Side 21-26.pdf - Optagelse.dk

optagelse.dk

Side 21-26.pdf - Optagelse.dk

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaetDette er en vejledning om, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læsden grundigt, inden du udfylder skemaerne. Riv derefter skemaet ud af hæftet,og læg vejledningen ved siden af skemaet, mens du udfylder det!På de følgende sider finder du ansøgningsskemaerne til de videregåendeuddannelser, der er omfattet af Den Koordinerede Tilmelding. Der er 8 ansøgningsskemaer,svarende til at du højst kan søge 8 optagelsesområder.For hvert optagelsesområdenummer du søger, skal du udfylde et skema, ogsåselv om flere af uddannelserne søges på det samme uddannelsessted, ellerden samme uddannelse søges på flere uddannelsessteder.Optagelsesregler og adgangskrav kan være forskellige fra optagelsesområdetil optagelsesområde og fra uddannelsessted til uddannelsessted. Spørg derforaltid på uddannelsesstedet, inden du indsender ansøgningen.Hver ansøgning skal vedlægges dokumentation for de eksaminer, prøver ogaktiviteter, du har anført på skemaet. Ansøgningen og den tilhørende dokumentationsendes til uddannelsesstedet. Alle de aktiviteter, du vil have tageti betragtning ved vurderingen af din ansøgning, skal nævnes på selve ansøgningsskemaet.Fortsættes næste side }Sådan ansøger du 21KOT01_2009.indd 21 15/01/09 13:59:36


Ansøgningsskema 2009CPR-nummer3 1 0 8 9 0 C L M 1Fastnettelefon1. Personlige oplysningerCPR-nummerCPR-nummer skal udfyldes omhyggeligt.Hvis du har et dansk CPR-nummer, anføres dette!Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet sendes til detuddannelsessted du søger optagelse på.Forbeholdt uddannelsesstedetPostnummer ByE-mail1. Personlige oplysningerFornavn(e)MobiltelefonAnsøgere uden dansk CPR-nummerHvis du ikke har et dansk CPR-nummer, skal du i stedet skrive dato, månedog år for din fødselsdag i den angivne rækkefølge i de 6 felter før stregen.I de første 3 felter efter stregen skriver du de to første bogstaver i dit (første)Ansøgningsskema 2009fornavn efterfulgt af det første bogstav i dit (sidste) efternavn. I den sidsterubrik skal du angive dit køn med 1 for mand og 2 for kvinde.CPR-nummer En person, som hedder Claes Anders Fredrik Moen, født den 31. augustFastnettelefon 1990, Ansøgningsskema og som er en mand, 2009 skal skrive således: 310890-CLM12. Statsborgerskab3. Ansøgning om optagelse påDen Efternavn Koordinerede TilmeldingVejLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet sendes til detuddannelsessted Landekode (se du side søger 89-90) optagelse på. Postnummer1. Personlige By oplysningerForbeholdt uddannelsesstedetLand22 Sådan E. Udenlandsk ansøger eksamen duFornavn(e)EfternavnVejLandekode (se side 89-90)LandCPR-nummerHvis din adresse er i udlandet, skal du huske at angive med en landekodeFastnettelefon(se side 89-90), hvilket land du bor i.MobiltelefonPostnummerByAnsøgningsskema E-mail2009StandbyStudiestart 2. Den StatsborgerskabKoordinerede Tilmelding Evt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedHvis jeg ikke optages på denneI stedet for sommeruddannelse, søger jeg om standby foretrækker jeg vinterLandekode (se side 89-90)LandVedlagt opholdstilladelse4. AdgangsgrundlagDansk 6. Bonus Andet for tidlig studiestartJa NejLæs udfyldningsvejledningen på deA. Tilsagn3. foregående Ansøgning sider. om Skemaet optagelse sendes på til detCPR-nummerJeg har tilsagnuddannelsessted Optagelsesområdenr. du søger Optagelsesområdenavnoptagelse Jeg på. ønsker at få 1. reguleret Personlige for tidlig oplysningerstudiestartUddannelsesstedets navnB. Dansk gymnasial eksamenForbeholdt uddannelsesstedet 7. Dispensation Fornavn(e)FastnettelefonEksamensgennemsnit Standby ÅrJeg søger dispensation Studiestart Efternavn vedrørende de specifikke Evt. studieretning adgangskraveller uddannelses-/praktiksted MobiltelefonHvis jeg ikke optages på denneI stedet for sommeruddannelse, søger jeg om standby Jeg søger dispensation foretrækker vedrørende jeg vinterEksamensgennemsnit 4. AdgangsgrundlagÅradgangsreguleringsreglerne Vej6. Bonus for tidlig studiestartA. Tilsagn8. PrioriteringslisteEksamensgennemsnit ÅrJeg har OptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavn7. Dispensationtilsagn Landekode (se side 89-90) Jeg Postnummerønsker at få reguleret By for tidlig studiestartB. Dansk gymnasial eksamenPrioritetEksamensgennemsnit ÅrLandE-mailJeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskravEksamensgennemsnit 2. StatsborgerskabStudentereksamen År(stx)Jeg søger dispensation vedrørende2EksamensgennemsnitLandekode År (se side 89-90) adgangsreguleringsreglerneLandVedlagt opholdstilladelseHøjere forberedelseseksamenDansk År (hf)Andet8. PrioriteringslisteJa NejEksamensgennemsnit33. Ansøgning EksamensgennemsnitHøjere handelseksamenÅr (hhx) OptagelsesområdenavnPrioritet Uddannelsesstedets områdenummer navnom optagelse påÅrOptagelses-EksamensgennemsnitOptagelsesområdenr.OptagelsesområdenavnHøjere tekniskeksamen (htx)StandbyEksamensgennemsnit StudiestartInternationalÅrHvis jeg ikke optages på denneI stedet for sommerBaccalaureate uddannelse, søger (IB) jeg om standby foretrækker jeg vinter64. Adgangsgrundlag Eksamensgennemsnit ÅrA. Tilsagn GIFEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitE. Udenlandsk eksamen HvilkenAdgangseksamen