ny-stal-spirovent-airProduktfil 121376 - Armatec

armatec.com
  • No tags were found...

ny-stal-spirovent-airProduktfil 121376 - Armatec

DET INDRE FORKLARER FORSKELLENDen afgørende forskelSPIROVENT ’AIRSpirovent´s unikkekonstruktion, gør at den ikkealene fjerner store fritflydende luftlommer, menogså de utallige mikroboblersom følger vandstrømmen.Idet Spirovent er istand til atfjerne luft som er opløst ivand, efterlader det vandet pået højt absorbtions-niveau.Luftproblemer bliver til nogetder hører fortiden til.5.Den automatiske udlufter, ergaranteret til ikke at lække, ogkan ikke lukkes. Standartgevind til montering af etafluftningsrør.1.Løfteøje gør monteringlettere.2.Kraftigt gods, giver langlevetid.6.luftkammeret er designetspecielt:- snavs kan ikke nå op tilventilen.- tilstrækkelig plads til atkompensere fortryksvingninger.7.Ventil for hurtigudluftningunder opfyldning af anlægget,og til udskylning af flydendesnavs.3.Det unikke “Spirorør”, erhjertet i Spirovent ’Air.Designet til af opfange demindste mikrobobler, samtidigmed et minimum af tryktab.8.Flere forskellige dimensioner,op til 300mm standard pålager: Svejsestuds ellerflangetilslutning.Andre størrelser efter ordre.4.Bundskrue. Også anvendeligfor montering af kuglehaneeller temperaturføler/trykmåler.P E R M A N E N T L U F T F R I T A N L Æ G S V A N D

More magazines by this user
Similar magazines