1 - FUT

fut.dk

1 - FUT

MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGETRÆLASTFOLK Nr. 1 - februar 2011- trælastbranchens naturlige mødested!2011NorgesturSå er det blevet tid til den traditionsrige tur forelever og nye i branchenLæs mere på side 18.Den store Europatur 2011 Side 3 FUT uden for foreningsfesten Side 5 Æ synnejysk forening Side 6 NPI portræt Side 8+ FUT besøger Rockwool Side 16 Elevtur til Norge 2011 Side 18 FUT CUP Side 21 Salgstræning hos Tack Side 23


2Kære medlem!Godt nytår! Og velkommen til det nye layout for FUT-bladetanno 2011. Vi håber, det nye layout vil signalere, at FUT ønskerat udvikle sig i takt med sine medlemmer og tiden - 60 år medet ungt sind! Det er ikke blot FUT-bladet, der vil få en ”ansigtsløftning”,www.fut.dk vil ligeledes gennemgå en opdatering her iløbet af foråret 2011. Hvis du ikke allerede er medlem af FUT´sfacebook, så meld dig ind allerede i dag! Her kan du løbende bliveopdateret med arrangementer, artikler og forhåbentlig snarten masse debatindlæg samt opdateringer, om hvad der rører sig ivores branche, fra vores medlemmer. Vi håber, I vil være med tilat gøre vores facebookprofil mere levende!Et nyt tiltag, vi lancerer i det nye år, er det ”faglige hjørne”.Det vil blive fra og med blad 2, der udkommer til maj. Ideen ogtanken bag dette tiltag er, at FUT ønsker at informere/undervisegennem artikler, foredrag mm. i f.eks. brugen af krydsfiner – pladermm, konstruktionstræ, sorteringskrav, udvendig færdigmaletbeklædning, indvendige lofter og gulve mm. Dette lancerer vibl.a. i samarbejde med Træbranchens Oplysningsråd og TUN.Vi håber endvidere, at det vil medføre et tæt og konstruktivtsamarbejde med mange af branchens leverandører i vores nye tiltagfor at højne vidensniveauet gennem information og undervisning.Dette FUT-år vil blandt andet byde på Europatur 2011, derkommer til at foregå medio/ultimo september. Ruten vil gå gennemTyskland/Belgien for så til sidst at ende i München til denberømte ølfest. Turen arrangeres bl.a. i samarbejde med Molandog Ivarsson, som skal være værter for nogle af de virksomheder,vi skal besøge på turen. Tilmelding og hele programmet vil kommei blad 2, maj 2011. Men fra og med uge 8 kan det alleredefindes på hjemmesiden og Facebook-gruppen.Ligeledes kan jeg berette om FUT Cup, der igen vil blive afholdti Blovstrød Hallen efter den store tilslutning fra den sidsteFUT Cup.Traditionen tro var der endnu engang ” fuldt hus” til FUT Racei Viby i januar måned. Hvis du nu sidder og læser dette og tænker,at du ikke deltog i nogle af de veloverståede arrangementer,så fortvivl ikke. Vi arbejder med mange andre spændende ting,se venligst FUT aktivitetsoversigt på bagsiden af bladet for yderligereinformation eller på www.fut.dk/ Facebook.Jeg vil her til slut ønske alle i FUT et godt og lykkebringendenytår. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores arrangementerrundt om i landet - vel mødt!Med venlig hilsenMichael B. JakobsenFormandIndhold:3 Den store Europatur 2011TEMA:4 FUT uden for foreningsfestenTEMA:6 Æ synnejysk forening8 ‘Det skal være nemt for kunden’- portræt af Nordisk Pladeimport10 FUT Erhvervsklub I- skal du være medlem?12 Medlemshverveplakat- lige til at hænge op..!15 FUT Erhvervsklub II- skal du være medlem?16 FUT besøger Rockwool17 Nyt fra sekretariatet18 Norgestur 2011- for elever og nye medlemmer21 FUT Cup22 FUT Race 201123 Salgstræning hos TackBestyrelsesmedlemmer & distriktsrepræsentanter:Michael Jakobsen. FormandKirkegade 91 · 9460 BrovstTlf. 2496 3435 · mja@fut.dkSøren Kroer. Næstformand, kassererKelleris Høj 22 · 3060 EspergærdeTlf. 2161 0655 · skr@fut.dkMartin Andersen. SekretærØstergade 36, st. · 8700 HorsensTlf. 2179 2003 · man@fut.dkGlenn E. Johansen. PR-ansvarligJagtvej 18 · 4300 HolbækTlf. 3094 4251 · gej@fut.dkAnnette Maktabi. PR-ansvarligLyngvigvej 6 · 720 VanløseTlf. 4181 2500 · ama@fut.dkNadja HübschmannStrengevej 8 · 6760 RibeTlf. 2273 6647 · nhu@fut.dkBo GrønfeldtMarienlystvej 1 · 5000 Odense CTlf. 2898 9570 · bgr@fut.dkISSN 1901-1512 · FUT medlemsblad udgives 4 gange årligt · Ansv. redaktør: Glenn E. JohansenSekretariat: FUT - Foreningen for unge trælastfolk · c/o Trælasthandlerunionen - TUN EgebækgårdEgebækvej 98 · 2850 Nærum · Tlf. 4580 7877 · FUT-fax 4580 788 7 · Tilmeldinger til arrangementer,indmeldelser, fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt til ovenstående adresse.Marianne Mouritzen, KontaktpersonFUTs kontakt hos Trælasthandlerunionenfut@fut.dk