ÅrforEksamensgennemsnitJeg har tilsagnÅrJeg ønsker at få reguleret for tidlig studiestartEksamenB. Dansk ingeniøruddannelsergymnasial eksamen7. Dispensation 4fra udlandet8C. ErhvervsuddannelseF. Ingen adgangsgivende eksamenEksamensgennemsnit År5 Jeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskravErhvervsuddannelse Underskrift(EUD, SOSU)Studentereksamen (stx)Jeg søger om optagelse med særlig tilladelseD. Andet adgangsgrundlag HvilketJeg søger dispensation vedrørendeEksamensgennemsnit År6 adgangsreguleringsreglerneAndet Højere forberedelseseksamen(hf)8. PrioriteringslisteJeg har tidligere fåetJournalnummerDatoJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerneadgangsgrundlagsærlig tilladelse tilpå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.7denne uddannelseE. Udenlandsk Højere eksamen handelseksamen(hhx)Prioritet områdenummerOptagelsesområdenavnHvilken Eksamensgennemsnit År ÅrOptagelses-Eksamen5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseJeg har medsendt bilagfra udlandetEksamensgennemsnit År 8Højere tekniskF. Ingen eksamen adgangsgivende Antal (htx) eksamen1Uafsluttede videregående uddannelser du harUnderskriftværet og/eller er optaget på i DanmarkEksamensgennemsnitJeg International Dag/md/årUnderskrift Årsøger om optagelse med særlig tilladelseBaccalaureate (IB)2Jeg har tidligere fåetJournalnummerDatoJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerneEksamensgennemsnit Årsærlig tilladelse tilpå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.Ja, jeg har en kandidateksamendenne GIF3uddannelseAdgangseksamen forEksamensgennemsnit År5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseJeg har medsendt bilagingeniøruddannelser4C. ErhvervsuddannelseUafsluttede videregående uddannelser du harværet Erhvervsuddannelse og/eller optaget på (EUD, i Danmark SOSU)D. Andet adgangsgrundlagAndetJa, jeg har en kandidateksamenadgangsgrundlagEksamenfra udlandetF. Ingen adgangsgivende eksamenJeg har tidligere fåetsærlig tilladelse tildenne uddannelseHvilketHvilkenJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJournalnummerE-mailÅrÅrAntalÅrDato5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseMobiltelefonDansk AndetJa NejOptagelsesområdenr.Studentereksamen (stx)Højere forberedelseseksamen(hf)Højere handelseksamen(hhx)Højere tekniskeksamen (htx)InternationalBaccalaureate (IB)GIFAdgangseksamen foringeniøruddannelserC. ErhvervsuddannelseD. Andet adgangsgrundlagOptagelsesområdenavnErhvervsuddannelse (EUD, SOSU)AndetadgangsgrundlagHvilketLandekode (se side 89-90)LandUddannelsesstedets navn1457Vedlagt opholdstilladelse1Evt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted26. Bonus for tidlig studiestart35Dag/md/år678UnderskriftAdresse2. StatsborgerskabDu skal med kryds angive, om du er dansk statsborger eller ikke er det.Hvis du sætter kryds i “Andet”, skal du skrive en landekode (se side 89-90)og landets navn. Er du ikke fra et EU eller EØS-land, skal du desuden markere,om du har vedlagt kopi af opholdstilladelse.3. Ansøgning om optagelse påI feltet markeret med sort skriver du optagelsesområdenummeret på denuddannelse, du søger optagelse på. Nummeret står i den farvede rammei uddannelsesoversigten, og det er også det nummer, der skal bruges påprioriteringsskemaet og på prioriteringslisten på ansøgningsskemaets forside.Optagelsesområdenavn (uddannelsens navn) og uddannelsesstedetsnavn skrives i de efterfølgende felter.UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningernepå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.Jeg har medsendt bilagKOT01_2009.indd 22Antal15/01/09 13:59:41Uafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller er optaget på i DanmarkDag/md/årUnderskrift


Ansøgningsskema 2009Den Koordinerede TilmeldingLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet sendes til detuddannelsessted du søger optagelse på.Forbeholdt uddannelsesstedet1. Personlige oplysningerFornavn(e)CPR-nummerFastnettelefonEfternavnMobiltelefonDen Koordinerede TilmeldingVejLandekode (se side 89-90)LandAnsøgningsskema 2009Postnummer ByE-maillmeldingdningen på demaet sendes til detøger optagelse på.lsesstedetLæs udfyldningsvejledningen på deforegående 2. Statsborgerskab sider. Skemaet sendes til detuddannelsessted du søger optagelse på.Forbeholdt Dansk uddannelsesstedet Andet Fornavn(e)Fastnettelefon Ja Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr.2. B. StatsborgerskabDansk gymnasial eksamenOptagelsesområdenavn1. Landekode Personlige (se oplysningerside 89-90)LandUddannelsesstedets navn7. DispensationVedlagt opholdstilladelseDansk EksamensgennemsnitAndetÅrJeg søger dispensation vedrørende de specifikke Ja adgangskrav Nej3. Ansøgning Studentereksamen om optagelse (stx) påJeg søger dispensation vedrørendeOptagelsesområdenr.Eksamensgennemsnit ÅradgangsreguleringsreglerneHøjere forberedelseseksamen(hf)8.AnsøgningsskemaOptagelsesområdenavn2009Uddannelsesstedets StudiestartnavnPrioriteringslisteEksamensgennemsnitHøjere handelseksamen(hhx)StudiestartÅrStandbyHvis jeg ikke optages på denneI stedet for sommeruddannelse, Eksamensgennemsnit ÅrHøjere teknisksøger jeg om standby foretrækker jeg vinter4. Adgangsgrundlageksamen (htx)CPR-nummerA. TilsagnEksamensgennemsnitInternationalÅr1. Personlige oplysningerBaccalaureate (IB) Jeg har tilsagnFornavn(e)FastnettelefonB. Dansk