Bæredygtig FM i fremtiden ved Susanne Balslev Nielsen

dfm.net.dk
  • No tags were found...

Bæredygtig FM i fremtiden ved Susanne Balslev Nielsen

Charte pour l’environnementvers le développement durablepages 4-5Introductionpages 6-7Le Développement durable etla Charte pour l’environnementpages 8-9Le Conseil du développementdurable de l’agglomérationbordelaisepages 10-11La Cub au cœur de l’actionpages 12-13Valoriser la diversitéde nos paysagespages 14-15Limiter le volume sonorede notre environnementpages 16-17Mieux anticiper pour gérerles risquespages 18-19Domestiquernotre consommation d’énergiepages 20-21Veiller à la qualité de notre eaupages 22-23Améliorer la gestionde nos déchetsSommaire3


Agenda1. FM og bæredygtighed– Hvad er det?2. Hvordan praktiseresbæredygtig FM i dag?– Et kik på virksomheder4. Et bud på løsningsmuligheder- Hvad skal der til?- Invitation til samarbejde3 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


4 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


En af FM-branchens største udfordringer…• CFM, Fremtidsworkshop27.10 2010• Dansk Netværk for FacilitiesManagement (DFM)• EuroFM⇒Reformulering afværdigrundlag⇒Nye strategier, opgaver ogkompetencer⇒Nye forretningsmuligheder⇒Nye roller og relationer⇒ => Er det nok???????????5 DTU Management, Danmarks Tekniske UniversitetPræsentationens navn17.04.2008


Bæredygtig facilities managementViden om samspillet mellemalt levende og detsomgivelser.Viden om samspillet mellem”people, places, processes”.placesprocessespeopleHvis vi ikke forstår disse sammenhænge, vil vi heller ikke kunne forståhvorfor det er vigtigt, at FM bidrager til lokal og global bæredygtighed6 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Litteratur om bæredygtig FM7 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Hvordan praktiseres bæredygtig FM i dag?• Metode:– hjemmeside + dokumenter + interviews• Analyse af eksempler:– Virksomhedens kerneforretning og faciliteter– FM på hjemmesiden eller ej– Bæredygtighed på hjemmesiden eller ej– Indholdsbeskrivelse af: mål, strategi, handlingsplaner• Resultater:– Hvordan bidrager FM til bæredygtighed?– Hvilke forskellige strategier findes?– Hvad virker for hvem, og hvorfor?8 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


DFM-konferencedeltagere – januar 2011• Rudersdal kommune• Gladsaxe Kommune• Hillerød Kommune• Slots og ejendomsstyrelsen• Freja Ejendomme• A2Z Turnkey• Danren• DUBA8• Saint-Gobain Ecophone• Universiteter• Bispebjerg hospital• Nordea• Ernst and Young• Datea• Cowi• Orbicon• PHL• Norges Bygg- og eiendomsforening• …………….9 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Bæredygtig FM´s verdensbillede10 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Facilities Management og FM- tendenser• Facilities Management (FM)Tilfredshed, økonomi• Bæredygtig/sustainable FM:+ Miljø, socialt, økonomisk• Miljøvenlig FM:+ Energi, vand, affald• Energirigtig FM+ KWh• Klimavenlig FM + CO 2• CSR corporate social responsibility+ lokalsamfund, fair trade mm.11 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


En ny generation FM?1. FM: en udgift som skal drives for minimum udgifterfrem for optimal værdi.2. FM: en integreret forsat proces i relation tilvirksomhedens udvikling3. FM: ressourceforvaltning med fokus på supply chainmanagement i forhold til FM funktioner.4. FM: strategisk ledelse for at sikre sammenhængmellem organisationsstruktur, arbejdsprocesser og defysiske rammer, og organisationens strategiske mål.5. FM: …bidrag til bæredygtighed.???????helhedstænkning, inkl. afledte effekter…12 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Bæredygtig ledelse13 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