3Europa tur 2011Glæd dig! Til en oplevelsesrig studietur gennemTyskland og Belgien. Turen er planlagt tilat foregå i tidsrummet 19.-26. september 2011.Vi skal bl.a. se Moland og Ivarssons fabrikker.Og ikke mindst skal vi opleve den fantastiskestemning ved ølfesten i München.Du er altid velkommen til at kontakte mig foryderligere information om turen.Michael B. Jakobsen · M: 2496 3435 · E: mja@fut.dkSe det fulde program og pris på www.fut.dk eller på vores facebookgruppe i uge 8, hvor du også kan tilmelde dig turen!


4 Forenings Danmark TemaFUTTilhørsforhold er vigtigtDesværre er Foreningen af Unge Trælastfolk(FUT red.) ikke med på foreningsbølgen.Her ærgrer formand Michael Jakobsensig over et faldende medlemstal.Det er især de unge medlemmer, somFUT har svært ved at fange.- Vi har i dag omkring 1100 medlemmer,og det tal har været stagnerendeover de seneste åringer.Det er sådan, at elever får gratis medlemskab,men der ser vi desværre, at 95procent af dem vælger ikke at blive medlem,når de er blevet færdiguddannet,fortæller Michael Jakobsen.Den forklaring køber Bjarke Ibsenikke.- Hvis du har læst dagspressen gennemtiderne, så har den altid været gal medde unge. De har altid været sløve. Menhvis man er en forening med et faldendemedlemstal i dagens Danmark, skulleFAKTA:Imens antallet af foreningsmedlemmer generelter steget siden 1999, så har FUT oplevetmedlemsfald. Helt naturligt, siger ekspert, danskernegider nemlig ikke de faglige foreningerAf Peter KorsgaardDanskerne er vilde med foreninger. Detviser en dugfrisk undersøgelse, som harkortlagt det seneste årtis ændringer i danskernesværdier.Professor ved Syddanske Universitet,Bjarne Ibsen, har forsket i det danske foreningsliv,og han er ikke overrasket overundersøgelsens resultat.- Man hører tit, at det går tilbage forforeningerne, og det gør det også for depolitiske, religiøse og faglige foreninger,men kulturelle foreninger og foreninger,der går op i folks fritidsinteresser, haroplevet stor fremgang, forklarer BjarkeIbsen.Ser man på det samlede ”Foreningsdanmark”,viser undersøgelsen da også enklar tendens. Danskerne har - hvad entende er 18 eller 78 - flere foreningsmedlemskaberi dag end i 1999.- Værdiundersøgelsen er udarbejdetaf forskere på Aalborg Universitet,som har interviewet fleretusinde danskere. Den bliver udgiveti bogform og får titlen, ”Småog store forandringer i danskernesværdier”.- Omkring foreningsmedlemskaberviser undersøgelsen, at de 18til 29-årige i 1999 i gennemsnit varmedlem af 1,5 foreninger hver. I2008 hed tallet 2,0.• 30 til 39 år var i 1999 medlemaf 1,9 foreninger. 2,1 foreningeri 2008.• 40 til 59 år var i 1999 medlemaf 2,0 foreninger. 2,4foreninger i 2008.• 60 til 69 år var i 1999 medlemaf 1,9 foreninger. 2,1 foreningeri 2008.• 70 år + var i 1999 medlem af1,2 foreninger. 1,3 i 2008.