gymnasial eksamen Eksamensgennemsnit ÅrOptagelsesområdenummereller uddannelses-/praktiksted Evt. Prioritet studieretning OptagelsesområdenavnGIFEfternavnMobiltelefonAdgangseksamen for EksamensgennemsnitÅrJeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskravStudentereksamen ingeniøruddannelser (stx)4VejJeg søger dispensation vedrørendeC. Erhvervsuddannelse Eksamensgennemsnit ÅradgangsreguleringsreglerneHøjere forberedelseseksamen(hf)8. Prioriteringsliste5Landekode (se side 89-90) Erhvervsuddannelse Postnummer (EUD, By SOSU)EksamensgennemsnitHøjere handelseksamen(hhx)PrioritetÅrHvilketOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnD. Andet adgangsgrundlag6LandAndetE-mailadgangsgrundlagEksamensgennemsnit ÅrHøjere tekniskeksamen (htx)17E. Udenlandsk eksamen HvilkenÅrEksamenEksamensgennemsnitInternationalÅrLandekode (se side 89-90)LandVedlagt opholdstilladelseBaccalaureate fra udlandet (IB)28AndetJaNejDen F. Koordinerede Ingen adgangsgivende Tilmelding eksamen Eksamensgennemsnit Årptagelse påUnderskriftGIF3OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets Jeg søger om navn optagelse med særlig tilladelseAdgangseksamen forEksamensgennemsnit ÅrLæs udfyldningsvejledningen Jeg har tidligere fåetpå deJournalnummerDatoingeniøruddannelserJeg 4bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerneforegående særlig sider. tilladelse Skemaet til sendes til detCPR-nummerpå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.uddannelsessted C. Erhvervsuddannelsedenne du søger optagelse på.StudiestartEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted1. Personlige oplysningerptages på denneI stedet for sommer Forbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)5Fastnettelefonøger jeg om standby foretrækker jeg vinter 5. Eventuel Erhvervsuddannelse tidligere optagelse (EUD, SOSU) på videregående uddannelseJeg har medsendt bilagag6. D. Andet Bonus adgangsgrundlagfor tidlig studiestart HvilketEfternavnAntal6MobiltelefonUafsluttede Andet videregående uddannelser du harJeg har tilsagnværet adgangsgrundlagJeg og/eller ønsker optaget at få reguleret på i Danmark for tidlig studiestartDag/md/årUnderskrift7E. Udenlandsk eksamen HvilkenVejeksamen7. DispensationÅrEksamenfra Ja, udlandet jeg har en kandidateksamen8praktiksteder.Landekode (se side 89-90)Postnummer ByEksamensgennemsnit ÅrJeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskravF. Ingen adgangsgivende eksamenamen (stx)Jeg søger dispensation vedrørendeUnderskriftLandE-mailEksamensgennemsnit ÅrJeg adgangsreguleringsreglerneedn(hf)søger om optagelse med særlig tilladelseDen 8. PrioriteringslisteKoordinerede Jeg har tidligere Tilmelding fåetJournalnummerDatoJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerne2. StatsborgerskabEksamensgennemsnitsærlig tilladelse tilpå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.ls-ÅrOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavn 4. Adgangsgrundlagdenne uddannelseLandekode (se side 89-90)LandVedlagt opholdstilladelse)PrioritetLæs Dansk AndetJa NejEksamensgennemsnit År5. Eventueludfyldningsvejledningentidligere optagelsepå depå videregående uddannelseJeg har medsendt bilagkforegående 3. Ansøgning sider. om Skemaet optagelse sendes på til detCPR-nummer)1uddannelsessted du søger optagelse på. 1. PersonligeOptagelsesområdenr. OptagelsesområdenavnAntal oplysningerEksamensgennemsnitUddannelsesstedets navnÅrForbeholdt Uafsluttede uddannelsesstedetvideregående uddannelser du har Fornavn(e)Fastnettelefon(IB)været 2 og/eller er optaget på i DanmarkDag/md/årUnderskriftmen fornelserlsennelse (EUD, SOSU)ndlagdlagennde eksamenere fåetse tilnelseEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitHvilketHvilkenoptagelse med særlig tilladelseJournalnummerÅrÅrDatore optagelse på videregående uddannelseående uddannelser du hartaget på i DanmarkkandidateksamenÅrAntalEfternavnVejStandbyMobiltelefonStandby-plads kan søges til de fleste uddannelser. Forhør dig på uddannel-StandbyStudiestartEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedHvis jeg ikke optages på denneI stedet for sommeruddannelse, søger jeg om standby foretrækker Landekode jeg vinter (se side 89-90)sesstedet.Postnummer ByHvis du bliver optaget på en standby-plads, bliver du ikke optaget4. Adgangsgrundlag6. Bonus for tidlig studiestartA. TilsagnLandpå en lavere E-mail prioritet. Hvis du får en standby-plads, men ikke får tilbuddetJeg har tilsagnJeg ønsker at få reguleret for tidlig studiestart3StandbyHvis Ja, jeg ikke har en optages kandidateksamen på denneuddannelse, søger jeg om standby4. Adgangsgrundlag4A. Tilsagn5Jeg har tilsagnLandekode (se side 89-90)StudiestartEfternavnI stedet for sommerforetrækker jeg vinterVejEksamensgennemsnit ÅrHøjere tekniskJeg bekræfter eksamen under (htx) strafansvar rigtigheden af oplysningernepå ansøgningsskemaets Standby for- ogEksamensgennemsnitbagside samt i bilagene. StudiestartInternationalHvis jeg ikke optages på denneI stedet for sommer ÅrBaccalaureate uddannelse, søger (IB) jeg om standby foretrækker jeg vinter4. AdgangsgrundlagJeg har medsendt bilag Eksamensgennemsnit ÅrA. TilsagnGIFJeg har tilsagnAdgangseksamen forEksamensgennemsnit ÅrB. Dansk Dag/md/åringeniøruddannelsergymnasial eksamen UnderskriftC. ErhvervsuddannelseStudentereksamen Erhvervsuddannelse (stx) (EUD, SOSU)D. Andet adgangsgrundlag Hvilket EksamensgennemsnitHøjere forberedelseseksamenAndet (hf)adgangsgrundlagEksamensgennemsnitHøjere handelseksamen(hhx)E. Udenlandsk eksamen HvilkenEksamenfra udlandetEksamensgennemsnitHøjere tekniskeksamen (htx)F. Ingen adgangsgivende eksamenEksamensgennemsnitInternationalBaccalaureate Jeg søger om optagelse (IB) med særlig tilladelseÅrÅrJeg har tidligere fåetJournalnummerEksamensgennemsnit Dato ÅrGIF særlig tilladelse tildenne uddannelseAdgangseksamen forEksamensgennemsnit År5. Eventuel ingeniøruddannelsertidligere optagelse på videregående uddannelseUafsluttede videregående uddannelser du harværet Erhvervsuddannelse og/eller optaget på (EUD, i Danmark SOSU)AndetadgangsgrundlagJa, jeg har en kandidateksamenLandekode (se side 89-90)Antal123Land6. Bonus for tidlig studiestart7. DispensationCPR-nummerVedlagt opholdstilladelseDe fleste uddannelser har kun studiestart én gang om året – om sommeren– og så skal dette felt ikke benyttes.Hvis et optagelsesområde har studiestart både sommer og vinter, er dette angiveti uddannelsesoversigten. For nogle uddannelser står det i teksten oppeJeg ønsker at få reguleret for tidlig studiestartunder overskriften, mens det for andre står nede ved selve optagelsesområdet.Du kan med et kryds markere, at du ønsker at begynde uddannelsen tilvinter. Det er dog ikke givet, at uddannelsesstedet kan opfylde dit ønske.Bemærk, at en del uddannelser har vinteroptag. Kontakt uddannelsesstederneAnsøgningsskema for nærmere oplysninger. 2009MobiltelefonEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestart123456781UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningernepå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.Jeg har medsendt bilagDag/md/årI alle Ansøgningsskema tilfælde må du kun 2009 søge det samme optagelsesområde én gang!Postnummer ByJeg ønsker at få reguleret for tidlig studiestartB. Dansk gymnasial eksamen7. DispensationLandE-mail6denne uddannelse står som 1. prioritet. Tilsagnet gælder lige meget, hvilkenEksamensgennemsnit ÅrJeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskrav2. Statsborgerskab7 Studentereksamen (stx)Jeg søger dispensation vedrørendeLandekode (se side 89-90)LandVedlagt opholdstilladelseEksamensgennemsnit ÅradgangsreguleringsreglerneHøjere forberedelseseksamen(hf)Dansk AndetJa Nej88. Prioriteringslistenelse, du har tilsagn til, kan du se bort fra den og – som alle andre ansøgere3. Ansøgning om optagelse på EksamensgennemsnitHøjere handelseksamen(hhx) OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets Prioritet områdenummer navnÅrOptagelses-Optagelsesområdenr.UnderskriftOptagelsesområdenavnC. ErhvervsuddannelseD. Andet adgangsgrundlagE. Udenlandsk eksamenEksamenfra udlandetF. Ingen adgangsgivende eksamenJeg har tidligere fåetsærlig tilladelse tildenne uddannelseEksamensgennemsnitHvilketHvilkenJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJournalnummerÅrÅrÅrÅrÅrDatoEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestart7. DispensationJeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskravJeg søger dispensation vedrørendeadgangsreguleringsreglerne8. PrioriteringslistePrioritet2345678Underskriftom at begynde i år, vil du få et tilsagn om optagelse til næste år.Studieretning/uddannelses-/praktikstedNogle optagelsesområder omfatter flere uddannelser – kaldet studieretninger– og for deres vedkommende skal også studieretningens navn anføres.Andre optagelsesområder omfatter flere uddannelsessteder eller evt. flereA. Jeg har tilsagnHvis du sidste år fik tilsagn om at blive optaget på denne uddannelse, skaldu sætte kryds i denne rubrik. (Husk, at vedlægge tilsagnsskrivelsen).Hvis du har et tilsagn om optagelse på en uddannelse, er det ikke krævet, atprioritering uddannelsen har. Ønsker du ikke længere optagelse på en uddan-– søge optagelse på andre uddannelser efter de almindelige regler.B. Dansk gymnasial eksamenHvis du har en dansk gymnasial eksamen, skal du sætte kryds ud for denne ogi felterne skrive dit eksamensgennemsnit og det år, du tog eksamen. Har du tagetflere gymnasiale eksaminer, kan kun den første danne grundlag for optagelse.Suppleringsfag anføres under “beståede prøver” punkt 10 på bagsiden afOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnskemaet. Hvis du forventer at bestå en eksamen i juni 2009, skal du skrive2009 under “År”. Husk, at sende kopi af eksamensbeviset til uddannelsesstedetinden 5. juli!Jeg ønsker at få reguleret for tidlig studiestartUnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningernepå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.Sådan ansøger du 23KOT01_2009.indd 23 15/01/09 13:59:445. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseJeg har medsendt bilag


