12.07.2015 Views

Ejerslev 1760 - 1799

Ejerslev 1760 - 1799

Ejerslev 1760 - 1799

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 2 of 48<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong> FØDDE <strong>1799</strong>EJERSLEV<strong>1760</strong>data_kirkebøger_C128_D_001_K04-22-A<strong>1760</strong> Niels Olufsen, Oluf Nielsen og Johanne Andersdatter i Vester Hunderup; Peder Christensen, Christen Søndergaard, Jens Pedersen Biarup, AnneJensdatter Lund, Anne Knudsdatter.17611761 Oluf Svenningsen, Svenning Nielsen og Maren Lauritsdatter; Jens Bondesen, Søren Lauritsen, Anders Dybdahl, Anne Pedersdatter afHasselberg, Bodil Nielsdatter.1761 Christen Christensen, Christen Søndergaard og Mette Michelsdatter Vester Hunderup; Peder Øster Hunderup, Jens Søndergaard, Oluf Nielsen,Anne Christensdatter, Johanne Nielsdatter.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-23-A1761 Thomas Poulsen, Bisgaard Poul Thomassen og Anne Jensdatter (Poul Thomassen Bisgaard og Anne Jensdatter, Poul Bisgaard og AnneJensdatter), Laurits Nielsen Tømmermand, Søren Nielsen, Svenning Poulsen, Maren Thoamsdatter, Kirsten JensdatterSkarregaard.1761 Niels Madsen, Mads Thomassen og Anne Michelsdatter; Mads Svenningsen, Jens Schierbech, Niels Grud, Kirsten Sørensdatter, AnneMichelsdatter.1761 Christen Jensen, Jens Christensen og Maren Sørensdatter; Peder Øster hunderup, Anders Christensen fra Elsø, Jens Sørensen Heide (JensHeide), Else Christensdatter fra Skarum, Anne Pedersdatter fra Øster Hunderup.1761 Mette Andersdatter, Anders Michelsen og Anne Lauritsdatter; Peder Dybdahl, Niels Haugaard, Niels Jensen, Anne Michelsdatter, MarenPoulsdatter.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-24-A17621762 Maren Andersdatter, Nørregaard Anders Nielsen og Anne Andersdatter Vester Hunderup (Anders Nielsen Nørregaard og Anne Andersdatter,Anders Nørregaard og Anne Andersdatter); Peder Christensen, Søren Nielsen, Oluf Nielsen, Kirsten Nielsdatter, ElseNielsdatter.1762 Anne Pedersdatter, Hald Peder Michelsen og Kirsten Christensdatter (Peder Michelsen Hald og Kirsten Christensdatter, Peder Hald og KirstenChristensdatter); Mads Thomassen, Svenning Poulsen, Niels Jensen, Kirsten Michelsdatter, Bodil Sørensdatter.1762 Laurits Nielsen, Grud Niels Sørensen og Maren Jensdatter (Niels Sørensen Grud og Maren Jensdatter, Niels Grud og Maren Jensdatter); MadsThomassen, Jens Jensen fra Frøslev, Niels Krøl, Bodil Sørensdatter, Kirsten Michelsdatter.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-25-A17631763 Niels Olufsen, Oluf Nielsen og Johanne Andersdatter; jordemoderen Dorthe Thomasdatter af Erslev, Oluf Nielsen, Niels Langager hanstjenestekarl, Anne Nielsdatter af Biarup, Anne Lund, Peder Christensen, Anders Nørregaard, Jens Andersen, AnneNielsdatter af Biarup, Anne Pedersdatter.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 4 of 481766.17671767 Laurits Svenningsen, Svenning Nielsen og Maren Lauritsdatter; Søren Nielsen, Poul Lauritsen, Mogens Lauritsen, Anne Pedersdatter iHasselberg, Maren Nielsdatter Haugaard (Maren Haugaard).EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-31-A1767 Mette Poulsdatter, Bisgaard Poul Thomassen og Anne Jensdatter (Poul Thomassen Bisgaard og Anne Jensdatter, Poul Bisgaard og AnneJensdatter); Jens Jensen Skranderup, Jens Jensen i Skarregaard, Niels Jensen, Maren Thomasdatter, KirstenJensdatter Skarregaard.1767 Johanne Thomasdatter, Thomas Pedersen og Anne Pedersdatter i Vester Hunderup; Niels Pedersen, Anders Nørregaard, Oluf Nielsen begge afVester Hunderup, Mette Michelsdatter Søndergaard, Karen Pedersdatter.1767 Margrethe Michelsdatter, husmand Michel Pedersen og Margrethe Michelsdatter; Niels Grud, Niels Michelsen, Sidsel Pedersdatter, KirstenMichelsdatter, Else Madsdatter.1767 Anne Poulsdatter, Poul Lauritsen og Maren Nielsdatter; Niels Pedersen, Jens Søndergaard, Jens Høj, Maren Lauritsdatter, MargretheNielsdatter.17681768 Karen Madsdatter, Mads Thomassen og Anne Michelsdatter; Peder Michelsen og Niels Michelsen, Niels Grud, Maren Christensdatter Snabe,Inger Michelsdatter,1768 Anne Andersdatter, Nørregaard Anders Nielsen og Anne Andersdatter i Vester Hunderup (Anders Nielsen Nørregaard og Anne Andersdatter,Anders Nørregaard og Anne Andersdatter); Søren Haugaard, Christen Søndergaard, Christen Pedersen, ElseThomasdatter Buchhave (Else Buchhauge) (Buchhauge) fra Flade, Else Nielsdatter.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-33-A1768 Jens Nielsen, Niels Jensen og Kirsten Jensdatter; Jens Jensen Skranderup, Jens Jensen i Skarregaard, Anne Jensdatter, Kirsten Jensdatter.1768 Michel Andersen, Dybdahl Anders Michelsen og Anne Lauritsdatter (Anders Michelsen Dybdahl og Anne Lauritsdatter, Anders Dybdahl og AnneLauritsdatter); Anders Dybdahl, Poul Bisgaard, jordemoderen Karen Andersdatter i <strong>Ejerslev</strong>, Peder Michelsen ogKirsten Christensdatter (hustru).1768 Michel Christensen, Christen Pedersen og Anne Pedersdatter; Christen Søndergaard, Oluf Nielsen, Niels Pedersen Øster Hunderup, KarenPedersdatter, Kirsten Nielsdatter.17691769 Peder Jensen, Jens Pedersen og Maren Poulsdatter Høj (Jens Pedersen Høj og Maren Poulsdatter, Jens Høj og Maren Poulsdatter); ThøgerChristensen, Christen Poulsen, Oluf Nielsen og Mette Poulsdatter af Jørsby (hustru), Maren Nielsdatter Haugaard,Margrethe Nielsdatter.1769 Laurits Pedersen, Peder Michelsen og Ingeborg Svensdatter Than (Peder Michelsen Than og Ingeborg Svensdatter¸ Peder Than og IngeborgSvensdatter), uaegte; Michel Pedersen Than, Niels Grud, Peder Kirkegaard, Kirsten Michelsdatter Than (KirstenThan), Maren Nielsdatter.1769 Karen Pedersdatter, Peder Michelsen og Kirsten Christensdatter; Anders Michelsen og Niels Michelsen og Søren Michelsen, Maren NielsdatterHaugaard, Else Madsdatter.1769 Laurits Poulsen, Poul Lauritsen og Maren Nielsdatter; Niels Haugaard, Niels Pedersen, Oluf Nielsen i Vester Hunderup, Maren Pedersdatter,Johanne Nørregaard.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 5 of 4817701770 Michel Madsen, Mads Thomassen og Anne Michelsdatter; Peder Michelsen og Anders Michelsen og Niels Michelsen og Søren Michelsen,Inger Michelsdatter og Anne Michelsdatter.1770 dødfødt dreng, Jens Søndergaard og Maren Mortensdatter 1770.1770 Maren Jensdatter, Jens Pedersen og Maren Poulsdatter; Jens Søndergaard, Christen Poulsen, Anne Michelsdatter, Maren Poulsdatter, AnneHaugaard.1770 Peder Christensen, Christen Pedersen og Anne Pedersdatter; begges brødre Niels Pedersen, Oluf Nielsen, Karen Pedersdatter Øster Hunderup,Christen Søndergaards pige Maren Svenningsdatter.1770 Mette Nielsdatter, Niels Jensen og Kirsten Jensdatter; morbror Jens Jensen i Skranderup, Jens Jensen i Skarregaard, Poul Bisgaard, MarenNielsdatter Haugaard, Anne Jensdatter.1770 Kirsten Andersdatter, Dybdahl Anders Michelsen og Anne Lauritsdatter (Anders Michelsen Dybdahl og Anne Lauritsdatter, Anders Dybdahl ogAnne Lauritsdatter); Peder Michelsen og Niels Michelsen og Søren Michelsen, moster Maren Lauritsdatter, AnneMichelsdatter; døde 9dag 1770.17711771 Maren Nielsdatter, Niels Sørensen og Maren Jensdatter Grud (Niels Sørensen Grud og Maren Jensdatter, Niels Grud og Maren Jensdatter);Niels Jensen og Knud Jensen, bar: Poul Nielsens datter Maren Poulsdatter, Anne Jensdatter, Inger Kirkegaard.1771 Michel Christensdatter, Christen Søndergaard og Mette Michelsdatter i Vester Hunderup; Christen Pedersen Skade af Jørsby, Oluf Nielsen, JensNørregaard, Anne Pedersdatter, Karen Pedersdatter.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-38-A1771 Laurits Poulsen, Poul Thomassen og Anne Jensdatter Bisgaard (Poul Thomassen Bisgaard og Anne Jensdatter, Poul Bisgaard og AnneJensdatter); Jens Jensen Skanderup, Niels Jensen, Christen Poulsen, Anne Dorthe Pedersdatter af Skarregaard, MarenNielsdatter.1771 Maren Jensdatter, Jens Pedersen og Maren Poulsdatter Høj (Jens Pedersen Høj og Maren Poulsdatter¸ Jens Høj og Maren Poulsdatter); EsbenPedersen Høj, Oluf Nielsen og Mette Poulsdatter (hustru), Karen Poulsdatter Damgaard, Maren Christensdatter,Maren Nielsdatter Haugaard.17721772 Anne Margrethe Andersdatter, Anders Jensen Dam og Maren Jensdatter (Anders Jensen Dam og Maren Jensdatter, Anders Dam og MarenJensdatter); Jens Jensen i Wustrup, Poul Bisgaard i Lødderup, morbror Peder Jensen, Poul Hyldegaard og MarenJensdatter, Karen Damgaard, Inger Sørensdatter Kirkegaard.1772 Birgithe Marie Poulsdatter, Poul Lauritsen og Maren Nielsdatter; Peder Pedersen Kjaergaard af Hasselberg (Peder Kjaergaard), ThomasNielsen, Niels Svenningsen, moster Margrethe Nielsdatter, Anne Nielsdatter Haugaard.17731773 Maren Nielsdatter, Niels Jensen og Kirsten Jensdatter; Jens Skarregaard, Poul Bisgaard, Knud Jensen, Johanne Jensdatter, Jens Jensen afSkanderup, Anne Jensdatter af Hasselberg.1773 Peder Nielsen, Niels Pedersen Høj og Maren Poulsdatter (Niels Høj og Maren Poulsdatter, Niels Pedersen og Maren Poulsdatter); Laurits Jensentjener Oluf Nielsen i Vester Hunderup, Niels Jensen Høj hos Poul Lauritsen, Mette Poulsdatter af Jørsby, AnneSvenningsdatter, Maren Michelsdatter Thybo tjener Poul Lauritsen.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-40-A


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 6 of 481773 Christen Nielsen, junior Niels Sørensen og Else Madsdatter, uaegte; Poul Damgaard, Niels Andersen Haugaard, Søren Hald, bar: Poul Bisgaardog Anne Jensdatter (hustru), Inger Kirkegaard.1773 Jens Hansen, Jørgen Østergaards søn i Frøslev: Hans Jørgensen og Inger Jensdatter, uaegte; Niels Jensen, Niels Haugaard, bar: Niels Grud ogMaren Jensdatter (hustru), Maren Poulsdatter, Anne Nielsdatter.1773 Maren Christensdatter, Christen Pedersen og Anne Pedersdatter i Vester Hunderup; Oluf Nielsen, Jens Nørregaard, Niels Øster Hunderup,Maren Svenningsdatter tjener Christen Søndergaard, Maren Nielsdatter.17741774 Michel Christensen, Christen Søndergaard og Mette Michelsdatter i Vester Hunderup; Christen Pedersen Skade i Jørsby, Oluf Nielsen, ChristenPedersen i Vester Hunderup, Karen Pedersdatter Øster Hunderup, Johanne Andersdatter Nørregaard (JohanneNørregaard).1774 Maren Nielsdatter, Niels Jensen og Kirsten Jensdatter; Anne Nielsdatter Haugaard, Jens Skarregaard, Niels Grud, Michel Bondesen iHasselberg, Knud Jensen.17751775 Maren Poulsdatter, Poul Lauritsen og Maren Nielsdatter; bar: Poul Bisgaard og Anne Jensdatter (hustru) praestens karl Laurits Jensen, ungePeder Kjaergaard i Hasselberg, Jens Nielsen, , moster Anne Nielsdatter.1775 Johanne Marie Hansdatter, fra Salling Hans Hansen og Anne Christine Jensdatter, omløbende og tiggende fødde hos Oluf Nielsen; bar: JensNørregaard og Anne Andersdatter (hustru), Christen Søndergaard, Christen Pedersen, Niels Øster Hunderup, OlufNielsens pige Anne Svenningsdatter.1775 Poul Jensen, Jens Pedersen og Maren Poulsdatter Høj (Jens Pedersen Høj og Maren Poulsdatter, Jens Høj og Maren Poulsdatter); Jens Langager,Johanne Mouritsdatter af Jørsby, Maren Nielsdatter Haugaard, Maren Michelsdatter Than.17761776 Jens Madsen, Mads Thomassen og Anne Michelsdatter; bar: Thomas Klit og Kirsten Andersdatter (hustru)morbror Anders Hlad og Søren Hald,Peder Kirkegaard, moster Anne Michelsdatter.Thomas Klit og Kirsten Andersdatter (hustru)1776 Peder Christensen, Christen Pedersen og Anne Pedersdatter i Vester Hunderup, tvilling; døde 17761776 Anne Christensdatter, Christen Pedersen og Anne Pedersdatter i Vester Hunderup, tvilling; døde 1776; Christen Søendergaards pige MarenSvenningsdatter bar Peder hendes søster Karen Svenningsdatter gik for, Oluf Nielsen, Jens Nørregaard, ThomasNielsen, Peder Kirkemand.1776 Anders Nielsen, Niels Andersen og Anne Pedersdatter; Thomas Jensen og Kirsten Andersdatter fra Faegge Klit (hustru), Sidsel PedersdatterPeder Andersens datter af Søndergaard i S<strong>Ejerslev</strong>, Thomas Jensen fra Faegge Klit, farbror Jens Andersen.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-44-A17771777 Niels Poulsen, gaardmand Poul Lauritsen og Maren Nielsdatter; Peder Pedersen Kjaergaard Hasselberg (Peder Kjaergaard), Jens Nielsen,Christen Poulsen, Niels Pedersen, Maren, Niels Haugaard, Anne Nielsdatter Niels Haugaards datter.1777 Knud Nielsen, Niels Jensen og Kirsten Jensdatter; Michel Jensen fra Hasselberg, Niels Sørensen, Jens Nielsen, Maren Poulsdatter, AnneNielsdatter Haugaard.1777 Peder Christensen, Christen Pedersen og Anne Pedersdatter i Vester Hunderup; Sidsel Christensdatter Christen Søndergaards datter i Vester


