller når der er en dagslysfaktor på2 % ved arbejdspladserne.Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


BR08 – dagslysStk. 2Arbejdsrum , opholdsrum i institutioner,undervisningslokaler, spiserum samt beboelsesrumskal forsynes med vinduer, der er anbragt, så personeri rummet kan se ud på omgivelserne.Stk. 3Kravet om dagslysadgang kan fraviges, nåropfyldelsen vil betyde en afgørende ulempe forvirksomhedens drift, f.eks. hvor produktionens artikke tillader dagslys.Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


DagslysfaktorDagslysfaktoren DFDF = E inde /E ude (fra dagslyset alene)Forudsætning: Jævnt overskyet himmel udensolAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Be06: DFDagslysfaktoren DF afhænger bl.a. af:- vinduernes udformning- glasareal og -type- rumgeometri og rumfarve- permanente skyggerAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


SBi-anvisning 203Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


SBi-anvisning 219Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Faba LightFaba LightBeregning af både kunstlys og dagslysDemo kan downloades fra www.Faba.dkAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Faba LightAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Faba LightAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Faba LightAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


VarighedskurverDF = 2%: besparelse 60% (8-16)Varighed i %Belysningsstyrke på vandret i det fri (lux)Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Be06-eksempel: AdministrationsbygningU: Uden dagslysstyring, lyset tændt uanset mængden af dagslysM: Manuel betjening afhængig af dagslyset i zonenA: Automatisk on/off-regulering efter dagslyset i zonenK: Kontinuert automatisk regulering efter dagslyset i zonenAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Be06-eksempel: AdministrationsbygningMax. Energibehov: 98,4 kWh/m² pr. årMed dagslysstyring (DF 3% og 0,5%):Uden dagslysstyring:98,1 kWh/m² pr. år114,2 kWh/m² pr. årAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Be06-eksempel: AdministrationsbygningMed dagslysstyring (max. Energibehov: 98,4 kWh/m² pr. år)Alm. Dobbelt energiglas (DF 3% og 0,5%):98,1 kWh/m²pr. årSvagt solafskærmende glas (DF 2% og 0,3%): 103,6 kWh/m² pr. årKraftigt solafskærmende glas (DF 1,1% og 0,1%):pr. år115,3 kWh/m²Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009


Et godt dagslysindfald har storbetydning for det samledeenergiforbrugFacadernes udformning og valg afvinduesglas er vigtig,hvis energirammen skal holdesOvervejelser omkring dagslysforholdskal indgå allerede ved skitsering afbyggerietAstrid Espenhain, Dansk Center for Lys Kunstakademiets Arkitektskole 23.januar 2009

More magazines by this user
Similar magazines