dagslysets samspil med kunstlyset - Lysnet

lysnet.com
  • No tags were found...

dagslysets samspil med kunstlyset - Lysnet

Program:Lys og trivselAnalyse, Det store rums lysStudie, Det lille rums lys


Natur og omgivelser og dagslys >< Teknologi og medicin18001900 2000


1900


1911


Dansk Byggelov 1899


1910 2010


1890Fabrik o. 1900


lumen1900 1930 1960 1990 2020Kunstlys


Dagslystilgangens forløb i et rum:Dagslysfaktor30 %25 %20 %15 %10 %5 %2 %0 1 2 3 4 5 6 7 8 Afstand fra vindue90% glas20% glasKilde: SBI


[Window]: Wind og Ow (frisk luft, udsyn)


Energiressourcer > < Trivsel


1924-27


BR 77


2008


Energi ressourcer TrivselBR 2008 Berson (2002)EU´s miljøcharter (2009)BR 2008


1900


Forskellen i antal dagslystimer er på 10 timer, hvilket svarertil en stigning på 142% imellem 21. december og 21. juni


DagslysLEDOvergang imellem dagslys og kunstlysOplevet lys


Lys som et regionalt fænomenDen oprindelige præmis; Det nødvendig dagslysNy forskning indenfor områdetCasestudierInddragelse af samarbejdspartnereForskning og praksis


Analyse, Det store rums lys 1960 – 2010..


Computer- ogdagslysstyret kunstlys på Rigshospitalet


Fig. A Skematiseret opbygning af hospitalsgange. Til venstre en gang fra o. 1900-tallet,dengang var hospitalerne små og afstandene mindre. Opbygningen af Rigshospitaletses til højre. For Rigshospitalets vedkommende ville en opbygning som den til venstre betydeat gangene istedet for de nuværende 178 m ville være ca. 720 m lange.


Formål med projekt• Brugerbaseret forbedring af belysningsforhold, v.hj.a.lysregistrering samt brugerundersøgelse på stedet• Øget fokus på Oplevet lys• Design af et nyt belysningsanlæg der imødekommer dissebehov


Belysning af gang- og opholdsområderpå hospitalerOpgørelse over eksisterende forhold på Radiologisk og NeurologiskKlinik på RigshospitaletCarlo Volf MDD, 05.03.05.Afsnit 2-02-4Afsnit 2-02-3Opgang 2Afsnit 2-02-2NAfsnit 2-02-1


Belysning af gang- og opholdsområderpå hospitalerOpgørelse over eksisterende forhold på Radiologisk og NeurologiskKlinik på RigshospitaletCarlo Volf MDD, 05.03.05.Afsnit 2-02-4Afsnit 2-02-3Opgang 2Afsnit 2-02-2NAfsnit 2-02-1


E m = 150 luxE min = 117 luxE max = 280 luxE min/m = 0,78E m = 127 luxE min = 82 luxE max = 188 luxE min/m = 0,65E m = 117 luxE min = 90 luxE max = 382 luxE min/m = 0,77(Vindue)E m = 96 luxE min = 85 luxE max = 134 luxE min/m = 0,89Fig. CLysregistrering. 3D visualiseringer:Belysningsstyrke i armatursideBelysningsstyrke væk fra armatursideDagslysfaktor >2%


E m = 150 luxE min = 117 luxE max = 280 luxE min/m = 0,78E m = 127 luxE min = 82 luxE max = 188 luxE min/m = 0,65E m = 117 luxE min = 90 luxE max = 382 luxE min/m = 0,77(Vindue)E m = 96 luxE min = 85 luxE max = 134 luxE min/m = 0,89Fig. CLysregistrering. 3D visualiseringer:Belysningsstyrke i armatursideBelysningsstyrke væk fra armatursideDagslysfaktor >2%


Afsnit 2-02-3Fig. B Viser betydende luminansfelter på afsnit 2-02-3 midt på dagen og om natten iseptember-måned. Vindue og armaturer har høje luminanser, imens loft og gulvhar lavere luminanser. De høje luminanser gør at gangen opfattes som mørkeremidt på dagen! Lysstyring kan mindske problemet ved at styre lyset i forhold til endagslyssensor placeret v. vindue. Jo lysere udenfor, jo lysere indenfor, en slags kunstigtdagslys.


Afsnit 2-02-3Fig. B Viser betydende luminansfelter på afsnit 2-02-3 midt på dagen og om natten iseptember-måned. Vindue og armaturer har høje luminanser, imens loft og gulvhar lavere luminanser. De høje luminanser gør at gangen opfattes som mørkeremidt på dagen! Lysstyring kan mindske problemet ved at styre lyset i forhold til endagslyssensor placeret v. vindue. Jo lysere udenfor, jo lysere indenfor, en slags kunstigtdagslys.


