Høje barnestole

varefakta.dk

Høje barnestole

PRÆSENTATION AFVAREFAKTASKRAV TILHØJE BARNESTOLETILLÆG TIL FORSKRIFT FORHØJE BARNESTOLEVF 2504:2Tillæg2504:2/2006/06


Side 1GYLDIGHEDSOMRÅDEHøje barnestole beregnet til børn fra 6 mdr. indtil 36 mdr.Høje barnestole, der kan ændres til en høj stol beregnet til et ældre barn efterbøjlen er taget af, kan også deklareres efter denne forskrift.MINIMUMSKRAV viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form afprøvningsrapporter med de målte værdier. viser hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation i form afprøvningsrapport eller overensstemmelseserklæring.For begge gælder det, at dokumentationen maksimalt må være 1 år gammel.Endvidere skal Varefakta også have et udfyldt specifikationsskema, som findespå www.varefakta.dkStandard/Metode Prøvning: Krav:Bedømmelse af testlaboratorieteller af et afVarefakta udpegetsagkyndigt udvalg.Grundlæggendesikkerhed.Den høje barnestol må ikke lide afåbenlyse eller skjulte fejl ellermangler eller være urimeligvanskelig af anvende.Varefakta kan kræve, atdeklarationen forsynes medsæroplysninger.EN 14988-1, Children´shigh chairsPart 1: SafetyrequirementsPart 2: Test methodsDS/ENV 12520:2000Boligmøbler -Siddemøbler - Mekaniskeog konstruktionsmæssigesikkerhedskravSS 83 90 30DS/EN 12720GrundlæggendeSikkerhed.Sikkerhed forstole, hvor bøjlen kantages af.Materialekvalitet ogudførelse.Overflademodstandsdygtighed.Vand.Påpeger udvalgt ensikkerhedsmæssig mangel ved enden ikke deklareres.Alle krav i standarderne skal væreopfyldt.Alle krav i standard skal væreopfyldt.Synlige dele: CMindre synlige dele: DSkjulte dele: EKravkategori I: 6 timer/ II:16 timerFedt.24 timer SS 83 91 17 Ridsning. Gennembrud i lakfilm godtagesikke.DIN 53160 Spyt. 2 timer - Der må ikke forekommeafsmitning.Tillæg2504:2/2006/06


Side 2DS/EN ISO 105-E01 Tekstil -Vandægthed.DS/EN ISO 105- X12 Tekstil -Gnideægthed.Renholdelse.Note 4Tør: note 4Våd: note 3-4Aftageligt tekstil skal kunnevaskes.Stolen skal tåle aftørring med vandog universalrengøringsmiddel.Bekendtgørelser: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 786 af 11. juli, 2006 om forbudmod ftalater i legetøj og småbørnsartikler.Spånplader, krydsfinerplader og lignende plader kontrolleres i henhold til: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 289 af 22. juni 1983 ombegrænsning af formaldehyd i spånplader, krydsfinerplader og lignendeplader, som anvendes i møbler, inventer og lignende.OPLYSNING I VAREFAKTAOplysningerne anføres i et afgrænset deklarationsfelt med Varefaktas bomærke,med mindre andet fremgår.Nogle oplysninger skal anføres, mens andre er frivillige, der om ønsket kananføres. Se KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER.Oplysninger om egenskaber, der ikke er nævnt, vil kunne anføres, menVarefakta kan afvise, at oplysninger som anses for uvæsentlige, anføres iVarefakta. Enhver påbudt mærkning kan om ønsket bringes i deklarationsfelteti forbindelse med det punkt, hvor den naturligt hører hjemme.VAREFAKTAS UDFORMNINGDeklarationen skal være tydelig og let læselig. Tekst og symboler skal være i enfarve, der afviger fra baggrunden, og der skal anvendes størst muligtypestørrelse.En typestørrelse på 8 punkt (ca. 2 mm) anses for at være mindste let læseligestørrelse. Er det ikke muligt at anvende denne typestørrelse, må der søgesdispensation hos Varefakta til at anvende mindre typer.Bomærket skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordetVAREFAKTA tydeligt kan læses. Det anbefales, at deklarationsfeltet omgivesaf en ramme. Bomærket og rammen trykkes i en og samme farve, der kanvælges efter ønske.Se EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA.Varefaktas bomærke kan rekvireres hos Varefakta som klicheaftryk eller ielektronisk form.Tekst og udformning af VAREFAKTA skal godkendes af Varefakta indentrykning, enten som rentegning eller korrektur.Tillæg2504:2/2006/06


Side 3Eventuelle illustrationer og tekst på emballagen må ikke være misvisende iforhold til deklaration eller vare.Markedsføres en vare under flere handelsnavne med samme VAREFAKTA,skal Varefakta godkende samtlige udformninger og have oplysning om allehandelsnavne.Ord og sætninger, der skal gengives uændret VAREFAKTA, er i forskriften icitationstegn og de stikord, der skal anføres i VAREFAKTA, fremgår afeksemplerne.I øvrigt henvises til BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅVARER, der kan rekvireres hos Varefakta.Tillæg2504:2/2006/06


EKSEMPEL PÅ VAREFAKTASide 4Høje Barnestol - eksempel med obligatoriske og frivillige oplysningerBulderstolHøj barnestol. Leveres usamlet.Beregnet til: Fra barnet er ca. 6 mdr. til det er nødvendigt at bøjlen tages af.Kan derefter bruges som høj stol, til barnet er ca. 12 år.Type:Fodstøtte og sæde kan reguleres i 5 trin.Bøjlen og skridtstrop er aftagelig.Passer til en bordhøjde på 71-74 cm.Mål:Udvendige mål: Bredde 44 cm, dybde 57 cm og højde 79 cmIndvendige mål af sædet: Bredde 40 cm, dybde 30 cm.Konstruktion, styrke og stabilitet:Krav i EN 14988 og DS/ENV 12520 er opfyldt, (EN 14988 er en europæisk standard medsikkerhedskrav til høje barnestole og DS/ENV 12520 er en præstandard med sikkerhedskrav tilsiddemøbler).Materialer:Stol og bøjle:Skridtstrop:Lakeret massivt bøgetræ.LæderOverholder standardiserede grænseværdier for migration (når et stof vandrer) af visse stoffer.Materialekvalitet og udførelse: Særdeles godMuligheder: God, meget god eller særdeles god.Overfladen opfylder krav til modstandsdygtighed over for vand, fedt, spyt og ridser.Renholdelse:Montering:Råd:Advarsel:Brug en opvredet klud med vand og universalrengøringsmiddel.Samles ved brug af stjerneskruetrækker og den vedlagte unbrakonøgle.Læs i brugsanvisningen, hvordan stolen samles korrekt.Husk at kontrollere og efterspænde skruer mm med jævne mellemrum.Efterlad ikke barnet uden opsynFirmanavn og adresseVK XXXXXOplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta,www.varefakta.dkFrivillig oplysning2504:2/2006/06

More magazines by this user
Similar magazines