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 7 of 48Hunderup, Maren Nielsdatter, Niels Øster Hunderup, Thomas Nielsen, Peder Kirkegaard.1777 Else Nielsdatter, Niels Pedersen og Maren Poulsdatter; Christen Søndergaard, Christen Poulsen, Peder Kirkemand, faster Anne Pedersdatter ogKaren Pedersdatter.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-45-A17781778 Niels Jensen, Jens Nielsen og Maren Nielsdatter Haugaard (Jens Haugaard og Maren Nielsdatter, Jens Nielsen og Maren Nielsdatter); fasterMaren Nielsdatter, Maren Bisgaard, Thomas Nielsen, Christen Pedersen Hunderup, Poul Lauritsen.1778 Niels Thomassen, gaardmand Thomas Nielsen og Anne Nielsdatter paa Tøtterup; Niels Jensen, Poul Lauritsen, Christen Pedersen VesterHunderup, Karen Nielsdatter, Maren Poulsdatter, Maren Kirke___.1778 Else Poulsdatter, Poul Poulsen og Christine Mortensdatter; Thomas Krøl, Oluf Nyby, Niels Andersen, Johanne Nyby, Maren Bisgaard.1778 Peder Nielsen, Niels Øster Hunderup og Maren Poulsdatter; mad: Ammitzbøl fra Nygaard Else ____, Christen Pedersen Hunderup, SørenKirkegaard, Christen Poulsen.17791779 Anne Thomasdatter, Thomas Krøl og Mette Michelsdatter; moster Karen Michelsdatter, Sidsel Svenningsdatter ____, Christen Krøl, LauritsKrogh, Christen Poulsen.1779 Anne Nielsdatter, Niels Andersen og Anne Pedersdatter Haugaard; Thomas Klit, Anders Pedersen Søndergaard, Peder Kirkemand, SidselPedersdatter Søndergaard, Poul ____ datter, Poul Damgaard.1779 Peder Madsen, paa Dueholm Gods gam: skolemester Mads Svenningsen og Anne Nielsdatter Kalhauge; Peder Kalhauge, Svenning Dybdahl,Peder Kirkemand, Maren Elisabeth Poulsdatter Poul Bisgaards datter.1779 Laurits Thomassen 1779, gaardmand Thomas Nielsen og Anne Nielsdatter Dueholm Gods; jordemoderen Mette Michelsdatter døde.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-48-A1779 Sidsel Nielsdatter, gaardmand Niels Jensen og Kirsten Jensdatter Ullerup Gods; Niels Grud, Michel Boisen Hasselberg, Thomas Haugaard,Maren Poulsdatter Bisgaard (Maren Bisgaard), Anne Pedersdatter Hald (Anne Hald).1779 Anders Lauritsen, Laurits Krogh og Anne Pedersdatter; Peder Krogh S<strong>Ejerslev</strong>, Thomas Krøl, Christen Poulsen, Maren Krogh Draaby og søsterMette.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-49-A17801780 dødfødt, prastens gods (Poul Damgaard) Poul Poulsen Damgaard og ____ 1780.1780 Maren Jensdatter, gaardmand Jens Nielsen og Maren Nielsdatter paa Dueholm Gods; Maren Bisgaard, Maren Kirkemand, Thomas NielsenHaugaard, Poul Lauritsen, Laurits Grud døde 1780.1780 dødfødt, praesten annexbonde Peder Kirkemand og Anne Marcusdatter 1780.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-50-A17811781 Maren Poulsdatter, Niels Øster Hunderup og ____ døbt i Jørsby Kirke; Karen Pedersdatter, Sidsel Søndergaard, Christen Pedersen, Niels


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 8 of 48Olufsen, Peder Krogh.1781 Christen Poulsen, gaardmand Poul Lauritsen og Maren Nielsdatter Ullerup Gods; Peder Kjaergaard, Thomas Nielsen, Jens Bisgaard, MarenKjaergaard.1781 Morten Poulsen, gaardmand Poul Poulsen og Ingeborg Nyby i Frøslevgaard døde 2dag 1781.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-51-A1781 Peder Nielsen, gaardmand Niels Andersen og Anne Pedersdatter Dueholm Gods; Sidsel Pedersdatter, Niels Andersen pige Anne, Thomas Klit,Anders Pedersen Søndergaard (Peder Søndergaard), Peder Kirkemand.1781 Laurits Jensen, Jens Nielsen og Maren Nielsdatter; Maren Sørensdatter Kirkegaard, Maren Bisgaard, Thomas Nielsen, Niels Jensen, PederKirkemand.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-52-A1781 Christen Christensen, gaardmand Christen Pedersen og Anne Pedersdatter Vester Hunderup Dueholm; Sidsel Søndergaard, JohanneNørregaard, Niels Øster Hunderup, Svenning Smed, Niels Olufsen alle fra Hunderup.1781 dødfødt pige, gaardmand Thomas Nielsen og Anne Nielsdatter Dueholm Gods 1781.1781 Søren Pedersen, praestens annexbonde Peder Kirkemand og Anne Marcusdatter; praestens kone Karen Thomasdatter, faster KirstenArentsdatter, Jens Sørensen, mandens svoger.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-53-A17821782 Kirsten Thomasdatter, husmand Krøl Thomas Christensen og Mette Michelsdatter Sø Gods (Thomas Christensen Krøl og Mette Michelsdatter,Thomas Krøl og Mette Michelsdatter); Karen Michelsdatter Jørsby, Maren Bisgaard, sognefoged i Draaby Peder Krøl,Jørgen Krøl, Jens Krøl.1782 Anne Poulsdatter, gaardmand (Poul Damgaard) Poul Poulsen og Ingeborg Christine Mortensdatter; ___ søster Dorthe og Johanne, ThomasKrøl, Jens Bisgaard, Christen Poulsen.1782 Kirsten Pedersdatter, husmand Peder Hald og Karen Nielsdatter Ullerup Gods, tvilling; døde 1782 jordemoderen Mette Søndergaard bar: MadsThomassen og Anne Michelsdatter (hustru), Niels Michelsen, Anders Pedersen, Niels Madsen, Oluf Snedker, AnneBach, (Kirsten Hald) Kirsten Pedersdatter Hald og Anne Pedersdatter Hald (Anne Hald).1782 Michel Pedersen 1782, husmand Peder Hald og Karen Nielsdatter Ullerup Gods, tvilling; bar Anders Hald og Margrethe Christensdatter(hustru), jordemoderen Mette Søndergaard.1782 Svenning Nielsen, gaardmand Niels Svenningsen og Maren Poulsdatter Ullerup; Thomas Krøl, Jens Nielsen Toft (Jens Toft), Mogens Lauritsenfra ____, Sidsel Svenningsdatter, søster Mette__berg.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-55-A1782 Peder Lauritsen, Laurits Krogh og Anne Pedersdatter; farbrødre Christen Krogh og Peder Krogh og Michel Krogh fra S<strong>Ejerslev</strong>, SvenningDybdahl, Thomas Krøl.1782 Poul Christensen, gaardmand Christen Poulsen og Bole Christensdatter Ljørslev By Ullerup døde 2dag 1782.1782 Jens Svenningsen, (Svenning Snedker) Snedker Svenning Jensen og Karen Pedersdatter; Christen Thomassen Schierbech, Christen Pedersen og___ fra Hunderup, Niels Svenningsen Nørre Draaby, Christen Madsen S<strong>Ejerslev</strong>, Niels Øster Hunderup.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K04-56-A


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 10 of 4817861786 dødfødt dreng, husmand (Peder Hald) Peder Michelsen Hald og Karen Nielsdatter Bach (Peder Hald og Karen Bach , Peder Michelsen og KarenNielsdatter) 1786.1786 dødfødt dreng, praestens annexbonde Peder Kirkemand og Anne Marcusdatter 1786.1786 dødfødt pige, gaardmand Jens Nielsen og Maren Nielsdatter Dueholm 1786.1786 Kirsten Sørensdatter, (Søren Hald) Søren Michelsen og Maren Cathrine Pedersdatter Hald (Søren Michelsen Hald og Maren CathrinePedersdatter, Søren Hald og Maren Cathrine Pedersdatter); Mette Andersdatter Anders Halds datter, MarenMadsdatter, Anders Pedersen Hald (Anders Hald), Jens Marcussen, Laurits Grud.17871787 Anne Jespersdatter, Jesper Jespersen og Kirsten Sørensdatter i Øster Hunderup; Maren Jensdatter Thøving, Johanne Andersdatter VesterHunderup, Christen Pedersen, Jens Jørgensen Øster Jølby, Claus Jensen Jørsby.1787 Michel Thomassen, husmand Thomas Krøl og Mette Michelsdatter Sø Gods; Laurits Krogh, Poul Damgaard, Thomas Bisgaard, SidselSvenningsdatter, Sidsel Overgaard fra Hasselberg.1787 Jens Tane, Dueholm, Jens Højer døde 17871787 Peder Pedersen, annexbonde Peder Kirkemand og Anne Marcusdatter; mad: Karen Thomasdatter Vesterholst praestekonen.1787 Svenning Smed og Niels Madsen Christen Poulsen konen Bole unclear event.17881788 Johanne Poulsdatter, gaardmand Poul Damgaard og Ingeborg Mortensdatter Frøslevgaard Gods; Thomas Krøl, Christen Poulsen, Peder Hald,faster Mette ____, Ellen Christensdatter, Christen Poulsens søster døde 1788.1788 Inger Marie Christensdatter, gaardmand Christen Poulsen og Bole Christensdatter paa Ullerup; Thomas Krøl og og faster Else Poulsdatter, DinesSejersen fra Galtrupgaard, Christen Balle fra Galtrup, Jens Nielsen fra Tøving.1788 Anne Andersdatter, Anders Nielsen Toft og Mette Andersdatter Hald (Anders Toft og Mette Hald, Anders Nielsen og Mette Andersdatter); AnneDorthe i Skarregaard, Sidsel Snedker, Jens Toft, Niels Michelsen, Peder Hald.1788 Marie Andersdatter, Christen Poulsens karl: Anders Pedersen og ____ forstermoderen Maren Krogh fra S<strong>Ejerslev</strong>, naevnes Poul Damgaard,Inger Kirkemand, Sidsel Svenningsdatter Snedker, Peder Hald, Thomas Krøl, Peder Madsen, en af Mads Thomassenssønner døde 1788.1788 Bole Jensdatter, husmand Jens Tane og Ellen Graversdatter Dueholm Gods; ThomasHaugaard, Poul Damgaard, Laurits Poulsen, DortheMichelsdatter, faster og Anne Poulsdatter.1788 Anne Andersdatter, (Anders Nørregaard) Anders Andersen Nørregaard og Anne Sørensdatter Ullerup Gods i Vester Hunderup; ChristenPedersen, Jepser Hunderup, Christen Nørregaard fra S<strong>Ejerslev</strong>, fastre Anne Andersdatter og Maren Andersdatter,Dorthe Nørregaard.1788 Anne Jensdatter, soldat ved fodgarden nu i København: Sø Gods fra Hasselberg Jens Marcussen og Mette Svenningsdatter Snedker fødte paaDueholm, uaegte; Peder Kirkegaard, Laurits Svenningsen, Niels Svenningsen, Anne Grud døde 1788.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-07-A1788 Maren Nielsdatter, gaardmand Niels Svenningsen og Maren Poulsdatter i Ullerup Gods; Mette Bisgaard, Anne Poulsdatter Poul Lauritsens ?,Jens Toft, Thoams Krøl, Jens Jensen fra Skrannerup.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 11 of 481788 Laurits Thomassen, husmand Thomas Krøl og Mette Michelsdatter; Anders Andersen Nørregaard, Laurits Krogh, Laurits Pedersen Krøl (LauritsKrøl), Anne Jensdatter Krøl fra Jørsby, Anne Michelsdatter.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-08-A17891789 Anne Pedersdatter, annexbonde Peder Kirkemand og Maren Jensdatter; Poul Jensen Praestegaard, Niels Olufsen Hunderup, Jens Toft, IngerKirkemand, Maren Kirkemand døde 1789.1789 Mette Thomasdatter, gaardmand Thomas Nielsen og Anne Nielsdatter Haugaard Dueholm Gods (Thomas Nielsen Haugaard og AnneNielsdatter, Thomas Haugaard og Anne Nielsdatter); Jens Nielsen, Niels Jensen, Peder Christensen, MarenKirkegaard, Mette Bisgaard.1789 Michel Andersen, tjenestekarl Anders Toft og Mette Andersdatter Anders Halds datter; Jesper Hunderup, Laurits Krogh, Peder Christensen fraSkarregaard, Maren Madsdatter, Mette Poulsdatter Bisgaard.1789 Johanne Jespersdatter, gaardmand Jesper Jespersen og Kirsten Sørensdatter i Øster Hunderup; Karen Jørgensdatter, Sidsel Sørensdatter, JensJørgensen, Michel Erichsen, Jens Lauritsen.17901790 Kirsten Jensdatter, annexbonde Jens Falchsen og Maren Mortensdatter; Sidsel Lauritsdatter Hasselberg, Anne Michelsdatter Schierbech, NielsLauritsen S<strong>Ejerslev</strong>, Jochum Falchsen, Niels Grud døde 1790.1790 Maren Lauritsdatter, gaardmand Laurits Krogh og Anne Pedersdatter; moster Anne Margrethe Pedersdatter, Sidsel Snedker, Svenning Dybdahl,Svenning Krogh, Michel Krogh.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-10-A17911791 Ellen Christensdatter, Christen Poulsen og Bole Christensdatter; Dines Sejersen, Poul Pedersen, Jens Nielsen, Sidsel Svenningsdatter, AnneThomasdatter Krøl døde 1791.1791 Anne Sørensdatter, Søren Hald og Maren Cathrine Pedersdatter; Niels Madsen, Niels Olufsen, Anders Nielsen Kjaergaard, Mads Thomassen ogAnne Michelsdatter (enke).1791 Mette Andersdatter, Anders Andersen og Anne Sørensdatter Nørregaard (Anders Andersen Nørregaard og Anne Sørensdatter, AndersNørregaard og Anne Sørensdatter); Christen Andersen Nørregaard (Christen Nørregaard), Thomas Krøl, NielsAndersen Nørregaard (Niels Nørregaard), Maren Andersdatter Nørregaard (Maren Nørregaard) og JohanneAndersen Nørregaard (Johanne Nørregaard), Thomas Krøl.1791 Joseph Jeppesen, Jeppe Josephsen og Maren Andersdatter; Christen Poulsen, Laurits Krogh, Niels Christensen Smed, Kirsten AndersdatterDissing fra Vester Jølby (Kirsten Dissing), Anne Grud.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-11-A17921792 Michel Jensen, annexbonde Jens Falchsen og Maren Mortensdatter; Søren Jacobsen, Curt Falchsen, Morten Michelsen, Anne Michelsdatter,Anne Grud.1792 Poul Nielsen, gardmand Niels Svenningsen og Maren Poulsdatter Bispegaard (Bisgaard); Thomas Krøl, Jens Toft, Anders Kjaergaard, PederBisgaard, Sidsel Snedker.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-12-A


