Psykologhjælp - Arbejdsmedicinsk klinik

amkherning.dk
  • No tags were found...

Psykologhjælp - Arbejdsmedicinsk klinik

Der kan fx være tale om: Stress forbundet med arbejdet, samarbejdsvanskeligheder,konflikter, mobning eller manglendetrivsel og arbejdstilfredshed, som har stået på ilængere tid.Reaktioner på traumatiske hændelser, fx ulykker,alvorlige fejl, dramatiske hændelser, vold og trusler.Alvorlige personlige belastninger, fx sygdom, fysiskeller psykisk belastning eller nedslidning, som gørdet vanskeligt at håndtere de arbejdsmæssigekrav.Problemerne kan være opstået her og nu eller værereaktioner på belastninger over længere tid. Det kanvære en god idé at søge rådgivning så tidligt sommuligt.Personalepsykologen træffer sammen med dig aftaleom den relevante hjælp og behandling.Sådan får du kontakt med en personalepsykologDu bestemmer selv, hvilken af nedenstående treafdelinger, du vil ringe til for at få hjælp.Der er ikke tale om et akut beredskab, så i nogle perioderkan der være en vis ventetid, inden første samtalekan finde sted. Hvis du har behov for akut bistand, erdet dog muligt at få rådgivning om, hvor der ellers ermulighed for hjælp.Samtalerne vil sædvanligvis foregå på personalepsykologenskontor, alternativt som telefoniskrådgivning. Hvis problemerne omfatter flere medarbejderepå arbejdspladsen, vil der være mulighed forgruppeforløb, fx i form af gruppesamtaler.

More magazines by this user
Similar magazines