9kunden!Sydøst asien, Rusland og Sydamerika. Påalle markeder arbejdes der kun med seriøseproducenter, som til en hver tid kanstå inde for kvaliteten. Løbende udviklesder nye produkter til sortimentet. Senesthar man introduceret Cetris cementspånplader,som er en spændende nyhed, derud over basisudgaven kan leveres somfacadebeklædning. Pladerne kan leveres ifix mål og i alle RAL og NCS farver med15 års garanti.Søster selskaberHvor NPI’s primære salgsområde erDanmark, tager søsterselskabet CasantiA/S sig af salget uden for landets grænser,hvor de primære salgsområder er Sydamerika,Asien, Sverige, Norge og Tyskland.Nyeste søsterselskab er Prolink,som sælger trælast og hegnsprodukterprimært til det danske marked.LogistikkenDe logistiske aktiviteter er outsourcettil Breinholt Spedition, som har mereend 40 års erfaring med distribution afpladeprodukter til det danske marked.Breinholt Spedition er en supereffektivog troværdig samarbejdspartner med enleveringssikkerhed på den gode side af98%. Ud over distributionen til tømmerhandlernetager Breinholt Spedition sigogså af lagerfunktionen for NPI. Her harman mere end 10.000 m2 under tag.EkspansionNPI har ambitioner om vækst og er igang med at forøge medarbejderstaben.Lars Kragelund er ansat som salgschef, oginden for kort tid tiltræder to eksternesamt en intern sælger, og man er dermedgodt rustet til fremtiden.Samtidig med udvidelsen af medarbejderstabenflytter NPI i løbet af februarfra det nuværende domicil ved Tebstruptil den ’jyske diamant’ i Løsning lige udtil motorvej E45.– og et økonomisktilskud til turen kandu måske kommenærmere påwww.futfonden.dk


De næste4sider erlige til atpille udog hængeop...


Støt op om branchenog kom ind i fællesskabet.Tilmeld dig FUT allerede i dag.Send en sms med tekstenBYG FUT til 1969og tag aktiv del i din egen fremtid !Netværke med andrefra samme branche.Spændendearrangementer,gocart, ølsmagning,


vinsmagningSpændende fagligearrangementerElevture medspændende besøghos branchensleverandørerSPØRGdin arbejdsgiver,om han vil støtte opom dit medlemskabaf FUTUdlandsrejsersms BYG FUT til 1969


Vi takker & bukker......for alle, der har læst siderne4-5 har forstået, hvorfor det erså vigtigt for os med disse tiltag,for at skaffe flere medlemmertil vores forening...- og har hængt plakaten op...ps: vi har flere plakater...