Læs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet sendes til detuddannelsessted du søger optagelse på.Forbeholdt uddannelsesstedet1. Personlige oplysningerFornavn(e)EfternavnCPR-nummerFastnettelefonAnsøgningsskema Mobiltelefon 2009Den Koordinerede TilmeldingVejLæs udfyldningsvejledningen på deforegående sider. Skemaet sendes til detuddannelsessted du søger optagelse på.Forbeholdt uddannelsesstedetLandekode (se side 89-90)1. Land Personlige oplysningerFornavn(e)PostnummerByCPR-nummerE-mailFastnettelefon2. StatsborgerskabLandekode Efternavn (se side 89-90)LandVedlagt Mobiltelefon opholdstilladelserede TilmeldingDansk AndetJa Nej3. Ansøgning om optagelse påOptagelsesområdenr.OptagelsesområdenavnStandbyHvis jeg ikke optages på denneuddannelse, søger jeg om standbyDen Koordinerede Tilmelding4. 2. AdgangsgrundlagStatsborgerskabA. TilsagnVejUddannelsesstedets navnLandekode (se side 89-90)PostnummerStudiestart LandI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedE-mail6. Bonus for tidlig studiestartLandekode (se side 89-90)LandDansk Jeg Andet har tilsagnJeg ønsker at få reguleret for tidlig studiestart Ja NejLæs udfyldningsvejledningen på de3. B. foregående Ansøgning Dansk gymnasial sider. om Skemaet optagelse eksamensendes på til detCPR-nummer7. Dispensationuddannelsessted du søger optagelse på.Optagelsesområdenr. Optagelsesområdenavn 1. Personlige oplysninger Uddannelsesstedets navnForbeholdt uddannelsesstedetFornavn(e)Eksamensgennemsnit ÅrJeg søger dispensation vedrørende de specifikkeFastnettelefonadgangskravStudentereksamen (stx)Jeg søger dispensation vedrørendeStandbyEksamensgennemsnit Studiestart EfternavnÅrEvt. studieretning adgangsreguleringsreglerneeller uddannelses-/praktikstedMobiltelefonHøjere Hvis jeg forberedelseseksamenuddannelse, søger (hf) jeg om standby foretrækker jeg vinter 8. Prioriteringslisteikke optages på denneI stedet for sommerVej4. Adgangsgrundlag EksamensgennemsnitHøjere handelseksamen(hhx)Prioritet områdenummerOptagelsesområdenavnÅr6. Bonus for tidlig studiestartOptagelses-A. TilsagnEksamensgennemsnitJeg har tilsagn Landekode (se side 89-90)ÅrJeg ønskerPostnummerat få reguleretByfor tidlig studiestartHøjere tekniskB. Dansk eksamen gymnasial (htx) eksamen7. Dispensation 1LandE-mailEksamensgennemsnitInternationalÅrBaccalaureate (IB) Eksamensgennemsnit År 2 Jeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskrav2. StatsborgerskabStudentereksamen (stx)C. ErhvervsuddannelseEksamensgennemsnit ÅrJeg søger dispensation vedrørendeGIFEksamensgennemsnitLandekodeÅr(se side 89-90) 3 adgangsreguleringsreglerneLandVedlagt opholdstilladelseHøjere forberedelseseksamenDansk (hf)Adgangseksamen forEksamensgennemsnitAndetÅr8. PrioriteringslisteJa Nej3. Ansøgning ingeniøruddannelser om optagelse Eksamensgennemsnitpå4Højere handelseksamen(hhx) OptagelsesområdenavnPrioritet Uddannelsesstedets områdenummer navnOptagelsesområdenavnÅrOptagelses-Optagelsesområdenr.C. ErhvervsuddannelseEksamensgennemsnit År 5Højere tekniskErhvervsuddannelse (EUD, SOSU)eksamen (htx)1D. Andet adgangsgrundlagStandbyHvilketEksamensgennemsnitStudiestart6AndetInternationalÅrEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedHvis jeg ikke optages på denneI stedet for sommeradgangsgrundlagBaccalaureate uddannelse, (IB) søger jeg om standby foretrækker jeg vinter 24. Adgangsgrundlag Eksamensgennemsnit7E. Udenlandsk eksamen HvilkenÅr6. Bonus for tidlig studiestartÅrA. TilsagnEksamenGIF3fra udlandet8Adgangseksamen forEksamensgennemsnitJeg har tilsagnÅrJeg ønsker at få reguleret for tidlig studiestartB. DanskF. Ingeningeniøruddannelsergymnasial eksamen7. 4Dispensationadgangsgivende eksamenUnderskriftC. ErhvervsuddannelseJeg søger om optagelse med Eksamensgennemsnitsærlig tilladelseÅr 5 Jeg E. søger Udenlandsk dispensation vedrørende de eksamenspecifikke adgangskravErhvervsuddannelse (EUD,Jeg Studentereksamen har tidligere fået (stx) JournalnummerSOSU)DatoJeg bekræfterJeg søgerunderdispensationstrafansvar rigtighedenvedrørendeaf oplysningerneD. Andet særlig adgangsgrundlagtilladelse til Hvilketpå6ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.Eksamensgennemsnit Åradgangsreguleringsreglernedenne HøjereAndet uddannelse forberedelseseksamen(hf)8. Prioriteringslisteadgangsgrundlag5. Eventuel tidligere optagelse Eksamensgennemsnitpå videregående uddannelse 7 Jeg har medsendt bilagE. UdenlandskHøjereeksamenhandelseksamen(hhx)ÅrHvilkenÅrOptagelsesområdenummerOptagelsesområdenavnEksamenAntalPrioritetUafsluttede fra udlandet videregående uddannelser Eksamensgennemsnitdu harÅr 8 fuldført den.Højere tekniskværet og/eller er optaget på i DanmarkDag/md/årUnderskriftF. Ingen adgangsgivende eksamen (htx)1eksamenEksamensgennemsnitUnderskriftInternationalÅrJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJa, Baccalaureate jeg har en kandidateksamen(IB)2Jeg har tidligere fåetJournalnummerEksamensgennemsnit DatoÅrJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningernesærlig tilladelse tilpå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.GIF3denne uddannelseAdgangseksamen forEksamensgennemsnit År5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseJeg har medsendt bilagingeniøruddannelser4C. ErhvervsuddannelseUafsluttede videregående uddannelser du harværet og/eller Erhvervsuddannelse optaget på i Danmark (EUD, SOSU)D. Andet adgangsgrundlagAndetJa, adgangsgrundlagjeg har en kandidateksamenE. Udenlandsk eksamenEksamenfra udlandetF. Ingen adgangsgivende eksamenHvilketHvilkenAntalÅrByAnsøgningsskema 2009Vedlagt opholdstilladelseJeg søger om optagelse med særlig tilladelseJeg har tidligere Ansøgningsskema fåetJournalnummerDato 2009 Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningernesærlig tilladelse tilpå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.denne uddannelse5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelse5Dag/md/årUnderskrifthøre