FAIF-seminar - Plesner

plesner.com
  • No tags were found...

FAIF-seminar - Plesner

Nye regler for forvaltere afalternative investeringsfondeDen 22. juli 2013 ventes nye regler for forvaltere af alternative investeringsfondeat blive implementeret i Danmark, og FAIF-direktivet bliver dermed virkelighedfor de danske forvaltere af kollektive investeringsenheder, som ikke er UCITS.FAIF-lovgivningen vil på en lang række punkter ændre vilkårene og spillereglernefor de danske forvaltere af alternative investeringsfonde.På baggrund af det nyligt fremsatte implementeringsforslag inviterer vi tilseminar om den kommende regulering og de muligheder og udfordringer, somFAIF-lovgivningen i Danmark vil betyde for branchen.På seminaret vil vi bl.a. komme ind på følgende emner:••Overblik over FAIF-lovgivningen med fokus på anvendelsesområdet for denye regler••FAIF-lovgivningens konsekvenser for de forskellige typer fonde og deresforvaltere••Nye krav som følge af FAIF-lovgivningen, herunder krav om tilladelse ogregistrering samt aflønnings- og complianceregler••Grænseoverskridende markedsføring og forvaltning af alternative investeringsfonde••Kapitalforeningers etablering og organisation


Program den 24. april 201308.30 Morgenmad09.00 Introduktion til FAIFlovgivningen,herunderanvendelsesområdet ogbetydningen for forskelligetyper fonde10.00 Nye krav som følgeaf FAIF-lovgivningen,herunder krav omtilladelse og registrering,aflønningsregler samtcomplianceregler11.00 Grænseoverskridendemarkedsføring ogforvaltning af alternativeinvesteringsfonde11.30 Kapitalforeningersetablering og organisation12.00 Afslutning


Praktiske oplysningerTilmeldingTilmelding til seminaret er gratis, men nødvendig. På www.plesner.com under“Arrangementer” kan du tilmelde dig seminaret den 24. april 2013.StedPlesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.ParkeringSom deltager i Plesners arrangementer kan du frit benytte p-kælderen, som er placeretunder Kobbertårnet med indkørsel fra Dampfærgevej.Advokaternes efteruddannelseArrangementet tæller som lektioner i relation til Advokatsamfundets regler om advokatersobligatoriske efteruddannelse.OplægsholdereHenrik Rossing Lønberg, advokat og partner i Plesners afdeling for Corporate-M&A,Henriette Stakemann, advokat og partner i Plesners afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret,Catherine Marianne Tholstrup, advokat og associeret partner samt Nina Legaard Kristensen,advokat, begge fra Plesners afdeling for Bank og Finans.Yderligere oplysningerHvis du har spørgsmål til programmet, er du velkommen til at kontakte advokat NinaLegaard Kristensen på telefon 33 12 11 33 eller nlk@plesner.com.Andre spørgsmål kan rettes til eventkoordinator Camilla Luplau på telefon 33 12 11 33eller clu@plesner.com.www.plesner.com CVR: 42 93 85 13

More magazines by this user
Similar magazines