Større viden skal hjælpe mennesker med den usynlige lidelse ADHD

adhd.dk
  • No tags were found...

Større viden skal hjælpe mennesker med den usynlige lidelse ADHD

ADHD-foreningens kursus 5 - 11Kursus: 5-11 Det værste man kan sige er: ”Tag dig dog sammen….”Indhold: Samarbejde imellem teenagere og forældre kan være en udfordring. På dettefamiliekursus får I mulighed for at møde andre familier med teenagebørn med og uden ADHD.Igennem forskellige øvelser giver vi jer mulighed for, at I kan udveksle og dele jeres erfaringermed hinanden. I får teoretisk input om konflikthåndtering, kommunikationsmodeller og omhvad det vil sige at være teenager med eller uden ADHD.Hensigten med kurset er, at teorioplæggene og jeres erfaringsudvekslinger skal hjælpe tilmed, at I finder nye muligheder i jeres familier, i forhold til det I oplever konfliktfyldt.Samtidig kan både forældre og teenagebørn have mange spørgsmål de ønsker svar på. Pådette kursus kan I stille alle de spørgsmål, I gerne vil have svar på.Samarbejdsformen på kurset bliver vekselvirkning imellem teori-oplæg, øvelser i egen familie,på tværs i familierne, og unge og voksne hver for sig.Kurset tager udgangspunkt i jeres egne erfaringer og der forventes en høj grad afdeltageraktivitet.Tid: den 28. januar til den 30. januar 2011Kurset starter fredag den 28.1. kl. 18.30 og slutter søndag den 30.1.2011. kl. 13.00Sted: Trinity Hotel og KonferenceCenterGl. Færgevej 30Snoghøj7000 FredericiaTlf: 82 27 17 17Email: rec@trinity.dkProgramFredag den 28. januar 2011Det er muligt at tjekke ind på værelserne fra kl. 14Der vil blive serveret sandwich og en øl/vand ved kursets start.Der tages forbehold for ændringer i programmet.Kl. 18.30-19.15Kl. 19.15-19.30Kl. 19.30-21.00Sandwich spises i restauranten.Velkomst og intro til kurset i kursuslokalet v/Kirsten og Trish.Præsentation. Spørgsmål familierne håber at få svar påigennem kurset.1


Lørdag den 29. januar 2011Kl. 07.00-09.00Kl. 09.00-12.00Kl. 12.00-13.30Kl. 13.30-16.30Kl. 18.00 – 19.30MorgenmadKonflikthåndtering, kommunikationsmodeller oghvad det vil sige at være teenager med eller uden ADHD.FrokostRammesat erfaringsudveksling imellem familierne, de voksneog teenagerne.MiddagSøndag den 30. januar 2011(Værelserne skal forlades senest kl. 9.00)Kl. 7.00-9.00Kl. 9.00-12.00Kl. 12.00–13.00MorgenmadRammesat erfaringsudveksling imellem familierne, de voksneog teenagerne. Afrunding og tak for denne gang.Frokost buffetOplægsholdereTrish Nymark:Sygeplejerske, NLP psykoterapeut, ADHD-konsulent, coach. Hun har stor erfaring sombørnesygeplejerske og som distriktssygeplejerske indenfor børnepsykiatri, hvor hunhovedsageligt har beskæftiget sig med børn og familier med ADHD.Kirsten Børsting:Autoriseret psykolog og indehaver af Psykologpraksis i Århus, som yder terapi til børn, unge,voksne og familier. Tilknyttet projektet Ud af Voldens Skygge hos Mødrehjælpen i Århus, hvorhun er behandlingsansvarlig for børn i alderen 0-18 år. Kirsten har mange årsspecialpædagogisk praksiserfaring både som psykolog og tidligere socialpædagog i relation tilADHD. Kirsten Børsting har en international efteruddannelse i Narrativ teori og metode.Kursusleder fra ADHD-foreningenArr.: ADHD-foreningen, Rugårdsvej 101, 5000 Odense C, tlf. 70 21 50 55, www.adhd.dk, e:info@adhd.dk2

More magazines by this user
Similar magazines