nærmere om reglerne for særlig tilladelse. Fristen for at søge med særlig678UnderskriftHvis du har en erhvervsuddannelse som baggrund for at søge videregåendeuddannelse, så sæt kryds her.D. Andet adgangsgrundlagHvis du ikke har et af de ovenfor nævnte adgangsgrundlag, sæt kryds her.Hvis du har en eksamen fra udlandet, som baggrund for at søge videregåendeuddannelse, så sæt kryds her og skriv, hvilken uddannelse og hvilket år, du harF. Ingen adgangsgivende eksamenHvis du ikke har en adgangsgivende eksamen og ønsker at blive optaget medsærlig tilladelse, sæt kryds her. Du skal kontakte uddannelsesstedet for attilladelse er 15. marts.Hvis du tidligere har fået særlig tilladelse til den søgte uddannelse, skal duskrive journalnummer og dato for tilladelsen.5. Eventuel tidligere optagelse på videregående uddannelseJeg har medsendt bilaggsvejledningen på deder. Skemaet sendes til detted du søger optagelse på.ddannelsesstedeterskabg om optagelse påbyeg ikke optages på dennenelse, søger jeg om standbygrundlagUafsluttede videregående uddannelser CPR-nummer du harværet og/eller er optaget på i Danmark1. Personlige oplysningerFornavn(e)EfternavnVejLandekode (se side 89-90)LandJa, jeg har en kandidateksamenPostnummer24 Sådan ansøger duByE-mailFastnettelefonMobiltelefonk AndetJa Nejrådenr.nasial eksamenntereksamen (stx)e forberedeksamen(hf)e handelsen(hhx)e teknisken (htx)ationalalaureate (IB)ngseksamen foriøruddannelserddannelseOptagelsesområdenavnrvsuddannelse (EUD, SOSU)angsgrundlagtngsgrundlagk eksamenmenlandetngsgivende eksamenar tidligere fåetg tilladelse tile uddannelseJeg har tilsagnEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitHvilketHvilkenøger om optagelse med særlig tilladelseJournalnummerLandekode (se side 89-90)StudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterÅrÅrÅrÅrÅrÅrÅrÅrDatoLandUddannelsesstedets navnEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestart7. DispensationAntalJeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskravJeg søger dispensation vedrørendeadgangsreguleringsreglerne8. PrioriteringslistePrioritet12345678UnderskriftJeg ønsker at få reguleret for tidlig studiestartOptagelsesområdenummerVedlagt opholdstilladelseOptagelsesområdenavnJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningernepå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.Dag/md/år Er du eller Underskrift har du tidligere været optaget på videregående uddannelse(r)uden at fuldføre, skal du her angive hvor mange.Hvis du 2 gange tidligere har været optaget på en videregående uddannelseuden at have fuldført, kan du kun optages på en ny videregående uddannelse,hvis der er ledige pladser (den såkaldte 3. gangs regel).Hvis du har en kandidatuddannelse, skal du sætte kryds i feltet.Hvis du har en kandidatuddannelse, kan du kun optages på en ny videregåendeuddannelse, hvis der er ledige pladser (den såkaldte kandidatregel).6. Bonus for tidlig studiestartHvis du ønsker at få medregnet bonus for tidlig studiestart, sæt kryds her.En ansøger med en adgangsgivende uddannelse, der er afsluttet op til 2 årfør ansøgningsåret, får justeret sit eksamensgennemsnit, hvis det skal anvendessom udvælgelseskriterium. Tidspunktet for afslutning af den adgangsgivendeuddannelse er datoen for udstedelsen af eksamensbeviset.Hvis ansøgeren har bestået flere gymnasiale eksaminer, kan kun den førstbeståede eksamen benyttes som grundlag for justering. Justeringen af eksamensgennemsnittetforetages ved at multiplicere det opnåede eksamensgennemsnitefter 7-trins-skalaen med 1,08. Gennemsnittet beregnes med1 decimal.tidligere optagelse på videregående uddannelseJeg har medsendt bilagAntale videregående uddannelser du harller er optaget på i DanmarkDag/md/årUnderskriftg har en kandidateksamenKOT01_2009.indd 24 15/01/09 13:59:47


Ansøgningsskema 2009ldingngen på deet sendes til deter optagelse på.sstedetlding1. Personlige oplysningerFornavn(e)EfternavnVejCPR-nummerFastnettelefonAnsøgningsskema 2009Mobiltelefonngen på deet sendes til deter optagelse på.sstedetLandekode (se side 89-90)1. Personlige oplysningerLand Fornavn(e)PostnummerBy CPR-nummerE-mailFastnettelefonEfternavnMobiltelefonLandekode (se side 89-90)LandVedlagt opholdstilladelseAndetVejJaNejagelse påOptagelsesområdenavnLandekode (se side 89-90) Uddannelsesstedets Postnummer navnByges på denner jeg om standbyagelse på Jeg har tilsagnOptagelsesområdenavnamenStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinteren (stx)Studiestartges på denneI stedet for sommerr jeg om standby Eksamensgennemsnit foretrækker jeg Årvinterf)amenen ) (stx)f)n forlserag fåettilseEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitelse (EUD, SOSU)Eksamensgennemsnitag Hvilket)n forlsere eksamenAndetHvilkenJeg har tilsagnEksamensgennemsnitEksamensgennemsnitEksamensgennemsnittagelse (EUD, med SOSU) særlig tilladelseHvilket JournalnummerEvt. studieretning eller uddannelses-/praktikstedLandekode (se side 89-90) 6. Bonus for Land tidlig studiestartÅrÅrÅrÅrÅrÅrÅrDatoHvilkenÅroptagelse på videregående uddannelsende uddannelser du hare et eksamen på i Danmarktagelse med særlig tilladelsendidateksamenfåetJournalnummertilseLandÅrÅrÅrAntalDatooptagelse på videregående uddannelsende uddannelser du haret på i DanmarkndidateksamenÅrAntal7. Uddannelsesstedets Dispensation navnAnsøgningsskema 200984Ansøgningsskema 2009Ansøgningsskema 20095.1.11. Erhvervserfaring, -praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her), i kronologisk rækkefølgeArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)6. 