14 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Hvad gør nogle af dem som er i gang?15 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Odense Kommune – den bæredygtige byPolitik:• "Odense er en bæredygtig kommune, hvor bæredygtighed indgår i alle relevantebeslutninger og integreres i visioner, politikker og strategier såvel som i dendaglige drift.• …går forrest på mange områder og inviterer borgere, organisationer ogvirksomheder til en fælles indsats for en bæredygtig udvikling.• … kraftcenter for viden og samarbejde om lokal bæredygtighed i kraft af etstærkt samspil mellem kommunen, erhvervslivet, forsyningsselskaberne,uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer til gavn for både indtjening,beskæftigelse og det lokale såvel som det globale miljø.• ….tilslutter sig og efterlever Aalborg Commitments i dialog med andrebæredygtige byer i Europa."Energi og Vedligehold (under Natur, Miljø og Teknikforvaltningen)Planlægger og gennemfører vedligehold på kommunale ejendommeOvervåger energiforbruget. Laver oplæg til og gennemfører energibesparelser16 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Københavns ejendomme– offentlig bygningsejer og bruger• Det er Københavns Kommunes mål at reducere detsamlede CO2- udslip med 20 % i 2015 i forhold til2005. Endvidere er det ambitionen, at Københavnskal være CO2-neutral i 2025.– Byggeri: Miljøguide– Energi og klima: Energistyring, kurser, ESCO– Tværgående projekter: driftpartnerskaber,energistyring, affaldsprojekt• Strategi: ejendomsportefølge, pilotprojekter,spydspidsprojekter mm17 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Jordbrugets Uddannelsescenter Århus- uddannelsesfaciliteter og bygningsforvaltning• 4 uddannelsessteder: Vejlby, Beder Malling,Bredballegård• Rengøring, køkken, it….• Bæredygtighed – i uddannelsen:– møder lærere, der er bevidste om miljøog bæredygtig udvikling inden for detgrønne område18 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


B.L. Ejendomsservice A/S- salg af ejendomsserviceHvem er vi:B.L. Ejendomsservice A/S er et professionelt service firmamed basis på: Ejendomsinspektør, varmeservice,vicevært, vinduespolering, hovedrengøring, trappevask,anlægsgartner, snerydning, maskinudlejning,vedligeholdelse, reparationer, indeklima miljø og teamevent. Firmaet har eksisteret siden januar 1997 ogbehersker ovenstående som et håndværk.Formålet med facility management, er at vores kundertrygt kan koncentrere sig om at drive dereskerneforretning og overlade ansvaret for drift afejendommen til os. Vi tager hånd om mangeforskelligartet opgaver indenfor ejendomsrelateret serviceog vores fokus er at levere kompetencer. Det betyder atvi fra opgave til opgave vurderer vores kundes behov såvi sammen kan vælge den rigtige løsning og den rigtigemedarbejderindsats til opgaven.19 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Leo Pharma A/S- global virksomhed• Moderselskabet – LEO Pharma A/S – er en selvstændig forskningsbaseretdansk virksomhed, der er 100% ejet af LEO Fondet. LEO opfinder ogudvikler lægemidler og markedsfører dem globalt; 96% aflægemiddelomsætningen ligger uden for Danmark. LEO er repræsentereti mere end 90 lande og har mere end 3.000 ansatte rundt om i verden.Hovedsædet ligger i Ballerup, hvor der er 1200 ansatte. Vil du vide mereom LEO Pharma, kan du gå ind på www.leo-pharma.comKontor og produktionsfaciliteter….20 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Barriers and commitment of facilitiesmanagement profession to the sustainabilityagendaElmualim et al, i ”Building and environment”, 45, 2010FM industrien er kompleks, har spurgt professionelle om deres erfaringer.Konklusion: 3 primære barrierer• Tidsbegrænsning• Manglende viden• Manglende opbakning fra senior ledelseBehov for:• Praktiske værktøjer• At FMere kæmper for bæredygtighed i deres organisation21 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Risk and Benefits of going green in existingbuildings• Durmus-Pedini and Baabak in International Journal of FacilitiesManagement, 2010Benefits:Environmental benefitsHealth and communitybenefitsFinancial benefitsMarket benefitsRisks:Financial RisksMarket risksIndustry risksPerformance risksLegislative risks• Suggest risk management and strategies for reducing risks22 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Kandidater til en pris for bæredygtighed…• Nybyggeri….DR-byen, NCC hovedkontor• Boligadministration….FSBFM, Bedst practice i Norden, 200823 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Har overblik over faciliteter ogmiljøbelastning•Mål og visioner•Systemet – i bred forstand•Bæredygtigheds-regnskabEksempel: Københavns Lufthavn, miljørapport24 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Sætter og holder fast i politiske mål25 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Innovation gennem samarbejde• En historie omteknologiskudvikling ogvandbesparelser⇒Find jeres alliancepartnere⇒Skab udvikling i stor og lilleskala26 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Vidensdeling27 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Sustainable Facilities Management forpractitioners - EnglandKapitler:• Sustainable Development and FacilitiesManagement• Sustainable Business Management• Facilities Life cycle• Operation of the Facility– værktøjer28 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Hvad kan FM gøre for samfundet?29 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Ikke alt der siges at være ”grønt”fremmer bæredygtighed…..”bæredygtig FM”bruges i mangeforskellige betydninger=> Begrundelser ogdokumentation=> Kompetencer til atvære kritisk ogambitiøs, konstruktiv30 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