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 12 of 481792 Kirsten Andersdatter, daglejer Anders Nielsen og Mette Andersdatter Anders Halds datter; Peder Christensen grydemand, Jens Nielsen Toft(Jens Toft), Sidsel Svenningsdatter Snedker (Sidsel Snedker), Mette Poulsdatter Bisgaard (Mette Bisgaard).1792 dødfødt pige, Jesper Øster Hunderup og Kirsten Sørensdatter 1792.1792 Niels Andersen, tjenestekarl Anders Nielsen og Mette Svenningsdatter Snedker Kjaergaard (Anders Nielsen Kjaergaard og MetteSvenningsdatter Snedker, Anders Kjaergaard og Mette Snedker); Niels Svenningsen, Oluf Svenningsen, Peder Nielsen,Anne Nielsdatter, Sidsel Svenningsdatter.1792 Johanne Jensdatter, husmand i Tødsø Jens Frederichsen og Johanne Andersdatter enke i Vester Hunderup (JA tjente i Biarup hos selvejer PederChristensen) (Anders Nørregaard og Johanne Andersdatter), uaegte; Christen Nørregaard, Niels Olufsen, NielsNørregaard, Maren Nørregaard, Anne Nørregaard døde 1792.1792 Maren Christensdatter, gaardmand Christen Søndergaard og Maren Nielsdatter; Jesper Jespersen Øster Hunderup, Niels Olufsen VesterHunderup, Peder Christensen Hunderup, Mette Nielsdatter gaardkone i Dybdahl, Anne Christensdatter.17931793 Else Jensdatter, husmand Jens Tane og Anne Pedersdatter Dueholm Gods; Thomas Haugaard, Niels Olufsen, Niels Madsen, AnneMichelsdatter, Sidsel Svenningsdatter.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-14-A1793 Anders Jeppesen, Jeppe Josephsen og Maren Andersdatter; Peder Sørensen, Niels Christensen Smed, Laurits Krogh, Ingeborg Mortensdatter,Bodil Christensdatter Christen Poulsens ?1793 Laurits Thomassen, gaardmand Haugaard Thomas Nielsen og Anne Nielsdatter (Thomas Nielsen Haugaard og Anne Nielsdatter, ThomasHaugaard og Anne Nielsdatter); Niels Jensen, Jens Nielsen, Niels Madsen, Mette Nielsdatter, Mette Poulsdatter.1793 Jesper Jespersen, Jesper Jespersen og Kirsten Sørensdatter i Øster Hunderup; Jens Jørgensen Sundby, Claus Jørgensen fra Nykøbing, MadsJørgensen Øster Jølby, Maren Sørensdatter fra Flade, Sidsel Josephsdatter fra Flade.1793 Maren Jensdatter, gaardmand Jens Nielsen og Maren Sørensdatter; Peder Sørensen Kirkemand (Peder Kirkemand), Niels Jensen, Laurits Grud,Thomas Haugaard og Anne Nielsdatter (kone), Maren Christensdatter døde 1793.1793 Jens Lauritsen 1793, i Tødsø fra Solberg Laurits Jensen og Johanne Jensdatter; Jens Falchsen, Laurits Krogh, Laurits Grud, Karen Langager, KarenBech: Jens født under foelgende omstaendigheder Maren Bojesen fattig huskone siddende i en Stue i <strong>Ejerslev</strong>, hendesdatter Johanne Jensdatter tjente i Alsted blev der gick med en tjenestekarl i Tødsø, navnlig Laurits Jensen fra Solberg,nu var denne fattige moders fattige datter kommet hjem til sin moder for at ligge der i barselsseng, og fødte til barndreng barn i nat den 6.oct barnet blev da hjemmedøbt i dag og kaldet Jens, barnest dab bliev publ 21dom p: trin,fadderne .1793 Poul Christensen, gaardmand Christen Poulsen og Bole Christensdatter; Jens Nielsen Thøving, Thomas Krøl, Christen Nielsen, Inger Lynggaard,Anne Svenningsdatter Galtrup.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-16-A17941794 Anne Michelsdatter, Michel Christensen og Mette Pedersdatter; Peder Kalhauge S<strong>Ejerslev</strong>, Peder Christensen Skarregaard, Jens Bisgaard,Elisabeth Pedersdatter Jørsby, Inger Sørensdatter.1794 Morten Jensen 1794, annexbonde Jens Falchsen og Maren Mortensdatter; Søren Jacobsen, Curt Falchsen og Jochum Falchsen, MarthaMichelsdatter Schierbech, Anne Grud.1794 Kirsten Andersdatter, Anders Andersen Nørregaard og Anne Sørensdatter i Hunderup (Anders Nørregaard og Anne Sørensdatter. AndersAndersen og Anne Sørensdatter); Johanne Nørregaard, Anne Nørregaard, Christen Nørregaard, Jesper Øster


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 13 of 48Hunderup, Christen Søndergaard.1794 Kirsten Jensdatter, Jens Tane og Anne Pedersdatter; Peder Hald, Søren Michelsen Hald (Søren Hald), Sven Tranekjaer fra Nykøbing, MarenMichelsdatter Tane, Anne Nielsdatter Handgaard, døde 1794.1794 Mette Christensdatter, Søndergaard Christen Christensen og Maren Nielsdatter Krogh i Hunderup (Christen Christensen Søndergaard og MarenNielsdatter Krogh, Christen Søndergaard og Maren Krogh); Svenning Dybdahl, Svenning Krogh, Niels OlufsenHunderup, Sidsel Krogh, Sidsel____.1794 Sidsel Nielsdatter, Niels Svenningsen og Maren Poulsdatter; Oluf Snedker, Thomas Bisgaard, Peder Bisgaard, Maren Svenningsdatter, MetteBisgaard.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-13-A17951795 Kirsten Andersdatter, Anders Nielsen Toft og Mette Andersdatter (Anders Toft og Mette Andersdatter, Anders Nielsen og Mette Andersdatter);Peder Hald, Jens Toft fra Jørsby, Michel Grydemand, Sidsel Svenningsdatter, Mette Bisgaard.1795 Poul Christian Thomassen, Thomas Krøl og Anne Poulsdatter; Christen Poulsen, Christen Poulsen fra Vester Hunderup, Niels Svenningsen,Kirsten Thomasdatter, Birgithe Poulsdatter.1795 Morten Jensen, Jens Falchsen og Maren Mortensdatter; Curt Falchsen, Morten Schierbech, Søren Jacobsen Jørsby, Anne Michelsdatter, AnneMortensdatter.1795 Mette Lauritsdatter, Laurits Krogh og Anne Pedersdatter, tvilling Christen Poulsen, Jeppe Josephsen, Laurits Poulsen, Anders Lauritsen,Christen Søndergaard i Hunderup, Svenning Dybdahl, Anders Dam, Christen Krogh, Niels Skraedder i Tødsø, AnneMargrethe.1795 Sidsel Jeppesdatter, Jeppe Josephsen og Maren Andersdatter; Poul Damgaard, Niels Smed, Peder Kirkegaard, Johanne Andersdatter fraHunderup.1795 Peder Jensen, Jens Michelsen og Anne Pedersdatter; Anders Nørregaard fra Hunderup, Christen Søndergaard, Niels Olufsen fra Hunderup,Maren Thomasdatter Klit (Maren Klit), Karen Pedersdatter fra Flade.17961796 Saxo Aschanius Fogh, skoleholder Christian Henrich Fogh og Elisabeth Nysom; Christen Toft skoleholder i Jørsby, Peder Christensen, ThomasBisgaard, mad: Pievelius fra Flade, jom: Sommer.1796 Sidsel Sørensdatter, Søren Madsen og Maren Cathrine; Niels Michelsen fra Jørsby, Niels Thom fra S<strong>Ejerslev</strong>, Thomas Bisgaard, IngerMichelsdatter.1796 Ellen Christensdatter, Christen Poulsen og Bodil Christensdatter; Jens Nielsen Tøving, (Søren Leth) Søren Dinesen Leth fra Galtrup, ThomasBisgaard, Inger Dinesdatter fra Galtrup.1796 Anne Christensdatter, Christen Søndergaard og Maren Nielsdatter i Vester Hunderup; Svenning Dybdahl af S<strong>Ejerslev</strong>, Svenning Krogh, NielsOlufsen, Sidsel Christensdatter af Jørsby, Maren Christensdatter.17971797 Anders Andersen, Anders Andersen Skaergaard og Anne Sørensdatter Vester Hunderup (Anders Andersen og Anne Sørensdatter, AndersSkaergaard og Anne Sørensdatter); Christen Pedersen, Niels Olufsen, Peder Christensen af Vester Hunderup, AnneNørregaard, Maren Andersdatter fra Sejrslev, Maren Andersdatter fra S<strong>Ejerslev</strong>.1797 Christen Jensen, Jens Falchsen og Maren Mørtensdatter; Peder Christensen, Morten Schierbech, Curt Falchsen af S<strong>Ejerslev</strong>, MarthaMichelsdatter.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 14 of 481797 Anders Andersen, Anders Toft og Mette Andersdatter; Peder Christensen Skarregaard, Niels Madsen, Peder Hald, Mette Roersdatter, AnneMichelsdatter.1797 Thor Christian Christensen, Christen Poulsen og Bodil Christensdatter; Jens Nielsen Tøving, Christen Christensen Balle fra Galtrup, PederChristensen fra S<strong>Ejerslev</strong>, skoleholderen Elisabeth Cathrine Fogh, Anne Christensdatter Balle fra Galtrup.1797 Christine Nielsdatter, Niels Olufsen og Maren Thomasdatter i Vester Hunderup; Christen Søndergaard, Anders Nørregaard, Peder Christensen,Christine Marie Thomasdatter, Anne Thomasdatter.1797 Anders Lauritsen, Laurits Krogh og Anne Pedersdatter; Poul Damgaard, Peder Dam, Michel Krogh, Else Poulsdatter, Anne Margrethe ____.1797 Jens Nielsen, Niels Svenningsen og Marie Poulsdatter; Thomas Krøl, Oluf Svenningsen, Thomas Bisgaard, Anne Thomasdatter, MettePoulsdatter.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-18-A17981798 Falch Jensen, Jens Falchen og Maren Mortensdatter; døde 1798.1798 Michel Thomassen, Thomas Krøl og Anne Poulsdatter; Jens Madsen af Jørsby, Niels Svenningsen, Laurits Bisgaard, Anne Poulsdatter, BodilChristensdatter.1798 Karen Jensdatter 1798, Jens Have og Anne Pedersdatter, tvilling;1798 Christine Jensdatter, Jens Have og Anne Pedersdatter, tvilling; Anders Pedersen, Anders Toft, Peder Hald, Maren Thomasdatter, ElisabethPedersdatter.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-18-A<strong>1799</strong><strong>1799</strong> Svenning Jensen, Jens Falchsen og Maren Mortensdatter; Anders Degn, Peder Christensen, Niels Madsen, Mette Jacobsdatter, AnneMortensdatter.<strong>1799</strong> Niels Lauritsen, Laurits Grud og ____, Thomas Haugaard, Anders Lauritsen, Niels Jensen, Mette Nielsdatter, Jens Bisgaard.<strong>1799</strong> Johanne Christine Nielsdatter, Niels Olufsen og ____; Jesper Jespersen, Laurits Andersen, Niels Poulsen, Anne Thomasdatter, Christen Taarup.<strong>1799</strong> Jens Nielsen, Niels Christensen og Else Jensdatter Hunderup; tvilling?<strong>1799</strong> Christine Nielsdatter, Niels Christensen og Else Jensdatter Hunderup; tvilling? Christen Søndergaard, Jens Nielsen, Morten Schierbech, MarthaMichelsdatter, Jeppe Jeppesen.<strong>1799</strong> Poul Thomassen, Thomas Krøl og ____; Laurits Pouslen, Niels Svenningsen. Anders Lauritsen, Else Poulsdatter, Anne Thomasdatter.<strong>1799</strong> Søren Christensen, Christen Poulsen og ____; Jens Nielsen af Tøving, Søren Dinesen af Galtrupgaard, Laurits Bisgaard, Anne PoulsdatterDamgaard, Inger Dinesdatter.<strong>1799</strong> Inger Marie Pedersdatter, Peder Mortensen og ____; Poul Damgaard, Jens Bisgaard, Søren Bach, Maren Thybo, Anne Thomasdatter Krøl (AnneKrøl).EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-19-A


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 15 of 48END of<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong> FØDDE <strong>1799</strong>