15bakker op om FUTFå mere information hos Nadja Hübschmann, tlf. 2273 6647Roslev Trælast A/ST1 lægter. 1 på 2 beklædning.Fuldt trykimprægneringsprogram.Traditionel trælast. Brandbeskyttelse(Woodsafe) af diverse træsorter.20/11/09 11.28Trægården Kås A/SKNUD LARSENPROFESSIONELGl. Køge Landevej 515 2650 HvidovreTlf. 36 39 82 45Niels Ulrich Pedersen A/SFORLAG · REKLAME · WEB · TRYKKERIThorup Tømmerhandel ApSThistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22


16FUT besøger RockwoolKom til fyraftensmødeog hør om det nyebygningsreglementVi skal på fabriksrundvisning og se,hvordan de producerer stenuld. Bagefterskal vi have et lille foredrag omBR2010.Erhvervs- og Byggestyrelsen har udsendtBygningsreglement 2010. Reglementetblev udsendt 30. juni 2010 meden overgangsperiode frem til 31. december2010. Fra første 1. januar 2011skal alle ansøgninger om byggetilladelseoverholde kravene i BR10. Bygningsreglement2010 sætter primært fokus påat forbedre energieffektiviteten i danskbyggeri, men der er også andre justeringersåsom brandforhold, indeklima,energi forbrug.Rockwool er blandt verdensførende isoleringsproducenterDen proces, der bruges til at fremstillestenuld, er en menneskeskabtkopi af et af naturens mest imponerendefænomener: Vulkanudbruddet.Ideen opstod i 1920’erne, da videnskabsmændefter et vulkanudbrud påHawaii fandt nogle uldtotter i naturen.Ifølge sagnet var det hårtotter, som vulkanensdronning, Pelé, rev af sit hoved ivrede.Undersøgelser viste imidlertid, at uldtotternehavde en anden, men også bemærkelsesværdigforklaring. Under etvulkanudbrud bliver sten fra vulkanensindre udsat for så kraftig varme, at desmelter og slynges op i luften. Indenstenmassen rammer jorden igen, har luftensafkøling forvandlet stenene til uld.Det er denne proces, der hver eneste daggenskabes i Rockwools produktion.FAKTA:Tidspunkt:Tirsdag den 15. martskl. 17.00 - ca. 19.00Der bliver serveret smørrebrød.Mødested:Rockwool A/SIndustrivej 96580 VamdrupTilmelding senest:Onsdag den 9. martsKontakt:Nadja - 2273 6647 / nhu@fut.dk


Nyt fra FUT SekretariatetTraditionen tro har FUT udsendt kontingentopkrævningi januar – du burde alleredehave modtaget et girokort fra PBS.Husk at betale kontingentet, så du ikkegår glip af alle de gode tilbud fra FUT.Hvis du vil være sikker på altid at få betaltdit kontingent til tiden, så tilmeldbetalingen til PBS.Har du mistet det fremsendte girokort,kan du indbetale kontingentet (kr. 295,-)på FUTs konto 2237 1519 394 665. Huskat anføre dit medlemsnummer. Det stårbag på bladet eller ring til sekretariatet,så finder vi det.Godt nytår til jer alle.Sæt FUT i din karriere.Kombiner networking, uddannelse og sjov.Meld dig ind i branchens bedste mødested:??? ?Materialeom FUT?Hvis du som virksomhedmangler materiale omkring FUT,f.eks. til uddeling til nyansatteelever og andre med interesse iforeningen, ligger sådant materialeklar på vores sekretariat.Ring4580 7877og tal med Marianne– så bliver det ønskedeomgående tilsendt!17ByggeBasen tilbyder EDI-til tømmerhandelen og leverandøren!NY EDI service- spar tid på administration!EDI (Elektronisk Data Information) giver mulighedfor at modtage og sende ordrer og fakturaerelektronisk og dermed reducere de administrativeomkostninger betydeligt.• Alle TUNs medlemsforretninger kan gratistilmelde sig EDI på www.tun.dk/Brancheinfo/EDIi ByggeBasen; vælg ‘Forhandlertilmelding’.• Alle leverandører i ByggeBasen kan gratis brugeEDI ved tilmelding på www.tun.dk/Brancheinfo/EDIi ByggeBasen; vælg ‘Leverandørtilmelding’.Der opkræves kun en tilslutningsafgift.Få yderligere information hos TUN på tlf. 45 80 78 77 eller tun@tun.dk


