e-Boks, Mobilløsninger og tovejskomm.

afp.nethotel.dk
  • No tags were found...

e-Boks, Mobilløsninger og tovejskomm.

1e-Boksmobilløsninger,tovejskommunikation ogøvrige produktnyhederErik Abildgaard KnudsenProduct And Development DirectorE-mail: eak@e-boks.dkMobil: 29487722Hovedsponsor for Caroline Wozniacki13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


2Agenda• e-Boks – en kort status• Produktnyheder• Spørgsmål13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


3e-Boks – en kort status13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


4Værdi for afsendere og slutbrugereFOR AFSENDEREFOR SLUTBRUGERE Store besparelser på porto Gratis og livslangt sikkert arkiv Mere effektive processer Alle papirer samlet et sted Høj kundetilfredshed Større overblik og mindre besvær 100 % leveringssikkerhed Advisering ved ny post13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


5Historisk udvikling i Danmark (antal brugere)13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


6Mere end 20.000 afsendere…Kommuner98Banker145Kredit6Offentlige104Lønsedler>19.000Tele mv.8Pension17Forsikring16Forsyning41A-kasser1513 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


7e-Boks og Digital Post• e-Boks vandt i maj 2009 et offentligt udbud om levering af enfællesoffentlig kommunikationsløsning til alle offentlige myndigheder• Løsningen blev leveret til aftalt tid og økonomi til Økonomistyrelsen (nuDigitaliseringsstyrelsen) i maj 2010• Over 200 offentlige myndigheder er i dag tilsluttet Digital post ogsender årligt over 20 mio. dokumenter, hvilket udgør en årligbesparelse på over 350 mio. kr.• Over 20 systemleverandør har herudover adgang tilintegrationstestmiljøet for Digital Post og hjælper myndigheder med atintegrere myndighedssystemer• I 2013 bliver det obligatorisk for alle virksomheder i DK at benytteDigital Post til kommunikation med det offentlige og i 2014 for alleborgere i DK• e-Boks og Digital Post er tæt integreret13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


8Nogle erfaringer med e-Boks86 % af alle brugere er generelt tilfredse med e-Boks, og mere end 1.100 nyebrugere kommer til hver dag75 % af alle brugere ser det som en stor fordel at have post fra både offentligeog private afsendere samlet på ét sted39 % af brugerne logger på e-Boks en eller flere gange hver uge, og 92 % afbrugerne besøger e-Boks mindst en gang om månedenOver 80 % af dokumenterne bliver i gennemsnit læst af brugerne **Over 1,7 mio. lønmodtagere modtager i dag deres lønseddel i e-Boks* e-Boks brugerundersøgelse, juni 2012** Baseret på bl.a. kontinuerlig måling på betalingsoversigter


9Produktnyheder• Produktvision• Mobilløsninger• Integration i egne portaler• Tovejskommunikation• Signering13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


10ProduktvisionFra arkiv til sikker, digital kommunikationsplatformFor brugerne:• Øget anvendelse af dokumenter• Udvidet interaktion med afsendere• Svarmulighed, videresend, initiering af besked, deling,m.v.For afsenderne:• Distribueret funktionalitet• Selvbetjening• Dybere integration med afsendersystemer• Interaktion med kunder13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


11Markant stigning i efterspørgsel eftermobilløsning i 2011• Stigning fra 11% til 21% af e-Boks-brugerne, som ønsker adgang til e-Boks fra mobiltelefon• Markant vækst i henvendelser om mobiladgang til brugersupport• Altoverskyggende tema på Facebook• Mange diskussioner: iOS vs. Android – få indlæg om andre platforme* Epinion: e-Boks-brugerundersøgelser 2008-2011 med mere end 10.000 adspurgte brugere


12Strategi for mobil platform: e-Boks for alle• Centrale værdier i e-Boks skal afspejles i mobile løsninger: Sikkerhed,nemt, for alle• Primære barrierer• NemID ikke understøttet på mobile enheder• PDF-dokumenters egnethed til den mobile platform• Brugerne ønsker apps – ikke blot mobiladgang• Strategi: Egentlige apps til mest udbredte platforme + mobilsite for atdække øvrige• Lancering af apps til iOS og Android samtidig (ultimo 2011)• Lancering af mobilsite (primo 2012)• App til Windows Phone (oktober 2012)• Løbende udvikling med 4 årlige større releases13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


1313 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


e-Boks til WindowsPhone Code Camp• Rammer• 72 timer• 15 udviklere• 2 lokaler• Ingen begrænsninger• Mål• Udfordre eksisterende processer• Ny inspiration• Dynamik og energi i udviklingen• Involvering af eksperter fra community