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 16 of 48EJERSLEV Jørsby S<strong>Ejerslev</strong><strong>1760</strong> KONFIRMEREDE 1793.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K07-48-A1761 S<strong>Ejerslev</strong>1745 Peder Vadskjaer Mumtofte 16aar hus paa Sø 1761.1745 Jens Møller Vester Vanned 16aar Nørre Draaby 1761.1742 Svenning Madsen Jørsby 19aar <strong>Ejerslev</strong> 1761.1764 Laurits Dybdahl 17aar 1761.1741 Niels Marcussen Hasselberg 20aar 1761.1740 Peder Hansen Hasselberg 21aar 1761.1743 Arent Pedersen Hasselberg 18aar 1761.1740 Knud Jensen <strong>Ejerslev</strong> 21aar 1761.1742 Laurits Toft Jørsby 19aar Thisted 1761.1742 Else Pedersdatter S<strong>Ejerslev</strong> 19aar 1761.1742 Anne Bach Hassing i Thy 19aar 1761.1739 Anne Chrtistine Hansdatter Hasselberg 22aar 1761.1742 Johanne Nielsdatter Overgaard Hannes 19aar 1761 Hasselberg.1742 Dorthe Lauritsdatter Nørre Draaby 19aar 1761 Hasselberg.1744 Bodil Lauritsdatter Nørre Draaby 17aar 1761 Hasselberg.1745 Anne Pedersdatter Søndergaard Hasselberg 16aar 1761.1741 Anne Svenningsdatter Jørsby 20aar Hasselberg 1761.1744 Mette Jensdatter S<strong>Ejerslev</strong> 17aar 1761.1761 <strong>Ejerslev</strong>1741 Anders Damgaard <strong>Ejerslev</strong> 20aar 1761.1744 Peder Kirkemand <strong>Ejerslev</strong> 17aar 1761.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 17 of 481742 Anne Kirkemand <strong>Ejerslev</strong> 19aar 1761.1739 Maren Poulsdatter <strong>Ejerslev</strong> 22aar 1761.1741 Anne Jensdatter <strong>Ejerslev</strong> 20aar 1761.1742 Anne Michelsdatter <strong>Ejerslev</strong> 19aar 1761 Vester Hunderup.1744 Anne Pedersdatter Øster Hunderup 17aar 1761.1742 Margrethe Nielsdatter Gullerup 19aar 1761 <strong>Ejerslev</strong>.1761 Jørsby1741 Niels Sørensen Hede Heden 20aar 1761.1745 Peder Jensen 16aar 1761.1742 Jens Toft Jørsby 19aar 1761.1744 Christen Toft 17aar 1761.1744 Thomas Krøl 17aar 1761.1743 Jens Sørensen Flade 18aar 1761 Jørsby.1740 Niels Langager <strong>Ejerslev</strong> 21aar 1761 Jørsby.1741 Johanne Jensdatter Heden 20aar 1761.1744 Johanne Svenningsdatter Jørsby 17aar 1761.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K07-50-A1763 S<strong>Ejerslev</strong>1747 Christen Thomassen Sø Mumtoft 16aar 1763 kom til Thy.1745 Niels Sørensen Fredsø 18aar 1763 i Praestegaarden.1745 Christen Andersen Krogh S<strong>Ejerslev</strong> 18aar 1763.1745 Peder Pedersen S<strong>Ejerslev</strong> 18aar 1763 Schierbech.1741 Mads Christensen S<strong>Ejerslev</strong> 19aar 1763 Hasselberg.1742 Peder Michelsen Balle Skranderup 19aar 1763 S<strong>Ejerslev</strong>.1745 Christen Svenningsen <strong>Ejerslev</strong> 18aar 1763 Skarregaard.1746 Thomas Christensen Schierbech 17aar 1763.1744 Michel Bondesen Hasselberg 19aar 1763.1745 Peder Marcussen Hsselberg 18aar 1763.1743 Curt Hansen Hasselberg 20aar 1763 Faegge Klit.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 18 of 481745 Karen Nielsdatter Bach Hassing 18aar 1763.1746 Bodil Christensdatter Schierbech 17aar 1763.1748 Karen Christensdatter Schierbech 15aar 17631746 Anne Dorthe Pedersdatter Wüle 17aar 1763 Faegge Klit.1746 Christine Christensdatter Møller Vester Vandet Sogn 17aar 1763 Sø Mølle.1744 Birgithe Marie Hansdatter Hasselberg 19aar 1763.1746 Kirsten Sørensdatter Nørre Draaby 17aar 1763.1745 Sidsel Lauritsdatter 16aar 1763.1763 <strong>Ejerslev</strong>1740 Niels Sørensen bror til samme <strong>Ejerslev</strong> 23aar 1763.1742 Niels Sørensen bror til samme <strong>Ejerslev</strong> 21aar 1763.1745 Christen Poulsen 18aar 1763.1744 Niels Andersen Vester Hunderup 19aar 1763 <strong>Ejerslev</strong>.1743 Kirsten Jensdatter <strong>Ejerslev</strong> 20aar 1763.1744 Inger Jensdatter <strong>Ejerslev</strong> 19aar 1763 S<strong>Ejerslev</strong>.1746 Inger Sørensdatter Kirkemand <strong>Ejerslev</strong> 17aar 1763.1746 Inger Michelsdatter Dybdahl <strong>Ejerslev</strong> 17aar 1763.1746 Maren Sørensdatter <strong>Ejerslev</strong> 17aar 1763.1746 Karen Pedersdatter Øster Hunderup 17aar 1763.1746 Kirsten Andersdatter Vetser Hunderup 17aar 1763 <strong>Ejerslev</strong>.1745 Anne Nielsdatter Gullerup 18aar 1763 Vester Hunderup.1742 Maren Christensdatter S<strong>Ejerslev</strong> 21aar 1763 Vester Hunderup.1763 Jørsby1744 Maren Lauritsdatter Toft Jørsby 19aar 1763.1741 Maren Madsdatter Hanstholm 22aar 1763 Jørsby.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K07-51-A1765 S<strong>Ejerslev</strong>1744 Peder Christensen S<strong>Ejerslev</strong> 21aar 1765.1747 Svenning Jensen Dybdahl 18aar 1765.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 19 of 481747 Søren Hansen Hasselberg 18aar 1765.1749 Dorthe Rohsted Solberg 16aar 1765 til Nykøbing.1747 Sidsel Pedersdatter Soender Hasselberg 18aar 1765.1747 Sidsel Marcusdatter Hasselberg 18aar 1765.1765 <strong>Ejerslev</strong>1748 Svenning Jensen <strong>Ejerslev</strong> 17aar 1765.1748 Søren Michelsen Dybdahl <strong>Ejerslev</strong> 17aar 1765 Faegge Klit.1746 Maren Nielsdatter Haugaard <strong>Ejerslev</strong> 19aar 1765.1748 Maren Nielsdatter <strong>Ejerslev</strong> 17aar 1765.1747 Maren Svenningsdatter 18aar 1765 Vester Hunderup.1765 Jørsby1747 Niels Justsen Fur 18aar 1765 Jørsby.1747 Sidsel Lauritsdatter Toft Jørsby 18aar 1765.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K07-52-A1766 S<strong>Ejerslev</strong>1742 Niels Madsen Hanstholm 24aar 1766 skulle til <strong>Ejerslev</strong> at aegte.1746 Jens Jensen Skranderup 20aar 1766 skulle til <strong>Ejerslev</strong> at aegte.1749 Anders Lauritsen Vester Nørre Draaby 17aar 1766 Hasselberg.1744 Mette Madsdatter Hanstholm 22aar 1766 S<strong>Ejerslev</strong>.1747 Anne Jensdatter Overgaard S<strong>Ejerslev</strong> 19aar 1766 Faegge Klit.1748 Kirsten Sørensdatter Nørre Draaby 18aar 1766.1749 Kirsten Nielsdatter Toft Jørsby (Kirsten Toft) 17aar 1766 S<strong>Ejerslev</strong>.1744 Christen Pedersen i S<strong>Ejerslev</strong> 22aar 1766 S<strong>Ejerslev</strong> + cant read.1768 S<strong>Ejerslev</strong>1749 Niels Jensen Bondesen Hasselberg 19aar 1768.1 748 Niels Poulsen Øster, Hasselberg 20aar 1768.1748 Jens Rolighed S<strong>Ejerslev</strong> 20aar 6maa 1768 i Hasselberg.1749 Jens Pedersen S<strong>Ejerslev</strong> 19aar 6maa 1768.1747 Poul Andersen S<strong>Ejerslev</strong> 21aar 1768.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 20 of 481747 Michel Krogh S<strong>Ejerslev</strong> 21aar 1768.1751 Laurits Krogh 17aar 6maa S<strong>Ejerslev</strong> 1768 Schierbech.1747 Christen Nielsen Bach Hassing 21aar 1768 S<strong>Ejerslev</strong>.1749 Jens Nielsen Redsted Frøslev 19aar 6maa 1768 S<strong>Ejerslev</strong>.1750 Laurits Falchsen <strong>Ejerslev</strong> 18aar 6maa 1768 <strong>Ejerslev</strong>.1751 Poul Nielsen Ødegaard Jørsby 17aar 1768 tjener paa Sø Gods.1750 Svenning Nielsen Krogh Nørre Draaby 18aar 1768.1750 Karen Jensdatter S<strong>Ejerslev</strong> 18aar 1768 tjener i <strong>Ejerslev</strong>.1750 Anne Marcusdatter Hasselberg 18aar 1768.1752 Maren Pedersdatter Hanstholm 16aar 1768.1751 Anne Pedersdatter Hanstholm 17aar 1768.1750 Anne Nielsdatter Redsted Frøslev 18aar 1768 S<strong>Ejerslev</strong>.1768 <strong>Ejerslev</strong>1752 Niels Øster Hunderup Øster Hunderup 16aar 6maa 1768.1749 Anne Nielsdatter Haugaard <strong>Ejerslev</strong> 19aar 1768.1749 Else Poulsdatter <strong>Ejerslev</strong> 19aar 1768.1749 Johanne Sørensdatter <strong>Ejerslev</strong> 19aar 1768.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K07-53-A1770 S<strong>Ejerslev</strong>1752 Jens Pedersen Krøl i Nørre Draaby 18aar 1770.1752 Jens Nielsen Bach Hassing 18aar 1770 S<strong>Ejerslev</strong>.1753 Peder Poulsen S<strong>Ejerslev</strong> 17aar 1770.1752 Anders Christensen Tøgtrup 18aar 1770.1752 Christen Jensen Dybdahl Dybdahl 18aar 1770.1750 Poul Christensen Schierbech 20aar 1770.1752 Peder Christensen Flade 18aar 1770 Skarregaard.1753 Jens Poulsen Smed Hasselberg 17aar 6maa 1770.1752 Anders Falchsen Hasselberg 18aar 1770.1751 Svenning Poulsen Øster Hasselberg 19aar 1770.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 21 of 481750 Jacob Hansen Hasselberg 20aar 1770.1751 Maren Pedersdatter S<strong>Ejerslev</strong> 19aar 1770.1752 Anne Pedersdatter Søndergaard S<strong>Ejerslev</strong> 18aar 1770.1754 Sidsel Pedersdatter Søndergaard S<strong>Ejerslev</strong>16aar 1770.1753 Karen Nielsdatter Tødsø 17aar 6maa 1770 tjener i S<strong>Ejerslev</strong>.1745 Karen Madsdatter Hanstholm 25aar 1770 Dybdahl.1752 Karen Pedersdatter Søndergaard Hasselberg 18aar 1770.1752 Maren Marcusdatter Hasselberg 18aar 1770.1770 <strong>Ejerslev</strong>1750 Jens Nielsen <strong>Ejerslev</strong> 20aar 1770.1752 Anders Pedersen Hald (Anders Hald) 18aar 1770 i <strong>Ejerslev</strong>.1770 Jørsby1753 Niels Christensen Tøgstrup S<strong>Ejerslev</strong> 17aar 1770 Jørsby.1752 Mette Michelsdatter Jørsby 18aar 1770.1752 Mette Nielsdatter Rakkeby Jørsby 20aar 1770.1751 Anne Mourtisdatter Jørsby 19aar 1770.1753 Maren Nielsdatter Toft Jørsby 1770 Vester Hunderup.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K07-54-A1772 S<strong>Ejerslev</strong>1754 Hans Christensen Møller Saebygaard Mølle 18aar 1772 Søgaard.1754 Peder Degn Tøgstrup S<strong>Ejerslev</strong> 18aar 1772 Hasselberg.1755 Niels Lauritsen S<strong>Ejerslev</strong> 17aar 1772 Skranderup.1755 Christen Poulsen S<strong>Ejerslev</strong> 17aar 1772 praestegaarden.1756 Søren Poulsen S<strong>Ejerslev</strong> 16aar 1772.1754 Peder Sørensen v: Roersen Nørre Draaby 18aar 1772.1754 Jens Jensen Nørre Draaby 18aar 1772.1755 Poul Lauritsen Vester Nørre Draaby 17aar 1772.1753 Oluf Jensen v: Bonderup Hasselberg 19aar 1772.1754 Peder Kjaergaard Hasselberg 18aar 1772.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 22 of 481755 Curt Falchsen Hasselberg 17aar Schierbech 1772.1753 Søren Poulsen Øster Hasselberg 19aar S<strong>Ejerslev</strong> 1772.1753 Maren Jensdatter Overgaard S<strong>Ejerslev</strong> 19aar 1772.1753 Inger Thomasdatter S<strong>Ejerslev</strong> 19aar 1772 Dybdahl 1772.1754 Else Mortensdatter Rolighed S<strong>Ejerslev</strong> 18aar 1772 Sønder Draaby.1754 Maren Christensdatter Krogh Nørre Draaby 18aar 1772.1755 Mette Jensdatter Nørre Draaby 17aar 1772.1754 Maren Poulsdatter Bro Hasselberg 18aar 1772.1754 Maren Pedersdatter Bro Hasselberg 18aar 1772.1754 Kirsten Hansdatter Hasselberg 18aar 1772.1755 Else Marcusdatter Hasselberg 17aar 1772 S<strong>Ejerslev</strong>.1772 <strong>Ejerslev</strong>1752 Peder Pedersen Dam <strong>Ejerslev</strong> 20aar 1772.1753 Christen Sørensen <strong>Ejerslev</strong> 19aar 1772.1753 Thomas Nielsen <strong>Ejerslev</strong> 19aar 1772.1754 Niels Svenningsen <strong>Ejerslev</strong> 18aar 1772.1755 Svenning Jensen Langager <strong>Ejerslev</strong> 17aar 1772 Haugaard.1753 Niels Andersen Nørregaard Hunderup 19aar 1772.1755 Johanne Andersdatter Nørregaard Hunderup 17aar 1772.1754 Maren Sørensdatter Kirkemand <strong>Ejerslev</strong> 18aar 1772.1772 Jørsby1754 Peder Josephsen Jørsby 18aar 1772.1754 Peder Mouritsen Jørsby 18aar 1772.1754 Anne Nielsdatter Rakkeby Jørsby 18aar 1772 Sønder Draaby.1754 Karen Michelsdatter Jørsby 18aar 1772.1756 Johanne Mouritsdatter Jørsby 16aar 1772.1756 Anne Josephsdatter Jørsby 16aar 1772.1755 Anne Nielsdatter Ødegaard 17aar 1772 Jørsby.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K07-55-A


