Manual for grafisk design og skiltning - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk
  • No tags were found...

Manual for grafisk design og skiltning - Friluftsrådet

Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERLogofarverBaggrundsfarveFarveoversigt.Viser baggrundsfarve ogde 4 logofarver.Farverne er defineret i allerelevante farvesystemer,Standardfolier og CMYKPANTONE 299CCMYK 80/0/0/0RGB 0/185/242RAL 5012ORACAL 056NCSS1060B3M scotchcal 3630-57PANTONE 032CCMYK 0/95/90/0RGB 238/49/47RAL 3020ORACAL 033NCSS0580 - y90R3M scotchcal 3630-43PANTONE 376CCMYK 55/0/90/0RGB 126/195/83RAL 6018ORACAL 063NCSS1075 - G40Y3M scotchcal 3630-106PANTONE 423CCMYK 0/0/0/45RGB 157/159/162RAL 7046ORACAL 076NCSS4500N3M scotchcal 3630-51PANTONE Cool Gray 10CCMYK 0/0/0/72RGB 105/106/108RAL 7024ORACAL 073NCSS7502B3M 100-012Decomark 5012Decomark 2009Decomark 6018Decomark 7042TypografiAlternativ typografiTil brødtekst i foldere, påhjemmeside m.v.:MyriadABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890@!?&%/”Signa Caps BoldSigna Normal BookABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 @!?&%/”Anvendes til korteskiltetekster, så somrutenavne, bynavne og henvisninger,skrevet med stortbegyndelsesbogstav.Til navnetrækket anvendesden skrevet med versalerAnvendes som skrift tilf.eks. tryksager ogseværdighedsskiltSigna Normal BoldABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅabcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå1234567890 @!?&%/”Kan også anvendes somskrift til f.eks. tryksager ogseværdighedsskilt somsupplement til Signa NormalBookFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveFarver og typografi4

More magazines by this user
Similar magazines