18Norgestur2011Fra mandag den 28. til torsdag den 31. marts 2011FoSå er det blevet tid til den traditionsrigetur for elever og nye i branchen, men duer som medlem af FUT selvfølgelig altidvelkommen til at deltage i vores arrangementer,og dermed også i turen tilNorge.Turen går som noget nyt i år til Norge.Vi skal rundt og besøge forskellige leverandører,og vi skal en tur i skoven for atse, hvordan de skover træet.Vi skal besøge Fibo-Trespo, som laverspecielle vægplader, plader, som kanbruges i køkkenet mellem bordpladeog overskabe, skærmvæg-systemer af enmeget høj kvalitet. Virksomheden hareksisteret i ca. 95 år. Virksomheden tilbyderogså skræddersyede løsninger, somvi gerne vil høre mere om, hvordan dehåndterer.Senere på dagen kører vi til Huntonit.Virksomheden er Norges eneste producentaf hårde træfiberplader i mange forskelligedimensioner. De kan bruges tilbåde undergulv, vægge og tag/loftskonstruktion.Huntonit leverer forskelligestørrelser til de forskellige markeder,som de producerer til. Virksomhedenhar eksisteret i 60 år. Den producererogså den eneste bygningsplade, som anbefalesaf Norges Astma og Allergi ForbundNAAF.På den anden dag skal vi besøge”Konsmo Fabrikker”, som er en fabrik,der bygger Konsmo Huse og KonsmoModuler til let byggeri. Konsmo erNorges ledende inden for modul huse.Fabrikken blev etableret i 1978 og liggerca. 50 km fra Kristiansand.Turen byder naturligvis på socialtsamvær, hvor dit netværk bliver udvidet,og du kommer til at møde andrefolk inden for branchen. Dette plejerat give nogle spændende debatter ogindsigt i branchen, som man til dagligikke er i kontakt med.Vi skal bo i Kristiansand (på sydspidsenaf Norge) på Hotel Sørlandet.Mandag:12:30 De, der kommer fra Kbh. ogomegn, mødes på KøbenhavnsHovedbanegård.13:30 Er der afgang med bus fra Esbjergfor dem, som kommerfra Sønderjylland.14:30 Afgang fra Kolding(med bussen fra Esbjerg).15:00 Afgang og opsamling i Fredericiafor os, som kommer fraKøbenhavn.15:30 Afgang fra Vejle.16:30 Afgang fra Horsens.17:10 Afgang fra Århus.18:00 Afgang fra Randers.19:00 Afgang fra Ålborg.20:00 Mødetid ved færgeni Hirtshals.21:00 Færgeoverfart Hirtshals –Kristiansand.01:15 Check-in på hotellet.


19reløbigt programTilmelding side 20Tirsdag:Skal vi besøge Huntoni om formiddagenog Trespo om eftermiddagen.Onsdag:Virksomhedsbesøg på Konsmo Husog på savværk/skoven.Torsdag:Tidligt op, for vi sejler fra Kristiansandkl. 8:00 og er i Hirtshals kl.11:15, og så kører bussen hele vejenretur til Esbjerg med stop ved sammeopsamlingssteder, som vi brugtepå vejen op.Dato og sted:Mandag den 28. til torsdag den 31.marts 2011.Norge:Base på Hotel SørlandetDronningensgate 66. 4610 Kristiansandwww.hotellsorlandet.noMålgruppe:Alle FUT-medlemmer, men specieltvelegnet for elever og nye i branchen.Og husk, at elever har gratismedlemskab af FUT.Pris:kr. 1.495,- (enkeltværelse kosterkr. 720,- ekstra).Tilmelding:Bindende tilmelding senest: 18. februar2011.Info:Annette Maktabi, tlf. 4181 2500* ama@fut.dkMartin Andersen, tlf. 2178 2003* man@fut.dkI skal besøge Konsmo Fabrikker as, somer en fabrik, der bygger Konsmo Huseog Konsmo Moduler til let byggeri.Konsmo er landets ledende inden formodulhuse. Fabrikken blev etableret i1978, og ligger ca. 50 km fra Kristiansandi bygden Vest-Ågders. Fabrikkenbeskæftiger ca. 200 mennesker og erbygdens største arbejdsplads.KonsmoFabrikker a.s