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 23 of 481774 S<strong>Ejerslev</strong>1755 Svenning Christensen Schierbech 19aar 1774.1755Niels Lauritsen Flade 19aar 1774aar Skarregaard.1756 Peder Andersen Krogh S<strong>Ejerslev</strong> 18aar 1774.1757 Anne Pedersdatter Thisted Skranderup 17aar 1774.1757 Maren Pedersdatter Søndergaard Hasselberg 17aar 1774.1758 Maren Marcusdatter Hasselberg 16aar 1774.1757 Mette Nielsdatter Krogh Nørre Draaby 17aar 1774.1756 Maren Christensdatter Sallingbo Nørre Draaby 18aar 1774 Dybdahl.1757 Anne Christensdatter Degn S<strong>Ejerslev</strong> 17aar 1774.1774 <strong>Ejerslev</strong>1758 Kirsten Pedersdatter Hald (Kirsten Hald) <strong>Ejerslev</strong> 16aar 6maa 1774 Øster Hunderup.1774 Jørsby1757 Christen Michelsen Sallingbo Jørsby 17aar 6maa 1774.1757 Christen Christensen Stad (Christen Stad) Sallinge 17aar 1774 Jørsby.1757 Maren Clemedsdatter Jørsby 17aar 6maa 1774.1757Hedvig Nielsdatter Jørsby 17aar 1774 <strong>Ejerslev</strong>1757 Anne Michelsdatter Jørsby 17aar 1774.1757 Kirsten Madsdatter Jørsby 17aar 1774.1775 S<strong>Ejerslev</strong>1756 Peder Hanstholm Hanstholm 19aar 1775.1756 Jens Nielsen Toft (Jens Toft) Jørsby 19aar 1775 Skranderup.1758 Dorthe Redsted Skranderup 17aar 1775 Nørre Draaby.1775 <strong>Ejerslev</strong>1756 Jens Bisgaard <strong>Ejerslev</strong> 19aar 1775.1775 Jørsby1757 Ellen Christensdatter Krøl Jørsby 18aar 1775EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K07-57-A1777 <strong>Ejerslev</strong>


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 24 of 481761 Enevold Roested, salig Proust Rohsted aeldste søn 16aar 1777.1758 Anders Pedersen Søndergaard (Anders Søndergaard), (Peder Søndergaard) Peder Andersen Søndergaard i S<strong>Ejerslev</strong> Sø 19aar 1777.1759 Thomas Pedersen Kjaergaard Hasselberg (Thomas Kjaergaard), Peder Kjaergaard Hasselberg 18aar 1777.1759 Peder Michelsen Sallingbo (Peder Sallingbo) Jørsby, salig Michel Christensen Sallingbos enke 18aar 1777.1759 Jochum Falchsen Hasselberg, Falch Curtsen i Hasselberg mad: Praedeman 18aar 1777.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K07-58-A1761 Jens Christian Lauritsen, Laurits Christensen i Jørsby Nygaard paa Ammitzbøl 16aar 1777.1759 Jens Madsen Jørsby, Mads Jensen Jørsby 18aar 1777.1757 Anders Sørensen Gjerslev Søren Nielsen Gjerslev Frøslevgaard 20aar 1777.1759 Anders Clemedsen Jørsby, Clemed Andersen 18aar 1777.<strong>1760</strong> Christen Andersen Nørregaard, stedfader Jens Andersen 17aar 1777.<strong>1760</strong> Joseph Jensen Nørre Draaby, Jens Jensen Nørre Draaby paa Søgaard 17aar 1777.<strong>1760</strong> Maren Andersdatter Skaarup, salig Anders Skaarup i Nykøbing paa Nygaard 1777.<strong>1760</strong> Anne Pedersdatter <strong>Ejerslev</strong>, stedfader Anders Jensen gaardmand 17aar 1777.1758 Else Pedersdatter Bro, stedfader Hans Jensen Hasselberg 19aar 1777.1759 Maren Jensdatter Hasselberg 18aar hos broder Oluf Jensen i Hasselberg 1777.1759 Maren Nielsdatter Støffing 18aar Niels Støffing 18aar 1777.<strong>1760</strong> Maren Christendatter, Christen ____ i S<strong>Ejerslev</strong> 17aar 1777.1759 Anne Poulsdatter S<strong>Ejerslev</strong> Poul Christensen S<strong>Ejerslev</strong> 18aar 1777.1759 Sidsel Svenningsdatter Snedker (Sidsel Snedker), Svenning Snedker i <strong>Ejerslev</strong> 18aar 1777.<strong>1760</strong> Mette Svenningsdatter Snedker (Mette Snedker), Svenning Snedker i <strong>Ejerslev</strong> 17aar 1777.1759 Maren Poulsdatter Bisgaard (Maren Bisgaard), Poul Bisgaard i <strong>Ejerslev</strong> 18aar 1777.1761 Sophie Sørensdatter Flade, Søren Sørensen paa Nandrup 16aar 1777.<strong>1760</strong> Maren Cathrine Hasselberg, Peder Michelsen et menneske ikke af sønderligt død. Oluf Boisen i Hasselberg, 1777.1759 Anne Lauritsdatter, Laurits Tømmermand i S<strong>Ejerslev</strong> 18aar 1777.1759 Inger Jensdatter Fisker Jørsby (Inger Fisker), Jens Nielsen paa Ammitzbøls Gods 18aar 1777.1759 Sidsel Christensdatter Søndergaard (Sidsel Søndergaard), Christen Søndergaard i Vester Hunderup 18aar 1777.<strong>1760</strong> Anne Sørensdatter Alsted i Jørsby, salig Søren Svenningsen paa Duehol, 17aar 1777.1757 Niels Haring Sundby, hos Jacob i Gullerup 20aar 1777.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 25 of 481761 Niels Sørensen Gullerup, Søren Gullerup gaardmand i Bjergby, 16aar 1777.1761 Michel Christensen Vestergaard fra Bjergby (Michel Vestergaard), Christen Michelsen sognefoged i Bjergby,16aar 1777.<strong>1760</strong> Jens Jegind fra Bjergby, stedfader Christen Sørensen gaardmand i Bjergby, 17aar 1777.1758 Mads Jensen Kaastrup fra Mollerup, tjener Christen Bach i Alsted , Damgaard Gods, 19aar 1777.1758 Mads Michelsen født i Fjallerslev, salig Michel Nielsen i Fjallerslev paa Damgaard Gods, 19aar 1777.1758 Anne Pedersdatter Øster (Anne Øster), Peder Poulsen i Gullerup Sø Gods, 19aar 1777.<strong>1760</strong> Anne Thøgersdatter Skaarup, salig Thøger Madsen i Skaarup tjener hos Hans Pedersen i Skarum paa Ullerup Gods, 17aar 1777.1778 Jørsby<strong>1760</strong> Peder Pedersen Skrannerup, Peder Smed Sø Gods, 18aar 1778.1762 Niels Olufsen Vester Hunderup, Oluf Nielsen Duholm Gods, 16aar 1778.<strong>1760</strong> Jens Poulsen Hasselberg, Poul Smed, 18aar 1778.1761 Jens Marcussen, Marcus Nielsen, 18aar 1778.1759 Jacob Christensen Degn, Christen Degn, 19aar 1778.<strong>1760</strong> Jens Falchsen, Falch Curtsen hos mad: Praedeman, 18aar 1778.<strong>1760</strong> Rasmus Thomassen Gadegaard, Thomas Gadegaard, hos Jørgen Madsen, 18aar 1778.1761 Christen Joensen Hasselberg, Joen Hasselberg Niels Olufsen, 17aar 1778.<strong>1760</strong> Peder Christensen S<strong>Ejerslev</strong>, Christen Pedersen, 18aar 1778.1762 Anders Toft 16aar, Niels Toft i Jørsby, 16aar 1778.1761 Christen Michelsen Hasselberg, Michel Jensen hos Jacob Sø, 17aar 1778.1761 Christen Christensen Vester Hunderup, Christen Søndergaard Ullerup, 17aar 1778.<strong>1760</strong> Jens Michelsen Hasselberg, salig Michel Jensen, 18aar 1778.1762 Karen Jensdatter Skrannerup, Jens Skammelsen Sø Gods, 16aar 1778.<strong>1760</strong> Else Lauritsdatter Tommerup, Laurits Tommerup hos Praesteman, 18aar 1778.1762 Margrethe Hardsdatter, Hard Andersen Lund Gods, 16aar 1778.1761 Anne Christensdatter Degn, Christen Degn, 17aar 1778.<strong>1760</strong> Else Nielsdatter Rocheman (Else Rocheman), Niels Rocheman paa Ammitzbøls Gods, 18aar 1778.1762 Maren Andersdatter Nørregaard (Maren Nørregaard), Anders Nørregaard Ullerup Gods, 16aar 1778.<strong>1760</strong> Maren Pedersdatter Kjaergaard (Maren Kjaergaard), Peder Kjaergaard Sø Gods, (naevnes Haring cant read), 18aar 1778.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 26 of 481763 Mette Schierbech (Mette Mortensdatter Schierbech), Morten Schierbech salig, 15aar 6maa 1778.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K08-03-A17791763 Christen Jørgensen Sønder Draaby, Jørgen __ Sønder Draaby Sø Gods, 16aar 1779.1762 Oluf Svenningsen Snedker <strong>Ejerslev</strong>, Svenning Snedker i <strong>Ejerslev</strong> Ullerup Gods, 17aar 1779.1762 Laurits Nielsen Grud (Laurits Grud) <strong>Ejerslev</strong>, Niels Grud <strong>Ejerslev</strong> Dueholm Gods, 17aar 1779.1771 Thomas Poulsen Bisgaard (Thomas Bisgaard), Poul Bisgaard <strong>Ejerslev</strong> Sø Gods, 18aar 1779.1771 Michel Nielsen Kjaergaard (Michel Kjaergaard), Niels Kjaergaard i Hasselberg Sø Gods, 18aar 1779.1762 Niels Madsen <strong>Ejerslev</strong>, Mads Thomassen i <strong>Ejerslev</strong> husbonde paa Dueholm Gods 17aar 1779.1763 Stephen Clemedsen Jørsby, Clemed Andersen i Jørsby paa Ammitzbøls Goods 16aar 1779.1763 Grethe Pedersdatter Smed 16aar, Peder Roaldsen Sund i Skrannerup Sø Gods, 16aar 1779.1761 Maren Svenningsdatter Snedker, Svenning Snedker i <strong>Ejerslev</strong>, 18aar 1779.1762 Mette Andersdatter Hald (Mette Hald), Anders Hald i <strong>Ejerslev</strong> Ullerup Gods, 17aar 1779.1762 Anne Madsdatter Jørsby, Mads Jensen i Jørsby død, Laurits Ammitzbøls Gods, 17aar 1779.1762 Anne Pedersdatter Hald <strong>Ejerslev</strong> (Anne Hald), Peder Hald Ullerup Gods, 17aar 1779.1763 Else Christensdatter Yoed, Yoed Christen hos praesten, 16aar 1779.1764 Maren Justsdatter Ellehøj, Just Christensen Jørsby paa Ullerup Gods 15aar 1779.1762 Anne Christensdatter Stade (Anne Stade), Christen Pedersen Stade (Christen Stade) Jørsby Ammitzbøl Gods, 17aar 1779.1763 Elisabeth Pedersdatter Skrannerup, Peder Andersen Ullerup Gods, 16aar 1779.1762 Anne Christensdatter Bisgaard Lødderup tjente Christen Rolighed, fader: Christen Bisgaard Lødderup Højris Gods, 17aar 1779.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K08-05-A17801764 Anders Christensen S<strong>Ejerslev</strong>, Christen Andersen slevejer, 16aar 1780.1764 Niels Poulsen, Poul Nielsen i Sønder Draaby død, Sø Gods Niels Bach, 16aar 1780.1764 Mette Christensdatter Degn 16aar, Christen Degn Sø Gods, 16aar 1780.1765 Grethe Lauritsdatter S<strong>Ejerslev</strong> (Grethe Tømmermand), Laurits Tømmermand praestegaarden, 15aar 6maa 1780.1763 Anne Jensdatter Smed, Jens Smed i Sønder Draaby, Sø Gods 17aar 1780.1765 Anne Mortensdatter Schierbech, Morten Svenningsen Schierbech, 15aar 1780.1764 Peder Poulsen Bisgaard (Peder Bisgaard), Poul Bisgaard i <strong>Ejerslev</strong> 16aar 1780.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 27 of 48EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K08-06-A17821764 Peder Thomassen S<strong>Ejerslev</strong>, Thomas Gadegaard død Sø Gods, 18aar 1782.1767 Mourits Olufsen Jørsby, Oluf Nielsen Boier i Nygaard, 15aar 1782.1763 Jacob Falchsen Hasselberg, mad: praesteman i Oddersbyl, 19aar 1782.1763 Mads Madsen Sønder Draaby, Mads Pedersen Nandrup Gods, 19aar 1782.1762 Peder Nielsen Hasselberg, Niels Michelsen Hasselberg Sø Gods, 20aar 1782.1764 Peder Michelsen Prae___, Michel Jensen Prae___ Sø Gods, 18aar 1782.1765 Anne Nielsdatter Jørsby, Niels Thomassen Rocheman fra Nygaard Gods 17aar 1782.1767 Else Jeppesdatter Jørsby, Jeppe Nielsen fra Ullerup Gods 15aar 1782.1766 Anne Nielsdatter Hasselberg (Peder Nielsens søster), Niels Michelsen Hasselberg 16aar 1782.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K08-10-A17841768 Laurits Jensen Sønder Draaby, Jens Sørensen Smed, 16aar 1784.1767 Peder Christensen, Christen Peersen Skade i Jørsby, 17aar 1784.1767 Jens Madsen, Mads Jensen Jørsby, 17aar 1784.1768 Claus Justsen, Just Christensen i Jørsby 16aar 1784.1768 Anne Nielsdatter Grud, Niels Sørensen Grud I <strong>Ejerslev</strong>, 1784.1768 Grethe Olufsdatter Boier (Grethe Boier), Oluf Nielsen Boier i Jørsby, 16aar 1784.1766 Maren Clemedsdatter, Clemed Andersen, 18aar 1784.1765 Maren Madsdatter, Mads Thomassen i <strong>Ejerslev</strong>, 19aar 1784.1765 Else Pedersdatter Grud (Else Grud), Peder Thomassen i Thyland moder er huskone i <strong>Ejerslev</strong>, 19aar 1784.1764 Mette Pedersdatter, Peder Andersen i Skrannerup, 20aar 1784.1766 Johanne Jensdatter <strong>Ejerslev</strong>, Jens Pedersen Høj 18aar 1784.____ Niels Pedersen Kallehave (Kalhauge) 1784.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K08-13-A1785 naevnes S<strong>Ejerslev</strong>, Nyholm, Flade, Sønder Draaby.1768 Peder Christensen fra S<strong>Ejerslev</strong>, Christen Andersen i S<strong>Ejerslev</strong>, 17aar 1785.1770 Niels Pedersen Kallehave (Kalhauge), Peder Kallehave (Kalhauge) i S<strong>Ejerslev</strong>, 15aar 1785.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 28 of 481770 Laurits Svenningsen snedker fra <strong>Ejerslev</strong>, Svenning Snedker <strong>Ejerslev</strong> Ullerup død, 15aar 1785.1769 Jens Christensen Sønder Draaby, Christen Thomassen i Sønder Draaby død, 16aar 1785.1768 Christen Christensen Skraedder S<strong>Ejerslev</strong>, Christen Skraedder Hanstholm, 17aar 1785.1769 Niels Jensen Skammelsen fra S<strong>Ejerslev</strong> (Niels Skammelsen), Jens Skammelsen i Skrannerup, 16aar 1785.1769 Jens Pedersen, Kortbech fra Flade, Peder Andersen Kortbech Frøslevgaard, 16aar 1785.1766 Anders Joensen fra S<strong>Ejerslev</strong>, Joen Gaardmand i Hasselberg Niels Olufsen Nykøbing, 19aar 1785.1769 Christen Pedersen fra Draaby, Peder Andersen i Sønder Draaby, 16aar 1785.1768 Anders Nielsen Kjaergaard fra S<strong>Ejerslev</strong>, Niels Kjaergaard i Hasselberg, 17aar 1785.1769 Oluf Christian Olufsen fra Flade, Nykøbing, bitte Oluf i Nykøbing 16aar 1785.1769 Jens Nielsen fra <strong>Ejerslev</strong>, Niels Jensen i <strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1785.1769 Maren Lauritsdatter fra Jørsby, Laurits Nielsen skoleholder død, fattigt barn Jørsbygaard, 16aar 1785.1769 Mette Jensdatter Skarrebygaard fra S<strong>Ejerslev</strong>, Jens Jensen Skarregaard død, 16aar 1785.1769 Mette Poulsdatter fra <strong>Ejerslev</strong> 16aar Poul Bisgaard <strong>Ejerslev</strong> Sø Gods 16aar 1785.1769 Anne Poulsdatter, Poul Lauritsen i <strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1785.1769 Elisabeth Anne Cathrine Nyesom (Elisabeth Nyesom), hos preasten i Flade, 16aar 1785.1769 Anne Jensdatter Krøl (Anne Krøl), Jens Krøl hos Poul Schierbech, 16aar 1785.1769 Anne Lauritsdatter Toft (Anne Toft), Laurits Toft i Jørsby, 16aar 1785.1769 Bole Andersdatter, Anders Andersen i Flade hos Thomas Jensen, 16aar 1785.1768 Dorthe Christensdatter, Christen Pedersen i S<strong>Ejerslev</strong>, 17aar 1785.1769 Anne Nielsdatter, Niels Pedersen i S<strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1785.1769 Birgithe Madsdatter, Mads Jensen i Jørsby døde, 16aar 1785.1769 Johanne Madsdatter Flade Praest, Mads Michelsen i Sønder Draaby, 15aar 1785.1769 Johanne Christensdatter Flade, Christen Pedersen Skade i Jørsby, 16aar 1785.1768 Johanne Justsdatter, Just gaardmand i Jørsby, 17aar 1785.1769 Anne Andersdatter, Anders Nielsen død i Hunderup, 16aar 1785.1768 Kirsten Pedersdatter, Peder Andersen i Skrannerup, 17aar 1785.1761 Karen Pedersdatter Sallingbo, Peder Sallingbo i Sønder Draaby, 24aar 1785.1769 Maren Nielsdatter Have, Niels Nielsen død i Sønder Draaby (hos sin fattige moder i S<strong>Ejerslev</strong>) 16aar 1785.1769 Anne Christine Poulsdatter, Poul Sørensen i Flade hos Thomas Jensen, 16aar 1785.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 29 of 481766 Birgithe Falchsdatter, selvejer Falch i Hasselberg, 19aar 1785.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K08-18-A1787 S<strong>Ejerslev</strong>1773 Frederich Thomas Vestenholst, praesten aeldste søn, 14aar 6maa 1787.1770 Thomas Christensen, Christen Thomassen i Sønder Draaby, 17aar 1787.1770 Jens Pedersen Roersen (Jens Roersen), Peder Roersen Sund i Skrannerup, hos Jesper Just, 17aar 1787.1771 Jens Nielsen, Niels Svenningsen i Nørre Draaby, 16aar 1787.1769 Christen Pedersen, Peder Sallingbo død, Sønder Draaby, 18aar 1787.1771 Laurits Poulsen, Poul Lauritsen i <strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1787.1770 Peder Jensen (halvbroder til Jens Nielsen) , Jens Jensen død Nørre Draaby, 17aar 1787.1770 Maren Christensdatter, Christen Christensen i Jørsby, 17aar 1787.1770 Maren Mortensdatter, Morten Schierbech i S<strong>Ejerslev</strong> død, 17aar 1787.1771 Anne Clemedsdatter, Clemed Andersen i Jørsby, 16aar 1787.1770 Karen Pedersdatter Søndergaard, Peder Søndergaard i Hasselberg Sø Gods, 17aar 1787.1771 Karen Pedersdatter Hald (Karen Hald), Peder Hald i <strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1787.1772 Anne Nielsdatter (søster til Jens Nielsen), Niels Svenningsen i Nørre Draaby, 15aar 1787.1772 Kirsten Christensdatter Skraedder, Christen Skraedder i Hanstholm, 15aar 1787.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K08-21-A788 <strong>Ejerslev</strong>1771 Michel Madsen, Mads Thomassen <strong>Ejerslev</strong>, 17aar 1788.1771 Niels Olufsen fra Jørsby, Oluf Nielsen fra Jørsby, 17aar 17881771 Mads Jensen fra Heden Jørsby, Jens Sørensen Skraedder død annexbonde i Jørsby, 17aar 1788.1770 Michel Christensen, Christen Pedersen i Hunderup 18aar 1788.1771 Peder Christensen (broder til Michel Christensen), 17aar 1788.1773 Maren Christensdatter S<strong>Ejerslev</strong>, Christen Rolighed i S<strong>Ejerslev</strong>, 15aar 1788.1773 Maren Jensdatter Skarregaard, Jens Jensen Skarregaard, 15aar 1788.1773 Anne Michelsdatter, Michel Andersen i Schierbech, 15ar 1788.1771 Mette Nielsdatter <strong>Ejerslev</strong>, Niels Jensen i <strong>Ejerslev</strong>, 17aar 1788.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 30 of 481771 Sidsel Christensdatter, Christen Pedersen i Jørsby, 17aar 1788.1772 Kirsten Andersdatter fra Tøving, proustens sogn Galtrup Anders Mortensen i Thøving, 16aar 1788.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K08-24-A17891773 Niels Christensen Degn, Niels Degn S<strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1789.1773 Laurits Poulsen Bisgaard, Poul Bisgaard i <strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1789.1773 Sidsel Lauritsdatter, Laurits Sørensen i Stade i S<strong>Ejerslev</strong>, hos Christen Andersen 16aar 1789.1773 Anne Margrethe Andersdatter, Anders Jensen i <strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1789.1773 Mette Sørensdatter, Søren Jacobsen i Jørsby, 16aar 1789.1773 Birgithe Marie Poulsdatter, Poul Lauritsen i <strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1789.1773 Birgithe Marie Poulsdatter, Poul Lauritsen i <strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1789.1773 Maren Olufsdatter, Oluf Boier i Jørsby, 16aar 1789.1774 Maren Jørgensdatter, Jørgen Hede i Jørsby, 15aar 1789.1772 Christen Nielsen, Niels Christensen i Skiveborg, 17aar 1789.1772 Anders Madsen, Mads Andersen i Jørsby, 17aar 1789.1773 Maren Michelsdatter, Michel Boisen i Hasselberg, 16aar 1789.1774 Mette Christensdatter, Christen Pedersen i Jørsby, 15aar 1789.1774 Maren Christensdatter, Christen Pedersen i Hunderup, large description here, 15aar 1789.1773 Maren Jørgensdatter, Jørgen Hede, large description here, 16aar 1789.17901774 Laurits Christensen, Christen Lauritsen Toft (Christen Toft) I Jørsby skoleholder, 16aar 1790.1774 Morten Michelsen, Michel Andersen I Schierbech, 16aar 1790.1774 Anne Margrethe Langballe, Jens Mundelstrup paa Hannech i Tømmerby og Lille Sogn, 16aar 1790.1775 Karen Christensdatter Høj Jørsby, Christen Christensen Høj, 15aar 1790.1775 Anne Pedersdatter fra Hasselberg, Skrannerup, 15aar 1790.1774 Grethe Madsdatter, Mads Andersen i Jørsby, 16aar 1790.1775 Maren Jensen, Jens Sørensen praestens, Heden i Jørsby, hendes moder og stedfader, 15aar 17901774 Mette Justsdatter, Just Christensen i Jørsby, 16aar 1790.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K08-30-A


