Manual for grafisk design og skiltning - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk
  • No tags were found...

Manual for grafisk design og skiltning - Friluftsrådet

Manual for grafisk design og skiltningKLØVERSTIERA Kløverlogo med tekst11 mm 11 mm D Kløverlogo med tekst11 mm11 mm6 mm89,7 mmSkrift:Signa Caps Bold30 pktspatiering 50versalhøjde 7,4 mm6 mm89,7 mmKLØVERSTIER skrivesmed versalerSkrift:Signa Caps Bold30/45 pktspatiering 25versalhøjde 7,4 mmKLØVERSTIER skrives medversaler som på skilt AKLØVERSTIER100x130 mm5 mm10 mm 10 mmMiddelfart7,4 mm 7,4 mm16,7 mm5 mmKLØVERSTIER100x145 mm8,4 mm7,4 mm16 mm5 mm5 mmB Rød kløver6 mmE Blå kløver med tekst11 mm11 mm6 mm89,7 mmSkrift:Signa Caps Bold30 pktspatiering 25versalhøjde 7,4 mm100x100 mm11 mm11 mm5 mmBakkestien10 mm7,4 mm16,7 mm100x130 mm5 mm5 mmC Rød pil17 mmF Blå kløver med tekst11 mm11 mm89,7 mmSkrift:Signa Caps Bold30/40 pktspatiering 25versalhøjde 7,4 mm17 mm100x100 mm18 mm18 mmBakkestien5 km10 mm7,4 mm8,4 mm7,4 mm16 mm100x145 mm5 mm5 mmFriluftsrådet • april 2012 - 2. udgaveKløver, grundskilte – Skiltelayout9