15Integration i egne portalerEKSEMPEL: PENSIONDANMARKIntegration• I-frame-løsning• Afsenderstyret tilmelding• Levering via eksisterende snitflader• e-Boks foretager split• Afsender håndterer log-on• SSO vha. SAML2.0• Styling i overensstemmelse med afsenderunivers• Videreudvikles i samarbejde med afsendere13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


16Integration i egen portal3.Dokument sendestil e-Boks brugerSplitforetagesAFSENDER2.4.White-label bruger kanoverføre til e-BoksSlutbrugerOverførtil e-BoksDokumenter sendes viaeksisterende snitflade hosdistributør1.Dokument sendes tilWhite-label bruger3.Afsenderunivers13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


17TovejskommunikationDANSK ARBEJDSGIVERFORENINGODENSE KOMMUNE13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


18TovejskommunikationAfsenderAfsenderOprettelse sikre postkasserMetadata for postkasserkan konfigureres:- Emner (vælges af bruger)- Felter (udfyldes af bruger)- Skjulte medata (usynlige)SLUTBRUGERNy beskedeller svar pådokumentAfhængig af konfiguration afpostkasse:- bruger skal vælge emne- bruger skal udfylde felter- skjulte metadata medsendese-BoksS/MIMESystem tilsystem (REST)Intern routning/behandlingpba. metadata000Sikkere-mailESDHSystemxSystemy13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


19Tovejskommunikation5.SvarModtages (REST el. S/MIME)4.BesvaretdokumentAFSENDERBESVARFELT 1SLUTBRUGERFELT 2Dokument med svarmulighedsendes via eksisterende snitfladehos distributørDokumentfremsendesDokument bevaresog arkiveres1. 2. 3.13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


20e-Boks signeringsløsning Sikker aftaleindgåelse mellem afsendere og deres kunder i et sikkert miljø Erstatter de omkostningstunge manuelle og fysiske processer En samlet kundeproces i et kendt og sikkert miljø for slutbrugeren Sparer tid og forbedrer kundeservicen• Samarbejde mellem e-Boks og Nets DanID• Minimal integrationsopgave for afsendere• Brug af eksisterende snitflader13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


21Signeringsløsning - overblikSigneringskomponent5.Kvittering forsignering4.Signeret / afvistdokumentAFSENDERSLUTBRUGERDokument med signeringsmulighedsendes via distributør ogeksisterende snitfladeDokumentfremsendes ogbruger adviseresDokument signeres /afvises og arkiveres1. 2. 3.13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


22Signeringsløsning - funktionalitetFASE 1VIDEREUDVIKLING• Signering af et enkelt dokument• Én signatur pr. dokument• Styring af, om dokumenter skal signeres ved markering påforsendelsestype (Materiale)• Forsendelse via eksisterende e-Boks-snitflader• Opbevaring af brugers kopi i e-Boks• Signering af flere dokumenter• Mulighed for flere signaturer pr. dokument• Check af status på dokument• Mulighed for afsenders egen signering (levering afsignerede dokumenter eller portal til afsendersignering)• Check af signatur• Mulighed for levering af signeret dokument til afsender viaeksisterende snitflader• Mulighed for arkiv for afsenders kopi af signerede dokumenter• Besked til afsender om signerede/afviste dokumenter• Adgang til arkiv med signerede dokumenter via portalløsning13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


23Signering i e-Boks for slutbrugeren• Signering kan initieres fra 3 steder i e-Boks2. Underskriv frainformation om dokument1. Underskriv fra indbakken3. Underskriv fra dokumentNyt ikon viser at meddelelsenkan underskrives13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


24Signering i e-Boks for slutbrugeren1 213 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


25Signering i e-Boks for slutbrugeren2313 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


26Signering i e-Boks for slutbrugerenSigneringsforløb kan resultere i 3 situationer:1. Dokument er underskrevet2. Bruger har afvist at underskrive3. Fristen for at underskrive dokument erudløbet13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


27Signering i e-Boks for slutbrugerenBruger kan se dato for underskrift samtdownloade signaturfil (XML)13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


28Afsenderarkiv og sagsbehandleradgangIntegration• Adgang til dokumenter via system-til-system• i-frame sagsbehandlerportal (brugerstyring hos afsender)• Afsenderadgang (Medarbejdersignatur – LRA eller alle)• Adgang til egne dokumenter• Adgang til signerede dokumenter13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


29Sagsbehandleradgang – signerededokumenterAfsender kan se signeringsstatuspå dokument samt downloadesignaturbevis13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS


30Spørgsmål ?13 NOVEMBER 2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS

More magazines by this user
Similar magazines