20OBS:Tilmeldingsfrist 18. februar 2011TILMELDINGSKUPONMed FUT til Norge i marts 2011(Udfyldes med blokbogstaver)Max. 40 deltagereFulde navn (som det fremgår af pas):Pasnr.: Udløbsdato: FUT-medlemsnr. (se evt. bag på bladet):Privatadresse:Privat tlf.: Mobil tlf.: Privat email:Firmanavn:Firmaadresse:Firmatlf.: Direkte tlf.: Firma email:Evt. ledsagernavn (som det fremgår af pas):Ledsagers pasnr.:Udløbsdato:Jeg/vi ønsker at deltage i FUTs grupperejse til Norge i perioden 28.-31. marts 2011i henhold til rejseprogrammetpå side 18 og 19. Pris DKK 1.495,- per person.® Jeg ønsker enkeltværelse på hele turen (11 overnatninger) mod tillæg DKK 720,-® Jeg er ryger ® Jeg er ikke-ryger ® Jeg er dansk statsborgerJeg ønsker, at rejsen faktureres til:® Ovenstående firmaadresse ® Min privatadresse® Betales med vedlagte check udstedt til FUT® Overføres til Nordea, konto 2237 1519 394 665 (anfør afsender)® Jeg accepterer eventuelle nødvendige ændringer af detaljer i rejseprogrammetEvt. bemærkninger: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Dato:Underskrift:Hele denne side (gerne i kopi) sendes snarest og senest 18. februar 2011 i lukket kuvert til:FUT c/o Trælasthandlerunionen · Egebækgård, Egebækvej 98 · 2850 Nærum


21FUT CupFUT gentager succesen fra 2010 med FUT Cup 2011 indendørs fodbold.Sted: Blovstrød HallenTid: lørdag den 19. marts 2011 fra kl. 11-18.Tilmelding senest mandag den 7. marts tilSøren Kroer på skr@fut.dkSidste år tiltrakFUT Cup omkring80 deltagere fordeltpå 16 hold, og vigentager derforsuccesen igen i år.Det sker med den vanligehjælp fra LarsAndersen og SteffenSimonsen, som gennemrigtig mange år harværet tovholderefor indendørsfodbold iBlovstrødHallen i Allerød.Der spilles eftergældende indendørsfodboldregler,og hvert hold skalkunne stille medminimum 4 deltagere+ eventuelleudskiftere.Pris for deltagelse kr. 500,00 pr. hold.Også ikke FUT-medlemmer kan deltage– vi håber dog, at de indmelder sig på dagen.Minimum 8 deltagende hold. Maksimum 16 deltagende hold.


22FUTRace2011Det var tirsdag den 11. januar 2011, ogder var mødt 30 friske FUT’er op til detårlige FUT Race. Folk var tændte på engod gang race, og det fik vi.Vi lagde ud med 10 min opvarmningog 10 min kvalifikation efterfulgt af 40min race. Vanen tro var det Søren Postfra Stark Ikast, som fik pole, og han formåedeat holde sin placering helt til målskarpt forfulgt af Martin Schrum ogTroels Jensen fra hhv. XL-Byg Hobro ogStark Stjernholm.Efter endt race blev der serveret sandwichog øl, og deltagerne fik her lejlighedtil at udveksle meninger om hinandenskørsel.Alt i alt en sjov og hyggelig aften, hvorvi havde mulighed for at møde hinandenpå tværs af butikker og leverandører.