I gang med at skitsere egen SFM-plan….• Hvor relevant er dette for dig, samfundet, din organisation?• Forskellige roller og interesse i forhold til FM– Leverandør, indkøber, bruger….– Strategisk, taktisk, operationelt…• Forskellige roller og interesser i forhold til forretningsmodeller– Offentlig organisation eller myndighed– Senior leder– Udvikler af forretningsprocesser– Entreprenør – nye forretningsmodeller til nye markeder– Entreprenør med stærk følelse af ”samfundsansvar”– Investor– Konsulent– Designer– NGO– ……31 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


32 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


33 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Current projects aboutFM and sustainability• Sustainable Facilities ManagementContact Susanne Balslev Nielsen, DTU Management or Kirsten Ramskov Galamba,DTU Management• Esco and other Energy service conceptscontact: Susanne Balslev Nielsen, DTU Management or Jesper OleJensen,SBi/Aalborg University• Added value of FMContact: Per Anker Jensen, DTU Management• Model for Implementation of operational knowledge in buildingcontact: Torben Damgaard, SDU or Poul Henrik Due, Cowi• ICT-based Innovation in the FM Supply Chaincontact: Ada Scupola, Roskilde University or Markus Holzweber, Roskilde University34 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Invitation til konference 22-23 august 201135 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Master i ledelse af byggeri– FM specialisering36 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Eksempler søges påTeam arbejdeTidligere projekt:• Trivsel på arbejdspladsen: mellem stress og begejstringNæste projekt:• Team arbejde: hvad sker der når succes afhænger af teamarbejdeForskerprojekt savner organisationer som vil dele erfaringer- Anledning til egen refleksion og udvikling- Indgå i forskningsprojekt- Lærerige eksempler, ”både succesfulde” og ”mindre succesfulde”37 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


38 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011


Virkeligheden som laboratorium.....Tak for al hjælp til videnindsamling!Mere information:www.CFM.DTU.DKSusanne Balslev Nielsen, sbni@man.dtu.dk (Vicecenterleder)Per Anker Jensen, pank@man.dtu.dk (centerleder)Kirsten, Juriaan, Palm, Aneta, Lise.....og alle andre i CFM39 DTU Management, Danmarks Tekniske Universitetsbni@man.dtu.dk28. 1.2011

More magazines by this user
Similar magazines