Invitation til Bankregulatorisk Forum - Plesner

plesner.com
  • No tags were found...

Invitation til Bankregulatorisk Forum - Plesner

Invitation tilBankregulatorisk Forumwww.plesner.com


BankregulatoriskForumBankregulatorisk Forum er et nystiftet netværk, der sætter fokus påde regulatoriske udfordringer, som de danske pengeinstitutter stårover for i disse år. På netværkets møder vil der blive orienteret ombankregulatoriske nyheder, herunder ny og kommende regulering, ogvære oplæg til diskussion af aktuelle emner inden for området.Der vil desuden være mulighed for at møde de øvrige medlemmer.Bankregulatorisk Forum er et permanent netværk, som mødes 4gange årligt. Det enkelte møde forventes at være af omkring 2 timersvarighed. Udover at give en orientering om bankregulatoriske nyhedervil vi enten invitere en oplægsholder til at dele sit syn på et aktueltemne med os eller på anden måde gå i dybden med et sådant emne.Til Bankregulatorisk Forums første møde har vi inviteretøkonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagertil at tale over emnet: CRD IV og erfaringerne fra det danskeformandskab for EU.Bankregulatorisk Forum er et netværk for jurister og andre, der somansatte i banker eller offentlige myndigheder beskæftiger sig medregulatoriske forhold og implementering af ny regulering.Indmeldelse i netværket er gratis, men nødvendig, og man skaldesuden tilmelde sig de enkelte møder fra gang til gang.Se yderligere information om indmeldelse og tilmelding på bagsiden.


AktuellearrangementerBankregulatorisk Forumsførste møde finder sted4. september 2012.Se programmet til højre.Det følgende møde iBankregulatorisk Forumfinder sted 27. november2012 kl. 16.00.Der vil blive udsendt særskiltinvitation, men det erallerede nu muligt at tilmeldesig ved at følge vejledningenpå bagsiden.Program 4. september 201216.00 Dørene åbnes16.15 Introduktion tilBankregulatorisk Forum16.20 Præsentation afbankregulatoriske nyhederved advokat VibekeBorberg16.50 Indlæg ved økonomiogindenrigsministerMargrethe Vestager omCRD IV og erfaringernefra det danskeformandskab17.15 Spørgsmål til ministerenog debat17.30 Let anretning og mulighedfor networking18.00 Arrangementet slutter


Praktiske oplysningerIndmeldelse og tilmeldingIndmeldelse i netværket er gratis, men nødvendig. Det samme gælder tilmelding til deenkelte møder.Gå til www.plesner.com under “Arrangementer” for at melde dig ind i netværket ellertilmelde dig mødet den 4. september og den 27. november.StedPlesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37, 2100 København Ø.ParkeringSom deltager i Plesners arrangementer kan du frit benytte p-kælderen, som er placeretunder Kobbertårnet med indkørsel fra Dampfærgevej.Yderligere oplysningerHvis du har spørgsmål til programmet eller Bankregulatorisk Forum, er du velkommen til atkontakte advokat Vibeke Borberg på telefon 33 12 11 33 eller vib@plesner.com.Andre spørgsmål kan rettes til Camilla Luplau på telefon 33 12 11 33eller clu@plesner.com.Kommende møderDet følgende møde i Bankregulatorisk Forum finder sted den 27. november 2012 kl. 16-18.Invitation med program vil blive udsendt ultimo oktober.www.plesner.com

More magazines by this user
Similar magazines