Manual for grafisk design og skiltning - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk
  • No tags were found...

Manual for grafisk design og skiltning - Friluftsrådet

Manual for grafisk design og skiltningKløverstierKløverstierne er et afmærket og opmålt stikoncept, hvor hverKløversti består af fire ruter á fire forskellige længder; grøner 2½ km, blå 5 km, rød 7½ km og sort 10 km. Kløverstiernesformål er at forene lokale borgere, besøgende og turistersmulighed for at kombinere friluftsliv, motion og oplevelser afbåde natur- og kultur. Stierne skal være bynære oglettilgængelige.Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem Friluftsrådet,Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeningerog Dansk Firmaidrætsforbund samt 10 pilotkommunerfra august 2010 til oktober 2011.Skiltningen af ruterne skal sikre, at det er let for stiernesbrugere at finde vej samt sørge for formidling af oplevelsesmulighederneundervejs. Udformningen er lavet under hensyntagentil, at den skal kunne integreres i både kommuner,Naturstyrelsen og øvrige aktørers skiltning. Den fysiskeskiltning suppleres for brugeren af elektronisk vejvisning ogformidling via websitet www.Endomondo.com og tilsvarendeapplikation til mobiltelefoner.www.kløverstier.dkFriluftsrådetScandiagade 132450 København SVTlf. 33790079Denne skiltemanual beskriver, hvordan skiltningpå Kløverstierne kan bestilles og udføres.Skiltningen skal tilpasses det fysiske miljø langsstierne, som kan forløbe gennem gader og vejei byen, gennem parker og anlæg, ad veje ogstier i skove og langs marker.Kløverskiltningen er bundet sammen afDesignprogrammet for Kløverstier, somomfatter Kløverlogo, farvesystem, typografiog grafisk layout.Kløverskiltesystem:Det grundlæggende Kløverskiltesystem beståraf sortmalede egetræspæle og tilhørende sortgråaluminiumsskilte til montering med skruer.Kløverskiltning kan leveres i varierendeskiltetyper, som kan tilpasses og montereslokalt på facader og udstyr, således, at der ikketilføjes flere skiltesøjler end højst nødvendigt.KLØVERSTIERIndhold:Kløverlogo og Logotype 3Farver og typografi 4Designgrafik - Gaveartikler 5Kløverskiltesystem 6Kløverpyloner 7Kløver, logoskilte - Layout og farver 8Kløver, grundskilte - Skiltelayout 9Kløver, diverse skilte - Skiltelayout 10Pictogramskilte 11Kløverpæl, skrueskilte og montering 12Kløverskilte monteringstyper 13Kløverskilte på vejudstyr 14Kløverlogo i vejviserskilte 15Kløverskiltning alternativer i natur 16Kløverskilte på eksterne træpæle 17Kløverstikort i kortbord 18Skiltebestilling 19Leverandører og prisliste 20Kløverstierne er støttet af Nordea-fondenog Tips- og Lottomidlerne til FriluftslivDesign og tilrettelægningDamsgaard & Lange MAA MDDFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveIntroduktion og indhold2

More magazines by this user
Similar magazines