23Salgstræning hos TackTorsdag den 18. november var vi 7 trælastelever,som var på et lærerigt salgskursus hos TackInternational i KøbenhavnDagen startede med lidt morgenmadklokken 9, mens vi ventede på dem, somkom langvejs fra.Efter en god morgencomplet gik vi igang med, at Carsten fra Tack Internationalfortalte om sin baggrund inden fortrælast og forhandlersiden, så han vidsteen hel masse om faget, som også gjordeindholdet i løbet af dagen mere spændende,og man kunne kende en del af deting, som han kom med fra sin dagligdagrundt om i tømmerhandlerne.Så var det blevet vores tur til en præsentationaf os selv, dog kendte vi hinandenlidt fra FUT Danmarkstur månedenfør.Derefter kom Carsten med nogleværktøjer om mersalg, og hvordan mantackler de ”daglige” bemærkninger frakunderne om, at det er for dyrt, ellerdet kan jeg købe billigere hos konkurrenten.Vi så også, hvor vigtigt ens kropsproger i kontakten med kunden samt fik ensuper spørgeteknik, så man får hørt,hvad det egentlig er, kunden skal bruge.På den måde skulle antallet af misforståelserfalde, og kunden føler, at man erinteresseret i hans projekt.PauseTil frokost blev der serveret nogle lækresandwich. Efter rygepausen blev vi deltop i to hold og sendt ud i de nærliggendegader for at se, hvordan personalet var ide udvalgte butikker. På den måde fik viset, hvor vigtigt det er, at kunden følersig velkommen i butikken, og sælger virkersikker i de produkter, han rådgiverom eller sælger. Efter en times tid rundti forskellige butikker med både gode ogdårlige oplevelser af salgspersonale vardet tid til at få fortalt om vores oplevelsertil den anden gruppe.Denne øvelse var meget lærerig og fiken til at huske på, hvor vigtigt det er,at man fremtræder rigtigt, når kundenkommer ind i trælasten eller er i telefonen.Og jeg tror, at vi alle tog den medhjem til dagligdagen.Dagen sluttede så af med lidt kage ogsodavand og en flot afrunding fra Carsten.Jeg tror, at alle kørte hjem med følelsenaf, at det havde været en megetlærerig dag, og at vi alle kunne brugemere salgstræning for at blive supersælgere.Patrick Kristoffersen.TIP 3 RIGTIGE MED FUTOG VIND BIOGRAFBILLETTER!På www.fut.dk kan du tippe 3 rigtige og deltage ikonkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavandSidste frist for svar er tirsdagden 12. april 2011Vinderne af sidste runde:+ popcorn og sodavand!Michael Steenbjerg Kim Ravnshøj Hansen Holger Borg Kristensen2500 Valby 4970 Rødby 7620 Lemvig


Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877AktivitetsoversigtArrangement Dato Deadline KontaktFUT Cup 2011 19.03.2011 07.03.2011Søren KroerTlf. 2161 0655Norgestur 2011Rockwool, VamdrupEuropatur 201128.-31.03201115.03.2011kl. 17-1919.-26.09201118.02.201109.03.2011Se fut.dki uge 8Annette MaktabiTlf. 4181 2500Bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:• Lerdueskydning afholdes · MAN• Besøg Amalienborg / Folketinget · GEJ• FUT 60 års fødselsdag · SKR• Den Gamle By i Aarhus · MAN• Besøg Ørestaden / Paintball, afholdes i maj/juni · SKRNadja HübschmannTlf. 2273 6647Michael JakobsenTlf. 2496 3435FUT blad nr. 2 udkommer i maj 2011Tema: Certificering / mærkninger- Vi hjælper med at få styr på de mange ordninger.Ansvarshavende redaktør: Glenn E. Johansen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.800 eks. Bagsidefoto: Roman Milert | Dreamstime.comFotos: Dreamstime/ Deqiang Pan/ Bimarto Sasri/ Bryan Creely/ Davi Sales/ Martin Dimitrov/ Palto/ Timothy Large. Illustration: NIC.

More magazines by this user
Similar magazines