2.3. 1.ArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)11. 4. 2.1.Erhvervserfaring, -praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her), i kronologisk rækkefølge5. 3.2.6. 4.3.ArbejdsgiverArbejdets art Fra (dato/år) Til (dato/år)1. 5.4.11.2.6. Erhvervserfaring, -praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her), i kronologisk rækkefølge5.3. 6.4.12. Andre aktiviteter Arbejdsgiver efter det fyldte 15. år, herunder Arbejdets fritidsledervirksomhedart Fra (dato/år) Til (dato/år)1. 4.13. 14. Udlandsophold2. Højskoleophold, daghøjskole- og husholdningsskolekurser3. 14. UdlandsopholdHvad foretog du dig i landet?4.Hvilket land?På hvilken skole? (Rejse, arbejde, studieophold)1.Hvad foretog du dig i landet?1.Hvilket land?(Rejse, arbejde, studieophold)14. 2. 2.1. Udlandsophold3. 3.2.Hvad foretog du dig i landet?4.3.Hvilket land?(Rejse, arbejde, studieophold)1. Underskrift14. 2. Jeg Udlandsopholdbekræfter under strafansvar rigtigheden af de angivne oplysninger på skemaets for- og bagside.UnderskriftDag/md/årUnderskrift3. Jeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af de angivne oplysninger Hvad foretog på skemaets du dig for- i landet? og bagside.Hvilket land?(Rejse, arbejde, studieophold)Dag/md/årUnderskriftUnderskrift1.Jeg 2. bekræfter under strafansvar rigtigheden af de angivne oplysninger på skemaets for- og bagside.Dag/md/år 3.UnderskriftOptagelsesområdenr. CPR-nummerDu kan altså ikke færdigudfylde de enkelte ansøgningsskemaer, før endOptagelsesområdenr. CPR-nummerUgentlig AntalErhvervserfaring vurderes af det enkelte uddannelsessted, og dokumenarbejdstidmånedertation i bekræftet kopi skal vedlægges ansøgningen. Det er også på uddan-5.1.12. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhedUgentlig AntalInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid måneder6. 2.Ugentlig Antal3. 1.Inden for hvilken institution/organisationAktivitetens navn nelsesstedet, Fra (dato/år) Til (dato/år) du skal arbejdstid have nærmere måneder oplysning om, hvilke krav, der stilles,12. 4. 2.1. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed5. 3.2.og hvilke aktiviteter, Ugentlig der bliver Antal lagt vægt på.6. 4. Inden for hvilken institution/organisationAktivitetens navnFra (dato/år) Til (dato/år) arbejdstid måneder3.1.5.4.12. 2. Andre aktiviteter efter det fyldte 15. år, herunder fritidsledervirksomhed5.13. Højskoleophold, daghøjskole- og husholdningsskolekurser3.Ugentlig AntalInden for hvilken institution/organisationAktivitetens navn 12. Fra - (dato/år) 14. Andre Til (dato/år) aktiviteter, arbejdstid måneder højskoleophold og udlandsophold4. 13. Højskoleophold, daghøjskole- og husholdningsskolekurserAntalPå hvilken skole?Fra (dato/år) Til (dato/år) måneder5. 1.1.Antal2.På hvilken skole?Fra (dato/år) Til (dato/år) måneder13. 2.1. Højskoleophold, daghøjskole- og husholdningsskolekurser4. 3.Under punkterne 12. til 14. anfører du de nævnte aktiviteter. Husk, at alt2.Antal5. 4.3.På hvilken skole?Fra (dato/år) Til (dato/år) månederUnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af de angivne oplysninger på skemaets for- og bagside.Dag/md/årJeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskravEvt. studieretning Jeg søger eller dispensation uddannelses-/praktikstedvedrørendeadgangsreguleringsreglerne8. 6. PrioriteringslisteBonus for tidlig studiestart1234152637UnderskriftE-mailJeg ønsker at få reguleret for tidlig studiestart7. DispensationJeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskravJeg søger dispensation vedrørendeadgangsreguleringsreglerne8. PrioriteringslistePrioritet5Optagelsesområdenummerat få reguleret for tidlig OptagelsesområdenavnPrioritet Jeg ønsker studiestartOptagelsesområdenummerVedlagt opholdstilladelseUnderskriftJaOptagelsesområdenavnNej7. DispensationHvis du ønsker at søge om dispensation vedrørende de specifikke adgangskraveller vedrørende adgangsreguleringsreglerne, kan du sætte kryds i et affelterne. Du skal kontakte uddannelsesstedet for at høre nærmere om reglernefor dispensation. Fristen for at søge dispensation er 15. marts.8. PrioriteringslistePrioriteringslisten i dette felt er en mindre udgave af prioriteringsskemaetog skal indeholde nøjagtig de samme oplysninger om uddannelsesønsker.prioriteringsskemaet er udfyldt.Du skal udfylde punkt 9, hvis du har bestået dele af en videregående uddannelse.Kvote 2-ansøgere skal anføre samtlige kurser, der ønskes taget i betragtning9. Beståede dele af en videregående uddannelseOptagelsesområdenr. CPR-nummerJeg 6bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningerneHer anføres prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.på ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.9. Beståede dele af en videregående uddannelseHvis du stadigÅr År bestået/ År7Her anføres prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse. 9. Beståede dele af en videregående uddannelseOptagelsesområdenavnoptaget,Uddannelsesstedets navnpåbegyndt forv. bestået afbrudt sæt kryds herJeg har medsendt bilagHvis du stadig1.