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 31 of 481791 <strong>Ejerslev</strong> født her1775 Jens Pedersen, Peder Andersen Søndergaard i S<strong>Ejerslev</strong>, 16aar 6maa 1791.1776 Niels Pedersen, Peder Andersen Søndergaard i S<strong>Ejerslev</strong>, 15aar 1791.1774 Jens Nielsen, Niels Pedersen i S<strong>Ejerslev</strong>, 17aar 1791.1775 Johan Jacobsen i Nørre Draaby, 16aar 1791.1775 Else Pedersdatter, Peder Kallehave (Kalhauge) i S<strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1791.1776 Martha Marie Michelsdatter fra Schierbech 15aar 1791.1776 Maren Poulsdatter, Poul Lauritsen i Gjerslev, 15aar 1791.1776 Maren Nielsdatter, Niels Poulsen døde fra Jørsby, 15aar 1791.1776 Maren Nielsdatter, Niels Jensen <strong>Ejerslev</strong>, 15aar 1791.1776 Mette Pedersdatter, Peder Alsted I S<strong>Ejerslev</strong> i Draaby Privatskole, 15aar 1791.1792 Jørsby1778 Thomas Frederich Vestenholst, 14aar praestens søn, 1792.1775 Jens Jensen Skarregaard 17aar 1792.1775 Laurits Christensen i Nykøbing, Christen Degn, long description here 17aar 1792.1776 Søren Christensen, Christen Nielsen I Skarum fra Alsted, tjente hos Jens Jensen i Skrannerup, 16aar 1792.1776 Søren Michelsen, Michel Sørensen i Sennelse Jens Bach i S<strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1792.1777 Michel Christensen, Christen Pedersen i Jørsby, 15aar 1792.1775 Michel Christensen, Christen Lauritsen Toft skoleholder i Jørsby, tjener Niels Michelsen i Jørsby, 17aar 17921775 Peder Pedersen Søndergaard, Peder Søndergaard i Hasselberg, 17aar 1792.1776 Peder Pedersen Søndergaard (broder til Peder Pedersen Søndergaard), Peder Søndergaard i Hasselberg, 16aar 1792.____ Niels Andersen Søndergaard fra Nykøbing, tjener i S<strong>Ejerslev</strong> og Jørsby, 1792.1775 Anne Sørensdatter, Søren Jacobsen sognefoged i Jørsby, 17aar 1792.1775 Anne Marie Pedersdatter, Peder Christensen død Vestervig, tjener mosterens mand Peder Thomassen slevejer i S<strong>Ejerslev</strong>, 17aar 1792.1775 Maren Nielsdatter Thybo (Maren Thybo), Niels Andersen hendes moder er belveet gift med Jens Christensen i Hasselberg, tjener i Jørsby 16aar1792.1776 Kirsten Christensdatter Toft Jørsby (søster til Michel Christensen), Christen Lauritsen Toft skoleholder i Jørsby, tjener i Strandgaard 16aar 1792.1774 Anne Jørgensdatter Hede (Maren Hede), praestens, Jørgen Hede 18aar 1792.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K08-37-A


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 32 of 481793 S<strong>Ejerslev</strong>1774 Jens Pedersen, Peder Lauritsen i Jørsby 19aar 1793.1774 Hans Pedersen, Peder Hansen i Hasselberg, 19aar 1793.1778 Thomas Nielsen, Niels Svenningsen i Nørre Draaby, 15aar 1793.1774 Jens Nielsen, Niels Hede i Jørsby, 19aar 1793.1776 Anders Jespersen, Jesper Pedersen i Thorup, i Vester Jølby 17aar 1793.1777 Søren Pedersen, Peder Sørensen i Nørre Draaby 16aar 1793.1776 Peder Pedersen (bror til Hans Pedersen), Peder Hansen Hasselberg, 17aar 1793.1776 Jens Madsen, Mads Thomassen i <strong>Ejerslev</strong> 17aar 1793.1776 Niels Jeppesen, Jeppe Nielsen død i Jørsby, 17aar 1793.1778 Maren Jensdatter, Jens Pedersen Naestild Salling hos Morten i Hanstholm i S<strong>Ejerslev</strong> 15aar 1793.1778 Anne Christensdatter (Anne Rolighed) , Christen Rolighed i S<strong>Ejerslev</strong>, 15aar 1793.1778 Maren Christensdatter, Christen Alsted i Draaby, 15aar 1793.1777 Sidsel Nielsdatter, Niels Pedersen i S<strong>Ejerslev</strong>, 16aar 1793.1777 Sidsel Michelsdatter, Michel Boisen i Hasselberg, 16aar 1793.1776 Karen Jensdatter, Jens Sørensen i Jørsby, 17aar 1793.1776 Anne Thomasdatter, Thomas Klit paa Klit, 17aar 1793.END ofEJERSLEV Jørsby S<strong>Ejerslev</strong><strong>1760</strong> KONFIRMEREDE 1793


