Mikal Hallstrup, Chief Visionary Officer Partner i Designit ...

realdaniadebat.dk
  • No tags were found...

Mikal Hallstrup, Chief Visionary Officer Partner i Designit ...

Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Om DesignitFødt 1991 i Danmark, vokset op internationalt9 kontorer, ca 200 Designitter fra 25+ nationaliteterKreativ zoo – designere, human factor and business strategists


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Hvad vi gør...Vi lever af, at opdage nye muligheder og oversætte dem tilmeningsfulde produkter, services og brugeroplevelserVi arbejder med alle touchpoints, brugeren møder: Mennesker,produkter, services, kommunikation og digitale medier.Vi tror på, at brugerfokus skaber forretningsværdi


Vi arbejder for...Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Hvor brugerorienteret er du?3Brugeroplevelse somforretningsstrategi20Ikke-designedebrugeroplevelser1Brugeroplevelsesom indpakningBrugeroplevelsen indgårsent i processen.Fokus på ‘indpakningen’og udseendetBrugeroplevelsesom procesBruger- og oplevelsesdrevetudviklingsprocesProces og fokus deles af alleafdelinger – udvikling, drift,kundeservice etc.Udvikling af attraktivebrugeroplevelser er denprimære værdiskaberStrategisk brug af designog designereIntet fokus påbrugeroplevelsen.Fuktion/drift/teknik fokusBegrænset slutbrugerfokus


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Det handler om attænke anderledes...


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Klassisk problemløsnings-mindsetUdfordringLøsning


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Innovations-mindsetUdforske, afprøve,forstå, opdageGentænke oggive nye bud pågamle problemerSkabe, konkretiseredokumentereUdfordringLøsning


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Helhedsorienteret udviklingAnsvarligtAttraktivt– for brugerenTeknisk muligtØkonomiskbæredygtigt


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Frit valg...FortidsforlængelseEller forandring?


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Frit valg...Løsning ellerlappeløsning?


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Forstå problemetinden du designerløsningen


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Det handler ogsåændre sinselvopfattelse...


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Hvis du skulle udvikle en sko...hvilken sko ville det så være?


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Eller en ny mobilitetsservice,som kunne deles af brugerne?Farum Delebil eller DriveNow?


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Fremtidens serviceser digitalt understøttetisenkram – til gavn forbrugeren


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Engang, dansk innovation...Idag, yesterday’s news


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Innovationsproces


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Brugere ogbrugeroplevelser


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Brugerne er ikke,hvad de har væretNy adfærd,nye forventninger,og nye normaler


Den mobileforbrugerForventning omadgang tilservices ogbrugeroplevelseroveralt.


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Brugerne er aktiveDe vil engageres oginvolveres i cocreation


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Hvis du ikkedesigneroplevelsenså designer denbare sig selv...


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Gode tilbudset fra brugerensside...


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Samme serviceDifferentieret brugeroplevelse


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18God løsning forproducentenDårlig for brugeren– wrap rage :)


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Gamle problemerNye forretningsmuligheder.www.youtube.com/watch?v=fXcoM1W5kJ4


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Ny ansvarsfordelingmellem bruger ogudbyder


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18SelvbetjeningHvis brugeroplevelsen er god, såforetrækker brugeren selvbetjening


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Også touch kidgenerationenDe tjekker selv udog skriver, hvemde går medhjem...


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Brugerfokuseret bilvaskBestilling på nettet.Vask på stedet.


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Nye informationsoplevelserNye muligheder


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Bruger-information er enadfærds-katalysatorHvis vi forstår,så agerer vi...grønt


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Super idé...Men gammeldagsinformationsoplevelse


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Gammeldags bruger- oginformationsoplevelserEngagerer os ikke...


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Nyeinformationsoplevelseraktiverer brugerepå et andet planog skaber lyst tilhandling


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Al information kan designesog kan skabe engagerendebrugeroplevelser


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Hvad ville der ske...hvis familiens energiforbrugkunne aflæses på hoveddøren?


