Arbejdsmiljøhåndbog for vagter - BAR - service og tjenesteydelser.

bar.service.dk
  • No tags were found...

Arbejdsmiljøhåndbog for vagter - BAR - service og tjenesteydelser.

indholdsfortegnelseForord 1Indledning 2Sikring af det gode arbejdsmiljø 3Grundlæggende krav til en virksomhed 3Samarbejdet om sikkerhed og sundhed 5Arbejdspladsvurdering – APV 6Standarder og certificering 7Vagters uddannelse og personlige egenskaber 8De vigtigste påvirkninger og veje til gode løsninger 9Sikkerhed gennem kommunikationssystemer og sporingsudstyr 9Sikkerhed gennem effektiv kommunikation 10Sikkerhed gennem tekniske foranstaltninger 11Konfliktforebyggelse og Konflikthåndtering 12Røveri og tyveri 13Krisehjælp 14At undgå stress 15Alenearbejde 16Arbejdstider 17Samarbejde, tillid og retfærdighed 18Forebyggelse og analyse af ulykker 19Anmeldelse af arbejdsskader 20Ergonomi 21Fysiske forhold 25Farlige stoffer og materialer 26Velfærdsforanstaltninger 27Gravide 28Gode links og henvisninger 29

More magazines by this user
Similar magazines