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 33 of 48<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong> VIEDE 1793EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-41-A<strong>1760</strong>1761 Niels Sørensen Grud og Maren Jensdatter (Niels Grud og Maren Jensdatter).1761 Anders Michelsen Dybdahl og Anne Lauritsdatter (Anders Dybdahl og Anne Lauritsdatter, Anders Michelsen og Anne Lauritsdatter).1762 <strong>Ejerslev</strong> Jens Christensen Søndergaard og Maren Mortensdatter han født i Søndergaard i Vester Hunderup, trolovet i Jørsby (Jens Søndergaardog Maren Mortensdatter, Jens Christensen og Maren Mortensdatter).1763176417651766 Christen Christensen og Anne Michelsdatter.1766 Vester Hunderup Christen Pedersen og Anne Pedersdatter Øster Hunderup.1767 Jørsby paa Heden Peder Jensen og Karen Christensdatter <strong>Ejerslev</strong> viet i Jørsby Kirke tjener Poul Bisgaard.1768 Tødsø Niels Michelsen og Anne Sørensdatter Kirkegaard1769 færgekarl/ enkemand Sallingsund Anders Jensen og Maren Jensdatter enke Peder Dams (Peder Dam og Maren Jensdatter).1769 Vester Hunderup Jens Andersen Nørregaard og Anne Andersdatter enke (Jens Nørregaard og Anne Andersdatter, Jens Andersen og AnneAndersdatter).177017711772417731774 Øster Hunderup Niels Pedersen og Maren Poulsdatter <strong>Ejerslev</strong>1775 Nørre Dråby Peder Sørensen Roersen og Maren Sørensdatter (Peder Roersen og Maren Sørensdatte, Peder Sørensen og Maren Sørensdatter).1776 Jens Nielsen og Maren Nielsdatter.17771778 Thomas Nielsen og Anne Nielsdatter Handgaard, for: Niels Jensen, Poul Thomassen.1778 Smed Tødsø Jens Nielsen og Else Madsdatter (Jens Smed og Else Madsdatter, Jens Nielsen Smed og Else Madsdatter) for: Peder Nielsen fraØstergaard i Biarup, Knud Pedersen Bach i Alsted,1778 Enkemand / Skolemester Mads Svenningsen og Anne Nielsdatter Kallehave (Anne Nielsdatter Kalhauge) Hasselberg enke for: Søren Pedersen


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 34 of 48Kirkemand, Svenning Pedersen.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-48-A1778 S<strong>Ejerslev</strong> Laurits Andersen Krogh og Anne Pedersdatter <strong>Ejerslev</strong> (Laurits Krogh og Anne Pedersdatter , Laurits Andersen og Anne Pedersdatter)for: Thomas Krøl, Christen Krogh i S<strong>Ejerslev</strong>, Peder Kalhauge, Thomas Krøl.1779 Hasselberg Jens Pedersen og Maren Nielsdatter <strong>Ejerslev</strong> trolovet i S<strong>Ejerslev</strong>1780 ungkarl <strong>Ejerslev</strong> smed Svenning Jensen og Karen Pedersdatter <strong>Ejerslev</strong> pige gaardmandsdatter fra Hunderup (Svenning Jensen Smed og KarenPedersdatter, Svenning Smed og Karen Pedersdatter) Niels Grud, Oluf Nielsen gaardmand Vester Hunderup.1781 Christen Krogh og Sidsel Søndergaard.1782 Gaardfæster / ungkarl <strong>Ejerslev</strong> Ullerup Gods Snedker Niels Svenningsen og Maren Poulsdatter Poul Bisgaards datter pige (Niels SvenningsenSnedker og Maren Poulsdatter, Niels Snedker og Maren Poulsdatter)1782 Husfæster / ungkarl Jørsby Ullerup Gods Toft Jens Nielsen og Maren Svenningsdatter Snedker pige (Jens Nielsen Toft og Maren SvenningsdatterSnedker¸ Jens Toft og Maren Snedker)Thomas Krøl (Thomas Christensen Krøl), Niels Sørensen Gurd (Niels Grud).EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-53-A17831784178517861787 Gaardmand / ungkarl Vester Hunderup, Ullerup Gods Nørregaard Anders Andersen og Anne Sørensdatter Alsted <strong>Ejerslev</strong> pige hos Thomas krøl(Anders Andersen Nørregaard og Anne Sørensdatter, Anders Nørregaard og Anne Sørensdatter),1788 Ungkarl Jørsby Toft Anders Nielsen og Mette Andersdatter Hald <strong>Ejerslev</strong> Pige (Anders Nielsen Toft og Mette Andersdatter Hald, Anders Toft ogMette Hald) gaardmand Oluf Nielsen i Hunderup, Thomas Krøl husmand, Niels Jensen, Jesper Jespersen.1788 enkemand Kirkegaard Peder Sørensen og Maren Jensdatter Pige (Peder Sørensen Kirkegaard og Maren Jensdatter, Peder Kirkegaard og MarenJensdatter) annexbonde Poul Erichsen, Christen Poulsen gaardmand.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-56-A17891790 ungkarl Lund Gods Sillerslev Niels Christensen og Karen Pedersdatter <strong>Ejerslev</strong> enke (Niels Christensen Sillerslev og Karen Pedersdatter, NielsSillerslev og Karen Pedersdatter) Oluf Nielsen Hunderup, Christen Pedersen Hunderup.1791 ungkarl <strong>Ejerslev</strong> Michel Christensen og Mette Pedersdatter <strong>Ejerslev</strong> pige, Peder Christensen, Peder Kalhauge.1792 enkemand Tane Jens Michelsen og Anne Pedersdatter Hald (Jens Michelsen Tane og Anne Pedersdatter Hald, Jens Tane og Anne Hald)1792 Kjærgaard Anders Nielsen og Mette Svenningsdatter Snedker (Anders Nielsen Kjærgaard og Mette Svenningsdatter Snedker, Anders Kjærgaardog Mette Snedker) Just Pedersen,1793 Gaardmand og Enkemand <strong>Ejerslev</strong> Jens Nielsen og Maren Sørensdatter pige1794 enkemand Thomas Christensen Krøl og Anne Poulsdatter pige; (Thomas Krøl og Anne Poulsdatter, Thomas Christensen og Anne Poulsdatter)Just Pedersen, Peder Michelsen Hald (Peder Hald), Niels Michelsen Kjaergaard (Niels Kjaergaard); Peder Lauritsen,


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 35 of 48Peder christensen Krøl (Peder Krøl),EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-59-A1795 Ungkarl Bjergby Niels Sørensen og Birgithe Poulsdatter pige, Peder Sørensen Kirkemand, Thomas Nielsen begges broedre.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-59-A1795 Sønder Dråby Peder Poulsen og Maren Poulsdatter pige; Svenning Krogh, Thomas Krøl.179617971798 ungkarl S<strong>Ejerslev</strong> Anders Christensen og Mette Poulsdatter Bisgaard <strong>Ejerslev</strong> pige;1798 ungkarl <strong>Ejerslev</strong> Jens Poulsen Bisgaard og Anne Nielsdatter Grud <strong>Ejerslev</strong> pige (Jens Poulsen og Anne Nielsdatter, Jens Bisgaard og Anne Grud).<strong>1799</strong> ungkarl <strong>Ejerslev</strong> Niels Madsen og Mette Nielsdatter <strong>Ejerslev</strong> pige; Niels Grud, Jens Falch.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-50-AEND of <strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong> VIEDE <strong>1799</strong>


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 36 of 48<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong> DØDE 1793<strong>1760</strong>1677 Niels Josephsen <strong>1760</strong> Øster Hunderup 83aar.1681 Svenning Pedersen <strong>1760</strong> 79aar.17611727 Maren Sørensdatter 1761, Jens Christensen og Maren Sørensdatter, 34aar.17621749 Niels Olufsen 12aar 6maa 1uge 17621685 Maren Christensdatter Nørregaard 1762 Vester Hunderup 79aar (1685 Maren Christensdatter 1762, 1685 Maren Nørregaard 1762).EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-19-A1753 Christen Jensen 1762, Jens Søndergaard og ____, 9aar 2uge 2dag 1762.176317641752 Birgithe Madsdatter 1764, Mads Svenningsen og ____, 11aar 6maa maeslinger.1762 Christen Jensen 1764, Jens Søndergaard og ____, 1aar 8maa.1695 Søren Grud 1764 68aar 10maa.1764 dødfødt 1764, Anders Michelsen Dybdahl og ___ (Anders Dybdahl).17651765 Maren Andersdatter, Anders Nielsen og ____ , 2uge 1765.1697 Michel Nielsen Dybdahl (Michel Dybdahl) 68aar 1765.1763 Mette Pedersdatter, Peder Dam og ____, s datter 1aar 8maa 2uge 1765.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-20-A17661766 Anne Andersdatter 1766, Anders Dybdahl og ____, 2tim.1690 Jens Svenningsen 1766 76aar.1711 Anders Nielsen 1766 54aar 6maa.1731 Anders Pedersen 1766, Peder Christensen og ____, i Vester Hunderup, 35aar 2maa.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 37 of 4817671767 Anne Andersdatter 1767, Anders Dybdahl og ____, 2maa.1682 Maren Lauritsdatter 1767, Niels Haugaard og Maren Lauritsdatter, 84aar 6maa.1767 Johanne Christensdatter 1767, Christen Pedersen og ____,s datter i Vester Hunderup 1maa 1uge 6dag.1768 Michel Andersen Dybdahl 1768 (1768 Michel Dybdahl 1768) 2dag.1718 Peder Pedersen Dam 1768 (1718 Peder Dam 1768) 50aar 4maa.1708 Anders Nielsen 1768, Niels Nørregaard og ____, 59aar 6maa.17691769 Peder Jensen 1769, Jens Højer og ____, 2uge 1dag.1767 Karen Madsdatter 1769, Mads Thomassen og ____, 1aar 3maa.1764 Michel Christensen 1769, Christen Søndergaard og ____ s søn i Vester Hunderup 5aar 4maa.1713 Else Jensdatter 1769, Poul Christensen hustrus søster 56aar.17701770 dødfødt dreng 1770, Jens Søndergaard og ____.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-22-A1770 Maren Jensdatter 1770, Jens Højer og ____, 7dag.1722 Johanne Nielsdatter Nørregaard 1770 (1722 Johanne Nørregaard 1770) 47aar 9maa.1770 Kirsten Andersdatter 1770, Anders Dybdahl og ____, 9dag.____ Kirsten Christensdatter 1770, Mads Svenningsen og Kirsten Christensdatter.17711687 Margrethe Sørensdatter Grud 1771 84aar (1687 Margrethe Grud 1771, 1687 Margrethe Sørensdatter 1771).1759 Sidsel Pedersdatter Hald 1771 (1759 Sidsel Hald 1771, 1759 Sidsel Pedersdatter 1771) 12aar.1701 Søren Lauritsen Haugaard 1771 (1701 Søren Haugaard 1771, 1701 Søren Lauritsen 1771) 70aar 4maa 6dag.1683 Hedvig Nielsdatter 1771 88aar.1771 Maren Jensdatter Høj 1771 (1771 Maren Høj 1771, 1771 Maren Jensdatter 1771) 4uge.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-23-A17721714 Maren Thomasdatter 1772, Niels Pedersen og Maren Thomasdatter, 57aar 5maa 2uge.[1702 Maren Jespersdatter 1772 paa Støttinger 70aar almisselem.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 38 of 481695 Niels Høj 1772 77aar almisselem.1691 Anders Abrahamsen Chalau 1772 (Anders Rondrup, 1691 Anders Chalau 1772, 1691 Anders Abrahamsen 1772) føst i Rondrup praestegaard, iFleksumgaard i Viborg Sift, almisselem, tillige skoleholder, 81aar 3maa.1741 Anders Poulsen Damgaard 1772 (1741 Anders Damgaard 1772, 1741 Anders Poulsen 1772), Poul Damgaard og ____, 31aar.1702 Søren Nielsen 1772 70aar.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-24-A17731740 Karen Jensdatter Klit 1773 33aar (1740 Karen Klit 1773, 1740 Karen Jensdatter 1773).1755 Anders Sørensen 1773 18aar Karen Jensdatter Klit som tjente hendes broder Thomas Jensen paa Faegge Klit men nu tjente Oluf Nielsen i VesterHunderup, Anders Sørensen tjenende ibid, var søn 3 jan gangen over Sønder nede paa Hundsø fraver til S<strong>Ejerslev</strong>,men da de om aftenen ville gaa over til <strong>Ejerslev</strong> og altsaa gaa skud stork nede af søn druknede begge straks under<strong>Ejerslev</strong> land.1771 Michel Christensen 1773, Christen Søndergaard og ____, i Vester Hunderup 2aar.1773 Maren Nielsdatter 1773, Niels Jensen og ____, 1maa.1773 Peder Jensen Høj 1773 2maa (1773 Peder Høj 1773, 1773 Peder Jensen 1773).1773 uaegte dreng 1773, ___ og Else Madsdatter, 2maa.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-25-A17741689 Peder Christensen 1774 Vester Hunderup 85aar.1726 Anne Lauritsdatter 1774, Anders Michelsen Hald og Anne Lauritsdatter, 46aar 3maa (Anders Hald og Anne Lauritsdatter).17751739 Knud Jensen 1775, døde hos sin broder Niels Jensen, 36aar 1uge 3dag.1688 Maren Nielsdatter 1775, Peder Christensen og Maren Nielsdatter, Vester Hunderup 87aar 4maa.17761711 Maren Svenningsdatter 1776, Jens Svenningsen og Maren Svenningsdatter, enke 65aar.1776 Anne Christensdatter 1776 Vester Hunderup, tvilling 1maa.1776 Peder Christensen 1776, Christen Pedersen og ____, 1uge 2dag.17771738 Anders Jensen 1777 selevejer gaardmand 39aar 3maa Xdag.17781778 Else Nielsdatter 1778, Niels Øster Hunderup og ___, 2uge.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 39 of 481711 Peder Christensen 1778 Øster Hunderup 67aar 3maa.1705 Anne Nielsdatter 1778 Øster Hunderup 73aar 6maa.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-27-A17791718 Christen Christensen Søndergaard 1779 gaardmand fra Ullerup Gods Vester Hunderup 61aar 3uge (1718 Christen Søndergaard 1779, 1718Christen Christensen 1779).1709 Maren Lauritsdatter Langager 1779 (1709 Maren Langager 1779, 1709 Maren Lauritsdatter 1779) 70aar.1746 Maren Nielsdatter 1779, Jens Pedersen og Maren Nielsdatter, bryllup canceled 32aar 6maa.1779 Laurits Thomassen 1779 1tim.17801722 Kirsten Christensdatter 1780, Peder Michelsen Hald og Kirsten Christensdatter, (Peder Michelsen Hald og Kirsten Christensdatter, Peder Hald ogKirsten Christensdatter); 57aar 6maa 1780.1700 Else Andersdatter 1780, Poul Sørensen og Else Andersdatter Damgaard, 80aar (Poul Sørensen Damgaard og Else Andersdatter, Poul Damgaardog Else Andersdatter).1780 Maren Jensdatter 1780 (Maren Nielsdatter), Jens Nielsen og ___, 8uge.1774 Michel Søndergaard 1780 Vester Hunderup, salig Christen Søndergaard og ____s søn 6aar 5maa.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-29-A17811721 Søren Kirkemand 1781 annexbonden, Søren Kirkemand og Anne Pedersdatter, 60aar syg.1715 Anne Pedersdatter 1781, Søren Kirkemand og Anne Pedersdatter, enke 66aar syg.1703 Poul Christensen 1781, Poul Christensen og Ellen Jensdatter, 78aar syg.1710 Ellen Jensdatter 1781, Poul Christensen og Ellen Jensdatter, 71aar syg.1713 Svenning Snedker 1781 gaardmand 68aar 1maa.1709 Kirsten Nielsdatter Haugaard 1781 72aar (1709 Kirsten Haugaard 1781, 1709 Kirsten Nielsdatter 1781).EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-30-A1711 Poul Damgaard 1781 gaardmand 70aar.1712 Karen Andersdatter Buchave 1781 (Karen Buchhauge) 69aar (1712 Karen Buchave 1781, 1712 Karen Andersdatter 1781).1781 Morten Poulsen 1781, Poul Poulsen og ___, 1dag.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-32-A1782