Afsnit 3-09-34007400766~40-300 50400501510~40-30041010152510201270 9Dag, novemberNat, november


Afsnit 3-09-34007400766~40-300 50400501510~40-30041010152510201270 9Dag, novemberNat, november


Interiørregistrering fra Rigshospitalet, 2004


Krav til belysning:• Belysningen på gangen gøres varmere, mere varieret, mindre”motorvej”-agtig• Områder belyses med særligt henblik på ophold, evt. zoneinddeling?• Armaturer rykkes længere væk fra vægge således at for storeluminansspring på væggene undgås• Bedre farvegengivelse. Fra de nuværende 60 Ra til 85 Ra• Belysningsstyrke øges, (især midt på dagen)• Dynamisk lysstyring, lysstyrke og lystemperatur


Krav til belysning:• Belysningen på gangen gøres varmere, mere varieret, mindre”motorvej”-agtig• Områder belyses med særligt henblik på ophold, evt. zoneinddeling?• Armaturer rykkes længere væk fra vægge således at for storeluminansspring på væggene undgås• Bedre farvegengivelse. Fra de nuværende 60 Ra til 85 Ra• Belysningsstyrke øges, (især midt på dagen)• Dynamisk lysstyring, lysstyrke og lystemperatur


FØREFTER


Dynamisk lysstyring


?aktivitetsniveau08 16 24 08


?aktivitetsniveau08 16 24 083 holdskift:Dagvagt: kl 0715 – 1545 (10-12 prs fra hver gruppe)Aftenvagt: kl 1530 – 2330 (1-3 prs fra hver gruppe)Nattevagt: kl 2315 – 0745 (0-1 prs fra hver gruppe)


?aktivitetsniveau08 16 24 083 holdskift:Dagvagt: kl 0715 – 1545 (10-12 prs fra hver gruppe)Aftenvagt: kl 1530 – 2330 (1-3 prs fra hver gruppe)Nattevagt: kl 2315 – 0745 (0-1 prs fra hver gruppe)


”Jo mere travlt - jo mere lys..!”


”Jo mere travlt - jo mere lys..!”=Dér hvor der behov for mere lys bruges mere lys


Patienter


Personale


Patienter


Personale


Konklusion


• Bedre generel udnyttelse og oplevelse af belysningen


• Bedre generel udnyttelse og oplevelse af belysningen• Mere ”naturligt lys” – mere positiv beskrivelse af lyset


• Bedre generel udnyttelse og oplevelse af belysningen• Mere ”naturligt lys” – mere positiv beskrivelse af lyset• Mindre synsnedsættende blænding


• Bedre generel udnyttelse og oplevelse af belysningen• Mere ”naturligt lys” – mere positiv beskrivelse af lyset• Mindre synsnedsættende blænding• Optimal udnyttelse af energiforbrug


• Bedre generel udnyttelse og oplevelse af belysningen• Mere ”naturligt lys” – mere positiv beskrivelse af lyset• Mindre synsnedsættende blænding• Optimal udnyttelse af energiforbrug• Positiv tilbagemelding fra både patienter og personale,herunder også fra natholdet der er rigtig glade for denkoldere belysning om natten


Dynamisk lys• Mindsker problemer med blænding og tilførerkunstigt dagslys


Dynamisk lys• Mindsker problemer med blænding og tilførerkunstigt dagslys• Giver det rigtige lys når og hvor der er behov for det


Dynamisk lys• Mindsker problemer med blænding og tilførerkunstigt dagslys• Giver det rigtige lys når og hvor der er behov for det• Bedre og mere resourcevenlig fordeling af lysforbrug


Dynamisk lys• Mindsker problemer med blænding og tilførerkunstigt dagslys• Giver det rigtige lys når og hvor der er behov for det• Bedre og mere resourcevenlig fordeling af lysforbrug• ”Reparationsløsning”


ØkonomiScenarie: Forbrug i kWh/år: Forbrug/Areal:1) Før 4.415 5,1 W/m²2) Efter u. lysstyring3) Efter m. lysstyringLyskilder: Før T8/TLD36W/830, efter T5/HE14W/830-865


ØkonomiScenarie: Forbrug i kWh/år: Forbrug/Areal:1) Før 4.415 5,1 W/m²2) Efter u. lysstyring 8.830 11,7 W/m²3) Efter m. lysstyringLyskilder: Før T8/TLD36W/830, efter T5/HE14W/830-865


ØkonomiScenarie: Forbrug i kWh/år: Forbrug/Areal:1) Før 4.415 5,1 W/m²2) Efter u. lysstyring 8.830 11,7 W/m²3) Efter m. lysstyring 4.676 6,2 W/m²Lyskilder: Før T8/TLD36W/830, efter T5/HE14W/830-865


Studie, Det lille rums lys 1936…Carlo VolfPh.D. studerendeÅrhus Arkitektskolecarlo.volf@aarch.dk


lumen1900 1930 1960 1990 2020Kunstlys


1009080706050403020100”Lateral inhibitation”Mætning i forhold til forskel iintensitet


Lys og trivselCarlo VolfPh.D. studerendeÅrhus Arkitektskolecarlo.volf@aarch.dk

More magazines by this user
Similar magazines