År År bestået/ År er optaget,9. AnsøgningsskemaOptagelsesområdenr. CPR-nummerBeståede Optagelsesområdenavn2.8 dele af en videregående uddannelse 2009 Uddannelsesstedets navnpåbegyndt forv. bestået afbrudt sæt kryds herHer 1. anføres prøver, eksaminer, dele fra den videregående uddannelse.Dag/md/år 3.UnderskriftHvis du stadigUnderskrift 2.År År bestået/ År4.er optaget,3. OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnpåbegyndt forv. bestået afbrudt sæt kryds her9. Jeg 1. 4. Beståede bekræfter under dele strafansvar af en videregående rigtigheden af uddannelseoplysningerneHer skal angives hvilke fag, prøver eller eksaminer, du har bestået.på 2. Her ansøgningsskemaets anføres prøver, for- eksaminer, og bagside samt dele i fra bilagene. den videregående uddannelse.10. Beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamenHvis du stadig3. Under »Type« anføres f.eks. GSK, enkeltfag, FA, FUA, edb-ass., enkeltkurser, tx, EU-grundfag, År År bestået/ År er optaget,4. 10. tf-/værkstedskurser, Beståede Jeg Optagelsesområdenavnhar medsendt prøver, bilag ud fagskole, over den folkeuniversitet, adgangsgivende Uddannelsesstedets studieskole. eksamen navnpåbegyndt forv. bestået afbrudt sæt kryds her1.Under »Niveau« »Type« anføres anføres f.eks. f.eks. GSK, A, B, enkeltfag, C, fællesfag, FA, FUA, tilvalg, edb-ass., højt niveau, enkeltkurser, mellemniveau tx, EU-grundfag, og lign.tf-/værkstedskurser, fagskole, folkeuniversitet, studieskole.10. Beståede prøver2.Under »Niveau« anføres f.eks. A, B, C, fællesfag, tilvalg, højt niveau, mellemniveau og lign.KarakterMd/år bestået/10. Dag/md/år 3. Beståede prøver, Typeud Underskrift over den adgangsgivende Fag eksamenNiveauMundtlig Skriftlig forv. beståetUnder »Type« anføres f.eks. GSK, enkeltfag, FA, FUA, edb-ass., enkeltkurser, tx, EU-grundfag,Karakter4. 1.Md/år bestået/tf-/værkstedskurser, Type fagskole, folkeuniversitet, Fag studieskole.NiveauMundtlig Skriftlig forv. bestået2.1. Under »Niveau« anføres f.eks. A, B, C, fællesfag, tilvalg, højt niveau, mellemniveau Kvote og 1-ansøgere lign. skal her anføre evt. krævede supplerende kurser ud over3.10. 2. Beståede prøver, ud over den adgangsgivende eksamenKarakterMd/år bestået/4.3. Under »Type« Type anføres f.eks. GSK, enkeltfag, Fag FA, FUA, edb-ass., enkeltkurser,den Niveau tx, EU-grundfag,adgangsgivende Mundtlig Skriftlig eksamen.forv. bestået1. 5.4. tf-/værkstedskurser, fagskole, folkeuniversitet, studieskole.6.2. Under »Niveau« anføres f.eks. A, B, C, fællesfag, tilvalg, højt niveau, mellemniveau og lign.5.3. 6.KarakterMd/år bestået/11. Erhvervserfaring, -praktik og militærtjeneste (barsel kan anføres her), i kronologisk rækkefølge4.Type Fagved Niveauvurdering Mundtlig af ansøgningen, Skriftlig forv. beståetud over hvad der er indeholdt i den adgangsgivendeeksamen. Hør uddannelsesstedet nærmere herom.11. ErhvervserfaringFra (dato/år)Fra (dato/år)Fra (dato/år)Fra (dato/år)UgentligarbejdstidUgentligarbejdstidUgentligarbejdstidTil (dato/år)Til (dato/år)Til (dato/år)Til (dato/år)AntalmånederAntalmånederAntalmånederhvad der nævnes, skal dokumenteres.AntalmånederAntalmånederAntalmånederAntalmånederFortsættes næste side }Sådan ansøger du 25KOT01_2009.indd 25 15/01/09 13:59:52


Andetm optagelse påenr. OptagelsesområdenavnUddannelsesstedets navnJaNejkke optages på dennelse, søger jeg om standbyndlagStudiestartI stedet for sommerforetrækker jeg vinterEvt. studieretning eller uddannelses-/praktiksted6. Bonus for tidlig studiestartsial eksamenJeg har tilsagnJeg ønsker at få reguleret for tidlig studiestart7. DispensationEksamensgennemsnit Årreksamen (stx)Eksamensgennemsnit Årrberedamen(hf)Eksamensgennemsnitandels-År(hhx)Eksamensgennemsnit Årknisk(htx)EksamensgennemsnitonalÅrreate (IB)Eksamensgennemsnit Åreksamen forEksamensgennemsnit Årddannelserannelseuddannelse (EUD, SOSU)sgrundlag Hvilketgrundlagsamen HvilkenÅrdetsgivende eksamenr om optagelse med særlig tilladelsetidligere fåetJournalnummerDatolladelse tilddannelseligere optagelse på videregående uddannelseAntalderegående uddannelser du harer optaget på i Danmarkar en kandidateksamenJeg søger dispensation vedrørende de specifikke adgangskravJeg søger dispensation vedrørendeadgangsreguleringsreglerne8. PrioriteringslisteOptagelsesområdenummerPrioritetOptagelsesområdenavn12345678UnderskriftJeg bekræfter under strafansvar rigtigheden af oplysningernepå ansøgningsskemaets for- og bagside samt i bilagene.Jeg har medsendt bilagDag/md/årUnderskriftUnderskriftAnsøgningsskemaet skal dateres og underskrives af ansøgeren selv eller afen person, som ansøgeren bemyndiger dertil ved fuldmagt. Fuldmagtenvedlægges.Kontrol af eksamensbeviserUddannelsesstederne har ret til efter optagelsen at tjekke de oplysninger,du giver i ansøgningen. Det gælder alle de oplysninger, du giver. Hvis detviser sig, at der er anvendt forfalsket eller på anden måde vildledende dokumentation,vil der ske politianmeldelse og annullering af optagelsen.Evt. øvrige bilagDet er meget vigtigt for behandlingen af dine ansøgninger, at du har vedlagten korrekt og fuldstændig dokumentation. Kontroller derfor på uddannelsesstedet,hvilken dokumentation, der kræves.Indsend kun fotokopier.Husk, at mærke al dokumentation med CPR-nummer.26 Sådan ansøger duKOT01_2009.indd 26 15/01/09 13:59:54

More magazines by this user
Similar magazines