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18KommunikationSimple budskaber, som brugerenforstår


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18ParkeringshjælpSimpel løsning med stor effekt


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Case: Kbh. Kommuneworkshop om grønnehandlemuligheder


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Når vi ikke handler grønt, kan det skyldes:‣ Uvilje‣ Uvished‣ Uvidenhed‣ Usikkerhed‣ Uoverskuelighed‣ Utilstrækkelige handlemuligheder


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Formålet med workshoppenAt opdage og forstå barrierer for grøn adfærdfor at kunne udvikle fremtidens grønne løsningertil Københavns borgere og brugere.To vigtige begreber: Barrierer og Løsninger


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-184 tema områder‣ Transport‣ Forbrug‣ Energi‣ AffaldCentral i Københavns ambitionom CO 2 neutralitet i 2025Tilgang: ‘People, Planet, Profit’


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Facts:‣ KK samler 3.500 tons affald om året‣ 8.000 affaldskurve i byen‣ Kurve på f.x. Strøget tømmes 6 gange i døgnet‣ 2 kr. for at samle et cigaretskod op‣ 10 kr. for at fjerne et stykke tyggegummi


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Idéworkshop80 brugere involveres i atidentificere barrierer...


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18...og være med til at udvikleløsninger sammen meddesignerne


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Fællesvandmålerfremmer ikkeindividuellebesparelserHøjtgrundgebyr erdumt. Jeg vilbetale for mitforbrug!!!Mit varmevand kommerefter 10minutterHvor kan mankøbe grønenergi?Jeg fatter ikkehvad jegbetaler for...JEG SPARERMENFAMILIENGØR IKKEJeg aner ikkehvad strømkoster...Det ertidskrævendeat regulerevarmenUsynligøkonomiskgevinstJamen, jeg er joikke energikonsulentVI BRUGER FORMEGETTOILETPAPIR


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Skriv problemet her!Skriv din idé/løsning her! v 2Uddyb og beskriv din idé idetaljer her. Vær præcis ogfokuser på det væsentligstei idéen. Tænk på atbeskrive den letforståeligtså vi klart forstår, hvad dumener når vi skaludarbejde det endeligeidékatalog.Detbehøverikke væresmukt!Et billedesiger mereend 1000ord!Her kan du skrive relevante virksomhedsnavne


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Inspiration tilgentænkning


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Vi har arealetDu harsolfangerne.Sammen kan vigøre grønforretningwww.springwise.com/eco_sustainability/seglet/


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Affald ergrønbusinessOgsåkaldet ‘theeBay ofRecycling’www.recyclematch.com/


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Assisted living?Automatisering?


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Hvis 1.000.000beboere fik énsensor hver,så ville vi sparestrøm


Mobile Apps Briefing...eller et parBrightFeet tøflermed lyswww.buybrightfeet.com/Default.asp?bhcp=1


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Low CarbonVillage projektwww.npower.com/lowcarbonvillages/web/Home/index.htm


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Springwise.com1001 idéer tilgrøn inspirationwww.springwise.com/eco_sustainability/


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18mystarbucksideaStarbucks bedersine kunder omhjælp tilinnovationwww.mystarbucksidea.com


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18The fun theorySjove brugeroplevelsergiverbedrebrugeradfærdwww.thefuntheory.com/


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Gode råd


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-181. Det skal være let atgøre det rigtige.Ikke for dig, men forbrugeren...


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-182. Tænk systemiskHusk alle touchpoints,der indgår iløsningen...


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-183. Kontante fordelefor brugerener god business for dig!


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-184. Tænk i nye partnerskaberog skab brandede brugeroplevelser


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-185. Involver organisationenGiv rum til medarbejdere,der vil forandringhttp://www.ebaygreenteam.com/about-us


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-186. Kast dig ud i innovationHusk, alle store idéer fødessmå og grimme


Gentænk de grønne muligheder – Realdania Almen Boligforum – 2011-08-18Tak!Mikal Hallstrup, mikal.hallstrup@designit.com+45 28 44 71 20

More magazines by this user
Similar magazines