Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde - primo

primodanmark.dk

Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde - primo

ØkonomiskeTAOMarkedsmæssigeHoldningsmæssigeBarrierer for offentligeordregivereskonkurrenceudsættelseLovgivningsmæssigeOrganisation ogstyring26. oktober 2011 Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde


PrænotifikationØkonomiskeTAOTilbuds- ogsalgsprocessenBarrierer for privatessalg til den offentligesektorLovgivningsmæssigePersonalerelaterede26. oktober 2011 Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde


Muligheder for offentlig-privatsamarbejde26. oktober 2011 Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde


Håndtering af barriererØkonomiskbarriere (TAO)Tilbuds- ogsalgsprocessen(dokumentationskrav)Økonomisk barriere(Uklarhed omøkonomiske ogkvalitative effekter)31 Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud medfokus på ordregivere og tilbudsgivere Udarbejdelse af vejledning med henblik at reduceretransaktionsomkostningerne for ordre og tilbudsgivere 4-5 effektanalyser af kvalitative og økonomiske effekterved udbud på forskellige serviceområderUdarbejdelse af effektanalyse af hjælpemiddelområdet ogto yderligere analyser på vej.26. oktober 2011 Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde


Håndtering af barriererØkonomiskeTAOLovgivningsmæssigebarrierer(Grænser for dialog?) Udarbejdelse af vejledning om mulighederne for dialog iforbindelse med udbud målrettet offentlige ordregivere ogprivate tilbudsgivere.2Økonomiskbarriere (Snævertfokus på pris )31Analyse af funktionsudbud, inspirationsmateriale omfunktionsudbud på FM-områderUdarbejdelse af vejledning om funktionsudbud påhjælpemiddelområdet26. oktober 2011 Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde


Håndtering af barriererMarkedsmæssigebarrierer(Leverandørmangelpåvelfærdsområderne)Udarbejdelse af analyser på pleje- omsorgs, daginstitutionom socialområdet Udarbejdelse af analyse der afdækker barrierer for privateleverandørers adgang til socialområdet2Økonomiskbarriere(Snævert fokuspå pris )31Markedsmæssigebarrierer(Private leverandørerkan ikke finde frem tiludbud)Udarbejdelse af analyse af tilbudslovens regler omannoceringspligt Etablering af udbudsplatformen der skaber en samletindgang til de offentlige udbud26. oktober 2011 Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde


Fremtiden for offentlig-privat samarbejde26. oktober 2011 Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde


Foreløbige pejlemærkerFokus fra kortsigtede økonomiske gevinster(snævert prisfokus) til en langsigtet, strategisksatsning på kvalitetsudvikling og vækst Styrke OPP-modellen (både gennem analyser og iforhold til deponering) Styrke den grønne omstilling gennem offentligprivatsamarbejde Afbureaukratisere området for offentlig-privatsamarbejde Gennem offentlig-privat samarbejder sikreinnovation og nytænkning i opløsningen26. oktober 2011 Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde


26. oktober 2011 Barrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde


26. oktober 2011Tak for i dagBarrierer og muligheder for offentlig-privat samarbejde

More magazines by this user
Similar magazines