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 40 of 481709 Mads Svenningsen 1782 skolemester husmand Dueholm Gods, 73aar 3maa.1782 Kirsten Pedersdatter 1782, Peder Hald og ____, tvilling 3dag.1782 Michel Pedersen 1782, Peder Hald og ____, tvilling 3dag.1736 Jens Langager 1782 46aar.1704 Karen Sørensdatter 1782 Hals (Karen Hald) 78aar.1707 Niels Lauritsen Haugaard 1782 gaardmand Dueholm 75aar (1707 Niels Haugaard 1782, 1707 Niels Lauritsen 1782).EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-33-A17831744 Niels Sørensen 1783 minor ungkarl Frøslevgaard, tilhører hans broder Niels Sørensen major gaardmand Ullerup, 39aar.1783 dødfødt 1783, Jesper Jespersen, Øster Hunderup.1772 Karen Olufsdatter 1783, Oluf Nielsen i Hunderup fra Flade ___ cant read Karen Pedersdatter Øgaard 9aar Xmaa 1783.1732 Jens Pedersen Høj 1783 (1732 Jens Høj 1783, 1732 Jens Pedersen 1783) husmand Dueholm 51aar.1783 Anne Thomasdatter 1783, Thomas Krøl og ____, 2uge.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-34-A17841717 Maren Nielsdatter 1784, Oluf Jensen Boisens moder, 67aar.1784 Niels Jensen 1784, gaardmand Jens Nielsen og ___ Dueholm Gods 3uge.1784 Johanne Poulsen 1784, gaardmand Poul Poulsen og ___ Frøslevgaard 12dag.1783 Jens Christensen, Christen Pedersen og ___ i Hunderup, 6maa 1784.1784 Jesper Jespersen 1784, Jesper Jespersen og ___, i Øster Hunderup 7dag.1784 dødfødt 1784, Jens Nielsen og ____.17851785 Poul Christensen 1785, Christen Poulsen og ____, Ullerup Gods 1aar 15dage.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-35-A1719 Bole Nielsdatter 1785 et hus Ullerup 66aar 1785.1785 Christen Christensen 1785, gaardmand Christen Poulsen og ____, 5maa.1715 Mads Thomassen 1785 husmand 70aar 3maa 1785.1785 Jesper Jespersen 1785, Jesper Hunderup og ___ 8dag.1757 Svenning Sørensen 1785, tjente hos Oluf Nielsen i Hunderup, 28aar skrøbelig fundet død paa marken.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 41 of 4817861785 Morten Poulsen 1786, (Poul Damgaard) Poul Poulsen Damgaard og ____, 3/4maa 1786.1746 Maren Nielsdatter 1786, gaardmand Jens Nielsen og Maren Nielsdatter, Dueholm Gods 40aar.1738 Inger Sørensdatter 1786, sen: Ammitzbøl tjenestepige, fundet af hendes broder Niels Sørensen.1787____ Michel –fattige foraeldre - 17871750 Anne Marcusdatter 1787, annexbonden Peder Kirkemand og Anne Marcusdatter, 37aar 6maa.1787 Peder Pedersen 1787, annexbonden Peder Kirkemand og ___, 4maa 1uge.17881788 Johanne Poulsdatter 1788, Poul Damgaard og ___, 3dag.1785 Ellen Christensdatter 1788, Christen Poulsen og ____, 2aar 7maa.1722 Niels Nielsen 1788, gaardmand Niels Pedersen og ____ , Dueholm 65aar 10maa.1754 Svenning Jensen Langager 1788 (1754 Svenning Langager 1788, 1754 Svenning Jensen 1788) husmand 34aar.17891749 Else Poulsdatter 1789, Christen Poulsen soester gaardmand 39aar 6maa 1789.1789 Anne ____ 1789,___ og Mette Sørensdatter slegfred barn 5maa.1734 Anne Nielsdatter 1789, skolemester Mads Svenningsen og Anne Nielsdatter, 55aar 1789.179017911790 Kirsten Jensdatter 1794, gaardmand Jens Falch og ___, 1aar 9maa 1791.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_001_K05-39-A1711 Mette Svenningsdatter 1791, Niels Lauritsen og Mette Svenningsdatter, enke 80aar.1754 Else Marie Graversdatter 1791, Jens Tane og Else Marie Graversdatter, 37aar 1791.1791 Ellen Christensdatter 1791, Christen Poulsen og ____, 4maa.1752 Mette Michelsdatter 1791, Thomas Krøl og Mette Michelsdatter, 39aar.17921792 dødfødt pige 1792, Jesper Jespersen og ____.1709 Sidsel Christensdatter 1792 Søren Halds svigermoder, 83aar.1793


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 42 of 481732 Anders Hald husmand 1793 61aar.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-37-B17941785 Maren Jensdatter 1794, Jens Nielsen og ____, 9aar 2maa.1793 Jens Lauritsen 1794, Laurits Jensen og __, 4maa.1721 Maren Lauritsdatter 1794, Svenning Snedker og Maren Lauritsdatter, enke 73aar.1794 Morten Jensen 1794, Jens Falch og ____, 1maa.1792 Kirsten Andersdatter 1794, Anders Toft og ____, 2aar 5maa 11dag.1789 Anne Pedersdatter 1794, Peder Kirkemand og ____, 4aar 8maa 29dag.1794 Kirsten Jensdatter Tane 1794 (1794 Kirsten Tane 1794, 1794 Kirsten Jensdatter 1794), Jens Tane og ___, 1maa 25dag.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-38-A179517961796 Ellen Christensdatter 1796, Christen Poulsen og ____, 3maa.1726 Poul Bisgaard 1796, hos sin søn Jens Bisgaard, 70aar 6maa (Jens Poulsen Bisgaard).1796 Anne Christensdatter 1796, Christen Søndergaard og ____, 7dag.1733 Maren Jensdatter 1796, Niels Grud og Maren Jensdatter, 63aar.1717 Anne Andersdatter 1796, Anders Nørregaards moder, Vester Hunderup 79aar.1796 dødfødt 1796, Thomas Krøl degn.17971728 Maren Jensdatter 1797, Laurits Kroghs kones moder, 69aar 5maa 12dag 1797.1795 Poul Christian Thomassen 1797, Thomas Krøl og ___, 1aar 10maa 18dag 1797.17981786 Michel Thomassen 1798, Thomas Krøl og ___, 11aar 48uge 1798.1798 Falch Jensen 1798, Jens Falch og ____, 1uge 2dag 1798.1732 Karen Damgaard 1798, hos Poul Damgaard, 66aar 1798.1798 Karen Jensdatter 1798, Jens Tane og ____, 4uge 5dag 1798.1734 Niels Jensen gaardmand 64aar 10uge 7dag 1798.<strong>1799</strong>


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 43 of 481739 Sidsel Langager <strong>1799</strong> 60aar.EJERSLEVEJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-41-Adata_kirkebøger_C128_D_002_K03-42-A1800 OG FREM ONLY DØDE SOM ER FØDTE <strong>1760</strong> ELLER FØR.18001755 Christine Sørensdatter 1800, Jesper Jespersen og Christine Sørensdatter, 45ar.1728 Johanne Andersdatter 1800, Niels Olufsens moder, Vester Hunderup 72aar.1743 Niels Haugaard 1800 56aar 10maa 14dag.1751 Anne Pedersdatter 1800, Niels Haugaard og Anne Pedersdatter, 49aar.18011723 Anne Sørensdatter 1801, Niels Støtting og Anne Sørensdatter, 78aar.18021757 Jens Poulsen 1802 gaardmand 45aar 2maa.1747 Karen Langager 1802, smedens køn, 55aar.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-43-A18031744 Poul Damgaard 1803 gaardmand 58aar.18041724 Jens Nørregaard 1804, hos Anders Nørregaard, i Vester Hunderup 80aar.1752 Peder Dam 1804, hos Laurits Krogh, 52aar.18051727 Peder Hald 1805 78aar.1755 Jesper Jespersen 1805 Øster Hundrup 49aar 8maa.1731 Niels Grud 1805, hos sin søn Laurits Grud, 74aar.18061738 Margethe Andersdatter 1806, Anders Tofts moder, 68aar.1733 Anne Jensdatter 1806, Laurits Bisgaards mor, 73aar.1730 Niels Støtting 1806 76aar.1724 Christen Pedersen 1806 Vester Hunderup 82aar.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 44 of 4818071745 Peder Kirkegaard 1807 62aar 18071753 Thomas Haugaard 1807 selvejer gaardmand 54aar 2maa.1728 Oluf Nielsen 1807 Vester Hunderup 79aar.1737 Maren Nielsdatter 1807, Poul Lauritsen og Maren Nielsdatter, 70aar.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-45-A18081734 Anne Michelsdatter 1808, hos sønnen Niels Madsen, 74aar 2maa.18091731 Poul Lauritsen 1809 78aar.1743 Anne Pedersdatter 1809, Peder Christensens moder, i Vester Hunderup 66aar 4maa.1729 Bodil Grud 1809 80aar.1733 Niels Sørensen 1809 76aar.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-46-A18101740 Christine Jensdatter 1810, degnens kone, 70aar.1754 Maren Sørensdatter 1810, Jens Nielsen og Maren Sørensdatter, 56aar.18111743 Christen Poulsen 1811 68aar.1742 Thomas Krøl 1811 husmand 69aar.18121755 Niels Svenningsen 1812 gaardmand 57aar 4maa.1754 Niels Madsen 1812 58aar.18131745 Ingeborg Christine Nyby 1813 hos Søren Damgaard, 68aar 2maa (1745 Ingeborg Nyby 1813, 1745 Ingeborg Christine 1813).18141738 Johanne Pedersdatter 1814 76aar.1758 Anne Pedersdatter 1814, gaardmand Laurits Krogh og Anne Pedersdatter, 55aar 9maa.1748 Johanne Sørensdatter 1814, hos Christen Poulsen, pige 66aar 2maa.


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 45 of 48EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_D_002_K03-48-AEJERSLEVdata_kirkebøger_C128_B_009_K05-25-Bafter 1814: here only dead men presumably born in or before the year <strong>1760</strong>.18181749 Jens Nielsen 1818 gaarmand 69aar.18251740 Michel Christensen 1825 husmand 85aar.1757 Anders Andersen 1825 gaardmand 68aar.18291750 Laurits Krogh 1829 gaardmand 79aar 6maa.18301746 Søren Hald 1830 aftaegtsmand 84aar.18421756 Christen Nielsen 1842, hos Niels Lauritsen Degn i Hanstholm, 86aar.18441758 Jens Jensen 1844 Praestegaarden 86aar.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_B_009_K05-31-Aafter 1814: here only dead women presumably born in or before the year <strong>1760</strong>.18141738 Johanne Pedersdatter 1814 76aar.1758 Anne Pedersdatter 1814, Laurits Krogh og Anne Pedersdatter, 55aar 9maa.1748 Johanne Sørensdatter 1814 pige hos Christen Poulsen, 66aar 2maa 11dag.18151756 Maren Jensdatter 1815 59aar.18181753 Maren Nielsdatter 1818, Christen Søndergaard og Maren Nielsdatter, Hundrup By 64aar 9maa.18191758 Anne Sørensdatter 1819, Anders Nørregaard og Anne Sørensdatter, i Hunderup 61aar min 3dage.1820


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 46 of 481732 Mette Michelsdatter 1820, Christen Christensens moder Hunderup By, 88aar Xdag.18241746 Inger Sørensdatter 1824 78aar.18251748 Anne Nielsdatter 1825 77aar.1826<strong>1760</strong> Maren Christensdatter 1826 66aar Xdag.1742 Kirsten Jensdatter 1827 85aar.1759 Bodil Christensdatter 1827 68aar.18281746 Karen Bach 1828 82aar 6maa.18301756 Maren Cathrine Pedersdatter 1830 74aar.18311757 Maren Poulsdatter Bisgaard 1831, hos Niels Svenningsen 73 3maa (1757 Maren Bisgaard 1831, 1757 Maren Poulsdatter 1831).18361758 Maren Nielsdatter 1836, Jens Salling og Maren Nielsdatter, 78aar.EJERSLEVdata_kirkebøger_C128_B_009_K06-06-BEND of <strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong> DØDE <strong>1799</strong>


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 47 of 48Parish MapsEJERSLEV 1899 EJERSLEV 1999Højkantkort 1899 Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Denmark4cm kort 2001 Copyright Kort & Matrikelstyrelsen Denmark


<strong>Ejerslev</strong> <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong> Events in the Parish Page 48 of 48END of EJERSLEV <strong>1760</strong>-<strong>1799</strong>Printed in Toronto 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!