Thomas Krag, mobilitetskonsulent

toef.dk
  • No tags were found...

Thomas Krag, mobilitetskonsulent

RegeringensInvesteringsplanmed fokus påtransportområdetCivilingeniør Thomas KragThomas Krag MobilitetsrådgivningTØF-konferenceIndustriens Hus, 12.3.2003


Investeringer i fremtiden…omfatter ikke kun bygninger, veje ogmaskiner…men også investeringer i ny viden, digitalinfrastruktur, uddannelse, forskning oghuman kapitalRedegørelse om offentlige investeringer,Finansministeriet 2001Thomas Krag Mobilitetsrådgivning


Hovedlinier• Forskning 3% af BNP i 2012• Øget vedligeholdelse• Højt samfundsøkonomisk afkast -rentabilitetskrav• Ny beslutningsmodel• Offentlig-privat partnerskabThomas Krag Mobilitetsrådgivning


Regeringens prioriteringer1. En bedre infrastruktur2. Reduktion af stigende trængselsproblemer3. Sammenhænge inden for landets regioner4. Internationale trafikforbindelser ogstandardisering af normer på baneområdetThomas Krag Mobilitetsrådgivning


3 faser1. Reinvesteringer2. Trængsel og sammenhænge i og mellemregionerne3. Den europæiske dimension (gods)Thomas Krag Mobilitetsrådgivning


Investeringer 2003-2012Samlet:26,0 mia krvejbaneBesluttet: 10,1 mia kr 68% 32%Grundlag: 2,3 mia kr 88% 12%Pulje: 1,0 mia krForbered: 4,6 mia kr 59% 41%Rest:8,0 mia kr(Femern, Metro)Thomas Krag Mobilitetsrådgivning


VedligeholdelseVej:Bane:600 mio kr. pr. år360 mio kr. pr. år (reserve)63%37%Veje:Baner:1.600 km2.320 km0,38 mio kr/km/år0,16 mio kr/km/år –måskeThomas Krag Mobilitetsrådgivning


Pulje”Pulje til kapacitetsforbedringer ogtrafiksikkerhed”• 100 mio kr pr. år(rådighedspuljer 50 mio kr pr. år)• Samarbejde med amter og kommuner• Kapacitetsforbedringer, sikkerhed,prioriterede områder (både vej og bane)Thomas Krag Mobilitetsrådgivning


Trængsel• Hovedstadsområdet ~ balance i ogmellem regionerne• Rentabilitet af udbygningThomas Krag Mobilitetsrådgivning


TrængselEndelig er det ikke sikkert, at en målsætningom "ingen trængsel" er særlig god.Omkostningerne ved at løsetrængselsproblemer må også sættes iforhold til gevinsterne. I nogle tilfælde kandet derfor være fornuftigt at leve med en vistrængsel - eller finde andre løsninger endblot udbygning af infrastrukturen.Thomas Krag Mobilitetsrådgivning


Den europæiske dimension• Overhalingsspor for godstog (45 mio kr)• Undersøge signal- og togkontrolsystem (30 mio)Thomas Krag Mobilitetsrådgivning


De fraværende dimensioner• Prioritering af trafiksikkerhed• Miljø• Forskning og ny viden• Smarte løsninger og aktiv transport• Privatisering på brugerniveau(brug af markedsmekanismen påtrængselsområdet)• VisionerThomas Krag Mobilitetsrådgivning

More magazines by this user
Similar magazines