Manual for grafisk design og skiltning - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk
  • No tags were found...

Manual for grafisk design og skiltning - Friluftsrådet

Find vej og få info om stierne:Endomondo Sports Trackerapp ned på din Andro ideller iPhone“ lm. A Træning/Træning:Standard ”med nærliggendefremhævede ruter, derkommer frem og vælgden rute du ønskerManual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERKLØVERSTIERKunstruten2,5 kmByruten5 kmKløverpyloni byenAlupylon medKlæbeskilteKLØVERSTIERKunstruten2,5 kmByruten5 kmKløverpyloni naturenTræpylon medskrueskilte260 cmKLØVERSTIERKunstruten 2,5kmByruten5kmVandvejen 7,5kmBakkestien 10kmKLØVERSTIERSpecialdesignEksempelMødestedet og startpunktet for de lokale kløverstierkan markeres med en høj Kløverpylon, som er synligpå afstand.Øverst på pylonen skiltes med det firfarvedekløverlogo, suppleret med teksten KLØVERSTIER.Herunder skiltes med de 4 kløveruter: Farvetkløverlogo evt kombineret med stinavne oglængde angivelser, 2D kode, Endomondo info,samt evt vejvisning med retningspile.Pylonen kan installeres med rutekort i kortbord og evtfoldere i folderkasse.Pylonerne findes som to grundtyper:Pylon i byen:15x15 cm malet aluminiumssøjle med let afrundedehjørner og flad top. Samlet længde 350 cmSortmalet med NCS S8501 G90YNederste del af søjlen, til nedgravning/støbning harpåsvejste vinger.Søjlehøjde over terræn 260 cmSokkeldel/under terræn: 90 cmSkiltning på pylonen udføres med 10 cm klæbeskilte.Topskilte eventuelt som folieklæbere.Leverandør af stålpylon: PEA skilteVandvejen7,5 kmBakkestien10 kmEndomondo1 Hent den nyest e version af2 Start Endomondo og vælgVandvejen7,5 kmBakkestien10 kmDenSorteGrydeSkovstien 5. Maj 2011Pylon i naturen:15x15 cm egetræspæl med lav pyramidetop.Skal sortmales, dækkende med NCS S8501 G90YStandardlængde ialt 350 cm. Højde over terræn 260cm. Pælen nedgraves 90 cm.Skiltning på pylonen udføres med 10 cm skrueskilte.Leverandør af træpylon: Naturstyrelsen3 Væ lg Tr æning “Fø lg en rute”4 Find Kløverst ierne i list eninfoSpecialdesign:Mødested og startpunkt kan designes og udføresalternativt og tilpasset lokalt design og udstyr.Mødestedet skal altid som minimum indholde:Firfarvet kløverlogo og navnet KLØVERSTIERsamt introduktion til de 4 kløverstier.Mødestedet kan markeres på flere alternative måder:• En plakattavle, selvstædig, eller del af lokaltsystem.• Et banner, på facade eller mast.• En specialdesignet pylon, evt med lysinstallationog plads til aktuelle plakater, evt LED skærm.Det er i den forbindelse vigtigt, at det grundlæggendeGrafiske Kløverdesign anvendes.Mødestedet skal fremstå med den karakteristiskesorte bundfarve, de 4 kløverfarver og den hvideSignaskrift.Friluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløverpyloner7

More magazines by this user
Similar magazines