Når du skal bruge tolk til arbejdspladsen - Center for døve

cfd.dk
  • No tags were found...

Når du skal bruge tolk til arbejdspladsen - Center for døve

Når du skal bruge tolk til arbejdspladsenCenter for Døve


Tegnsprogstolk fra Center for Døve på arbejdspladsenVærd at vide, når du skal bestille tolk:• Center for Døve har tolke ansat ved tolkeadministrationerne i Aalborg, Århus,Fredericia, Odense og København.Hvis du skal bruge tegnsprogstolk, kontakter du den administration, der ernærmest stedet, hvor tolkningen skal foregå. Du kan også kontakte den tolkeadministration,der er nærmest din bopæl, så sørger vi for at sende bestillingenvidere.• Bestil tolken så snart du kender tidspunkt og sted. Du kan med det samme fåoplyst, om der en tolk til rådighed på det ønskede tidspunkt.• Ved bestilling oplyses start-og sluttidspunkt, adresse, telefonnummer og evt.lokale/afdeling. Vi skal også bruge tolkebrugerens cpr. nr. og gerne et mobilnummer.Vi tolker personalemøder.


• Oplys gerne, hvad der skal foregå. Er det et møde, et kursus, en samtale og erder en dagsorden?Denne information giver tolken mulighed for at forberede sig bedst muligt tilopgaven. Materiale kan sendes til den relevante tolkeadministration med post,mail eller fax.Vi tolker introduktioner.• Ved tolkninger på nye arbejdspladser vil tolken stille forskellige spørgsmål. Erder aftalt tegnnavne på kollegaer? Anvender arbejdspladsen bestemte terminologier,som vi skal kende til og forstå?I de tilfælde, hvor der ikke allerede findes tegn, vil tolken i samarbejde med dendøve medarbejder udvikle nye, og efterfølgende lægge dem i vores Tegnbank.Den næste tolk vil dermed være informeret om de aftalte tegn.• Vi forsøger så vidt muligtat imødekomme eventuelt ønske omen bestemt tolk.• Har jeres arbejdsplads regelmæssigemøder, hvor der er behov for en tolk,er det muligt at lave en fast aftalei samarbejde med den lokaletolkeadministration.Tavshedspligt:Alle medarbejderepå tolkeadministrationernehar naturligvis tavshedspligt.


Tegnsprogstolk fra Center for Døve på arbejdspladsenOm tolkningen:• Tolken har brug for ca. 10 minutterspause i timen for at kunne bevareden nødvendige koncentration.• Mødet kan foregå i almindeligttaletempo, men tolkning er en proces,hvor kommunikationen forskydes, ogtolken vil derfor af og tilvære nogle sekunderbagud i forholdtil den talende.Tolkning af mødermed livlig debat lykkesderfor bedst, hvis én afdeltagerne fungerer som ordstyrer.• Stil gerne en god kontorstoluden armlæn til rådighed.Tolken vender og drejer sigmange gange under entolkning,f.eks. for at se,hvem der taler,eller hvad derpeges på,og det er derforvigtigtat siddepå en stol,der skåner ryggen.


Vi tilbyder følgende tolkeformer:• Tolkning til og fra tegnsprog.• Tegnstøttet kommunikation (TSK) .• Mund-hånd-system (MHS).• Taktiltolkning.• Fremmedsprog/dansk tegnsprog.• Taletolkning (til synshæmmede).• Tekst til tegnsprog, f.eks. oversættelse af mødereferater og lignende.Vi oversætter mødereferater og lign.Derudover har vi erfaring med tolkning for CI-opererede.Oplys gerne, hvilken tolkeform du ønsker, når du bestiller tolk.Er du i tvivl, hjælper vi naturligvis med at finde frem til den optimalekommunikationsform.


Tegnsprogstolk fra Center for Døve på arbejdspladsenBetaling og bevilling af tolk:• Betalingen for en tolk påhviler det kommunale Jobcenter i den kommune,hvor du bor, og det er her, der skal søges bevilling til nødvendige arrangementeri forbindelse med arbejde, f.eks. møder, kurser og lignende.• Center for Døve er gerne behjælpelig med at søge en bevilling hos Jobcentret.Bevillingen gives til en bestemt borger på en bestemt arbejdsplads.Hvis der er ansat flere døve medarbejdere, skal hver medarbejder søge enbevilling.Skifter den døve medarbejder til en ny arbejdsplads, skal der søges en ny bevilling.Vi tolker dit kursus.


Tegnsprogstolk fra Center for Døve på arbejdspladsenAalborg: Center for DøveNiels Ebbesens Gade 19, 1.9000 AalborgÅrhus:Center for DøveJægergårdsgade 668000 Århus CTelefonTeksttelefonFaxE-mail443912909633820144391263aalborg@cfd.dkTelefonTeksttelefonFaxE-mail443912658620451044391263aarhus@cfd.dkFredericia:Center for DøveDanmarksgade 4, 2.7000 FredericiaOdense:Center for DøveRugårdsvej 485000 OdenseTelefonTeksttelefonFaxE-mail443912407620611044391238fredericia@cfd.dkTelefon:Teksttelefon:Fax:E-mail:443912106311980144391208odense@cfd.dkKøbenhavn:Center for DøveJagtvej 223, 3. sal2100 København ØAKUTVAGTEN:Ring eller SMS på75 92 34 34Telefon:Teksttlf.:Fax:E-mail:392729283927673239278257tolk-kbh@cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines